Adamovich de Csepin, Bianca pl. - Plemkinja
07. 10. 1837 — 19. 9. 1912

Najmljaša hči grofa Matthiasa Wickenburga in njegove žene Emme Grimaud, roj. grofice d'Orsay, se je leta 1857 v Gleichenbergu poročila s Karlom Adamovichem de...  <<Več>>
Adamovich de Csepin, Ivan Albrecht pl. - Plemič
13. 9. 1866 — 13. 7. 1929

Kot solastnik Tenja ter lastnik posesti v Novem selu v Vojvodini je bil zastopnik v hrvaškem in hrvaško-ogrskem saboru, komornik ter vitez malteškega...  <<Več>>
Adamovich de Csepin, Karel I. pl. - Politik, plemič
11. 12. 1829 — 19. 2. 1874

Posestnik iz Tenja v Slavoniji in od leta 1858 tudi lastnik Velenjskega gradu. Bil je pribočnik bana Josipa Jelačića ter nosilec križa za zasluge z vojno...  <<Več>>
Adamovich de Csepin, Karel II. pl. - Politik, plemič
27. 4. 1865 — 15. 11. 1940

Najstarejši sin Karla I. pl. Adamovicha de Csepina in njegove žene Biance, roj. grofice Wickenburg. Vodenje posesti je prevzel leta 1890 in bil lastnik...  <<Več>>
Al Sayegh - Petkovšek, Samar - Doktorica znanosti, biologinja
04. 10. 1964

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje in Gimnazijo Velenje. Na BF UL je diplomirala in magistrirala iz bioloških znanosti. Od leta 1992 do 1996 je bila...  <<Več>>
Amon, Albin - Družbenopolitični delavec
14. 12. 1924 — 02. 10. 2003

Obiskoval je šolo za oficirje v Beogradu in Sarajevu in nato končal Višjo pravno šolo v Mariboru. V letih 1952−1957 je delal vojaško kariero...  <<Več>>
Anić, Dragan - Športnik
11. 3. 1954

V Gračanici (BiH) se je izšolal za varilca. V letih 1977-81 je bil je član atletske mladinske in članske jugoslovanske reprezentance, treniral v AK Sloboda Tuzla in...  <<Več>>
Apat, Sebastjan - Družbenopolitični delavec, politik
26. 9. 1974

Po končani OŠ Antona Aškerca Velenje in Srednji družboslovni šoli Velenje je diplomiral na PF UM. Na Upravni akademiji je opravil strokovni izpit....  <<Več>>
Aplinc , Miran - Muzealec, zgodovinar, doktor znanosti
18. 5. 1963

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka Šoštanj in PŠC Celje. Diplomiral je na PEF UM. V letih 1986/87 je učil na OŠ Veljka Vlahoviča,...  <<Več>>
Arlič, Franjo - Ravnatelj, pedagog, direktor
19. 9. 1920 — 04. 12. 2000

Po končani osnovni šoli je obiskoval klasično gimnazijo v Mariboru, po nemški okupaciji nadaljeval šolanje na klasični gimnaziji v Ljubljani, kjer je...  <<Več>>
Arlič, Ivo - Udeleženec NOB, kmetovalec
01. 3. 1928 — 21. 3. 2013

OŠ je obiskoval v Velenju in se izšolal za traktorista. Leta 1944 je bil član Tomšičeve brigade in borec Lackovega odreda, v katerem je do 1945 opravljal...  <<Več>>
Armič , Josip - Pedagog
22. 2. 1870 — 17. 7. 1937

Leta 1889 je končal učiteljišče v Ljubljani in nato opravil enoletni tečaj za pouk gluhonemih na Dunaju, 1907 tečaj risanja na obrtni nadaljevalni šoli v...  <<Več>>
Arzenšek, Srdan - Direktor
20. 3. 1950

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, maturiral na Gimnaziji Celje in diplomiral iz psihologije na FF v Ljubljani. V letih 1977-78 je bil...  <<Več>>
Aškerc, Anton - Literat, prevajalec, kulturni delavec, politik
09. 1. 1856 — 10. 6. 1912

Izhaja iz revne kmečke družine. Nemško OŠ in gimnazijo je obiskoval v Celju, študij bogoslovja pa v Mariboru. Kot duhovnik je služboval v...  <<Več>>
Atelšek, Ivan - Gospodarstvenik, politik
21. 8. 1928 — 06. 12. 2011

V Rečici ob Savinji je obiskoval OŠ, se v Mozirju izučil ključavničarstva in leta 1946 opravil pomočniški izpit za ključavničarja. 1942 se je pridružil...  <<Več>>
Aubreht, Franc - Zbiratelj
02. 2. 1930 — 02. 12. 1998

Franc Aubreht je bil po poklicu rudar, a se je že zelo zgodaj začel zanimati za preteklost svojega rodu, svoje vasi in svojih rojakov. Da bi iztrgal pozabi in zavaroval pred...  <<Več>>
Auersperg, Marija grofica - Plemkinja
18. 6. 1887

Najstarejša hči lastnika Velenjskega gradu Karla II. Adamovicha de Csepina se je leta 1911 poročila s Herwardom Auerspergom. Ko je januarja 1925 umrl, je prevzela...  <<Več>>
Avberšek, Miha
26. 10. 1981

Obiskoval je OŠ Gorica. Po končani gimnaziji v Velenju je diplomiral iz mikrobiologije na BF UL in doktoriral na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana,...  <<Več>>
Ažber, Andreja - Knjižničarka, urednica, novinarka
07. 5. 1966

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha in OŠ Veljka Vlahoviča Velenje (zdaj Livada). Po koncu Srednje družboslovne in jezikoslovne šole Celje je...  <<Več>>
Ažber, Pavle - Rudarski strokovnjak, ekolog, udeleženec NOB
12. 3. 1929 — 22. 3. 2005

Po končani Gimnaziji Trbovlje je diplomiral iz rudarstva na FNT v Ljubljani. Od leta 1944 je bil udeleženec NOB. V letih 1949–1964 je bil zaposlen na Rudniku...  <<Več>>
Bačić, Josip - Literat, prevajalec, projektant
23. 10. 1932 — 20. 1. 2021

Nižjo gimnazijo je končal v Županji, tehnično šolo v Zagrebu in specializacijo v Švici, kjer je preživel deset let. Od leta 1975 živi v Velenju.   <<Več>>
Bačovnik Komprej, Milojka - Kulturna delavka, literatka
11. 6. 1963

V Slovenj Gradcu je končala srednjo ekonomsko šolo, na VŠ v Portorožu doštudirala tehnologijo prometa in na VŠ v Novem mestu ekonomijo, 2014 je...  <<Več>>
Bah, Natalija - Športnica, športna delavka
22. 7. 1972

Obiskovala je OŠ Gorica v Velenju, Srednjo ekonomsko šolo v Celju in diplomirala na FŠ v Ljubljani. Športno vzgojo je sedem let poučevala na...  <<Več>>
Bahor, Igor - Umetnostni obrtnik, rokodelski obrtnik
05. 6. 1963

Obiskoval je OŠ Miha Pintarja Toleda in Gustava Šiliha ter končal srednjo elektro šolo v Velenju. Vpisan je bil na Fakulteto za elektrotehniko v...  <<Več>>
Bajec, Rudi - Pravnik, udeleženec NOB, funkcionar
28. 8. 1922 — 15. 6. 1995

Šolanje (OŠ in poklicna šola v Slovenskih Konjicah) mu je po srednji šoli (v Velenju) prekinila 2. sv. v.; vključil se je v NOB na Koroškem....  <<Več>>
Balek, Milan - Športnik
17. 10. 1950 — 11. 2. 2019

Končal je ekonomsko šolo v Murski Soboti, delal v pomurski založbi, ABC Pomurki ter Mesni industriji Primorske. Bil je rekorder Jugoslavije v hitri hoji na 5 km v...  <<Več>>
Basle, Janez - Gospodarstvenik, župan
09. 3. 1940 — 30. 5. 2015

OŠ je končal v Preboldu, nižjo gimnazijo v Žalcu ter srednjo gradbeno šolo v Ljubljani. Dve leti je obiskoval FOV v Kranju in gradbeno fakulteto v Novem Sadu....  <<Več>>
Baškovič, Matjaž - Glasbenik
16. 1. 1966

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca v Velenju, Srednjo glasbeno in baletno šolo v Ljubljani in študiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Je samostojni...  <<Več>>
Batagelj, Jolanda - Športnica
12. 9. 1976

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha in Šalek ter končala Šolo za storitvene dejavnosti na ŠC v Velenju. Od leta 1995 do 2000 je bila zaposlena v...  <<Več>>
Batič, Rafael - Novinar, pedagog
20. 5. 1940 — 29. 3. 2017

Po končani OŠ Mislinja in nižji gimnaziji v Slovenj Gradcu je absolviral na Višji pedagoški šoli v Ljubljani. V letih 1962−1964 in 1966/67...  <<Več>>
Bayer, Carl Josef - Doktor znanosti, kemik, inovator
04. 3. 1847 — 22. 10. 1904

V Bielsko-Białi je dokončal realko. Študiral je arhitekturo, naravoslovne znanosti in kemijo, iz katere je leta 1871 na Univerzi v Heidelbergu tudi doktoriral. Do...  <<Več>>
Bencik, Darko - Svetovni popotnik
28. 7. 1961

OŠ in strojno tehnično šolo je končal v Velenju, obiskoval Fakulteto za montanistiko v Ljubljani in Višjo komercialno šolo v Mariboru. V...  <<Več>>
Benčič, Zoran - Glasbenik, literat
08. 2. 1972

Je pisatelj, avtor besedil in vokalist rokenrol skupine Res Nullius.   <<Več>>
Bercko, Sonja - Direktorica, humanitarna delavka
18. 8. 1960

Obiskovala je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju in CSŠ v Slovenj Gradcu. Diplomirala je na Fakulteti za socialno delo, kjer nadaljuje podiplomski...  <<Več>>
Berdnik, Jožef - Družbenopolitični delavec, publicist
20. 1. 1928 — 12. 3. 2015

Po končani OŠ leta 1941 je obiskoval Podoficirsko šolo IV. operativne cone (avg.–nov. 1944), 1946 zaključil Vojno akademijo v Šibeniku ter 1960...  <<Več>>
Berločnik, Rafko - Direktor, gospodarstvenik
25. 9. 1941

OŠ je končal v Šoštanju, Srednjo ekonomsko v Celju, Višjo ekonomsko komercialno šolo v Mariboru in diplomiral na Ekonomski fakulteti v...  <<Več>>
Bertoncelj, Aci - Pianist, pedagog
27. 8. 1939 — 22. 9. 2002

Leta 1956 je maturiral na klasični gimnaziji v Ljubljani, 1957 pa končal tudi klavirski in teoretski študij na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani in 1960...  <<Več>>
Beuermann, Rihard - Glasbenik, dirigent, pedagog, zborovodja
23. 3. 1927 — 23. 9. 1987

Po poreklu iz plemiške družine, po materi Annemarie Czerny je bil v sorodstvu z družino slikarja Riharda Jakopiča, ki je bil poročen z njegovo teto Anno. V...  <<Več>>
Bizjak, Ivan - Udeleženec NOB, kmetovalec
15. 5. 1890 — 06. 1. 1982

Po končani OŠ v Šoštanju je bil nekaj časa zaposlen na RLV, po poroki pa je ostal doma in prevzel kmetijo. V 1. sv. v. se je 38 mesecev boril na frontah,...  <<Več>>
Bizjak, Karl, Drago - Družbenopolitični delavec, športnik, športni delavec
04. 11. 1944 — 31. 5. 2001

Obiskoval je OŠ v Pesju in OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Po končani Tehnični rudarski šoli je leta 1975 ob delu končal Višjo šolo za...  <<Več>>
Bizjak, Miroslav - Udeleženec NOB, montanist, direktor
— 14. 4. 1999

Po maturi leta 1938 se je vpisal na študij montanistike v Ljubljani, a ga je moral prekiniti zaradi začetka 2. svetovne vojne. V narodnoosvobilni boj se je...  <<Več>>
Blagotinšek, Friderik - Gospodarstvenik
06. 2. 1914 — 21. 10. 2008

Rojen je bil v Št. Vidu nad Zavodnjami. Državno meščansko šolo je zaključil v Šoštanju. Leta 1939 je na državnem rudniku Velenje opravil...  <<Več>>
Blagotinšek, Vesna - Slikarka, gledališka ustvarjalka
28. 2. 1977

Osnovno šolo in gimnazijo je končala v Velenju. Od leta 2000 do 2004 je bila študentka slikarstva pri prof. mag. Metki Krašovec na Akademiji za likovno...  <<Več>>
Blagus, Drago - Direktor, družbenopolitični delavec
21. 11. 1937

OŠ je obiskoval v Hodošanu, nižjo gimnazijo v Prelogu, učiteljišče v Čakovcu, Višjo pedagoško šolo v Zagrebu, v Sloveniji pa...  <<Več>>
Blagus, Matija - Direktor, gradbinec, športnik, kulturni delavec
25. 2. 1950

Po končani srednji gradbeni šoli v Čakovcu je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru. Leta 1970 se je zaposlil v Vegradu in bil v letih...  <<Več>>
Blatnik , Franc - Direktor, veterinar, športnik
01. 4. 1951

Obiskoval je o.š. Miha Pintarja Toleda, Gimnazijo Velenje in končal študij veterinarstva na VF v Ljubljani. Od leta 1976 je zaposlen na v Veterini...  <<Več>>
Blatnik, Oki - Doktor znanosti, strojnik
13. 1. 1980 — 17. 4. 2012

OŠ Karla Destovnika Kajuha je obiskoval v Topolšici in Šoštanju, gimnazijo v Velenju. Na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, smer...  <<Več>>
Blatnik, Simon - Udeleženec NOB, politik
15. 10. 1888 — 08. 6. 1942

Izučil se je za trgovca (po OŠ je bil najprej trgovski vajenec v Radljah ob Dravi, kot trgovski pomočnik pa je delal v Poljčanah) in se leta 1919 iz Sladkega vrha,...  <<Več>>
Bobinac, Franjo - Direktor, gospodarstvenik
16. 10. 1958

Po končani gimnaziji v Celju je diplomiral na EF v Ljubljani iz mednarodnih odnosov, leta 1997 pa končal MBA na Ecole Superieure de Commerce v Parizu. V letih 1983−1986...  <<Več>>
Bole, Anton - Politik, gospodarstvenik
19. 9. 1916 — 09. 4. 1990

1947 je dokončal višjo ekonomsko šolo v Beogradu. Med 2. svetovno vojno je sodeloval v NOB in bil zaprt v več italijanskih fašističnih...  <<Več>>
Bole, Marija - Pedagoginja
27. 3. 1944 — 20. 2. 2014

Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem ob Paki, nižjo gimnazijo v Žalcu in učiteljišče v Celju. Diplomirala je leta 1973 na PA v Ljubljani.  V...  <<Več>>
Bolić, Muharem - Direktor, gradbinec
03. 4. 1936

Po končani srednji tehniški šoli je diplomiral na zagrebški Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo in kasneje magistriral iz...  <<Več>>
Borovnik, Bruno - Športnik
11. 3. 1954 — 15. 11. 1989

Obiskoval je OŠ Prežihovega Voranca na Ravnah na Koroškem in srednjo Tehniško elektro šolo v Velenju. Kot obratovni električar je najprej delal v...  <<Več>>
Brence , Berta - Zborovodkinja, pedagoginja


Rodila se je v Velenju kot hči šolskega upravitelja Valentina Brenceta. Bila je najmlajša od šestih otrok. Študirala je v Celovcu in Mariboru. Po...  <<Več>>
Brence, Ljudevit - Doktor znanosti, pravnik, funkcionar
04. 3. 1875 — 16. 12. 1971

V Velenju, kjer je poučeval njegov oče Valentin Brence, je obiskoval ljudsko šolo, v Celju gimnazijo, pravo pa študiral v Gradcu in tam leta 1901 iz prava...  <<Več>>
Brešar, Miroslav - Športnik, filmski ustvarjalec, fotograf
13. 1. 1958

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha, maturiral na RŠC in diplomiral na prvostopenjskem študiju na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in...  <<Več>>
Brešar Mlakar, Dušan - Literat
06. 3. 1959

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje, srednjo kemijsko šolo v Rušah in diplomiral na Višji šoli za socialno delo v Ljubljani. V...  <<Več>>
Brišnik, Danijela - Muzealka, kulturna delavka
08. 6. 1968

Po končani OŠ Gustava Šiliha Velenje in Srednji družboslovni šoli Velenje je diplomirala iz arheologije na FF Univerze v Ljubljani. V letih 1996−98...  <<Več>>
Brložnik, Irena - Družbenopolitična delavka, ekologinja
17. 2. 1947 — 17. 3. 2014

Bila je učenka OŠ MPT Velenje (1954−1961), šolanje je nadaljevala na TŠ za KMRL v Ljubljani (1961−1965) ter zaključila 2 letnika kemije na...  <<Več>>
Broz , Josip - Politik
07. 5. 1892 — 04. 5. 1980

Od leta 1953 je bil predsednik Jugoslavije, od 1963 dosmrtni predsednik; tudi voditelj jsl. komunistov in vrh. poveljnik vojske. Leta 1948 se je razšel s Stalinom,...  <<Več>>
Brunšek, Stanislav - Športni delavec, gasilec
07. 2. 1942 — 25. 6. 2005

Po končani OŠ v Šmartnem ob Paki je obiskoval srednjo trgovsko šolo v Celju. Kot trgovec je bil najprej zaposlen v Reproduktu Rečica ob Paki, nato v...  <<Več>>
Budna, Martin - Pedagog, družbenopolitični delavec, ekolog, funkcionar
07. 10. 1941

OŠ je obiskoval v Paki pri Velenju, nižjo gimnazijo v Slovenj Gradcu, učiteljišče v Celju ter študij matematike in fizike na ljubljanski FNT. Strokovno...  <<Več>>
Bukvič Dežman, Milena - Sodnica
01. 3. 1948

OŠ je obiskovala v Beogradu in v Ljubljani, gimnazijo v Ljubljani in Kranju, leta 1971 pa diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. V letih 1973−1974 je bila...  <<Več>>
Bulajić, Jožica - Direktorica, farmacevtka
22. 2. 1946

Obiskovala je OŠ Cankova, Gimnazijo Murska Sobota, diplomirala na Farmacevtsko–biotehnični fakulteti v Zagrebu in magistrirala na Gea Collegu - Visoki šoli...  <<Več>>
Bulajić, Spasoje - Športnik
24. 11. 1975

V Velenju je obiskoval OŠ Bratov Mravljak in gimnazijo ter diplomiral na Fakulteti za poslovne vede Doba v Mariboru. Leta 2010 je zaključil kariero poklicnega...  <<Več>>
Burja Kocuvan, Franja - Glasbenica
01. 7. 1901

Na konservatoriju v Ljubljani je študirala solopetje, zasebno pa klavir. Od leta 1926 je nastopala v mariborskem gledališču, tudi v operetah, od 1928 v Operi v...  <<Več>>
Caglič, Branko - Direktor, inovator
22. 7. 1950

Končal je OŠ v Žalcu, Strojno tehniško šolo v Celju in magistriral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Kot magister tehniških znanosti...  <<Več>>
Caglič, Dejan - Doktor znanosti, biokemik
26. 8. 1976

V Velenju je obiskoval OŠ Livada in gimnazijo, nato pa diplomiral na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in doktoriral na Medicinski fakulteti v...  <<Več>>
Caglič, Katarina - Arhitektka, kulturna delavka
09. 3. 1950

OŠ je končala v Žalcu, Gradbeno tehniško šolo v Celju in diplomirala na FA v Ljubljani. V letih 1970−1971 je bila zaposlena v Projektivnem biroju...  <<Več>>
Caglič, Robert - Slikar, arhitekt
25. 6. 1977

Maturiral je leta 1996 na gimnaziji ŠC Velenje - glasbena smer (orgle). Leta 2002 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo in leta 2006 še slikarstvo na...  <<Več>>
Camlek, Hubert - Športnik
15. 5. 1944 — 01. 3. 1981

Po končani osnovni šoli je bil šofer v Gorenju d. o. o. V letih 1968-1981 je bil aktivni tekmovalec v motociklizmu, kategorija prikolice (motor s prikolico),...  <<Več>>
Castelliz, Jožef
27. 2. 1710

V jezuitski red je bil  sprejet 1726. Vrsto let je bil je bil pridigar na Dunaju, leta 1773 v graškem kolegiju še živel. Poleg mnogih drugih pridig je izdal...  <<Več>>
Centrih, Edvard - Pravnik, funkcionar
11. 5. 1933 — 01. 6. 1998

OŠ je končal v Velenju, nižjo gimnazijo v Šoštanju in leta 1954 gimnazijo v Celju. 1958 je diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani in med...  <<Več>>
Cerjak, Silvo - Alpinist
27. 12. 1954 — 27. 7. 1988

Končal je OŠ v Labinu in Srednjo kovinarsko šolo v Velenju. Kot kvalificirani rezkalec specialist je bil v letih 1973−1988 zaposlen v velenjskem Esotechu....  <<Več>>
Cesar, Ciril - Kipar, oblikovalec
06. 7. 1923 — 14. 1. 2024

Rojen je bil v tradicionalni podobarski družini v Mozirju. Leta 1943 in 1944 je obiskoval umetnoobrtno šolo v Gradcu. Aktivno je sodeloval v partizanih. 1946 se je...  <<Več>>
Cestnik, Ivan - Zdravnik, direktor
12. 8. 1913 — 11. 2. 1991

Po 2. svetovni vojni je bil vodja zdravilišča v Dobrni, od leta 1946 pa zaposlen v bolnišnici Topolšica. Bil je partizanski zdravnik, ki je po vojni v...  <<Več>>
Cihelka, Bohumil - Rudarski strokovnjak, direktor


Realko je obiskoval v starem češkem rudarskem središču Příbramu , kjer je leta 1909 z državnim izpitom zaključil tudi visoko rudarsko...  <<Več>>
Coronini-Cronberg, Karl Ernest Maria, grof - Plemič
23. 10. 1870 — 21. 8. 1944

Rodil se je kot sin politika Alfreda Coroninija in njegove žene Karle, roj. baronice Ritter-Zahony. Oče je izhajal iz znane italijanske plemiške rodbine (po izvoru iz...  <<Več>>
Cvikl, Matjaž - Športnik
13. 1. 1967 — 27. 7. 1999

Po končani poklicni rudarski šoli v Velenju se je leta 1985 kot rudar zaposlil v Premogovniku Velenje, kjer je s prekinitvami delal 14 let. Bil je poklicni...  <<Več>>
Cvikl, Milan - Politik
19. 5. 1959

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda, OŠ Antona Aškerca in Gimnazijo Velenje. Diplomiral in magistriral je na EF UL. Nato se je usposabljal na...  <<Več>>
Čadež , Vladimir - Gradbinec
11. 6. 1911 — 18. 10. 1994

Leta 1936 je diplomiral na TF Ljubljani. Po 2. sv. vojni je vodil obnovo poljedeljskega orodja v Zrečah in na Muti, sodeloval pri gradnji Litostroja, vodil gradnjo TE v...  <<Več>>
Čanč, Branko - Literat, inovator
04. 1. 1951 — 15. 9. 2020

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje in končal poklicno elektro šolo v Mariboru. V letih 1972−1976 je bil zaposlen na RŠC Velenje,...  <<Več>>
Čas, Metka - Pedagoginja, ravnateljica
24. 12. 1954

Obiskovala je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju. Po končani Srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani je 1987 diplomirala na višji stopnji PA v...  <<Več>>
Čas, Miran - Doktor znanosti, ekolog, športnik, športni delavec
22. 7. 1952 — 23. 2. 2015

V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo, v Ljubljani pa študij gozdarstva na BF, kjer je leta 1996 magistriral in 2006 doktoriral. 2001 je na...  <<Več>>
Čater, Tanja - Športnica, trenerka, pedagoginja
01. 4. 1953

OŠ je obiskovala v Velenju. Po končani Srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani je končala višjo šolo za vzgojiteljice na Pedagoški fakulteti...  <<Več>>
Čebul, Anton Zvone - Zbiratelj
01. 1. 1933 — 04. 7. 2022

Po končani OŠ v Šoštanju se je v šoštanjski obrtni šoli izučil za strojnega ključavničarja in delal v mestni delavnici. Leta 1950...  <<Več>>
Čede, Ivanka, Jana - Prevajalka, moderatorka
06. 5. 1937 — 05. 3. 2005

Obiskovala je OŠ Velenje. Po končani I. gimnaziji v Celju je na FF v Ljubljani diplomirala iz angleškega in nemškega jezika. Med študijem je bila...  <<Več>>
Černovšek, Matjaž - Turistični delavec, kulturni delavec
03. 7. 1970

Obiskoval osnovno šolo Veljka Vlahoviča Velenje v letih 1977−1985, gimnazijo Velenje pa 1985−1989.  Zaposlen je bil v Gostu. Bil je vodja Pikinega...  <<Več>>
Čižmek, Leon - Gledališki ustvarjalec
22. 5. 1940 — 10. 9. 2016

Osnovno šolo je obiskoval v Senovem in zaključil srednjo rudrasko šolo v Zagorju ob Savi. Končal je visokošolski študij prava. Od leta 1963 do...  <<Več>>
Čonkaš, Tomo - Filmski ustvarjalec
02. 6. 1963

V Velenju je obiskoval OŠ Gustava Šiliha in tehniško strojno šolo (RŠC) ter se dodatno izobraževal v delavnicah JSKD v Ljubljani za...  <<Več>>
Čop, Alice - Gledališka ustvarjalka
12. 3. 1972

Po končani praški gimnaziji je leta 1995 diplomirala na FF Karlove Univerze v Pragi prevajalstvo (francoski in ruski jezik). Na katedri klasičnega gledališča...  <<Več>>
Čop, Kajetan - Gledališki ustvarjalec, direktor
05. 8. 1974

Obiskoval je OŠ Šoštanj, končal gimnazijo na ŠC Velenje (1993) in doštudiral na gledališki akademiji v Pragi (DAMU) –...  <<Več>>
Čretnik, Karl - Gledališki ustvarjalec
03. 8. 1944

Osnovno šolo je obiskoval v Šentjurju pri Celju, srednjo šolo za sanitarne tehnike pa v Ljubljani. Leta 1966 je diplomiral na višji šoli za...  <<Več>>
Črnič, Aleš - Doktor znanosti, sociolog, pedagog
27. 1. 1971

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj Livada) in OŠ Bratov Mravljakov Velenje. Po končani Srednji računalniški šoli v Velenju je pridobil...  <<Več>>
Čuček, Ernest - Rudarski strokovnjak, direktor


Gimnazijo je obiskoval v Mariboru in Novem mestu. Po maturi je začel študirati na visoki rudarski šoli v Příbramu na Češkem ,...  <<Več>>
Čukur, Boštjan - Glasbenik
29. 9. 1978

Obiskoval je OŠ Bratov Mravljak v Velenju, nadaljeval na srednji Strojni šoli Velenje in si pridobil poklic strojnega tehnika. Zaposlen je kot samostojni...  <<Več>>
Čurčič, Josip - Gospodarstvenik
18. 9. 1942

Po končani OŠ in gimnaziji je diplomiral na FS UL. Opravil je številne seminarje v okviru Gorenja, GSZ, Višje šole za organizacijo dela, ISKRE. V...  <<Več>>
De Costa, Anton - Pedagog, tabornik, politik
21. 2. 1942

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju, nižjo gimnazijo v Šoštanju, učiteljišče v Tolminu, študij telesne vzgoje pa...  <<Več>>
De Costa, Barbara - Glasbenica
11. 5. 1976

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, gimnazijo Velenje, Univerzo za glasbo in upodabljajoče umetnosti v avstrijskem Gradcu in Deželni...  <<Več>>
De Costa, David - Športnik, trener, pedagog
15. 6. 1976

V Velenju je obiskoval OŠ Bratov Mravljak in gimnazijo, nato pa diplomiral na FŠ v Ljubljani. Bil je trener alpskega smučanja v SK Velenje in 8 let demonstrator...  <<Več>>
de la Fontagne grof d´Harnoncourt-Unverzagt, Hubert Heinrich - Plemič
05. 12. 1827 — 28. 12. 1897

Mlajši sin grofa Huberta Ludwiga de la Fontaine d'Harnoncourt-Unverzagt in njegove žene Sophie pl. Haugwitz. Bil je poročnik, v obdobju 1851−1858 lastnik Gradu...  <<Več>>
de la Fontaine grof d´Harnoncourt-Unverzagt, Maximilian Viktor - Plemič
23. 4. 1820 — 27. 2. 1867

Starejši brat grofa Huberta Heinricha de la Fontaine d'Harnoncourt-Unverzagta, v obdobju 1851−1858 lastnika Velenjskega gradu. Na njegovem posestvu si je okrog...  <<Več>>
Delčnjak, Franc - Glasbenik
18. 12. 1939 — 15. 11. 1969

Obiskoval je obrtno šolo in se izučil za mizarja. Zaposlen je bil v velenjskem rudniku v mizarski delavnici do invalidske upokojitve leta 1966. Ukvarjal se je s...  <<Več>>
Demšar, Valter - Zbiratelj
06. 9. 1917 — 09. 7. 1993

Obiskoval je OŠ Velenje. Po končani Državni trgovski akademiji v Mariboru je leta 1947 diplomiral na EF v Zagrebu. Kot prvi diplomirani ekonomist na RLV je od...  <<Več>>
Dermol, Peter - Župan, politik, gospodarstvenik
26. 1. 1978

Obiskoval je OŠ Gorica, OŠ Šalek in OŠ Veljka Vlahovića (zdaj Livada). Po končani srednji šoli na ŠCV je diplomiral na FERI v...  <<Več>>
Destovnik, Karel - Kajuh - Literat, narodni heroj
13. 12. 1922 — 22. 2. 1944

Bil je prvi otrok Marije Vasle in Jožeta Destovnika. Vzdevek Kajuh je dobil po imenu rojstne hiše svojega deda v Skornem pri Šoštanju. Po...  <<Več>>
Diacci, Alojz - Rudarski strokovnjak, montanist, direktor
— 18. 1. 2000

Po zaključku šolanja na celjski gimnaziji se je leta 1950 vpisal na ljubljansko montanistiko. V obdobju 1958 −19 64 je bil zaposlen na velenjskem...  <<Več>>
Djordjevič, Marija Ana - Direktorica, kulturna delavka
05. 11. 1930 — 03. 8. 2022

Obiskovala je OŠ v Škalah in meščansko šolo v Šoštanju ter končala dvoletno podjetniško šolo v Labinu v Istri. V...  <<Več>>
Djordjevič, Rajko - Glasbenik, podjetnik
12. 11. 1954

Obiskoval je III. OŠ v Celju, OŠ Gustava Šiliha v Velenju, poklicno kovinarsko šolo v Velenju in srednjo tehnično šolo v Mariboru. V letih...  <<Več>>
Djukić - Šuklar, Ljiljana - Glasbenica
04. 7. 1958

Osnovno in srednjo šolo je končala v Novem Sadu. Diplomirala je leta 1982, magistrirala pet let kasneje. Od leta 1982 - 1986 je delala kot asistentka dirigenta pri...  <<Več>>
Dmitrovič, Todor - Direktor, politik
15. 3. 1938

OŠ je obiskoval v Novi Topoli pri Banja Luki in nižjo gimnazijo - realko v Gradiški (BiH). Nato je končal Srednjo tehniško šolo, smer...  <<Več>>
Dolejši, Nataša - Agronomka
21. 12. 1967

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha in Veljka Vlahovića v Velenju (1974−1982), zaključila dva letnika Gimnazije Velenje (1982−1984) in nato končala...  <<Več>>
Dolejši, Štefan Maks - Obrtnik, direktor, družbenopolitični delavec
03. 3. 1944 — 14. 4. 2014

Osnovno šolo je obiskoval v Mekinjah pri Kamniku in Šoštanju, nižjo gimnazijo pa Šoštanju. Leta 1963 je zaključil učiteljišče v...  <<Več>>
Dolinar , Dušan - Pedagog
09. 7. 1945

Obiskoval je OŠ Puconci in Gimnazijo Murska Sobota. Diplomiral je iz pedagogike in sociologije na FF UL. Leta 1971 se je zaposlil na Pedagoškem inštitutu...  <<Več>>
Dolinšek, Blaž - Doktor znanosti, gradbinec
22. 1. 1967

Obiskoval je osnovno šolo Gustava Šiliha v Velenju, l. 1985 končal Srednjo gradbeno šolo v Celju, smer gradbeni tehnik. Diplomiral l. 1992 na FAGG v...  <<Več>>
Dolinšek, Ivan - Sadjar
06. 8. 1896 — 21. 5. 1974

Osnovno šolo je obiskoval v Šentilju in leta 1914 končal dveletno Vinarsko in sadjarsko šolo v Mariboru. Po končani 1. sv. v., v kateri je...  <<Več>>
Draž, Tomaž - Modni oblikovalec, podjetnik
09. 5. 1966

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani srednji elektrotehniški šoli na ŠC Velenje je študiral elektroniko na EF v...  <<Več>>
Draž, Urška - Modna oblikovalka, podjetnica
31. 3. 1971

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca. Po končani gimnaziji naravoslovne smeri na ŠCV je diplomirala na NTF, oddelku za oblikovanje tekstilij in oblačil. Leta...  <<Več>>
Drev, Ana - Športnica
06. 8. 1985

OŠ je zaključila v Šmartnem ob Paki, končala 1. gimnazijo v Celju (športni oddelek) ter nadaljevala študij na FF UL, smer primerjalna književnost...  <<Več>>
Drev , Anica - Pedagoginja, kulturna delavka, turistična delavka
23. 7. 1950

Po končani OŠ v Vinski Gori in Velenju je šolanje nadaljevala na Pedagoški gimnaziji Celje ter PA Maribor. Zaposlila se je v OŠ Vojnik, POŠ...  <<Več>>
Drev, Marjan - Kipar
16. 12. 1955

Osnovno šolo je končal v Šmartnem ob paki, gimnazijo v Celju. 1982 je zaključil študij kiparstva in 2006 magisterij iz likovne teorije na Akademiji za...  <<Več>>
Drk, Branka - Medicinska sestra, humanitarna delavka, igralka
04. 12. 1955

Končala je Srednjo zdravstveno šolo v Varaždinu in VŠZD v Ljubljani. V letih 1974−1979 je delala v Medicinskem centru v Čakovcu, 1979−1980  v...  <<Več>>
Drobež , Jože - Gasilec
19. 6. 1948 — 13. 12. 2019

Obiskoval je OŠ Staro Velenje, OŠ Mihe Pintarja Toleda in OŠ Gustava Šiliha Velenje. Končal je poklicno šolo na RŠC, srednjo pa ob...  <<Več>>
Drofelnik, Franc - Kmetovalec, gasilec
04. 10. 1927

Po končani osnovni šoli je leta 1951 opravil tečaj gozdarstva v Dolenjskih Toplicah; dve leti je bil zaposlen na Okraju Šoštanj, nato pa 22...  <<Več>>
Duh, Ana Marija - Gasilka
06. 7. 1942

Obiskovala je OŠ Šmartno ob Paki in končala srednjo oblačilno šolo v Žalcu. Od leta 1966 do 1992 je bila zaposlena v Gorenju. V letih 1957–1961...  <<Več>>
Dular, Alojz - Rudarski strokovnjak, politik
09. 3. 1903 — 25. 8. 2002

Diplomiral je leta 1926 na TF v Ljubljani, v letih 1926–1941 je služboval v trboveljskem premogovniku. Med NOB je bil član Znanstvenega inštituta in komisije za...  <<Več>>
Dvornik, Janez - Družbenopolitični delavec
11. 12. 1956

Osnovno šolo v Šmartnem ob Paki je obiskoval v letih 1963−1971, RŠC v Velenju 1971−1974. V obdobju 1974−1982 je bil zaposlen v TGO...  <<Več>>
Dvornik , Maks - Športnik, športni delavec, igralec
17. 9. 1916 — 09. 3. 2008

Po končani meščanski šoli je postal kleparski mojster; učil se je pri priznanem šoštanjskem kleparju Zeliču. Po vojni je bil kratek čas...  <<Več>>
Džumhur, Ibrahim, Ibro - Arhitekt, projektant, slikar
04. 2. 1947 — 31. 12. 2010

Mladost je preživljal v Celju in Konjicu. Osnovno in srednjo gradbeno tehnično šolo je končal v Celju in nadaljeval šolanje na Fakulteti za arhitekturo. Prva...  <<Več>>
Eberhard Šoštanjski, - Plemič


Kot Eberhard Šoštanjski se poleg brata Hermana prvič omenja leta 1189. Brata sta prva, ki nosita ime »iz Šoštanja«. Korenine družine...  <<Več>>
Eimer, Carl - Montanist, direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Bil je i nženir montanistike, po rodu iz Češke. Med 1. svetovno vojno je bil oficir avstro-ogrske vojske s činom...  <<Več>>
Emeršič, Matjaž - Glasbenik, dirigent
15. 11. 1974

Obiskoval je OŠ Bratov Mravljakov Velenje (zdaj OŠ Gorica), po končani Srednji družboslovni šoli na ŠC Velenje je diplomiral na AG v Ljubljani,...  <<Več>>
Fece, Vilma - Direktorica, ekologinja, pedagoginja
26. 9. 1958

Šolala se je na OŠ Šoštanj, Gimnaziji Velenje, Tehniški fakulteti Maribor in Fakulteti za organizacijske vede Kranj. Kot inženirka kemijske...  <<Več>>
Fekonja, Andrej - Literat, duhovnik
30. 11. 1851 — 17. 10. 1920

Po končani OŠ v rojstni Negovi je obiskoval celjsko gimnazijo, nato gimnazijo v Mariboru, kjer je maturiral leta 1872. Po končanem bogoslovju v Mariboru je v...  <<Več>>
Fenc, Rajko - Glasbenik


Rojen je bil v Zeljini, na medicinski fakulteti zagrebške univerze je diplomiral v študijskem letu 1932/1933. Prvo službo v bolnišnici Brežice je dobil...  <<Več>>
Ferme, Maja - Modna oblikovalka
05. 5. 1977

Obiskovala je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj OŠ Livada). Po končani gimnaziji v Velenju in Visoki šoli za risanje in slikanje v Ljubljani je diplomirala na...  <<Več>>
Ficko, Peter - Pedagog, poslanec
08. 7. 1936

Po končani OŠ in srednji šoli je diplomiral iz geografije in etnologije na FF UL. V letih 1965−1998 je bil zaposlen na ŠCV. Od 1967 do 1978 je bil...  <<Več>>
Fijavž, Alojzij - Zdravnik, direktor
20. 6. 1926 — 08. 11. 2003

OŠ je obiskoval v okolici Celja, gimnazijo v Celju in na Ptuju in leta 1955 diplomiral na MF v Zagrebu, kjer je 1966 opravil specializacijo iz medicine dela in 1968...  <<Več>>
Fijavž Špeh, Lidija - Gospodarstvenica, direktorica
16. 3. 1956

Končala je OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo v Velenju, diplomirala na EF v Ljubljani. V letih 1980−1985 je bila zaposlena v Gorenju Velenje, od...  <<Več>>
Filipančič Jenko, Selma - Doktorica znanosti, podjetnica
13. 12. 1971

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca in Srednjo družboslovno in jezikovno šolo na CSŠ Velenje. Diplomirala je na EPF UM iz gospodarskega prava,...  <<Več>>
Fišer, Duška - Športnica
28. 4. 1953

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje in končala gimnazijo v Velenju. V letih 1973−1988 je bila zaposlena na LB Velenje, 1989−1999 v Fimexu in nato...  <<Več>>
Foit, František Vladimír - Svetovni popotnik, kipar, etnolog
02. 11. 1900 — 31. 8. 1971

Mladost je preživel v Telču, kjer je imel oče kamnoseško delavnico. V očetovi delavnici se je navdušil za kiparstvo. Po končani srednji šoli je...  <<Več>>
Foitova, Irena - Svetovna popotnica
14. 7. 1913 — 24. 7. 2005

Rodila se je v kraju Louny blizu Prage. Študirala na poslovni šoli v Pragi. Leta 1938 se je poročila s kiparjem Františkom Foitom in leto kasneje se jima...  <<Več>>
Frankovič , Zmago - Zborovodja
12. 1. 1938

Diplomiral je iz solopetja na višji glasbeni šoli. Od leta 1966–1971 je bil zaposlen na OŠ Gustava Šiliha kot predmetni učitelj glasbe. Od...  <<Več>>
Friderik I. Celjski, - Plemič


Bil je sin Ulrika II. Žovneškega in grofice Katarine Vovbrške. Po izumrtju rodbine grofov Vovbrških po moški liniji leta 1322 je podedoval...  <<Več>>
Friderik V. Ptujski, - Plemič


Friderik V. Ptujski je bil eden vidnejših predstavnikov svoje rodbine, ki je posegel tudi v visoko politiko. Potem ko ga v bojih za dediščino po Babenberžanih...  <<Več>>
Fužir, Jelka - Direktorica, humanitarna delavka
24. 7. 1947

Obiskovala je OŠ Mozirje. Po končani gimnaziji v Celju je diplomirala na Višji šoli za socialne delavce in magistrirala iz sociologije na FSPN v...  <<Več>>
Gaber , Ivan - Družbenopolitični delavec, funkcionar
17. 7. 1938

V Celju je končal OŠ in nižjo gimnazijo ter v Ljubljani Srednjo geodetsko šolo in Višjo upravno šolo. Kot geodet je v letih 1957−1961 delal...  <<Več>>
Gaberšek, Marjan - Gospodarstvenik, družbenopolitični delavec
04. 9. 1938

Obiskoval je OŠ Žalec in nato končal  srednjo ekonomsko šolo v Mariboru. V letih 1962−1974 je bil zaposlen v Modnem salonu. Leta 1974 je ustanovil M...  <<Več>>
Gams, Anton - Elektrotehnik, pedagog
21. 12. 1945

V Slovenj Gradcu je obiskoval OŠ, nadaljeval na srednji Tehniški elektro šoli Maribor in diplomiral na FE UL oz. magistriral na FR UL (univ. dipl. inž....  <<Več>>
Gaspari, Oton - Arhitekt
06. 12. 1911 — 05. 6. 1991

Študiral je na TF v Ljubljani pri Jožetu Plečniku in diplomiral leta 1934. Po 2. sv. v. je delal v Slovenija projektu in naredil več projektov za Trbovlje, Velenje...  <<Več>>
Gavriloski, Dimitrija - Športnik, novinar
02. 3. 1978

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo na ŠC Velenje. Diplomiral je iz komunikologije na FDV UL. V letih 1998−2001 je bil poklicni...  <<Več>>
Gebhardus in Reynherus civis de Weln,


Gebhard in Reynherd sta označena kot velenjska tržana (civis de Weln) v prvi znani "velenjski" srednjeveški listini iz leta 1264. Njuna omemba posredno govori o tem,...  <<Več>>
Glavač, Bojan - Pedagog, ravnatelj, športnik
29. 7. 1930

OŠ je končal v Velenju, gimnazijo v Celju in študij geografije v Ljubljani. V letih 1958−1964 je poučeval na OŠ MPT v Velenju. Leta 1963 je...  <<Več>>
Globačnik, Jože - Družbenopolitični delavec, politik
27. 10. 1923 — 17. 7. 2007

Bil je udeleženec NOB. Leta 1963 je diplomiral na Visoki šole za politične vede v Beogradu. Kot politik je deloval v Mariboru. Bil je dolgoletni sindikalni funkcionar...  <<Več>>
Glušič, Matej - Duhovnik


Sorodnik ljubljanskega škofa Konrada Adama Glušiča. Med 1574 in 1604 je bil župnik v župniji sv. Jurija v Škalah, 1593 pa tudi duhovni pomočnik v...  <<Več>>
Gmajner Korošec, Marjana - Pedagoginja
03. 8. 1956

Po končani gimnaziji v Celju je nadaljevala študij na PA UL, kjer je diplomirala iz slovenskega jezika in likovne vzgoje, na FF v Ljubljani pa iz slovenskega...  <<Več>>
Gojević, Gregor - Arhitekt
09. 11. 1970

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha, Srednjo naravoslovno šolo v Velenju in diplomiral na FA v Ljubljani. V obdobju 1997−2005 je bil samostojni...  <<Več>>
Goličnik, Boris - Gasilec
09. 2. 1975

Končal je OŠ KDK Šoštanj, srednjo poklicno šolo Borisa Kidriča Celje, UPI Žalec ter diplomiral na ŠCV iz komunalnega inženirstva. Od leta...  <<Več>>
Goličnik, Robert - Glasbenik
21. 3. 1976

Končal je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, nižjo in srednjo glasbeno šolo v Šoštanju in Velenju ter Srednjo lesarsko...  <<Več>>
Golja, Marina - Glasbenica
08. 2. 1985

V Velenju je obiskovala OŠ Livada in gimnazijo ter nižjo in srednjo glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega. Na akademiji za glasbo v Zagrebu je diplomirala iz...  <<Več>>
Goll, Herman - Podjetnik
02. 5. 1874 — 26. 11. 1939

Rodil se je kot sin velenjskega poštarja in kasnejšega nadpoštarja Ivana (Johanna) Golla, katerega družina je izhajala iz Slovenj Gradca. Nadaljeval je...  <<Več>>
Goričnik, Ivan - Zgodovinar, športni delavec
07. 2. 1942 — 13. 7. 2013

Obiskoval je OŠ v Šmartnem ob Paki in Žalcu v letih 1949−1958 ter v letih 1958−1963 I. gimnazijo v Celju. Študiral je zgodovino in etnologijo...  <<Več>>
Gorišek, Zdenko - Pedagog, ravnatelj
18. 4. 1964

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje. Po končani Gimnaziji Center v Celju je študiral na PA Maribor, diplomiral iz pedagogike na FF in se izpopolnjeval...  <<Več>>
Gorogranc, Ivan - Družbenopolitični delavec, direktor
08. 3. 1933 — 03. 6. 2016

Po končani osnovni in obrtni šoli, kjer se je izučil za soboslikarja, je opravil še delovodske tečaje in seminarje. V obdobju 1947−1950 je opravil...  <<Več>>
Goršek, Ema - Veronika - Pedagoginja, kulturna delavka
28. 12. 1946

Po končanem Učiteljišču v Mariboru je v letih 1966−1970 učila na podružnični OŠ Jurklošter, 1970−1986 in 1991−2003 pa na...  <<Več>>
Goršek, Milan - Gostilničar
04. 9. 1956

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika - Kajuha v Šoštanju, leta 1974 končal Gostinsko šolo v Celju, 1976 pa dvoletno hotelirsko šolo v Ljubljani....  <<Več>>
Gospodje Ptujski: Friderik I. – Friderik IX., - Plemič


V 13. stoletju so se skupaj z grofi  Vovbrškimi oz. njihovimi nasledniki Žovneškimi gospodi, kasnejšimi grofi Celjskimi, na tleh...  <<Več>>
Gostiša, Jože - Rudarski strokovnjak, montanist, direktor


V rojstni Idriji je obiskoval osnovno in srednjo šolo. Po maturi leta 1924 se je vpisal na ljubljansko montanistiko, kjer je 1930 tudi diplomiral. Že pred...  <<Več>>
Gostiša, Viktor - Rudarski strokovnjak, pedagog, direktor
28. 9. 1883 — 27. 3. 1952

Študij rudarstva v Příbramu na Češkem in Leobnu v Avstriji je zaključil leta 1907. Služboval je v rudnikih v BiH in Velenju. V letih 1929−1930 je...  <<Več>>
Gošnik Vovk, Manja - Zborovodkinja, pedagoginja
26. 3. 1960

Po končani OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju je obiskovala Zavod za glasbeno in baletno izobraževanje v Ljubljani. Diplomirala je na AG v Ljubljani....  <<Več>>
Goter, Robert - Glasbenik
01. 4. 1976

Po končani OŠ Gustava Šiliha Velenje in gimnaziji na ŠC Velenje je študiral na EPF Maribor. Leta 1999 je v Italiji osvojil naslov absolutnega...  <<Več>>
Gradišnik, Oto - Kulturni delavec
09. 6. 1942

Osnovno šolo je obiskoval V Velenju, srednjo rudarsko šolo pa končal v Trbovljah. Od leta 1960 do 1970 je bil zaposlen v Zasavskih premogovnikih, od 1970 ...  <<Več>>
Grebenšek, Andrej - Gospodarstvenik, družbenopolitični delavec
03. 12. 1947

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja - Toleda, končal Tehniško šolo Celje in diplomiral na višještudijskem programu na FS UL. Od...  <<Več>>
Grebenšek, Ciril - Funkcionar, udeleženec NOB, glasbenik
05. 7. 1921 — 07. 1. 2008

Obiskoval je šestrazredno osnovno šolo v Velenju in nato štiriletno meščansko šolo v Šoštanju. Končal je Državno rudarsko...  <<Več>>
Grebenšek, Ciril - Otmar - Družbenopolitični delavec
08. 5. 1945

Po končani Srednji gozdarski šoli v Postojni se je zaposlil na Gozdnem gospodarstvu Brežice, leta 1969 do upokojitve pa na RLV.  V letih 1970−1974 je bil...  <<Več>>
Grebenšek, Jožica - Glasbenica, pedagoginja
13. 3. 1950

Obiskovala je OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Srednješolsko izobraževanje je nadaljevala v Ljubljani na oddelku za klavir Zavoda za glasbeno in baletno...  <<Več>>
Gril, Pavel - Duhovnik
— 30. 11. 1963

V bogoslovca je bil posvečen 15. julija leta 1914. Bil je župnik v Šoštanju in prvi župnik, ki so ga Nemci leta 1941 izselili na Hrvaško.   <<Več>>
Grmovšek, Silvo - Knjižničar, novinar, urednik
18. 6. 1952

Po končani osnovni šoli Gustava Šiliha Velenje in Gimnaziji Velenje je diplomiral na FF v Ljubljani iz filozofije in sociologije kulture. Od 1981 do 1991 je bil...  <<Več>>
Grošl, Jakob - Športnik
03. 6. 1944

OŠ je obiskoval v Šentilju in Velenju, Ekonomsko srednjo šolo v Celju, diplomiral pa je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V letih 1971−1972 je...  <<Več>>
Groznik, Hermina - Pedagoginja, družbenopolitična delavka
03. 3. 1940 — 07. 10. 2022

Po končani OŠ v Velenju (konjušnica v Starem Velenju) je obiskovala učiteljišče v Celju. Zaposlena je bila v OŠ Cirkovce (1960−1963) in v...  <<Več>>
Groznik, Jožef - Direktor, pedagog
03. 3. 1939

Osnovno šolo je končal v Stični, srednjo šolo za usnjarskega tehnika v Domžalah in Višjo šolo za organizacijo dela v Kranju. Zaposlen je bil v...  <<Več>>
Gruber, Katja - Pedagoginja, zborovodkinja
04. 9. 1966

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje. Po končani SGB šoli v Mariboru je diplomirala iz glasbene pedagogike na AG v Ljubljani.  V letih...  <<Več>>
Hace, Matevž - Udeleženec NOB, literat, družbenopolitični delavec
04. 7. 1910 — 01. 3. 1979

Do začetka 2. sv. v. je bil žagarski in gozdni delavec v domačih krajih in v Franciji. Član KP je postal 1940. V NOB je bil politični aktivist, politični komisar 4....  <<Več>>
Haebler , Karl Emil, baron - Plemič
19. 9. 1855 — 12. 12. 1934

Ustanovitelj in predsednik največjih steklarn in bombažne predilnice na Poljskem  je bil med letoma 1906 in 1921 lastnik dvorca Gutenbüchel (Marof, Ravne pri...  <<Več>>
Haebler , Maria Louise baronica - Plemkinja, literatka, prevajalka
22. 11. 1873 — 21. 2. 1948

Maria Louise baronica roj. Suttner je bila hči Carla Gundaccarja barona Suttnerja, ministrskega sekretarja na cesarskem in kraljevem ministrstvu za kmetijstvo na Dunaju, in...  <<Več>>
Hafner, Neda - Ilustratorka, plesalka
23. 10. 1976

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha v Velenju in končala Srednjo aranžersko šolo v Mariboru. Imela je status svobodne umetnice, kasneje status samozaposlene...  <<Več>>
Hafner, Peter Stanislav - Oblikovalec, filmski ustvarjalec
08. 9. 1947

OŠ je obiskoval v Celju, Elektrotehniško šolo – šibki tok je končal v Ljubljani leta 1968. V letih 1969−1990 je bil zaposlen v...  <<Več>>
Hans Wagen Wagensberški, - Plemič
— 15. 4. 1553

Bil je lastnik Velenjskega gradu. V njegovo posest je prišel po smrti zadnjega moškega pripadnika družine Lichtenberških leta 1541, po poroki z Veroniko...  <<Več>>
Happach, Bruno - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Naloge direktorja premogovnika je opravljal v letih 1894 −189 5, ko se je velenjski premogovnik srečeval s celo vrsto...  <<Več>>
Hauke, Hubert - Župan, trgovec, podjetnik, gostilničar
24. 10. 1905 — 16. 10. 1995

Hubert Hauke izhaja iz ugledne šoštanjske družine Haukejevih, ki je pred drugo svetovno vojno imela v lasti gostilno, mesnico in lesno industrijo Hauke &...  <<Več>>
Herberstein-Proskau grofica, Maria Anna - Plemkinja
11. 5. 1876 — 06. 6. 1944

V Velenje se je preselila po 1. sv. v. in do svoje smrti živela v današnji vili Herberstein. Imela je kokošjo farmo, ukvarjala pa se je tudi z vzrejo angora...  <<Več>>
Herman, Anton - Kipar
17. 1. 1943 — 08. 7. 2024

Šolanje je začel v Žalcu, nadaljeval v Celju in študiral kiparstvo na Alkademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1975. Študijsko...  <<Več>>
Herman, Jernej - Pedagog, potapljač
17. 7. 1951

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, končal srednjo tehnično šolo na RŠC Velenje in diplomiral na PA v Mariboru. V letih...  <<Več>>
Herman grof Vovbrški, - Plemič


Izhaja iz ene najstarejših in najvplivnejših koroških grofovskih rodbin s sedežem na gradu Vovbre (Heunburg pri Velikovcu). Njeni člani so v 13....  <<Več>>
Hicke, Wendelin - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Naloge direktorja premogovnika je opravljal v letih 1895 − 1896. Podobno kot njegovi predhodniki se je tudi Hicke...  <<Več>>
Hieser, Otto - Arhitekt
24. 5. 1850

Obiskoval je akademijo likovnih umetnosti v Parizu (Académie des Beaux Arts) in akademijo upodabljajočih umetnosti na Dunaju (Akademie der bildenden Künste). Po...  <<Več>>
Hladin, Anton - Družbenopolitični delavec
27. 6. 1946

Obiskoval je OŠ Pesje, 6. do 8. razred pa v Prvi osnovni šoli v konjušnici.  Maturiral je v prvi generaciji maturantov Srednje rudarske šole na...  <<Več>>
Hladin, Viktor - Kulturni delavec, glasbenik
01. 7. 1914 — 13. 9. 1987

Obiskoval je OŠ v Velenju (v konjušnici) in leta 1932 vajensko obrtno šolo v Velenju (izučen za ključavničarja). Od 1932 bil zaposlen v Toplotni...  <<Več>>
Hliš, Danijela - Literatka, prevajalka
23. 8. 1949

V Šoštanju je obiskovala OŠ, v Svečini pri Mariboru pa končala sadjarsko-vinogradniško šolo. Nato je veliko potovala po Evropi (London,...  <<Več>>
Hofer, Adolf - Zobozdravnik
11. 3. 1943 — 12. 5. 2006

Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnem ob Paki, učiteljišče v Celju in diplomiral na MF v Ljubljani. Od leta 1973 do upokojitve 2006 je bil zaposlen v...  <<Več>>
Hofer, Andrej - Moderator, urednik
07. 11. 1972

Obiskoval je OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki in gimnazijo Celje Center ter diplomiral iz angleškega in nemškega jezika s književnostjo na...  <<Več>>
Hohnjec, Josip - Doktor znanosti, pedagog, politik
01. 1. 1873 — 15. 2. 1964

Ljudsko šolo je obiskoval v domačem kraju, gimnazijo in bogoslovje je končal v Mariboru, kjer je bil leta 1896 posvečen v duhovnika. Na Dunaju je opravil doktorat iz...  <<Več>>
Hojan, Edvard - Športnik
16. 3. 1955

V Velenju je obiskoval OŠ Gustava Šiliha in Srednjo poklicno-elektrotehniško šolo na RŠC ter diplomiral na Visoki tehniški...  <<Več>>
Horvat, Goran - Slikar, kulturni delavec
24. 1. 1955

Po končani OŠ v Mozirju in Srednji strojni šoli v Celju je diplomiral na Strojni fakulteti v Ljubljani. V letih 1980−1982 je bil zaposlen v Smeltu v...  <<Več>>
Horvat, Jožef - Slikar
04. 3. 1930 — 12. 12. 2009

Slikati je začel v gimnazijskih letih, resno pa se je začel ukvarjati s slikarstvom leta 1953. Pred tem se je preživljal z raznim delom, npr. kot rudar v Bosni in...  <<Več>>
Horvat, Rosana - Plesalka
22. 10. 1978

Obiskovala je OŠ v Velenju in končala srednjo ekonomsko šolo v Mariboru, smer aranžerstvo. Diplomirala je na Alvin Ailey American Dance center (Ameriški...  <<Več>>
Hrapić, Izudin - Športnik
23. 5. 1970

V Tuzli (BiH) je končal OŠ in poklicno izobraževanje za avtoličarja na kemijskotehnološkem inštitutu. Leta 1997 se je kot strojevodja zaposlil v...  <<Več>>
Hrastel, Kristian - Direktor, družbenopolitični delavec
26. 9. 1936

OŠ in nižjo gimnazijo je obiskoval v Velenju, srednjo tehniško elektro šolo - jaki tok pa v Ljubljani. Diplomiral je leta 1967 na Visoki šoli za...  <<Več>>
Hribernik, Franc - Zgodovinar, ravnatelj, pedagog, kronist
— 21. 4. 1965

Franc Hribernik je bil rojen v Braslovčah, preživel mladost v Žalcu, končal učiteljišče v Mariboru in bil v času pred prvo svetovno vojno zaposlen po različnih...  <<Več>>
Hrovat, Rudi - Direktor, kulturni delavec
09. 12. 1919 — 26. 1. 1981

Po OŠ v Žalcu je končal realko v Celju. Od leta 1963 do upokojitve 1976 je bil zaposlen v Kulturnem domu Velenje. Bil je direktor Kulturnega doma, igralec in režiser...  <<Več>>
Hudales, Jože - Doktor znanosti, etnolog, zgodovinar, pedagog
07. 6. 1955

Osnovno šolo in gimnazijo je končal v Velenju in diplomiral leta 1979 na FF v Ljubljani, smer zgodovina in sociologija. Na oddelku za etnologijo FF je do leta 1979...  <<Več>>
Hudales, Oskar - Literat
18. 8. 1905 — 16. 12. 1968

Osnovno šolo je obiskoval v Gorici, gimnazijo pa v Celju. 1919 se je vpisal na učiteljišče v Mariboru in ga leta zaključil leta 1924. Učil je na...  <<Več>>
Hudarin, Alojz Slavko - Športnik, trener
19. 11. 1925 — 26. 11. 2011

Končal je Srednjo tehnično šolo − rudarski oddelek v Ljubljani. Od leta 1954 do upokojitve 1978 je bil zaposlen na RLV.  V OŠ je bil član...  <<Več>>
Hudej, Janez - Športnik
22. 2. 1963

Ekonomist poslovne informatike je od leta 1980 zaposlen v velenjskem Gorenju. Od  leta 2000 je predsednik društva paraplegikov jugozahodne Štajerske, ki...  <<Več>>
Hudej, Marjan - Doktor znanosti, gospodarstvenik, funkcionar, športnik
28. 5. 1957

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka Šoštanj in Gimnazijo Velenje, nato diplomiral iz rudarstva na FNT UL in se izpopolnjeval na menedžerski šoli v...  <<Več>>
Hudej, Sonja - Doktorica znanosti, pedagoginja
13. 10. 1957

Po končani OŠ v Domžalah in Pedagoški gimnaziji v Ljubljani je diplomirala iz slovenskega jezika in književnosti na FF UL, kjer je tudi magistrirala in 1998...  <<Več>>
Hudoletnjak, Tomaž - Humanitarni delavec
10. 11. 1921 — 03. 5. 1992

Leta 1945 se je preselil v Šoštanj, 1946−1948 je na Golniku opravil tečaj za bolničarja, 1945−1960 je bil zaposlen kot bolničar v...  <<Več>>
Hudomal, Franc - Kulturni delavec, literat, pedagog
19. 1. 1927

Osnovno šolo je obiskoval v Blagovici, po osvoboditvi pa nižjo gimnazijo v Domžalah. Nato se je izobraževal na TSŠ - rudarskem oddelku v Ljubljani, v letu...  <<Več>>
Hudomal, Marija - Pedagoginja, literatka
24. 3. 1927 — 21. 5. 2010

Do 5. razreda je obiskovala šolo v Oplotnici, nadaljevala na gimnaziji v Slovenskih Konjicah ter končala učiteljišče v Ljubljani. Poučevala je v Planini,...  <<Več>>
Hudomalj, Iztok
29. 9. 1956

Obiskoval je OŠ Miha Pintarja Toleda in Gimnazijo Velenje ter diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. V letih 1981–87 je bil zaposlen v RLV,...  <<Več>>
Hudournik, Miran - Športnik
20. 7. 1964

Obiskoval je OŠ Biba Röcka v Šoštanju, gimnazijo v Velenju in diplomiral na FNT v Ljubljani. Kot inženir rudarstva je bil v letih 1998−2004...  <<Več>>
Hvale, Franc - Direktor


Osnovno šolo je končal v Trbovljah, kamor se je njegova družina priselila zaradi fašističnega nasilja na Primorskem. Leta 1924 se je zaposlil pri...  <<Več>>
Imperl, Helena - Direktorica, humanitarna delavka
08. 3. 1946

Po končani OŠ Šoštanj in Srednji ekonomski šoli Celje je diplomirala na Višji pravni šoli UM. V letih 1966-1987 je bila zaposlena na...  <<Več>>
Jakac, Božidar - Udeleženec NOB, slikar
16. 7. 1899 — 20. 11. 1989

V Novem mestu je obiskoval OŠ in gimnazijo, nadaljeval na realki v Idriji in 1918 maturiral. V letih 1919−1923 je študiral na akademiji v Pragi, kjer se...  <<Več>>
Jaklič, Alojz - Vrtnar
15. 1. 1915 — 24. 9. 1972

Po zaključenem osnovnem šolanju v Kočevju se je izšolal za vrtnarskega mojstra in botanika na Cvetličarski šoli v Zagrebu. Še pred 2. svet. vojno...  <<Več>>
Jakob, Marjan - Direktor, politik
29. 7. 1954

Po diplomi iz zootehnike se je leta 1980 zaposlil v kmetijski zadrugi Šaleške dolina, kjer je bil 12 let (do 1998) direktor. Od 1999 je direktor Mlekarne CELEIA v...  <<Več>>
Jakopanec, Irena - Doktorica znanosti, zdravnica, literatka
10. 8. 1974

Po splošni gimnaziji v Velenju je doštudirala medicino na medicinski fakulteti v Ljubljani. Na Evropskem centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni v...  <<Več>>
Jakše Jeršič, Barbara - Fotografinja
16. 12. 1967

Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani in študiju Oblikovanja oblačil je uspešno opravila sprejemne izpite na Akademiji za...  <<Več>>
Jamnik, Tatjana - Literatka, knjižničarka, fotografinja
21. 2. 1962 — 16. 3. 2022

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje, maturirala na Gimnaziji Velenje, nato diplomirala na Visoki ekonomsko komercialni šoli Maribor ter magistrirala...  <<Več>>
Jamnikar, Ivan - Družbenopolitični delavec, direktor
07. 11. 1925 — 14. 4. 1996

Obiskoval je OŠ Šentilj. Po končani srednji rudarski šoli na Delavskem Tehnikumu v Trbovljah je diplomiral na Visoki šoli za politične vede v...  <<Več>>
Jamnikar, Stane - Planinski vodnik, udeleženec NOB
26. 4. 1927 — 23. 2. 2005

Obiskoval je OŠ Šentilj, Rudarsko šolo v Velenju in Vojaško oficirsko šolo v Beogradu. Bil je borec XIV. divizije. V letih 1948−1951 je...  <<Več>>
Janežič, Diana - Novinarka
21. 7. 1961

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha, nato EŠC - turistična smer, v Celju in leta 1985 diplomirala iz novinarstva na FSPN v Ljubljani. V letih 1985−1992...  <<Več>>
Janežič, Slavko - Rudarski strokovnjak, montanist, direktor


Po zaključku šolanja na srednji tehniški šoli v Ljubljani se je vpisal na študij montanistike v Ljubljani, ki ga je leta 1958 uspešno...  <<Več>>
Jarnovič, Milogoj - Pedagog, športni delavec
29. 8. 1903 — 01. 9. 1981

Končal je šolanje na državnem učiteljišču v Mariboru in gimnastični tečaj Ministrstva za prosveto v Beogradu. V letih 1924/25 je poučeval telesno vzgojo na...  <<Več>>
Jazbec, Anka - Zborovodkinja
04. 8. 1963

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, gimnazijo v Velenju in na PF v Mariboru leta 1985 diplomirala iz glasbe. 2006 je diplomirala tudi na...  <<Več>>
Jedovnicky, Barbara - Glasbenica
14. 2. 1981

V Velenju je obiskovala OŠ MPT in gimnazijo na ŠC Velenje, osnovno in srednjo glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega ter diplomirala in magistrirala na...  <<Več>>
Jelen, Anton - Sadjar
04. 1. 1907 — 17. 10. 1992

V Šentilju je obiskoval OŠ, v Šentjurju pri Celju kmetijsko šolo in v Mariboru vinarsko-sadjarsko šolo. Doma na kmetiji je bil zaposlen kot...  <<Več>>
Jelen, Florjan - Sadjar
29. 4. 1948

Obiskoval je OŠ Šentilj in OŠ Gustava Šiliha v Velenju, Vrtnarsko-sadjarsko šolo v Svečini in Srednjo kmetijsko šolo v Mariboru ter...  <<Več>>
Jelen, Ivanka - sestra Vesna - Redovnica, prevajalka
10. 1. 1958

Obiskovala je OŠ v Šentilju in Velenju, Gimnazijo Velenje in končala VII. gimnazijo na Viču. Po maturi 1977 je vstopila v noviciat v Kongregaciji šolskih...  <<Več>>
Jelen, Janez - SDB - Redovnik, publicist
25. 7. 1944

V Šentilju in Velenju je obiskoval osnovno šolo, po zaključeni klasični gimnaziji v Križevcih (pri Zagrebu) in na Reki je 1962 opravil selezijanski noviciat....  <<Več>>
Jelen, Marija - Agronomka, kulturna delavka
01. 6. 1946

Obiskovala je OŠ v Šentilju in OŠ v Velenju. Po končani gimnaziji v Celju je diplomirala na 1. stopnji agronomije na FNT. Po absolventskem stažu je...  <<Več>>
Jelen, Teodor - Pravnik, družbenopolitični delavec
13. 4. 1936 — 09. 5. 1996

Po končani OŠ v Velenju je maturiral na II. gimnaziji Celje (1957) in diplomiral na PF v Ljubljani (1963). V letih 1953−1959 je redno volontiral na RLV. Na RLV je...  <<Več>>
Jelen , Viljem - Direktor, funkcionar, družbenopolitični delavec
05. 7. 1943

Osnovno šolo je obiskoval v Velenju, gimnazijo v Celju in diplomiral na FS v Ljubljani. V letih 1966−1972 je bil zaposlen v RLV, 1972−92 v ESO, d. o. o.,...  <<Več>>
Jelen-Brenčič, Marija - Literatka
28. 1. 1919 — 21. 3. 2000

OŠ je obiskovala v domači vasi, kmetijsko in gospodinjsko šolo pa na Mali Loki, kjer je bila članica društva Mlada kmečka gospodinja, ki je izdajalo...  <<Več>>
Jenko, Borut - Pedagog, podjetnik, politik
21. 1. 1941

Obiskoval je sedemletko, nižjo gimnazijo v Velenju  in višjo gimnazijo v Celju. Diplomiral je na FE UL. V letih 1965−1969 je učil elektrotehniko na...  <<Več>>
Jerčič, Anja - Slikarka
20. 10. 1975

Osnovno šolo in gimnazijo je končala v Velenju. Leta 2000 je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, 2004 opravila še magistrski...  <<Več>>
Jerčič, Hinko - Novinar, literat
16. 4. 1944 — 15. 12. 2023

OŠ je obiskoval na Muti in v Vuzenici (1951−1960), nato končal Srednjo ekonomsko šolo v Slovenj Gradcu (1964). V letih 1964−1972 je bil zaposlen v...  <<Več>>
Jeriha , Avgust - Gospodarstvenik, družbenopolitični delavec
10. 9. 1930 — 24. 10. 1978

OŠ je obiskoval v Litiji, srednjo ekonomsko šolo v Ljubljani, končal pa študij na Višji šoli za zunanjo trgovino v Beogradu. Po prvih...  <<Več>>
Jeriha, Dušan - Politik
19. 1. 1955

Obiskoval prvo osnovno šolo in OŠ Gustava Šiliha v Velenju ter končal poklicno elektro šolo, smer šibki tok, na RŠC Velenje. V...  <<Več>>
Jeršič , Stane - Fotograf
08. 4. 1957

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha v Velenju, Gimnazijo Velenje in na PA v Ljubljani leta 1984 končal študij biologije in kemije. V letih 1984−1991 je...  <<Več>>
Jevšenak, Alojz - Športni delavec
23. 3. 1925 — 02. 9. 2002

Obiskoval je OŠ v Šoštanju, gimnazijo v Celju  in  diplomiral na FS v Ljubljani v prvi povojni generaciji študentov strojništva....  <<Več>>
Ježovnik, Vincenc - Poslanec
11. 10. 1856 — 20. 4. 1910

V državnem zboru je od leta 1907 kot kandidat Narodno napredne stranke zastopal sodne okraje Radlje, Šoštanj, Slovenj Gradec in Gornji Grad brez mest. Sredi...  <<Več>>
Jug, Jurij - Doktor znanosti, zgodovinar, pedagog
14. 7. 1933 — 17. 2. 2022

Mladost je preživel v Celju, kjer je 1953 opravil gimnazijsko maturo, nato je na filozofski fakulteti univerze v Zagrebu študiral zgodovino in 1960 diplomiral. Po...  <<Več>>
Jukič, Robert - Glasbenik
09. 1. 1978

Obiskoval je OŠ Livada Velenje. Po končani gimnaziji v Velenju je diplomiral in magistriral na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu, (Avstrija)....  <<Več>>
Jurčič, Milan - Športnik
06. 12. 1952

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral na EF v Mariboru. V letih 1980−1985 je bil zaposlen na HPH Velenje,...  <<Več>>
Jurij Sigfrid Trebniški, - Plemič


Graščak z gradu Švarcenštajn v Lazah pri Velenju. V letih 1576–1591 je bil svetovalec in namestnik štajerskega nadvojvode Karla na...  <<Več>>
Kac, Štefan - Športnik, trener
02. 11. 1945

Obiskoval je OŠ v Šoštanju in srednjo ekonomsko v Celju. Do upokojitve je delal v Veplasu Velenje. Vrsto let je bil aktiven igralec rokometa,...  <<Več>>
Kačičnik, Franc - Veteran vojne za Slovenijo, tabornik, kulturni delavec
10. 10. 1942

Po OŠ Šmartno ob Paki je končal Kovinarsko šolo na Ravnah na Koroškem ter ob delu Strojno tehnično šolo v Celju. V letih 1977−1998 je...  <<Več>>
Kaiser, Vladka - Podjetnica, družbenopolitična delavka
02. 7. 1948

Po končani OŠ v Šoštanju in Gimnaziji Celje je doštudirala kemijsko tehnologijo na FNT UL. Zaposlena je bila na REK – Sipak in v Veplasu; od...  <<Več>>
Kaljanac , Enver - Slikar
15. 6. 1944

Končal je srednjo šolo za oblikovanje v Sarajevu in študiral slikarstvo na ALU v Ljubljani, kjer je 1970 diplomiral in končal specialko za restavratorstvo in...  <<Več>>
Kandolf, Jožef - Družbenopolitični delavec
22. 12. 1944

OŠ je obiskoval v Lokavcu, končal nižjo gimnazijo v Laškem ter nadaljeval šolanje na IRŠ Velenje. 1967 je po opravljeni enoletni šoli za...  <<Več>>
Kapun, Rupert - Pedagog
— 05. 9. 1856

Bil je prvi učitelj na tedaj še enorazredni šoli (trivialki) v Šmartnem ob Paki, ustanovljeni leta 1834.  Nastavljen je bil na prošnjo...  <<Več>>
Karlovčec, Senka - Pedagoginja, literatka, kulturna delavka
29. 6. 1963

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca v Velenju, Tehniški šolski center v Celju (smer kemija) v okviru SŠ za kemijo in metalurgijo Ljubljana ter...  <<Več>>
Karner, Harald - Gospodarstvenik
25. 9. 1942

Končal je gimnazijo v Ravnah na Koroškem in diplomiral na EF v Ljubljani. Po pripravništvu v mariborski livarni se je zaposlil na RŠC Velenje, kjer je bil...  <<Več>>
Kauzar, Leon - Športnik
22. 4. 1951

OŠ je končal v Mežici, srednjo tehnično strojno šolo v Mariboru, šolo za poslovne kadre na Brdu pri Kranju in se izšolal za strojnega tehnika....  <<Več>>
Kavčnik, Ferdinand - Filozof, literat
05. 7. 1947 — 25. 8. 1986

OŠ je obiskoval v Zavodnjah in pedagoško gimnazijo v Celju. Na FF v Ljubljani je študiral filozofijo; imel je več priložnostnih zaposlitev. Na...  <<Več>>
Keller, Ivan - Duhovnik
05. 1. 1875 — 11. 2. 1955

1898 je doštudiral bogoslovje. V Velenje je prišel kot spovednik Herbersteinov. Med 2. svetovno vojno je bil edini župnik, ki je ostal v Velenju in opravljal vse...  <<Več>>
Kenda, Franc - Montanist, direktor


Po maturi se je odločil za študij rudarstva na oddeleku montanistike tehniške fakultete na novoustanovljeni ljubljanski univerzi. Po diplomi leta 1926...  <<Več>>
Kermelj, Miro - Filmski ustvarjalec
12. 4. 1947

Obiskoval je OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani in se v srednji elektrotehniški šoli v Ljubljani izšolal za informatika. Zaposlen je bil na IJS, odd....  <<Več>>
Kešpret, Ivan - Redovnik, fotograf, pedagog
29. 10. 1920 — 17. 5. 2002

Rodil se je kot najstarejši od devetih otrok  očetu Jožefu in materi Mariji, roj. Stropnik. Obiskoval je osnovno in meščansko šolo v...  <<Več>>
Klančnik , Alojz - Turistični delavec
23. 6. 1949 — 24. 1. 1996

Obiskoval je OŠ Plešivec in se nato izučil za kvalificiranega ključavničarja. V letih 1969−1994 je bil zaposlen na RLV. V mladih letih je bil amaterski...  <<Več>>
Klančnik, Jože - Kulturni delavec, literat, gledališki ustvarjalec, novinar, založnik
03. 11. 1931 — 24. 5. 2013

OŠ je obiskoval v Šoštanju, gimnazijo v Celju in Mariboru, na FF v Ljubljani pa diplomiral iz svetovne književnosti in literarne teorije. V letu 1953/1954...  <<Več>>
Klančnik, Karel - Literat, prevajalec, novinar, publicist
13. 10. 1928 — 16. 8. 1988

OŠ in meščansko šolo je obiskoval v Šoštanju, gimnazijo končal v Celju, dve leti študiral filmsko režijo na akademiji v Beogradu...  <<Več>>
Klančnik, Stanislav - Pedagog, inovator
27. 3. 1951

OŠ je obiskoval v Celju, srednjo elektrotehnično šolo v Krškem in diplomiral na pedagoški akademiji v Mariboru, smer družbeno-moralna vzgoja in...  <<Več>>
Klepec, Jasna - Direktorica
14. 1. 1956

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha in Gimnazijo Velenje. Diplomirala je na EF v Ljubljani. V letih 1987−1994 je bila vodja službe za analize in razvoj ERA,...  <<Več>>
Klinar, Sonja - Literatka
14. 8. 1970

Šolala se je na OŠ Mihe Pinter – Toledo in OŠ Veljka Vlahoviča (Livada) Velenje ter Srednji ekonomski šoli Slovenj Gradec (ekonomska...  <<Več>>
Kliner, Marta - Kulturna delavka, gledališka ustvarjalka
12. 4. 1932

Osnovno šolo je končala v Šmartnemo ob Paki, srednjo kmetijsko pa v Rakičanu. Prva zaposlitev je bila v podjetju Oljka, nato je bila do upokojitve zaposlena v...  <<Več>>
Kljajič, Damijan - Zgodovinar, muzealec
02. 2. 1959

Po OŠ Gustava Šiliha Velenje je končal Pedagoško gimnazijo v Celju. Leta 1986 je diplomiral na PA Univerze v Mariboru, smer zgodovina in geografija, 1992...  <<Več>>
Kljun, Franjo - Politik, pedagog, funkcionar
09. 4. 1935

OŠ in poklicno šolo je končal v Trbovljah, srednjo tehniško in FS pa v Ljubljani (univ. dipl. inž. strojništva – smer energetika)....  <<Več>>
Klobčar, Ivan - Družbenopolitični delavec
04. 4. 1939

Obiskoval je OŠ v Metliki, šolanje nadaljeval na gimnaziji v Črnomlju ter končal študij na EF UL kot univ. dipl. ekonomist. V letih 1965−1970 je...  <<Več>>
Kmecl, Boža - Pedagoginja, kulturna delavka, gledališka ustvarjalka
07. 7. 1907 — 04. 6. 1959

  Kot osnovnošolska učiteljica je službovala na Slivnici, na Dobovcu, v Podkumu (Zagorju ob Savi), v Radečah, po II. svet. vojni pa v Loki pri Zidanem Mostu...  <<Več>>
Kmecl, Edmund - Pedagog
01. 10. 1908 — 12. 9. 1992

V dvajsetih letih 20. stol. je končal učiteljišče v Mariboru in služboval na Slivnici, na Dobovcu, v Podkumu (Šentjur) in v Radečah – v glavnem kot...  <<Več>>
Kmecl, Marko - Publicist
23. 2. 1934

Po končani OŠ v Radečah, nižji gimnaziji v Šoštanju, ter I. gimnaziji v Celju je doštudiral gozdarstvo na FAGV v Ljubljani (1959). Končal je...  <<Več>>
Kmecl, Matjaž - Doktor znanosti, pedagog, literat, publicist, politik
23. 2. 1934

Rojen v učiteljski družini. Številne selitve. Nižja gimnazija v Šoštanju (do 1948), maturiral 1953 na I. gimnaziji v Celju, vpisal študij slov....  <<Več>>
Knez, Marjan - Družbenopolitični delavec, športni delavec
26. 11. 1949

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca v Rimskih Toplicah, v Ljubljani pa končal zobotehniško šolo in višjo zdravstveno šolo. V letih...  <<Več>>
Knez, Rajko - Doktor znanosti, pravnik, pedagog
30. 10. 1969

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani srednji družboslovni šoli Velenje je diplomiral in leta 2000 doktoriral na Pravni fakulteti...  <<Več>>
Knežević, Stojan - Slikar
29. 12. 1979

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, šolanje nadaljeval na gimnaziji Velenje in diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in...  <<Več>>
Kocbek, Fran - Publicist, pedagog, funkcionar
26. 1. 1863 — 07. 8. 1930

Šolal se je v Negovi in Radgoni ter na učiteljišču v Mariboru. Kot podučitelj je služboval najprej v Žalcu, nato kot učitelj na Rečici ob Savinji ter...  <<Več>>
Kocen, Blaž - Geograf, duhovnik, pedagog
24. 1. 1821 — 29. 5. 1871

Šolal se je na Ponikvi, v Celju in Gradcu. 1841 je stopil v bogoslovje v Celovcu in bil 1845 posvečen v duhovnika. Med oktobrom 1847 in septembrom 1849 je bil kaplan...  <<Več>>
Kočevar, Frančišek - Pomorščak, kapitan
20. 2. 1933

Nižjo gimnazijo je končal leta 1948 v Šoštanju, nato pa Srednjo pomorsko šolo v Piranu. Šolanje je nadaljeval na Višji pomorski šoli...  <<Več>>
Kojc, Alojz - Vrtnar, fotograf
03. 2. 1898 — 23. 5. 1945

Kot vrtnarski pomočnik se je prvič zaposlil leta 1919 na gradu Žovnek pri Braslovčah. Kasneje je bil zaposlen na gradu Šenek na Polzeli, v Vrtnariji Gaberje pri...  <<Več>>
Kojc, Viktor - Pedagog, slikar, kipar
13. 3. 1925 — 02. 8. 2000

Kot likovni pedagog je poučeval na osnovni šola Biba Röcka, kjer je leta 1963 ustanovil Napotnikovo galerijo in jo uspešno vodil vrsto let. Bil je upravnik...  <<Več>>
Kolar, Ivan - Slikar
09. 10. 1939

Na BF v Ljubljani je leta 1966 diplomiral in 1989 magistriral iz gozdarstva. V letih 1974−1981 je delal v izvršnem svetu občine Velenje kot načelnik za...  <<Več>>
Kolar, Jožef - Igralec, kulturni delavec
05. 7. 1934

Zaradi nenehnih selitev je obiskoval devet osnovnih šol, končal poklicno kovinarsko šolo v Štorah ter ob delu zaključil strojno delovodsko šolo na...  <<Več>>
Kolar, Marija - Gledališka ustvarjalka
01. 3. 1933

OŠ je obiskovala v Velenju. Leta 1948 se je zaposlila v PV, kjer je ostala do upokojitve 1985. Ob delu se je v Laškem izšolala za kurjačico parnih...  <<Več>>
Komposch, Wilhelm - Direktor


Bil je prvi direktor velenjskega premogovnika in je to dolžnost opravljal v letih 1885 − 1886. Njegova naloga je bila predvsem zagotoviti vse administrativne...  <<Več>>
Kontič, Bojan - Politik, župan
23. 7. 1961 — 02. 8. 2020

OŠ je obiskoval v Pesju in na Antona Aškerca v Velenju, poklicno in elektrotehniško šolo končal na RŠC, opravil enoletno politično...  <<Več>>
Kopač, Ivan - Zdravnik
15. 12. 1916 — 18. 10. 1988

Diplomiral leta1942 na beograjski medicinski fakulteti, postal 1951 specialist in 1958 primarij. Strokovno se je izpopolnjeval v Parizu. Leta 1943 se je pridružil NOB, kjer...  <<Več>>
Koprivnik, Igor - Glasbenik, slikar
21. 2. 1956

V Velenju je obiskoval OŠ Gustava Šiliha in se po končanem srednjem izobraževanju za elektrotehnika posvetil slikanju in glasbi. Imel je številne...  <<Več>>
Kopušar, Janko - Politik, župan
20. 3. 1965

OŠ je obiskoval v Šmartnem ob Paki, srednjo ekonomsko šolo v Celju, zaključil pa študij ekonomije leta 1989 na VEKŠ v Mariboru.   <<Več>>
Kopušar, Nataša - Doktorica znanosti
25. 5. 1971

Obiskovala je OŠ Biba Röck Šoštanj, gimnazijo na ŠC Velenje ter doštudirala agronomijo na BF UL. 2003 je magistrirala ter 2009...  <<Več>>
Kopylov , Aleksej - Rudarski strokovnjak, pedagog
13. 1. 1877 — 24. 1. 1965

Leta 1895 je zaključil klasično gimnazijo v Kijevu in nato obiskoval visoko tehnično šolo v Harkovu. 1899 se je zaposlil v rudarskotehniškem podjetju v...  <<Več>>
Korbar, Franc - Gasilec, družbenopolitični delavec
29. 9. 1926

Po končani OŠ v Šmartnem ob Paki je opravil tečaj za trgovca ter kasneje postal poslovodja. V trgovskem podjetju GOSAD je bil zaposlen v obdobju ...  <<Več>>
Kordeš, Karel - Ravnatelj, pedagog
11. 11. 1927 — 12. 8. 1991

V Mariboru je končal osnovno in nižjo srednjo šolo ter kmetijsko šolo. Diplomiral je na Višji pedagoški šoli v Ljubljani na oddelku za...  <<Več>>
Kordeš, Štefka - Direktorica, družbenopolitična delavka, slikarka
14. 12. 1937

V Rušah je obiskovala OŠ, nižjo glasbeno šolo in nižjo gimnazijo, nato pa šolanje nadaljevala na mariborski II. gimnaziji in ob tem opravila...  <<Več>>
Koren, Anton - Redovnik
04. 1. 1910 — 14. 7. 1985

Leta 1932 je vstopil v jezuitski red, 1942 je bil posvečen v Rimu in doktoriral na tamkajšnjem Vzhodnem inštitutu. 1946 je sprejel bizantinsko-slovanski...  <<Več>>
Koren Božiček, Milena - Magistra znanosti, muzealka, kulturna delavka
01. 4. 1957

Osnovno šolo je končala v Velenju. V otroštvu se je aktivno ukvarjala s kotalkanjem. Gimnazijo je končala v Velenju. 1981 je diplomirala iz umetnostne zgodovine...  <<Več>>
Korenič, Slavko - Veteran vojne za Slovenijo, športnik, družbenopolitični delavec
31. 8. 1950

Vseskozi živi in dela v Velenju. Končal je OŠ MPT in Gimnazijo Velenje ter se po služenju vojaškega roka zaposlil na Občinski konferenci SZDL Velenje, kjer...  <<Več>>
Koritzky, Lucijan - Kulturni delavec, uradnik


V letih od 1924 do 1941 je uspešno vodil šoštanjsko podružnico Celjske posojilnice. Bil je vnet planinec in kulturni delavec. 1928−1934 je...  <<Več>>
Koropec , Ivan - Pedagog, funkcionar
12. 12. 1873 — 04. 7. 1944

Obiskoval je učiteljišče v Mariboru. V obdobju 1899−1918 je poučeval v Šoštanju, v šol. letu 1918/1919 pa je bil imenovan za nadučitelja...  <<Več>>
Korpnik, Nande - Arhitekt
10. 5. 1962

Osnovno šolo in gimnazijo je končal v Velenju. Na FA v Ljubljai je študiral arhitekturo in diplomiral leta 1989. Pripravništvo je opravil v Gorenju in na...  <<Več>>
Kortnik, Nejc - Športnik, gasilec
28. 7. 1984

Po končani OŠ Biba Röcka Šoštanj in PTERŠ Velenje je postal elektrotehnik energetik. Kasneje je končal šolo za poklicne gasilce....  <<Več>>
Korun, Antonij - Pravnik, zborovodja
15. 12. 1914 — 05. 6. 1997

V Velenju je končal OŠ, v Šoštanju meščansko šolo, v Celju I. gimnazijo, diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani in po rigorozu postal...  <<Več>>
Korun, Borut - Kulturni delavec, literat, publicist, svetovni popotnik, politik
02. 7. 1946

Vnuk glasbenika in skladatelja F. K. Koželjskega je osnovno šolo in gimnazijo končal v Celju, v Ljubljani doštudiral stomatologijo. Od 1993 je zaposlen v ZD...  <<Več>>
Korun, Fran - Skladatelj, glasbenik
22. 12. 1868 — 01. 12. 1935

Obiskoval je osnovno šolo v Velenju in končal trgovsko šolo v Trstu. V glasbi je bil najprej samouk, pozneje pa se je je učil na Dunaju (Avstrija), kjer je...  <<Več>>
Korun, Franc - Župan, družbenopolitični delavec, direktor
05. 11. 1933 — 08. 2. 2000

Osnovno šolo je obiskoval v Nomnju, med vojno pa v Avstriji. Šolanje je nadaljeval na nižji gimnaziji v Šoštanju in Strojni tehnični šoli v...  <<Več>>
Korun, Vladimir - Doktor znanosti, pravnik
16. 3. 1940

V Celju je obiskoval II. OŠ in II. gimnazijo, nato diplomiral na PF UL. Je magister in doktor znanosti, znanstveni svetnik in izr. univ. prof. Od leta 1970-1978 je bil...  <<Več>>
Kosmač, Ivan - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Kosmač je bil prvi slovenski direktor velenjskega premogovnika in je to dolžnost opravljal v letih od 1896 do 1905. Največja...  <<Več>>
Košuta Špegel, Janja - Humanitarna delavka
01. 3. 1968

Končala je OŠ Dobrovo, pedagoško srednjo šolo v Tolminu, leta 1989 je diplomirala iz likovne vzgoje in geografije  ter 1992 iz likovne pedagogike na...  <<Več>>
Kotnik, Ivan - Pedagog, metalurg, direktor, alpinist
01. 7. 1951

Obiskoval je OŠ KDK Šoštanj, srednjo Rudarsko tehniško šolo Velenje ter doštudiral metalurgijo na FNT v Ljubljani. Kasneje je končal...  <<Več>>
Kotnik, Jože - Igralec
05. 3. 1944

Po končani OŠ Završe je zaključil Rudarsko šolo Velenje ter se zaposlil v velenjskem rudniku, kjer je ostal do upokojitve. V podjetju je bil dolga leta...  <<Več>>
Kotnik, Zorko - Pedagog, ravnatelj
14. 2. 1904 — 21. 12. 1978

Več let je bil učitelj na OŠ na Rečici v Savinji, v letih 1951–1962 je bil ravnatelj OŠ Šmartno ob Paki. Bil je predsednik sreskega društva...  <<Več>>
Kovač, Kristina - Pedagoginja, kulturna delavka
24. 6. 1953

Obiskovala je OŠ Šmartno ob Paki in OŠ Gustava Šiliha v Velenju, Gimnazijo Velenje in PA Ljubljana. Po enoletnem delu v Vrtcu Prule Ljubljana je 10...  <<Več>>
Kovač, Marija Emilija - Humanitarna delavka, političarka, športnica, direktorica
13. 12. 1936

Obiskovala je OŠ Zreče, maturirala na Ekonomski srednji šoli v Celju ter diplomirala na Višji ekonomsko komercialni šoli v Mariboru. Leta 1954 se...  <<Več>>
Kozar, France - Literat
03. 2. 1904 — 22. 12. 1944

Končal je rudarsko šolo v Celju. Po letu 1931 je bil rudar v Velenju in Srbiji, pozneje je delal pri jamskih meritvah v Premogovniku Trbovlje. Zaradi sodelovanja v...  <<Več>>
Krajnc, Jože - Gledališki ustvarjalec, novinar, športni delavec
03. 4. 1953

OŠ je obiskoval v Šmartnem ob Paki, gimnazijo v Celju, na FSPN v Ljubljani pa zaključil študij novinarstva. V letih 1978−1980 je bil kot novinar...  <<Več>>
Krajnc, Jožef - Doktor znanosti, pedagog
17. 2. 1821 — 22. 2. 1875

Pravnik in univ. prof. dr. Jožef Krajnc je bil (poleg Tomaža Dolinarja) najpomembnejši slovenski jurist evropskega slovesa v 19. stoletju. Rojen je bil na Strževi...  <<Več>>
Kralj, Irina - Literatka
26. 6. 1961

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju in Upravno administrativno šolo v Slovenj Gradcu. Zaposlena na Okrožnem državnem tožilstvu v...  <<Več>>
Kralj, Ivan - Montanist
11. 6. 1890 — 17. 1. 1956

1918 je diplomiral na montanistični visoki šoli v Příbramu na Češkem. Služboval je v rudnikih Velenje in Zabukovica ter v BiH, kjer je položil temelje...  <<Več>>
Kralj, Roman - Slikar
25. 2. 1946

Obiskoval je OŠ Bistrica ob Sotli ter se v Velenju ob delu izšolal za strojnega tehnika. Tri leta je bil zaposlen na Vrhniki, nato 37 let v podjetju Gorenje...  <<Več>>
Kralj, Slava - Udeleženka NOB, pedagoginja


Učiteljica iz Venturinove družine je spomladi 1943 sodelovala pri osvobodilnem gibanju v Šentilju. Slava, z ileg. i. Ivica, je bila aktivistka OF in je delala...  <<Več>>
Krapež , Peter Martin - Župan, gospodarstvenik, družbenopolitični delavec
16. 8. 1935

Obiskoval je osnovno šolo v Mariboru in na Teharjah pri Celju. Po maturi na klasični gimnaziji v Ljubljani se je vpisal na Fakulteto za agronomijo, gozdarstvo in...  <<Več>>
Kretič, Milan - Oskrbnik planinskih koč, družbenopolitični delavec
28. 4. 1954

Končal je osnovno šiolo Mihe Pintarja Toleda v Velenju. V letih 1969−1991 je bil zaposlen v Gorenju, od 1991 je oskrbnik in lastnik Andrejevega doma na Slemenu...  <<Več>>
Kreuh, Alojz - Športnik
22. 6. 1938

OŠ je obiskoval v Mislinji, zaključil obrtno šolo za peke na Ptuju in poklicno šolo za voznike. V obdobjih 1955−1961 je bil zasposlen na Elektru,...  <<Več>>
Kreuh, Valentin - Športnik
23. 1. 1946

OŠ je obiskoval v Mislinji, Trgovsko šolo pa v Mariboru. Končal je tudi Poklicno šolo za voznike. V letih 1968−1971 je bil zaposlen v...  <<Več>>
Krevzel, Andrej - Slikar
31. 1. 1956

Po končanih OŠ v Šmartnem ob Paki in poklicni kovinarski šoli v Velenju je šolanje nadaljeval na PA v Ljubljani ter postal učitelj likovnega in...  <<Več>>
Krevzel , Franc - Podjetnik
01. 4. 1956

Po poklicu je komercialni tehnik. Najprej je bil zaposlen na ESO Velenje, od 1990 je direktor in lastnik podjetja Krevzel instalacije, d. o. o.,...  <<Več>>
Kristan , Zdenka - Sociologinja, prevajalka
03. 8. 1956

Obiskovala je OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Po končani Ekonomski srednji šoli Celje je diplomirala iz sociologije in filozofije na FF UL in magistrirala na ISH -...  <<Več>>
Krofl, Miha - Udeleženec NOB, družbenopolitični delavec
25. 8. 1926 — 10. 4. 2012

Obiskoval je OŠ v Velenju, obrtno šolo v Slovenj Gradcu in Šoštanju ter 1943 opravil izpit za trgovca v Gradcu. Med NOB se je boril v 2. bataljonu...  <<Več>>
Krupić, Fadil
28. 3. 1935

OŠ  in nižjo realno gimnazijo je v letih 1945−1953 obiskoval v Sanskem Mostu (BiH), leta 1962 je končal posebno izobraževanje za finančnega kontrolorja v...  <<Več>>
Kučera, Marija - Zdravnica
09. 4. 1899 — 02. 2. 1939

Sodelavka in življenjska sopotnica zdravnika ftiziologa - kirurga dr. Vase Savića, upravitelja bolnišnice Topolšica. Med letoma 1932 in 1938 je bila zdravnica...  <<Več>>
Kugonič, Anton - Kinolog, družbenopolitični delavec
27. 4. 1938

OŠ je obiskoval v Topolšici, nižjo gimnazijo pa v Šoštanju. Na industrijski kovinarski šoli pri TAM v Mariboru se izšolal za...  <<Več>>
Kugovnik, Otmar - Doktor znanosti, pedagog
16. 6. 1954

Po končani gimnaziji je leta 1976 diplomiral iz tehniške matematike in 1983 magistriral iz funkcionalne analize na FNT v Ljubljani. 1989 je doktoriral na ljubljanski...  <<Več>>
Kuhar , Lovro - Politik, literat
10. 8. 1893 — 18. 2. 1950

Kot sekretar partijskega okrožja Sever iz Šoštanja je bil navzoč pri ustanovitvi prve ilegalne organizacije KPJ spomladi 1920 v Pleteršnikovi gostilni v...  <<Več>>
Kuk, Marijan Mihael - Duhovnik
12. 9. 1927 — 05. 7. 2012

OŠ je končal v Slovenskih Konjicah. Gimnazijska leta na II. gimnaziji v Mariboru je prekinila vojna, vključil se je v NOB ter po vojni maturiral in doštudiral...  <<Več>>
Kukovec, Dušan - Alpinist
03. 12. 1928 — 28. 6. 2023

Po poklicu je dimnikar. Dodatno se je strokovno izpopolnjeval pri GZS (šola vodilnega kadra) in v Münchnu. V letih 1957−1984 je vodil dimnikarsko službo za...  <<Več>>
Kumer, Milojko - Restavrator, kipar
12. 5. 1951

Po končani OŠ Šoštanj je v obrtni šoli pridobil restavratorska in rezbarska znanja. Ustvaril je številne skulpture in kipe; več jih je...  <<Več>>
Kunst, Matija - Projektant
15. 9. 1945

Obiskoval je OŠ Jarše in gimnazijo v Ljubljani, nato pa doštudiral gradbeništvo na FGG UL. Zaposlen je bil v Projektivnem biroju Velenje...  <<Več>>
Kurnik, Majda - Slikarka, kulturna delavka
02. 8. 1920 — 28. 5. 1967

1941 je končala  učiteljišče v Ljubljani in se zaposlila v Pertoči. Še istega leta je bila njena družina izseljena v Srbijo in ona jim je sledila. V...  <<Več>>
Kuzman, Andrej - Ravnatelj, pedagog
10. 10. 1945 — 06. 3. 2018

Obiskoval je OŠ Vitanje, gimnazijo v Celju in leta 1969 diplomiral iz matematike na FNT v Ljubljani. Po študiju se je preselil v Velenje in se 1970 zaposlil kot...  <<Več>>
Kuzman, Uroš - Doktor znanosti, matematik, komik
05. 8. 1984

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje. Po končani Splošni in strokovni gimnaziji Velenje je leta 2008 diplomiral in 2013 doktoriral iz matematike na UL...  <<Več>>
Kužnik , Jože - Duhovnik
02. 7. 1944

Obiskoval je OŠ v Laškem in 1963 maturiral na celjski gimnaziji. Nato je tri leta študiral na TEOF v Ljubljani in tri leta na oddelku v Mariboru, tu je...  <<Več>>
Kvartič, Ambrož - Doktor znanosti, etnolog
11. 7. 1985

Obiskoval je OŠ Livada Velenje.Po končani Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani je diplomiral iz etnologije in kulturne antropologije na FF UL. V letih...  <<Več>>
Lah, Duška - Novinarka
09. 6. 1960

Končala je OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo v Velenju, diplomirala na PA (smer razredni pouk) v Mariboru. Poučevala je na OŠ Bratov Mravljak, OŠ...  <<Več>>
Lah, Jaka - Gledališki ustvarjalec
05. 9. 1978

Obiskoval je OŠ Livada, gimnazijo na ŠC Velenje ter doštudiral igro na AGRFT Ljubljana. Od leta 2003 je zaposlen v MGL. 2010 je magistriral iz umetnosti....  <<Več>>
Lah, Rastko - Športnik
24. 5. 1950

V Velenju je obiskoval OŠ (OŠ MPT, konjušnico v Starem Velenju in OŠ Gustava Šiliha), obiskoval Gimnazijo Velenje in študiral pravo v...  <<Več>>
Lahovnik, Matej - Doktor znanosti, politik, pedagog
23. 12. 1971

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani Srednji naravoslovno-matematični šoli na velenjskem šolskem centru je diplomiral, magistriral...  <<Več>>
Lambizar, Franc - Literat
28. 11. 1903 — 12. 7. 1975

Dvajset let je preživel doma na kmetiji na Graški gori. Ko je oče zapil polovico kmetije, drugo polovico pa dal zapisati hčerki, je odšel od doma. Delal je kot...  <<Več>>
Lampret, Jože - Udeleženec NOB, duhovnik
19. 1. 1903 — 23. 5. 1969

Gimnazijo je obiskoval v Celju, nato v letih 1927−1931 Teološko fakulteto v Mariboru. Zaradi političnega delovanja, v katerega je preraslo njegovo socialno...  <<Več>>
Lanc, Aladin - Slikar, kipar, literat
21. 1. 1917 — 02. 11. 1990

V Šoštanju je končal ljudsko in meščansko šolo. Leta 1947 je diplomiral na Umetniški akademiji v Beogradu. Od l. 1945 je poučeval likovno...  <<Več>>
Lap, Dimitrij - Direktor, turistični delavec
14. 9. 1931 — 24. 3. 2010

Po nižji gimnaziji je končal Gostinsko strokovno šolo v Ljubljani. V letih 1957−1961 je bil upravnik kavarne Zvezda v Kočevju, od 1961 do upokojitve 1981 pa...  <<Več>>
Lapp, Daniel, pl. - Plemič
11. 5. 1836 — 14. 10. 1910

E den najbolj znanih avstrijskih graditeljev železnic in ugleden veleindustrialec. Po velikih uspehih pri gradnji železnic in predorov, zaradi česar je bil tudi...  <<Več>>
Laštro, Kata - Zeliščarka
12. 4. 1959

Po končani kemijski tehnični šoli v Zenici je študirala na Univerzi v Sarajevu in diplomirala na oddelku za črno metalurgijo metalurško-...  <<Več>>
Laznik, Edvard - Kulturni delavec, družbenopolitični delavec, udeleženec NOB
— 16. 9. 1968

Takoj po končani OŠ se je zaposlil v rudniku Zabukovica. Od julija 1944 je bil udeleženec NOB, po osvoboditvi pa se je zaposlil kot rudar v Libojah, Kočevju in...  <<Več>>
Lednik, Božidar - Pedagog, fizik, družbenopolitični delavec, direktor
21. 11. 1937

Med 1945 in 1949 je obiskoval OŠ v Celju, od 1949 do 1957 I. gimnazijo Celje, 1963 doštudiral fiziko na FNT v Ljubljani in 1982 magistriral iz poslovnih...  <<Več>>
Lekše, Jožef - Družbenopolitični delavec, gobar, ljubiteljski kulturnik, inovator, literat
10. 3. 1939

Obiskoval je OŠ v Šoštanju, nato poklicno MIŠ v Ravnah na Koroškem, kjer je ob delu končal še Tehnično srednjo šolo. V letih...  <<Več>>
Lempaurer, Janez - Zdravnik


Bil je kirurg in ranocelnik. Leta 1788 je deloval v trgu Šoštanj in okolici.    <<Več>>
Lempl, Tomaž - Publicist, pedagog, duhovnik
17. 12. 1836 — 20. 3. 1908

Po končanem mariborskem bogoslovnem učiteljišču je bil 1860 eno leto kaplan v pri sv. Magdaleni v Mariboru, nato je bil do 1863 profesor verouka na mariborski...  <<Več>>
Leskošek, Franc - Udeleženec NOB, politik, gospodarstvenik
09. 12. 1897 — 05. 6. 1983

Franc Leskošek Luka se je v Celju  izučil za kovinostrugarja. Med 1. svetovno vojno, ki jo je preživel večinoma na soški fronti, je bil vojak, nato...  <<Več>>
Lesničar, Marija - Ravnateljica, pedagoginja, družbenopolitična delavka
24. 9. 1937

Končala je Učiteljišče in PA Ljubljana kot učiteljica razrednega pouka. V letih med 1963 in 1977 je poučevala na OŠ KDK Šoštanj, nato na...  <<Več>>
Letonja, Jože - Udeleženec NOB
07. 2. 1914 — 06. 9. 1942

Bil je najstarejši od petih otrok. V velenjskem rudniku se je izučil za električarja, leta 1937 je dobil delo v rudniku Zabukovica. 1938 je postal član KPS; bil...  <<Več>>
Letonja, Miško - Dirigent
22. 8. 1890 — 22. 12. 1963

Na začetku leta 1922 je za Franom Korunom Koželjskim prevzel vodstvo velenjske rudarske godbe, zapustil pa jo je l. 1942 iz protesta, ker so nacisti v Celju kot talca...  <<Več>>
Letonja, Vladislav - Udeleženec NOB
09. 5. 1915

Takoj po začetku okupacije je začel delati za Osvobodilno fronto in se vključil v Savinjsko četo. Udeležil se je vseh njenih bojev in sabotažnih akcij. Pomladi 1942 je...  <<Več>>
Letonje, Mihael - Športni delavec, politik, podjetnik
20. 2. 1964 — 05. 3. 2020

V Velenju je končal osnovno in srednjo tehnično strojno šolo. Od leta 1986 je samostojni podjetnik, od 2002 direktor svojega podjetja L COM, d. o. o. Od 2002 je...  <<Več>>
Letonje, Pavla - Gledališka ustvarjalka
06. 3. 1940 — 16. 12. 2015

Osnovno šolo je obiskovala v Orešju na Bizeljskem in v Šmartnem ob Paki, nižjo gimnazijo pa v Celju. V Ljubljani je obiskovala srednjo administrativno...  <<Več>>
Lichtenegger, Hans - Zdravnik
— 20. 12. 1929

Zdravnik dr. Hans Lichtenegger je prišel v Šoštanj leta 1875 in opravljal to delo polnih 54 let, do smrti leta 1929. Bil je Nemec in je znal slabo...  <<Več>>
Lihteneker, Marko - Podjetnik, alpinist
21. 9. 1959 — 21. 5. 2005

Obiskoval je OŠ v Šoštanju in CSŠ v Velenju ter diplomiral na FŠ v Ljubljani. Pripravništvo je opravljal v Premogovniku Velenje,...  <<Več>>
Lipnik, Adolf - Družbenopolitični delavec, literat
26. 3. 1925 — 16. 2. 2020

Obiskoval je OŠ Škale, nato štiri leta klasično gimnazijo v Ljubljani in po vojni končal višjo komercialno šolo na VEKŠ-u v...  <<Več>>
Lipnik , Marija - Glasbenica
10. 4. 1952

Po poklicu je gospodinja, zdaj upokojenka. Dolga leta je skupaj z možem razveseljevala ljudi na sindikalnih izletih in drugih srečanjih. Mož Peter Lipnik je igral...  <<Več>>
Lipold, Ivan - Duhovnik, politik
15. 1. 1842 — 06. 10. 1897

Obiskoval je ljudsko šolo v Mozirju, končal gimnazijo v Celju in nato študiral bogoslovje v Mariboru. Leta 1863 je bil posvečen v mašnika. Študij...  <<Več>>
Lomšek, Maksimilijan - Publicist
19. 1. 1925 — 04. 11. 2013

Po končani meščanski šoli v Šoštanju je šolanje nadaljeval na srednji tehniški šoli v Ljubljani. Med 2. sv. v. je bil...  <<Več>>
Lovrec, Anton - Družbenopolitični delavec
06. 7. 1956

Po OŠ Vitomarci je končal I. gimnazijo in Višjo upravno šolo v Mariboru. Med 1980 in 1989 je bil zaposlen na MF, Inštitutu za mikrobiologijo, od...  <<Več>>
Lukanc, Maja - Zgodovinarka, doktorica znanosti
23. 10. 1988

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca, maturirala na Splošni gimnaziji Velenje. Na Oddelku za zgodovino FF UL je 2015 diplomirala in 2020 zagovarjala doktorsko...  <<Več>>
Lukič, Leopoldina - Pedagoginja, ravnateljica
29. 8. 1934 — 10. 7. 2013

Obiskovala je OŠ in nižjo gimnazijo v Zagorju ob Savi, nadaljevala šolanje na učiteljišču v Ljubljani in končala Višjo pedagoško...  <<Več>>
Lukman, Benjamin - Doktor znanosti, fizik, diplomat, funkcionar
07. 6. 1942

Obiskoval je OŠ Šoštanj in gimnazijo v Celju, 1966 diplomiral iz tehnične fizike na FNT UL, 1968 magistriral iz teoretske fizike ter 1970 doktoriral iz...  <<Več>>
Lukman, Ivan - Pedagog, kulturni delavec
25. 12. 1876 — 15. 9. 1937

Gimnazijo je obiskoval v Celju, nato učiteljišče v Mariboru, kjer je leta 1899 maturiral. Učiteljsko službo je začel v Šoštanju, kjer je služboval do...  <<Več>>
Lukner, Janko - Športni delavec, direktor
12. 5. 1953

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral iz sociologije na FSPN v Ljubljani. V letih 1978−2005 je bil...  <<Več>>
Lukner, Martin


Leta 1635 je bil eden od vodij v kmečkem uporu, ki je potekal tudi na tleh Šaleške doline. Bil je podložnik velenjskega zemljiškega gospostva in doma...  <<Več>>
Lušin, Anica - Pedagoginja
30. 5. 1881 — 05. 2. 1910

Po končani meščanski šoli pri uršulinkah je leta 1903 maturirala na ljubljanskem učiteljišču. Najprej je poučevala pri Benediktu v Slovenskih...  <<Več>>
Macher, Mathias
08. 1. 1793 — 27. 6. 1876

Macher, Matthias, zdravnik, pisatelj, kartograf in zgodovinar. Rojen v vasi južno od Gradca, 8. 1. 1793; obiskoval je medicinsko fakulteto na Dunaju ter študiral...  <<Več>>
Macur, Mihael - Pedagog
12. 9. 1941

Obiskoval je OŠ Polje ob Sotli, nižjo gimnazijo Kozje in Učiteljišče v Celju, nato pa zaključil še PA Maribor kot predmetni učitelj zgodovine in...  <<Več>>
Macur, Mirna - Doktorica znanosti, pedagoginja
17. 10. 1969

Osnovno in Srednjo naravoslovno-matematično šolo je obiskovala v Velenju, diplomski in podiplomski študij pa je opravljala na Fakulteti za družbene vede...  <<Več>>
Mader, Oton - Udeleženec NOB
15. 3. 1918 — 15. 5. 1942

Oto Mader je leta 1940 postal član KP Slovenije in se takoj vključil v odpor proti okupatorju. Bil je eden od organizatorjev vstaje v Šaleški dolini. 15....  <<Več>>
Mages, Franz - Posestnik


Osnovni biografski podatki niso znani. Po rodu naj bi bil Tirolec, kot iskalec, raziskovalec in izkoriščevalec rudnih in premogovnih nahajališč pa je...  <<Več>>
Mahne, Metka - Pedagoginja, športna delavka
31. 8. 1933 — 22. 2. 2022

Po končani Srednji kmetijski šoli in Učiteljišču v Mariboru je diplomirala na Fakulteti za šport Ljubljana. Med letoma 1963-1977 je bila učiteljica...  <<Več>>
Majer, Srečko - Maistrov borec, pedagog, sadjar


Rojen je bil v Mariboru leta 1899. Ob koncu prve svetovne vojne je bil Maistrov borec s spomenico. Bil je ustanovitelj prve obrtne in trgovske šole v...  <<Več>>
Makovšek, Bogdan - Športnik, montanist
28. 7. 1962

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja - Toleda v Velenju. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral iz rudarstva na UL FNT, kjer si je leta 2002 pridobil še naziv...  <<Več>>
Malenkovič, Vladimir - Doktor znanosti, gospodarstvenik
14. 7. 1966

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj OŠ Livada). Po končanem šolanju na CSŠ je diplomiral na NTF v Ljubljani, magistriral in leta 2005...  <<Več>>
Mali, Ludvik - Župan, ravnatelj, direktor
05. 8. 1919 — 21. 7. 2012

Po maturi v Ljubljani se je leta 1938 vpisal na študij montanistike, ki ga je moral prekiniti zaradi začetka 2. svetovne vojne. Narodnoosvobodilnemu gibanju...  <<Več>>
Malovrh, Marko - Športnik, podjetnik
24. 6. 1965 — 16. 7. 1998

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda in Veljka Vlahoviča (zdaj Livada) Velenje. Po končani srednji elektrotehnični šoli na CSŠ je študiral na FE...  <<Več>>
Mandić, Marko - Gledališki ustvarjalec
08. 6. 1974

V Velenju je obiskoval OŠ Veljka Vlahovića (Livada) in gimnazijo, na AGRFT v Ljubljani pa doštudiral dramsko igro in umetniško besedo. Leta 1997...  <<Več>>
Marič, Milan - Rudar, filmski ustvarjalec
23. 12. 1952

Obiskoval je OŠ MPT in poklicno Rudarsko šolo v Velenju in se zaposlil v PV (1972−2001). Ukvarja se s filmsko kulturo. Dodatno se je izobraževal na...  <<Več>>
Marin, Ivan ml. - Glasbenik, ravnatelj, pedagog
15. 6. 1938 — 28. 2. 2021

V letih 1961−1963 je delal v TE Šoštanj, 1963 se je zaposlil na Glasbeni šoli Velenje in ob delu končal prvo stopnjo študija klarineta na AG....  <<Več>>
Marin, Janez - Glasbenik, dirigent
20. 5. 1977

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani Umetniški gimnaziji - glasbena smer je diplomiral na FF v Ljubljani na oddelku za muzikologijo in AG v...  <<Več>>
Marinšek, Marjan - Direktor, literat, zbiratelj, glasbenik
31. 1. 1941 — 14. 11. 2011

Obiskoval je OŠ v Kozjem, gimnazijo v Celju in končal študij prava na PF v Ljubljani. V letih 1965−1968 je bil zaposlen v Železarni Štore, od...  <<Več>>
Marinšek, Marko - Oblikovalec
14. 10. 1968

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral na Fakulteti za dizajn Ljubljana, smer vizualnih komunikacij. Deluje kot...  <<Več>>
Marinšek, Peter - Fotograf
23. 11. 1964 — 31. 5. 2023

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani Gimnaziji Velenje je absolviral na Likovni pedagogiki UM pri profesorjema Bojanu Goliji in Ludviku Pandurju....  <<Več>>
Marolt, Jože - Pedagog, politik, udeleženec NOB
31. 3. 1924 — 16. 2. 2009

Rojen je bil pri Naveršniku v Plešivcu. Med NOB je bil komandant jurišnega bataljona Šercerjeve brigade. Leta 1953 je bil učitelj v...  <<Več>>
Martinšek, Edvard - Udeleženec NOB
15. 8. 1909 — 03. 6. 1942

Po končani osnovni šoli je delal na posestvu svojega očeta v Prelogah. Bil je član KPS in se je takoj, ko se je pričela vojna, vključil v narodnoosvobodilni boj....  <<Več>>
Mastnak, Herman - Zeliščar, modelar
05. 10. 1938 — 27. 12. 2013

Po končani izobrazbi za strojnega delovodjo se je zaposlil na RŠC – EKO v Velenju. Dejaven je bil v letalstvu in padalstvu, modelarstvu in...  <<Več>>
Mathy, Thomas - Direktor
— 26. 6. 1945

Po končani gimnaziji se je leta 1918 vpisal na montanistično visoko šolo v Leobnu, kjer je pr edvsem zaradi slabih gmotnih razmer diplomiral šele 1927....  <<Več>>
Matić, Tomislav - Športnik, kulturni delavec, kulturni menedžer, filmski ustvarjalec
28. 12. 1966

Po končani OŠ Antona Aškerca Velenje je končal srednjo gradbeno šolo v Celju. Med 1986−1988 je bil zaposlen na RLV Velenje, 1992−1996 v...  <<Več>>
Matijevič, Jožef - Muzealec
14. 3. 1948

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda, maturiral na Gimnaziji Celje in diplomiral iz umetnostne zgodovine in zgodovine na FF v Ljubljani. Od leta 1978 je zaposlen kot...  <<Več>>
Matko, Milan - Veterinar
04. 10. 1958

Obiskoval je POŠ Topolšica, OŠ KDK Šoštanj, Srednjo veterinarsko šolo Ljubljana in leta 1983 diplomiral na Veterinarski fakulteti v...  <<Več>>
Matko, Peter - Slikar, pedagog
24. 8. 1955

Maturiral je na Rudarski šoli v Velenju, opravil tečaj slikanja pri akad. slikarju Alojziju Zavolovšku in likovno teorijo pri akad. slikarju Avguštu...  <<Več>>
Mavec, Dragica – Karolina - Pedagoginja, plesalka
26. 4. 1942

OŠ je končala v Zagorju ob Savi in Toplicah, v Ljubljani pa vzgojiteljsko šolo. Obiskovala je ure izraznega plesa pri Marti Pavlin Brini in bila učenka Žive...  <<Več>>
Mavec, Marko - Direktor
20. 3. 1963

OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo je obiskoval v Velenju, diplomiral in magistriral na NTF UL (magister rudarskih in geotehnoloških znanosti) ter se 1997...  <<Več>>
Mavec Krenker, Nina - Plesalka, kulturna delavka
06. 3. 1968

Obiskovala je OŠ Gustava Šililha in na CSŠ končala Srednjo elektro, kovinarsko in računalniško šolo - smer računalništvo....  <<Več>>
Mayer, Dušan - Kapitan, športnik
17. 7. 1900 — 11. 5. 1971

Rojen je bil v Šoštanju v družini znanega šoštanjskega odvetnika in kasnejšega župana dr. Frana Mayerja. Bil je navdušen...  <<Več>>
Mayer, Fran - Župan, pravnik
19. 5. 1866 — 06. 1. 1940

Družina Frana Mayerja se je leta 1870 iz Sevnice preselila v Celje, kjer je njegov oče naslednje leto umrl. Mati Henrietta, rojena Deutschmann, se je kmalu poročila...  <<Več>>
Mazej, Stanislav - Projektant, družbenopolitični delavec
21. 6. 1932

OŠ je obiskoval v Zavodnjah, IRŠ v Velenju, srednjo tehnično v Trbovljah. Kratek čas je delal v PV, se 1953 zaposlil v Rudniku Mežica in ostal tam do...  <<Več>>
Mecej, Martin - Pedagog, publicist


Na šoli v Šoštanju je deloval štiri leta, nato pa bil leta 1939 premeščen v Kozje. V času svojega delovanja je bil predsednik Učiteljskega...  <<Več>>
Medič, Stane - Zdravnik
20. 1. 1898

Rojen je bil v Framu pri Mariboru. Med 1. sv. vojno je služil kot vojak, po vojni pa dosegel univerzitetno izobrazbo in postal zdravnik. V Kraljevini SHS je leta 1926 služil...  <<Več>>
Medved, Anton - Teolog, pedagog, publicist
06. 12. 1862 — 26. 2. 1925

V Mariboru je kot gojenec tamkajšnjega semenišča obiskoval gimnazijo. Po maturi je stopil v mariborsko bogoslovje, in bil posvečen v duhovnika 1888. Med...  <<Več>>
Medved, Jože - Humanitarni delavec
18. 3. 1938 — 25. 4. 2007

Že v mladosti je postal član organizacije RK, v kateri je pričel delovati že v Bovcu in Novi Gorici. Po prihodu v Velenje je tu leta 1955 prevzel funkcijo predsednika...  <<Več>>
Medved, Milan - Doktor znanosti, rudarski strokovnjak, direktor
30. 3. 1960

OŠ in gimnazijo je obiskoval v Velenju, 1983 diplomiral iz rudarstva na FNT UL, 1989 magistriral in 1994 doktoriral. V letih 1985−2001 je bil zaposlen v PV, kjer...  <<Več>>
Meh, Igor - Direktor
24. 9. 1961

Šolanje na OŠ Antona Aškerca je zaključil 1976, srednjo gradbeno v Celju 1980 ter končal EPF Maribor kot univ. dipl. ekonomist. Zaposlil se je na Eri kot...  <<Več>>
Meh, Jakob - Obrtnik, gasilec
08. 7. 1910 — 13. 11. 2004

OŠ je obiskoval v Škalah, obrtno šolo v Velenju in leta 1934 opravil mojstrski izpit za stavbnega in pohištvenega mizarja. Od leta 1937 pa vse...  <<Več>>
Melanšek, Bogomir - Gasilec
10. 11. 1934

Po končani OŠ Velenje in triletni strokovni šoli v Celju je zaključil delovodsko šolo na Delavski univerzi Velenje. V letih 1954–1988 je bil...  <<Več>>
Melanšek, Franc
12. 2. 1896 — 03. 1. 1978

Rojen na Ljubnem ob Savinji je končal osem razredov osnovne šole, nato nadaljeval tri razrede obrtne šole v Velenju in dosegel končno izobrazbo s končanim...  <<Več>>
Melanšek, Jože - Pedagog, družbenopolitični delavec, direktor
24. 4. 1932

Obiskoval je OŠ v Velenju, nižjo gimnazijo v Šoštanju in višjo gimnazijo v Celju. Nato je končal učiteljišče v Ljubljani, GZS na Brdu pri...  <<Več>>
Menhart, Alojz - Maistrov borec, pedagog, družbenopolitični delavec
21. 3. 1895 — 23. 12. 1985

OŠ je obiskoval v Gornji Radgoni, učiteljišče pa v Mariboru. Kot učitelj se je najprej zaposlil v Gornji Radgoni, nato v Križevcih. V Topolšico se je...  <<Več>>
Menhart, Jože - Maistrov borec, udeleženec NOB
31. 1. 1899 — 22. 6. 1978

OŠ je obiskoval v Gornji Radgoni, trgovsko šolo pa v Mariboru in Gornji Radgoni. Kot trgovski pomočnik je služboval v Gornji Radgoni, Mariboru in Ljubljani....  <<Več>>
Menih, Bogdan - Zdravnik, družbenopolitični delavec
07. 10. 1938 — 18. 8. 1999

OŠ obiskoval v Topolšici, nižjo gimnazijo v Šoštanju, gimnazijo v Trbovljah. Na MF v Ljubljani je diplomiral leta 1964, specializacijo iz...  <<Več>>
Menih, Darko - Župan, športnik
21. 2. 1948

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, I. gimnazijo v Celju in FŠ v LJ. Kot profesor telesne vzgoje je bil zaposlen na OŠ Karla...  <<Več>>
Menih, Majda, Magdalena - Turistična delavka, družbenopolitična delavka, humanitarna delavka
01. 9. 1939

Gimnazijo je obiskovala v Kopru in leta 1963 diplomirala na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. V ZD Velenje je delala na različnih delovnih mestih,...  <<Več>>
Mensdorff-Pouilly, Arthur August, grof - Plemič
19. 8. 1817 — 23. 4. 1904

Najmlajši od šestih sinov grofa Emmanuela Mensdorff-Pouillyja in njegove žene princese Sophie Sachsen-Coburg-Saafeld, sestre belgijskega kralja Leopolda I. ter...  <<Več>>
Merc , Uroš - Doktor znanosti, elektrotehnik, direktor
22. 6. 1976

Obiskoval je OŠ KDK Šoštanj in Gimnazijo Velenje. Leta 1992 je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko UL, nato nadaljeval raziskovalno delo na...  <<Več>>
Mezgec, Boris - Magister znanosti, elektrotehnik
09. 7. 1949

OŠ je končal v Pivki, gimnazijo v Celju, študij elektrotehnike na FE v Mariboru in magistriral na FS v Ljubljani (univ. dipl. inž. elektrotehnike). Vključen je...  <<Več>>
Meža, Milan - Ravnatelj, magister znanosti, pedagog
25. 1. 1950

Po končanem osnovnem šolanju se je vpisal na Tehniško elektro šolo v Mariboru, diplomiral 1974 na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko...  <<Več>>
Mijoč, Nena - Doktorica znanosti, pedagoginja
07. 10. 1955

Končala je OŠ MPT, gimnazijo v Velenju, Clay High School Toledo v Ohiu (ZDA), FF UL, IEDC na Brdu. V letih 1978–1990 je bila zaposlena v Gorenju v Velenju, med...  <<Več>>
Miklavc, Adi - Arhitekt, projektant
06. 11. 1937 — 06. 6. 2002

Obiskoval je OŠ na Polzeli, maturiral na Gimnaziji Celje in 1963 diplomiral pri prof. Mihevcu na oddelku za arhitekturo na FAGG. Zaposlil se je v Projektivnem biroju...  <<Več>>
Miklavc, Jožef - Novinar, fotograf
16. 1. 1950

Mladost je preživel v Zgornji Savinjski dolini. Živi in ustvarja v Velenju. V Ljubljani je opravil Višjo tehniško varnostno šolo. Obiskoval je seminarje...  <<Več>>
Miklavžina, Stanislav - Športnik
03. 4. 1960

Obiskoval je OŠ MPT, srednjo elektro šolo in Višjo strokovno šolo (smer komunala) v Velenju. Kot mojster za energetiko je od leta 1980 zaposlen v...  <<Več>>
Mislej, Ciril - Direktor


Po povratku družine iz Črne gore je mladostna leta preživel v Trbovljah. Po končani srednji elektro tehniški šoli v Ljubljani se je vpisal na visoko...  <<Več>>
Mlakar, Nežka - Literatka, udeleženka NOB


Obiskovala je OŠ in meščansko šolo v Tržiču. Bila je aktiviskta NOV, po vojni pa je končala učiteljišče. Kot učiteljica je poučevala...  <<Več>>
Mlinšek, Alenka - Pedagoginja, zborovodkinja
26. 10. 1943 — 17. 5. 2020

Po končani OŠ Velenje in učiteljišču Celje je diplomirala na oddelku za glasbo na PA v Ljubljani. Od leta 1963 do upokojitve 2003 je učila v glasbeni...  <<Več>>
Mlinšek, Borut - Doktor znanosti, veterinar
01. 11. 1927

Obiskoval je OŠ Velenje, gimnazijo Celje in nato diplomiral na VF v Zagrebu. Izpopolnjeval se je na na Tehniški visoki šoli (ETH) v Zürichu, kjer je...  <<Več>>
Mlinšek, Dušan - Doktor znanosti, pedagog
30. 9. 1925 — 15. 12. 2020

Diplomiral je na fakulteti za gozdarstvo in agronomijo v Zagrebu in doktoriral na zvezni TVŠ v Zürichu. V letih 1950−1960 je delal pri gozdnih gospodarstvih v...  <<Več>>
Mlinšek, Frančišek - Pedagog, čebelar
17. 9. 1890 — 29. 9. 1973

Leta 1896 je začel obiskovati velenjsko ljudsko šolo, 1904 se je vpisal na gimnazijo v Celje in jo 1908 uspešno končal. Istega leta se je vpisal na...  <<Več>>
Močilnik, Anton - Župan
05. 6. 1927 — 18. 11. 2012

Obiskoval je OŠ in meščansko šolo v Mežici in diplomiral na VEKŠ Maribor. V letih 1951−1961 je bil zaposlen na RLV, 1961−1965 in...  <<Več>>
Močilnik, Boris - Direktor, glasbenik, športni delavec
08. 8. 1952

Obiskoval je OŠ MPT in Gustava Šiliha, Gimnazijo Velenje ter doštudiral na EPF Univerze v Mariboru. Poleg gospodarstva (podjetništvo in inoviranje)...  <<Več>>
Močnik, Josip - Direktor


Po gimnazijski maturi v Ljubljani je študiral na visoki rudarski šoli v češkem Přibramu, kjer je leta 1912 tudi diplomiral. Prvo zaposlitev je...  <<Več>>
Modrijan, Julijana - Pedagoginja, družbenopolitična delavka, igralka
05. 3. 1943

OŠ je obiskovala v Šoštanju, dokončala Učiteljišče v Celju in PA v Ljubljani (učiteljica razrednega pouka in zgodovine). Leta 1963 se je...  <<Več>>
Movh, Ivan - Obrtnik
18. 8. 1929 — 09. 5. 2019

Šolanje je zaključil na poklicni šoli in šoli za vodilne kadre v obrti ter postal slaščičarski mojster. Nadarjenost je podedoval po očetu (ta je...  <<Več>>
Mravlagg, Adolf - Ravnatelj
26. 5. 1885 — 03. 11. 1932

Sin usnjarja je vstopil Voschnagovo usnjarno v Šoštanju leta 1909 kot kemik laborant, kmalu nato zavzel mesto obratovodje in 1922 postal ravnatelj usnjarne....  <<Več>>
Mravljak, Božo - Udeleženec NOB
02. 8. 1917 — 03. 4. 1942

Božo Mravljak se je izučil za trgovskega pomočnika in z devetnajstimi leti postal član komunistične partije. Po začetku španske državljanske vojne se je...  <<Več>>
Mravljak, Dušan - Udeleženec NOB, narodni heroj
21. 2. 1914 — 08. 1. 1943

Po končani osnovni šoli v Šoštanju in gimnaziji v Celju je študiral medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani in v Zagrebu, kjer je diplomiral...  <<Več>>
Mraz, Jože - Gospodarstvenik, družbenopolitični delavec, direktor
22. 3. 1950

OŠ je obiskoval v Loki pri Zidanem Mostu in Sevnici ob Savi, končal srednjo šolo v Velenju, višješolski študij na FS UL ter se 1973 zaposlil...  <<Več>>
Musi, Peter - Šolski upravitelj, publicist, pedagog
26. 6. 1799 — 06. 3. 1875

Rodil se je 26. junija 1799 (krščen 28. junija 1799) v trgu Vransko kot sin kmeta posestnika Josipa Musija (Josepf Mussy) in Ane, rojene Terbovc (Anna Terbouzin)....  <<Več>>
Mušič, Zoran - Slikar
12. 2. 1909 — 25. 5. 2005

Izhaja iz učiteljske družine. V letih 1915 do 1918 je z materjo in bratom bival v Arnačah pri Velenju, kamor so jih evakuirali zaradi soške fronte. Po realki in...  <<Več>>
Nakić Pal, Karoly - Glasbenik
15. 2. 1896 — 04. 7. 1973

Odrasel je v Zrenjaninu (Veliki Bečkerek), kjer je s 15 leti že igral z brati in očetom, pri 18 je postal vodja orkestra in odšel v Budimpešto po več znanja....  <<Več>>
Napotnik, Ivan - Kipar
12. 12. 1888 — 19. 6. 1960

Rodil se je na Zdovčevi domačiji v Zavodnju. Ljudsko šolo je končal v Zavodnju, nadaljeval šolanje v rezbarski delavnici v Celju in na umetnoobrtni šoli...  <<Več>>
Napotnik, Janez - Kulturni delavec
09. 10. 1956

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju in končal RŠC, smer elektrotehnika. Od leta 1976 do upokojitve 1996 je bil  zaposlen v Gorenju. Leta...  <<Več>>
Napotnik, Jožef - Umetnostni obrtnik
16. 2. 1938

Po končani OŠ v Šmartnem ob Paki je zaključil srednjo strokovno črkoslikarsko šolo kot slikopleskar. Kratek čas je bil zaposlen na RLV, sicer pa do...  <<Več>>
Napret, Ivan - Duhovnik
04. 2. 1947

OŠ je obiskoval v Dolu pri Hrastniku, nadaljeval na II. gimnaziji Maribor ter doštudiral na TEOF Ljubljana – Maribor. V letih 1972−1973 je bil...  <<Več>>
Napret, Peter - Publicist, pedagog, glasbenik
09. 8. 1968

Obiskoval je OŠ Rimske Toplice in nato končal SGBŠ Ljubljana. Na AG Ljubljana je diplomiral iz violine in študiral citre na Tirolskem deželnem...  <<Več>>
Natek, Matjaž - Pedagog, športnik, trener, funkcionar
04. 11. 1933 — 15. 5. 2002

Rodil se je v znani trgovski družini Natkovih. Med 2. svet. vojno je bil z družino izgnan v Srbijo. OŠ je obiskoval v Šoštanju in Arandjelovcu. Izobrazbo...  <<Več>>
Navratil, Guido - Direktor


V Velenje je prišel že kot mlad inženir. Leta 1907 je prevzel vodstvo premogovnika in to nalogo opravljal do leta 1908, ko je težko zbolel. Novembra 1909 je...  <<Več>>
Neckerman, Franc


Bil je kirurg, okrajni zdravnik, po rodu Slovenec. V Šoštanj se je priselil vsaj leta 1855. Leta 1867 je bil izvoljen v okrajno zastopstvo kot predstavnik oz....  <<Več>>
Nezirović, Slobodan - Literat, kulturni delavec, družbenopolitični delavec
23. 10. 1974

Končal je Srednjo rudarsko šolo v Velenju. Zaposlil se je kot rudar v Premogovniku Velenje. Je ustanovitelj in predsednik romskega društva Romano vozo, član...  <<Več>>
Nežmah, Matic - Športnik
26. 11. 1983

Končal je OŠ bratov Letonja v Šmartnem ob Paki, srednjo zdravstveno šolo v Celju in po enoletnem maturitetnem programu maturiral na gimnaziji ŠC...  <<Več>>
Noe pl. Nordberg, Karl Gustav
24. 9. 1798 — 21. 5. 1885

Izhajal je iz uradniške družine. Potem ko je na Dunaju zaključil študij prava, je po enoinpolletni praksi leta 1822 prišel k dunajski policiji in do...  <<Več>>
Novinšek, Jože - Gospodarstvenik
20. 10. 1923 — 15. 11. 2017

Osnovno šolo je obiskoval v Velenju, gimnazijo v Celju in na EF v Ljubljani končal študij ekonomije. V letih 1947–1963 je bilo zaposlen na Zadružni zvezi...  <<Več>>
Oblak, Anica - Gostilničarka, turistična delavka
30. 3. 1940

Obiskovala je OŠ Dobovec nad Trbovljami in končala gostinsko šolo (Trbovlje, Čateške Toplice). Bila je vodja strežbe in gostinska poslovodkinja....  <<Več>>
Oblišar, Boris - Pedagog, slikar
28. 5. 1964

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca in Veljka Vlahoviča (zdaj Livada). Po končni srednji rudarski šoli na CSŠ je diplomiral na PA v Ljubljani. V...  <<Več>>
Ograjenšek, Matjaž - Glasbenik
01. 7. 1962

Obiskoval je OŠ MPT ter Poklicno elektro šolo Velenje. Tri leta je bil zaposlen v ESO Velenje, od 1985 je v službi v TEŠ. Uveljavil se je na glasbenem...  <<Več>>
Ojsteršek, Aleš - Direktor
15. 3. 1967

Po končani OŠ Gustava Šiliha je končal Srednjo družboslovno šolo (oboje v Velenju) ter doštudiral novinarstvo na FDV UL. Med 1997−2008 je...  <<Več>>
Ojsteršek, Alojz - Fotograf, funkcionar, športnik
17. 6. 1933 — 10. 10. 2003

V Velenju je obiskoval OŠ in Obrtno šolo, v kateri se je izučil za mizarja.  Na Premogovniku Velenje je bil zaposlen od leta 1951 do upokojitve leta 1989....  <<Več>>
Osetič, Janez - Zbiratelj
20. 7. 1969

Obiskoval je OŠ Vinska Gora, OŠ Dobrna in diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. V letih 1999−2005 je poučeval na srednjih šolah v...  <<Več>>
Oštir, Anton - Redovnik, zborovodja, skladatelj
05. 1. 1871 — 31. 3. 1934

Šolal se je v Škalah in Celju. 1893 je v Nazarjah stopil k frančiškanom in prevzel redovno ime Filip. V glasbi se je sam marljivo izpopolnjeval. Kot...  <<Več>>
Oštir, Denis - Novinar, urednik
29. 1. 1978

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj Livada) Velenje. Po končani gimnaziji v Velenju je študiral na Chasse high school v Louisiani (ZDA) in diplomiral na FDV...  <<Več>>
Oštir, Karel - Doktor znanosti, jezikoslovec
13. 10. 1888 — 27. 12. 1973

Rodil se je v Arnačah pri Velenju v župniji sv. Ilja (Šentilj pri Velenju). Po osnovni šoli je obiskoval gimnazijo v Celju in Mariboru, kjer je leta 1909...  <<Več>>
Pačnik, Nejc - Glasbenik
28. 10. 1990

Obiskoval je OŠ Livada v Velenju in končal Srednjo lesarsko šolo v Slovenj Gradcu. Od leta 2010 je učitelj diatonične harmonike v Glasbeni šoli Goter.   <<Več>>
Pajk, Volbenk - Fotograf
21. 10. 1915 — 07. 1. 2005

Star komaj petnajst let se je znašel v Zagrebu pri enem od takrat najboljših fotografskih mojstrov. Tako ga je fotografija pritegnila in omrežila za vse...  <<Več>>
Pal, Ladislav - Glasbenik
14. 2. 1936 — 11. 3. 2010

Osnovno šolo je končal v Kikindi. Z desetimi leti je nadaljeval družinsko glasbeno tradicijo. Pri štirinajstih je igral klavir in harmoniko v orkestru...  <<Več>>
Pandža, Tina - Športnica, novinarka
07. 9. 1985

Obiskovala je OŠ Gorica in gimnazijo v Velenju (eno leto). Leta 2003 je končala 1. gimnazijo v Celju ter šolanje nadaljevala v tujini: na Wright State...  <<Več>>
Pandža, Vera - Športnica, trenerka
04. 5. 1952

V Pragi je dokončala Fakulteto za šport kot trenerka plavanja, kasneje je tudi magistrirala. Leta 1978 se je za dve leti zaposlila kot inšpektorica za...  <<Več>>
Pangeršič, Stanislava - Podjetnica, direktorica, kulturna delavka
26. 1. 1951

V Beogradu je diplomirala na Filološki fakulteti. V letih 1977–1981 je predavala književnost in srbohrvaščino v srednjih in osnovnih šolah v...  <<Več>>
Panić, Aleksandra - Literatka
16. 10. 1995

Končala je OŠ Gorica, obiskuje gimnazijo Velenje. Piše poezijo in prozo, radijske igre in pravljice ( Ekskurzija, Čarobna be seda), tudi TV scenarije (...  <<Več>>
Pavlović, Zoran - Športnik
27. 6. 1976

Hodil je v rudarsko šolo v Velenju, se kasneje izšolal za ekonomskega tehnika, sicer pa je poklicni nogometaš. Trenirati je začel v Velenju, kamor se je...  <<Več>>
Pavšek, Bojan - Oblikovalec
26. 5. 1971

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje. Po končani srednji šoli na CSŠ (danes ŠCV) Velenje (naravoslovno matematična smer) je 1999...  <<Več>>
Pečnik, Slavica - Pedagoginja, gledališka ustvarjalka
29. 4. 1947

OŠ je obiskovala v Mozirju, gimnazijo pa v Celju. Na FF v Ljubljani je končala študij slovenskega in nemškega jezika s književnostjo. Od leta 1969 pa vse...  <<Več>>
Pejovnik, Radovan Stanislav - Doktor znanosti, pedagog, družbenopolitični delavec
04. 5. 1946

Prvi dve leti življenja je večinoma preživel pri starih starših v Šoštanju (Vinko Pejovnik Šoštanjčan, Angela Pejovnik roj. Pečovnik iz...  <<Več>>
Pejovnik, Vinko - Planinski vodnik
07. 3. 1937

OŠ je obiskoval v Šoštanju, poklicno (urarsko) pa v Celju. Po poklicu je mehanik za merilne instrumente. Zaposlen je bil najprej v podjetju EMO Celje, v...  <<Več>>
Perdih, Karel - Udeleženec NOB
05. 8. 1920 — 09. 9. 1942

Že kmalu po okupaciji Slovenije se je vključil v narodnoosvobodilni boj in postal član 1. kranjske čete pod Storžičem. Nemci so četo razbili, zato se je večina borcev...  <<Več>>
Perović, Željko - Literat, prevajalec
27. 1. 1961

Končal je srednjo Železniško prometno transportno šolo v Mariboru. Kot prometnik na SŽ je delal v Podvelki, Rogaški Slatini, Rogatcu, Stranju,...  <<Več>>
Petek, Viljem - Športni delavec, funkcionar, družbenopolitični delavec
21. 5. 1933

OŠ je obiskoval v Grižah in Škalah, nižjo gimnazijo v Šoštanju, srednjo šolo v Pomorskem tehnikumu v Piranu ter doštudiral kot...  <<Več>>
Petrovič, Andreja - Podjetnica, novinarka, moderatorka
07. 6. 1973

Po šolanju na OŠ Antona Aškerca je končala Srednjo ekonomsko šolo v Slovenj Gradcu, diplomirala na EF UL (Finančno-računovodska smer in...  <<Več>>
Piano, Brane - Novinar, publicist, literat
01. 7. 1955

  Po gimnaziji v Celju se je vpisal na Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani in nadaljeval z literarnim ustvarjanjem in objavljanjem...  <<Več>>
Piano, Jure Djordje - Športni delavec, funkcionar
13. 10. 1934 — 23. 3. 2012

Med 2. sv. v. je obiskoval OŠ v Beogradu, nadaljeval na Višji gimnaziji Celje (1945−1953), nekaj časa študiral na EF UL. 1959 je zaključil...  <<Več>>
Piano, Saša - Arhitektka
11. 11. 1961

Obiskovala OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo v Velenju. Leta 1986 je končala študij krajinske arhitekture na BTV v Ljubljani. Dodatno se je izpopolnjevala...  <<Več>>
Pintar, Miha - Udeleženec NOB, narodni heroj
02. 4. 1913 — 03. 6. 1942

Leta 1934 je končal učiteljišče v Mariboru in bil učitelj na Preloki v Beli krajini. Avgusta 1937 je odšel v Španijo, kjer se je v mednarodnih brigadah...  <<Več>>
Pipuš, Dušan - Rudarski strokovnjak
28. 2. 1909 — 21. 6. 1975

Diplomiral je na montanistični fakulteti v Prĭbramu na Češkem. V letih 1935−1941 je delal v premogovnikih Trbovlje in Kočevje ter ljubljanskem gradbenem...  <<Več>>
Pirc, Dušan Milan - Literat, prevajalec, ljubiteljski kulturnik, urednik
08. 11. 1946

Obiskoval je osnovno šolo v Kranjski Gori in Idriji, nato opravil maturo na Gimnaziji Jurija Vege Idrija in diplomiral iz slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani....  <<Več>>
Pirečnik, Danica - Zborovodkinja, pedagoginja
27. 3. 1954

Po končani Srednji šoli za glasbeno in baletno izobraževanje v LJ je doštudirala glasbeno pedagogiko z zborovodstvom na AG v Ljubljani. Zaposlena je bila na...  <<Več>>
Pirečnik , Ivan - Udeleženec NOB
01. 1. 1941 — 14. 1. 1995

27. 12. 1941 so Nemci kot talca ustrelili Ivana Pirečnika st., avgusta leta 1942 pa so njegovo ženo Pavlo, sina Ivana in hčerko Marijo odpeljali v zbirni center v...  <<Več>>
Pirečnik, Martin - Obrtnik
29. 1. 1929

Obiskoval je OŠ na Rečici ob Savinji in obrtno šolo na Ptuju ter opravil mojstrski izpit. Štirideset let je bil zlatar in urar v svoji obrtni delavnici v...  <<Več>>
Pirnat, Jakob - Pravnik
20. 7. 1847 — 08. 6. 1924

Po končanih pravnih študijah v Gradcu je bil od leta 1871 odvetniški pripravnik v Celju, kjer je sodeloval pri ustanovitvi Narodne čitalnice, nato je služboval...  <<Več>>
Pirtošek, Adi - Slikar
01. 7. 1941 — 23. 6. 2020

Po osnovni šoli je končal obrtno keramičarsko šolo v Libojah. Od leta 1959 do upokojitve 1996 je bil zaposlen kot tehnični risar na jamomerstvu na RLV Velenje....  <<Več>>
Pistotnik, Borut - Doktor znanosti, športnik
28. 7. 1954

V Velenju je obiskoval OŠ MPT in Gustava Šiliha ter gimnazijo, nato pa doštudiral na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani ter...  <<Več>>
Planinc, Ivan - Pedagog, ravnatelj
22. 2. 1955

Obiskoval je OŠ Vitanje. Po končani Pedagoški gimnaziji Celje je študiral na PA Maribor in diplomiral na PA v Ljubljani. V letih 1978−1982 je...  <<Več>>
Planko, Lado - Glasbenik, prevajalec, publicist, urednik, kulturni menedžer
01. 11. 1949

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda, maturiral na gimnaziji v Celju in študiral angleščino in francoščino na FF UL. Med letoma 1979 in 1985 je...  <<Več>>
Planko, Leopold - Glasbenik
26. 10. 1909 — 05. 12. 1980

Po osnovni šoli v Škalah se je izučil za trgovca. Kot samouk na violini je nastopal najprej skupaj z očetom Jurijem, ljudskim godcem na harmoniki. Po letu 1930...  <<Več>>
Plaskan, Borut - Športnik, športni delavec
08. 8. 1966

V Velenju je obiskoval je OŠ Gustava Šiliha in Veljka Vlahoviča (danes Livada) ter srednjo strojno šolo na CSŠ. Na FS je nato doštudiral...  <<Več>>
Plazl, Igor - Doktor znanosti, kemik
06. 2. 1959

OŠ in gimnazijo je obiskoval v Velenju, nato pa na FNT UL diplomiral 1985, magistriral 1989 ter doktoriral 1993; od 1997 je na fakulteti zaposlen kot redni profesor na...  <<Več>>
Plazl, Milica - Pedagoginja
23. 8. 1929 — 11. 4. 2004

Rodila se je v Škalah pri Velenju. Po osnovni šoli je končala učiteljišče v Ljubljani in ob delu končala študij na Pedagoški akademiji...  <<Več>>
Plesnik, Janez - Novinar
03. 4. 1951 — 16. 9. 2008

Po zaključenem študiju novinarstva na FDV v Ljubljani je najprej delal kot sekretar OK ZSMS v Mozirju. Novinarsko pot je začel pri Delu , 1977 se je zaposlil v...  <<Več>>
Plešnik , Ivana - Družinska negovalka
18. 6. 1940

Obiskovala je OŠ Razbor. Po poklicu je gospodinja. Zaradi požrtvovalne nege bolnega moža, ki je v komi v domači oskrbi preživel več kot 12 let, jo je Občina...  <<Več>>
Podgoršek, Alojz - Župan, športni delavec, funkcionar
09. 7. 1952 — 29. 7. 2012

Končal je OŠ Šmartno ob Paki in srednjo prometno šolo v Celju. Zaposlen je bil v Vegradu (dve leti), Gorenju (sedem let) in na Zavodu RS za blagovne...  <<Več>>
Podlesnik, Maks - Udeleženec NOB, družbenopolitični delavec, kulturni delavec
10. 5. 1925 — 04. 7. 1996

Diplomiral je na višji upravni šoli v Ljubljani. Bil je načelnik za socialno politiko na Okrajnem ljudskem odboru v Šoštanju in Mozirju, načelnik...  <<Več>>
Podstenšek , Valentin - Literat


Zaradi prve svetovne vojne ni mogel študirati za duhovnika, zato se je zaposlil kot logar in bil povišan v lovskega čuvaja na Plešivčnikovem posestvu v...  <<Več>>
Podvratnik, Franc - Poslanec, župan, udeleženec NOB
19. 9. 1922 — 11. 1. 1972

Končal je srednjo ekonomsko šolo v Celju. Po vojni je bil zaposlen na OK LMS, v letih 1947−1949 na gozdarski šoli, 1949−1950 je bil personalni...  <<Več>>
Pogorelc, Peter - Športnik
09. 5. 1948

Obiskoval je OŠ Topolšica in Šoštanj in končal Srednjo in strokovno poklicno šolo Celje. Od leta 1970 do upokojitve 2007 je bil zaposlen...  <<Več>>
Pokorny, Boštjan - Doktor znanosti
31. 3. 1970

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahović (Gorica, 1977−1985), končal naravoslovno-matematično šolo (CSŠ Velenje), doštudiral na BTF UL, Oddelek za...  <<Več>>
Polak, Alojz - Obrtnik, športni delavec
27. 4. 1945

Osnovno šolo je končal v Šmartnem ob Paki.  V letih 1971−2002 je bil samostojni obrtnik (Kemična čistilnica Polak).  V letih 1962−1973...  <<Več>>
Polak, Jože - Obrtnik
02. 3. 1928 — 03. 3. 2011

Je eden prvih in najuspešnejših obrtnikov na območju občine Šmartno ob Paki. Star komaj sedemnajst let se je leta leta 1945 zaposlil v Tovarni usnja...  <<Več>>
Poles, Janez - Zdravnik, publicist, direktor
06. 10. 1951

OŠ MPT in gimnazijo je obiskoval v Velenju ter doštudiral na MF UL. Na "Vazduhoplovnom" inštitutu v Zemunu je zaključil izpopolnjevanje iz letalske...  <<Več>>
Poles, Peter - Moderator
06. 2. 1978

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj Livada) in gimnazijo ŠC Velenje, študiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Do leta 2010 je bil zaposlen na RTV...  <<Več>>
Polh, Franc - Zdravnik, udeleženec NOB
17. 9. 1915 — 30. 3. 1989

Že pred vojno je bil član KP. Kot član šaleške partizanske skupine je septembra 1941 pri domačiji svojega polbrata v Škalskih Cirkovcah postavil prvi...  <<Več>>
Polh, Martin
06. 11. 1900

Na njegovi domačiji v Škalskih Cirkovcah je njegov polbrat Franc Polh – Izak zgradil zemljanko, prvo skromno partizansko bolnišnico na slovenskem...  <<Več>>
Poličnik, Helena - Doktorica znanosti, biologinja
16. 6. 1976

Bila je učenka OŠ Gorica, dijakinja Gimnazije Velenje, nato je na BF UL doštudirala biologijo in doktorirala iz bioloških znanosti. V okviru...  <<Več>>
Polovšak, Franc - Obrtnik
30. 3. 1903 — 01. 2. 1966

Cenjeni obrtni mojster, ki je izobrazil najmanj 20 mojstrov, se je po končani OŠ izučil za mizarja in opravil mojstrski izpit. Do leta 1937 je bil mizarski pomočnik,...  <<Več>>
Povh, Dragica - Družbenopolitična delavka
14. 5. 1953

Obiskovala je 1. osnovno šolo in OŠ Gustava Šiliha v Velenju ter gimnazijo v Velenju. 1977 je končala študij ekonomije na VEKŠ Maribor, kjer...  <<Več>>
Povh, Ivan Josip - Politik, funkcionar
19. 6. 1930 — 12. 8. 2010

Po končani trgovsko poslovodski šoli se je zaposlil kot poslovodja prve trgovine s tehničnim blagom v Velenju (VELMA, zdajšnja ERA). 15 let je bil predsednik...  <<Več>>
Povše Tasić, Biserka - Novinarka
27. 1. 1966

Obiskovala je OŠ Miha Pintarja Toleda Velenje, gimnazijo v Velenju in diplomirala iz novinarstva na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. V letih 1989–1998 je...  <<Več>>
Poznič, Slavica - Športnica
07. 5. 1960

V Gornji Radgoni je obiskovala OŠ, končala poklicno šolo v Radencih in postala kuharica. Zaposlila se je na OŠ Gornja Radgona, nato delala v Gorenju...  <<Več>>
Prah, Emil - Pedagog, direktor
01. 12. 1941

Obiskoval je OŠ v Ločah in Zbelovem, nižjo gimnazijo v Poljčanah, I. gimnazijo v Mariboru, na PA v Mariboru pa končal študij matematike in fizike. Na...  <<Več>>
Praprotnik, Franc - Sadjar, pedagog
28. 1. 1849 — 20. 7. 1933

Služboval je v mariborski okolici in bil nadučitelj v Mozirju. Kjerkoli je živel, je ustanavljal drevesnice. Njegove mozirske drevesnice so pospeševale sadjarstvo v...  <<Več>>
Prašnikar, Bojan - Trener, športnik
03. 2. 1953

Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnem ob Paki, gimnazijo v Celju, diplomiral pa na FTK v Ljubljani. Leta 1974 je bil učitelj na OŠ Bratov Letonje v...  <<Več>>
Prašnikar, Janez - Doktor znanosti, pedagog
17. 6. 1950

Osnovno šolo je obiskoval v Šmartntem ob Paki in leta 1968 zaključi gimnazijo Celje. 1973 je diplomiral na EF v Ljubljani, 1978 magistriral na Ekonomski...  <<Več>>
Praznik, Katarina - Športnica, pedagoginja, družbenopolitična delavka
07. 11. 1964

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha in Gimnazijo Velenje. Diplomirala je na FŠ UL. Od 1990 je profesorica športne vzgoje na Srednji zdravstveni...  <<Več>>
Prezelj, Franc - Udeleženec NOB


V Cerknem je obiskoval italijansko osnovno šolo. Do leta 1943 je delal doma na kmetiji, nato je odšel v partizane. Bil je borec 9. korpusa 31. divizije in kurir...  <<Več>>
Pribožič, Jože - Duhovnik
02. 3. 1947

Osnovno šolo je obiskoval v Brestanici, zaključil gimnazijo v Mariboru ter doštudiral na TEOF Ljubljana – Maribor. Od leta 1972 je v duhovniškem...  <<Več>>
Prislan, Jože - Poklicni vojak, veteran vojne za Slovenijo
14. 2. 1952 — 11. 5. 2002

Obiskoval je OŠ v Velenju in končal srednjo vojno medicinsko šolo v Novem Sadu. Bil je visoki pripadnik SV, pomemben je njegov prispevek v osamosvojitveni vojni...  <<Več>>
Puc, Iztok - Športnik
14. 9. 1966 — 19. 10. 2011

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje in končal strojno tehniško šolo na RŠC Velenje. Rokometno pot je začel v RK Šoštanj...  <<Več>>
Pukl, Jure - Glasbenik
07. 10. 1977

Obiskoval je OŠ Livada. Po končani SGBŠ v Mariboru je študiral na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju (Avstrija), smer klasični...  <<Več>>
Pukmeister Vijanski, Janko - Literat
20. 6. 1837 — 25. 5. 1862

V Celju je v letih 1851−1857 obiskoval gimnazijo. Čeprav je bil odličen dijak, je zaradi jetike v 7. razredu izstopil iz gimnazije in šolanje nadaljeval kot...  <<Več>>
Purkert, Wilhelm - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Kot inženir rudarstva je dolžnost direktorja premogovnika opravljal v letih 1906 −190 7. Na čelu premogovnika je bil...  <<Več>>
Pustatičnik, Martin - Pedagog
08. 3. 1940

Po končani osnovni šoli v Plešivcu je šolanje nadaljeval na nižji gimnaziji v Šoštanju in učiteljišču v Celju ter diplomiral na...  <<Več>>
Pušnik, Terezija - Ravnateljica, pedagoginja
25. 6. 1940

Obiskovala je OŠ Vransko, učiteljišče Celje in nato PA v Ljubljani. Študij je nadaljevala na FF UL, kjer je tudi diplomirala. V letih 1960−1963 je...  <<Več>>
Rabič, Marjan - Gospodarstvenik
26. 12. 1939

V Rogaški Slatini je obiskoval osnovno šolo, v Celju gimnazijo in diplomiral na EF v Ljubljani. V letih 1968−1979 je bil kot vodja komerciale zaposlen na...  <<Več>>
Rabič, Miha - Športnik, podjetnik
08. 5. 1975

Obiskoval je OŠ Gorica v Velenju in OŠ Ledina v Ljubljani (7. in 8. razred), Gimnazijo Ledina v Ljubljani (1. in 2. letnik) in gimnazijo na ŠC Velenje (3....  <<Več>>
Radig, Carl - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Naloge direktorja premogovnika je opravljal med letoma 1892 in 1894, torej v času, ko se je premogovnik spopadal z mnogimi...  <<Več>>
Rahten, Ivan - Udeleženec NOB, družbenopolitični delavec
31. 8. 1920 — 22. 9. 2010

V Škalah je obiskoval OŠ, v Šoštanju meščansko šolo in v Ljubljani Rudarsko nadzorniško šolo. Leta 1936 se je zaposlil...  <<Več>>
Rajh, Leopold - Udeleženec NOB, inovator, direktor
26. 10. 1930 — 19. 6. 2011

Med 1937−1946 je obiskoval OŠ Šentilj pri Velenju. Od poletja 1944 do konca NOB je bil partizanski kurir. 1949 je končal Tekstilno strojniško...  <<Več>>
Rajšter, Fran - Gostilničar, župan
28. 7. 1852 — 31. 12. 1922

Franc Rajšter se je rodil v Mozirju. Že kot kmečki mladenič je kazal izredno zanimanje za vse, kar je bilo slovensko in slovansko. Ker zaradi pomanjkanja denarja ni...  <<Več>>
Rak, Jožef - Župan, poslanec, politik
18. 8. 1821 — 05. 12. 1884

Bil je velenjski župan in načelnik okrajnega zastopa. Leta 1867 je kot slovenski kandidat za slovenjgraško okrožje sodeloval na volitvah v deželni zbor. Uvrstil se...  <<Več>>
Rakun, Ivan - Župan, družbenopolitični delavec, gasilec, kmetovalec
01. 4. 1939 — 11. 1. 2013

Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnem ob Paki in na Polzeli. Obiskoval je hmeljarsko šolo v Žalcu. Od leta 1962 pa vse do upokojitve je bil zaposlen v...  <<Več>>
Ramšak, Adolf - Zdravnik, Maistrov borec
24. 1. 1897 — 22. 1. 1968

V enotah generala Maistra se je udeležil bojev za severno mejo. Po demobilizaciji je študiral medicino in leta 1924 diplomiral na graški medicinski fakulteti...  <<Več>>
Rant, Melita - Doktorica znanosti, športnica
09. 1. 1974

Obiskovala je OŠ Bratov Mravljakov (danes OŠ Gorica). Diplomirala, magistrirala in doktorirala (leta 2006) je na EF UL. Izpopolnjevala se je na Harvard Business...  <<Več>>
Rapoc, Franc - Pravnik, notar
28. 3. 1842 — 28. 5. 1882

Franc Rapoc (1842−1882) je bil rojen pri Sv. Petru pri Mariboru. Starši so živeli na Vetrinjski cesti v Mariboru. Po osnovni šoli je šolanje...  <<Več>>
Raspolič, Anton - Direktor


Po končani gimnaziji se je vpisal na ljubljansko tehnično fakulteto, kjer je leta 1930 diplomiral za inženirja elektrotehnike. Prvo zaposlitev je dobil pri Kranjskih...  <<Več>>
Rauter, Miran - Športnik, trener
14. 2. 1972

V Velenju je obiskoval OŠ Antona Aškerca in gimnazijo na ŠC Velenje (naravoslovno-matematični oddelek), diplomiral na FŠ v Ljubljani in Visoki...  <<Več>>
Ravljen, Davorin - Literat
07. 11. 1898 — 26. 6. 1965

Po OŠ v Šoštanju je obiskoval gimnazijo v Celju in na njej leta 1916 maturiral. V Zagrebu je od 1918 do 1922 študiral pravo. Kot novinar je med 1922...  <<Več>>
Ravljen, Stane - Politik, udeleženec NOB
23. 7. 1928 — 09. 12. 1977

Po končani osnovni šoli se je izučil frizerskega poklica in si nato pridobil višješolsko izobrazbo. Ko je leta 1945 dobil poziv za nemško vojsko,...  <<Več>>
Ravnikar, Tone - Doktor znanosti, muzealec, pedagog
14. 10. 1958

Obiskoval je OŠ Slovenj Gradec. Po končani Gimnaziji Ravne na Koroškem je diplomiral iz zgodovine na FF v Ljubljani in doktoriral na Pedagoški, zdaj...  <<Več>>
Ravnjak, David - Družbenopolitični delavec, veteran vojne za Slovenijo
22. 4. 1964

V Šoštanju obiskoval OŠ Bibe Roecka, leta 1984 končal Srednjo gradbeno tehnično šolo v Celju, v Mariboru pa v letih 1984−1987 obiskoval...  <<Več>>
Rebernik, Peter - Založnik
03. 6. 1950 — 07. 7. 2014

Po končani OŠ v Slovenskih Konicah in Gimnaziji Velenje je diplomiral na FE UL. V letih 1977−1978 je bil zaposlen v Gorenju, 1987−1990 v BITINGu...  <<Več>>
Rednak, Avgust - Čebelar
28. 8. 1883 — 04. 2. 1985

Po končani vrtnarski šoli v Celju je šel k vojakom (dragonci) v dunajsko Novo mesto in moral po treh letih služenja na fronto v Galicijo, kjer je bil pri...  <<Več>>
Rehar, Toni - Pedagog, trener, novinar
30. 4. 1939

Obiskoval je OŠ Žalec in Srednjo trgovsko šolo Celje, nato je končal študij na VŠTK UL. V letih 1960−65 je bil zaposlen kot višji...  <<Več>>
Repnik Gotvan, Vlado - Umetnik
21. 6. 1961

Vlado G. Repnik je akademski slikar, gledališki in radijski režiser ter magister umetnosti. Ustvarja na področju performansa, novih medijev, uprizoritvenih in...  <<Več>>
Resman, Ivan - Literat, prevajalec
23. 4. 1848 — 05. 1. 1905

V letih 1861−1968 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani, šest let je bil gojenec Alojzijevišča. Kot gimnazijec je ustanovil skrivno dijaško literarno...  <<Več>>
Ribnikar, Ivan - Doktor znanosti, pedagog, politik
— 20. 8. 2022

Leta 1945 se je z mamo in sestro naselil na maminem domu v Podkraju pri Velenju in v Velenju obiskoval zadnji razred OŠ; nižjo gimnazijo je obiskoval v...  <<Več>>
Rigelnik, Herman - Poslanec, politik, diplomat, direktor
29. 3. 1942

Diplomiral je iz metalurgije na FNT v Ljubljani, nato še na VEKŠ Maribor. Magistriral je iz trženja na EF v Zagrebu. V letih 1972−1978 je bil direktor...  <<Več>>
Robida, Jože - Zdravnik, gledališki ustvarjalec
13. 1. 1958

Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnem ob Paki, Pedagoško gimnazijo v Celju. Leta 1984 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani in opravil...  <<Več>>
Robida, Juana - Pedagoginja
07. 9. 1961

Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem ob Paki, maturirala na gimnaziji v Celju. Leta 1985 je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer ...  <<Več>>
Robida, Peter - Pedagog, direktor
02. 9. 1933

Obiskoval je OŠ Laško, nato končal poklicno rudarsko šolo v Zagorju in TSŠ v Ljubljani. Diplomiral je iz rudarstva na FNT v Ljubljani. Zaposlen je...  <<Več>>
Röck, Ivan Blaž - Udeleženec NOB
11. 11. 1914 — 06. 3. 1942

Po končani osnovni šoli v Šoštanju in opravljeni gimnaziji v Celju je leta 1932 začel študirati medicino v Ljubljani in nato od 1939 v Zagrebu....  <<Več>>
Rogel, Jože - Zdravnik, udeleženec NOB, direktor


Otroška leta je preživel v Savinjski dolini. Med drugo svetovno vojno je sodeloval v NOB. Leta 1945 se je vpisal na MF v Ljubljani in jo leta 1954 uspešno...  <<Več>>
Rogić, Dragan - Gospodarstvenik
15. 3. 1933

Izučil se je za strojnega ključavničarja in nadaljeval šolanje na srednji strojni tehnični šoli. Diplomiral je na SF UL. V letih 1962−1964 je bil...  <<Več>>
Rojc, Emil - Doktor znanosti, pedagog, direktor, družbenopolitični delavec
23. 5. 1940

Po končani nižji gimnaziji v Radečah se je vpisal na učiteljišče v Celju. Na FF UL je diplomiral iz psihologije in sociologije, magistriral iz političnih znanosti...  <<Več>>
Rolle, Friedrich - Doktor znanosti, montanist, filozof
16. 5. 1827 — 11. 2. 1887

OŠ je obiskoval v Homburgu von der Höhe, nadaljeval šolanje na inštitutu College royal v Štrasburgu in na gimnaziji v Darmstadtu. V letih...  <<Več>>
Ropotar, Franc - Župan, kulturni delavec, družbenopolitični delavec
23. 5. 1817 — 10. 8. 1895

Poleti leta 1848 je bil izvoljen v prvi štajerski provizorni deželni zbor v Gradcu. Izvoljen je bil kot eden izmed dveh namestnikov poslancev celjske kmečke občine....  <<Več>>
Roser, Janez - Pedagog


  <<Več>>
Rotner, Ivan - Duhovnik
15. 6. 1862 — 22. 9. 1935

Gimnazijo in bogoslovje je študiral v Mariboru, ker je diplomiral 11. julija 1889. Bil je kaplan v Šmarju pri Jelšah (od 1889), Rogatcu (od 1891), pri Sv....  <<Več>>
Rotnik, Uroš - Doktor znanosti, direktor
16. 2. 1968

OŠ je obiskoval v Šoštanju, srednjo strojno šolo v Velenju, nato je leta 1992 končal študij energetike na FS UL. 1994 se je specializiral za...  <<Več>>
Rotovnik, Bojan
07. 2. 1976

Obiskoval je OŠ Biba Röck v Šoštanju, nato končal Srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Celju in FOV Kranj. Med letoma 2004-2010 samostojni...  <<Več>>
Rotovnik, Jurij - Rudar
25. 4. 1937 — 08. 1. 1996

V Slovenj Gradcu je končal pet razredov OŠ in se izšolal za kvalificiranega kopača. Kasneje je opravil še izpit za jamskega reševalca in leta 1974...  <<Več>>
Rovan, Pavla - Literatka
21. 1. 1908 — 12. 6. 1999

Osnovno šolo je končala v Innsbrucku in nadaljevala šolanjena meščanski in trgovski šoli v Innsbrucku in Ljubljani. Od leta 1941 je sodelovala v...  <<Več>>
Rozman, Andrej - Doktor znanosti, prevajalec, pedagog
11. 10. 1947

Obiskoval je gimnazijo na Ravnah na Koroškem, študiral na FF v Ljubljani in nato na FF Univerze Komenskega v Bratislavi, kjer je diplomiral (1974) in doktoriral...  <<Več>>
Rozman, Janka Ivetta - Prevajalka, pedagoginja
14. 2. 1947

Po gimnaziji v Banski Bystrici je diplomirala iz slovaškega in nemškega jezika na FF Univerze Komenskega v Bratislavi, kjer je tudi magistrirala. V letih...  <<Več>>
Rudnik, Vida - Ravnateljica, pedagoginja
19. 5. 1947

Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem ob Paki in učiteljišče v Celju. Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je ob delu študirala matematiko in...  <<Več>>
Saje, Julij - Zdravnik, udeleženec NOB
26. 2. 1906 — 25. 3. 1984

Medicino študiral v Ljubljani, Zagrebu in Gradcu, kjer je leta 1934 diplomiral. Kot zdravnik je delal v ljubljanski in mariborski bolnišnici ter v Velenju. V...  <<Več>>
Salobir, Boris - Doktor znanosti, pedagog, rudarski strokovnjak, literat, filmski ustvarjalec
20. 9. 1960

Po maturi na velenjski gimnaziji je diplomiral iz rudarstva na FNT, kjer je leta 1989 magistriral in 1996 doktoriral. Izobraževal se je tudi na   Montanuniversitat...  <<Več>>
Salobir, Marijan - Psiholog, trener, športnik, športni delavec
08. 8. 1937

OŠ je obiskoval v Dobju pri Planini, nižjo gimnazijo in učiteljišče v Celju, na FF v Ljubljani pa leta 1963 zaključil študij psihologije. Kot učitelj...  <<Več>>
Samonigg, Ivan - Poklicni vojak
20. 12. 1839 — 12. 1. 1915

Končal je vojno akademijo, se leta 1859 udeležil vojne v Italiji, 1866 vojne s Prusijo, postal stotnik in se 1869 v vojni šoli na Dunaju izšolal za učitelja...  <<Več>>
Savić, Vasa - Zdravnik
01. 2. 1885 — 02. 2. 1939

Zdravnik ftiziolog, rojen v Perlezu v Srbiji. Študij medicine je končal na Medicinski fakulteti v Budimpešti in opravil specializacijo iz ftiziologije v...  <<Več>>
Schuster, Julius - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Schuster je bil drugi direktor velenjskega premogovnika in je to dolžnost opravljal v letih 1886 −18 92. Njegova...  <<Več>>
Sebriaški, Ahacij - Teolog


Izhaja iz družine Sebriaških, od leta 1428 lastnikov gradu Šalek, ki so razen krajšega premora okrog leta 1437 grad posedovali vse do 16. stoletja. Leta...  <<Več>>
Seher, Anton - Rudarski strokovnjak
17. 1. 1918 — 10. 3. 2015

OŠ je obiskoval v Senovem, zaključil klasično gimnazijo v Ljubljani ter doštudiral montanistiko na Tehniški fakulteti v Ljubljani. Zaposlil se je kot...  <<Več>>
Seme, Franc - Doktor znanosti, direktor
01. 1. 1948

Po končani OŠ v Mežici in Gimnaziji Ravne na Koroškem je diplomiral, magistriral in 1977 doktoriral na FNT v Ljubljani. Zadnja usposabljanja za opravljanje...  <<Več>>
Seme, Karl - Gledališki ustvarjalec, pedagog, družbenopolitični delavec, veteran vojne za Slovenijo
24. 3. 1947

OŠ je končal v Dolu pri Hrastniku, srednjo trgovsko šolo v Laškem. 1963 je prišel v Velenje, 1967 končal poklicno šolo za rudarskega...  <<Več>>
Semečnik, Goran - Arhitekt
16. 6. 1962

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje in maturiral na Gimnaziji Velenje. Diplomiral je iz arhitekture na FGG UL. V letih 1990−1999 je bil samostojni...  <<Več>>
Semečnik, Pankracij - Župan, šolski upravitelj, ravnatelj, pedagog, družbenopolitični delavec
08. 5. 1938

Po OŠ v Ponikvi pri Žalcu je obiskoval nižjo gimnazijo v Žalcu in učiteljišče v Celju, nato pa končal višješolski študij pedagogike in...  <<Več>>
Senegačnik, Denis - Slikar


Diplomiral je na ALUO, smer slikarstvo pri Nadji Zgonik in Gustavu Gnamušu ter končal magistrski študij na temo Iluzionizem v slikarskem prostoru. Ima status...  <<Več>>
Senica , Ivan - Trgovec, posestnik, politik
23. 10. 1879

Ivan Senica se je že pred prvo svetovno vojno ukvarjal s trgovino z lesom in imel v Škalah v najemu trgovino z mešanim blagom. Leta 1919 je...  <<Več>>
Sernec, Janko - Pravnik
23. 2. 1881

Po prevratu leta 1918 je bil imenovan za starešino okrajnega sodišča v Šoštanju. Kot sin narodno zavednega celjskega odvetnika dr. Josipa Serneca...  <<Več>>
Sešel , Bernard - Kipar, slikar
14. 1. 1946

Osnovno šolanje je zaključil v Velenju, srednjo strojno šolo v Celju kot klepar in strojni tehnik. Zaposlen je bil v kleparstvu Šoštanj, pri...  <<Več>>
Sevčnikar, Ivan - Oskrbnik planinskih koč


V letih 1933–1937 je bil oskrbnik planinskih koč: prvi oskrbnik koče Korytzkega na Smrekovcu, last Šaleške podružnice SPD v Šoštanju, ki jo...  <<Več>>
Sever, Franc - Politik, podjetnik
12. 9. 1955

Obiskoval je OŠ v Miklavžu pri Ormožu in OŠ Mihe Pintarja - Toleda, nato se je izučil za ključavničarja. Leta 1981 je postal samostojni podjetnik. Najprej se...  <<Več>>
Sever, Luka - Glasbenik
30. 4. 1982

Po končani OŠ Gustava Šiliha in gimnaziji v Velenju je diplomiral iz filozofije na FF UL. Leta 1995 je začel pisati besedila in glasbo. Osnoval je reperski duo...  <<Več>>
Sevšek, Ivan - Kulturni delavec
26. 10. 1949

Osnovno šolo je obiskoval v Vojniku, srednjo tehnično v Trbovljah, diplomiral pa na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, smer industrijska elektrotehnika. V...  <<Več>>
Seydlein, - Sodnik


Je prvi z imenom znani sodnik v Šoštanju. Kot priča se leta 1377 omenja v kacenštajnski listini, na kateri je ohranjen njegov grb, ki pa je precej...  <<Več>>
Silovšek, Saša - Športnica, trenerka
20. 1. 1968

Obiskovala je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj Livada).  Po končani gimnaziji v Velenju je diplomirala iz angleškega in nemškega jezika na Filozofski...  <<Več>>
Simonović, Dušanka - Glasbenica
21. 3. 1949

Po končani gimnaziji in srednji glasbeni šoli v Dubrovniku je končala diplomski in magistrski študij na glasbeni akademiji v Zagrebu. V letih 1975−1992 je...  <<Več>>
Skarlovnik, Bernard - Družbenopolitični delavec
10. 7. 1929 — 25. 7. 2019

Obiskoval je OŠ Plešivec in se nato izučil za kvalificiranega kopača premoga. V letih 1946−1949 je bil zaposleni v TUŠ, od 1952 do 1980 pa na RLV....  <<Več>>
Skasa, Franz - Posestnik
27. 3. 1847 — 28. 4. 1920

Leta 1877 se je poročil z Josipo Jaklin, vdovelo Pribožič. Družina je živela v Selah pri Paki, kjer je stal tudi njihov »penzion«. Bili so lastniki več...  <<Več>>
Skaza, Josip - Župan, posestnik, gostilničar
12. 1. 1866 — 06. 1. 1947

Rodil se je kot tretji otrok posestnika, trgovca in gostilničarja Kasparja Skaze in njegove prve žene Anne Virbnik. Družina je živela v hiši v trgu,  po...  <<Več>>
Skok, Anton - Ravnatelj, pedagog
26. 12. 1949

Obiskoval je OŠ Videm pri Ptuju. Po končani gimnaziji Ptuj in PA Maribor je diplomiral na PF v Ljubljani. Najprej se je za zaposlil (polovično) v Juršincih in...  <<Več>>
Skornšek , Franc - Turistični delavec
25. 11. 1955

Po končani OŠ je postal poklicni šofer. V letih 1972−1983 je bil zaposlen v Gorenju, od 1983 pa na Izletniku Celje. Bil je ustanovitelj Turističnega...  <<Več>>
Skornšek, Ljuba - Literatka, glasbenica
25. 9. 1913 — 19. 12. 1976

Prvih pet razredov gimnazije je končala v Celju, šestega pa na ptujski realni gimnaziji. Že kot gimnazijka se je v glasbeni šoli Glasbene matice učila klavir,...  <<Več>>
Slatinšek, Uroš - Športnik
04. 8. 1979

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje in poklicno in tehniško rudarsko šolo Velenje. Diplomiral je na FŠ UL. V šolskem letu...  <<Več>>
Smodiš, Fran - Obrtnik
29. 12. 1864

Rodil se je v Rečici ob Savinji kot sin tržana Martina Smodiša, po domače Hlačuna, in njegove žene Marije, rojene Žuntar. 9. februarja 1890 se je v Velenju...  <<Več>>
Smolnikar, Ivan - Pedagog
19. 4. 1862 — 11. 2. 1936

Učiteljišče je zaključil v Mariboru. Najprej je deloval v Sv. Janžu pri Vinski Gori, nato v Razborju, od leta 1882 pa v Zavodnjah pri Šoštanju.   <<Več>>
Smonkar, Frančiška - Ravnateljica
03. 6. 1933 — 08. 4. 2021

Po končani Srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani se je leta 1954 zaposlila v Vrtcu Velenje. V letih 1956−1961 je bila ravnateljica vrtca, od 1961−1973 pa...  <<Več>>
Smrečnik , Renata - Športnica
21. 10. 1974

Končala je Srednjo trgovsko šolo v Celju. Danes se posveča svoji pekarni Rednak v Mežici. Bila je večkratna državna prvakinja Jugoslavije in Slovenije v plavanju z...  <<Več>>
Sorè , Anton - Doktor znanosti, geograf, pedagog
28. 12. 1925 — 28. 1. 2015

Obiskoval je OŠ Velenje, Realno gimnazijo Celje, Staatliche Wirtschaftsschule Cilli, Anastasius – Grün – Schule (Oberschule für Jungen in Rann...  <<Več>>
Sovič, Sebastjan - Športnik
26. 2. 1976

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani srednji ERŠ na ŠCV je absolviral na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, smer...  <<Več>>
Sovinc, Ivan - Doktor znanosti, geolog, pedagog
23. 10. 1924 — 24. 5. 2001

OŠ je obiskoval v Sevnici, gimnazijo v Celju, 1953 pa diplomiral na gradbenem oddelku TVŠ. Izpopolnjeval se je na geotehniškem inštitutu v...  <<Več>>
Sovinc, Oskar - Slikar, turistični delavec
01. 6. 1944

Obiskoval je OŠ Velenje. Po končani srednji aranžerski šoli se je zaposlil na Vegradu, nato je bil kot aranžer zaposlen še v Merxu, ERI in v Gorenju....  <<Več>>
Sovinek, Maja - Športnica
26. 5. 1985

Obiskovala je OŠ Livada v Velenju in gimnazijo na ŠC Velenje ter diplomirala na FŠ v Ljubljani. Enajst let je trenirala plavanje v PK Velenje in...  <<Več>>
Sovinek, Nina - Športnica
26. 5. 1985

Obiskovala je OŠ Livada v Velenju in gimnazijo ŠC Velenje ter diplomirala na FŠ v Ljubljani. Enajst let je trenirala plavanje v PK Velenje in šest...  <<Več>>
Srebotnik, Jože - Udeleženec NOB
27. 3. 1924 — 27. 8. 1941

V Celju se je izučil za peka in nato delal pri Mlakarju v Celju. Bil je član SKOJ-a. Ob začetku vojne se je pridružil partizanom kot član Celjske čete. Po izdajah se je...  <<Več>>
Srebotnik, Katarina - Športnica
12. 3. 1981

Obiskovala je OŠ MPT v Velenju in I. gimnazijo v Celju. S tenisom se je začela ukvarjati leta 1995 v Teniškem klubu Velenje in že na mladinskih EP in SP...  <<Več>>
Srebre, Jurij - Zdravnik
— 10. 4. 1869

Strokovno se je izobraževal v Padovi in na Dunaju. V Šoštanj se je priselil pred letom 1839 in imel tu zdravniško prakso. Kasneje ga kot kirurga srečamo...  <<Več>>
Stanič, Jože - Gospodarstvenik, direktor
09. 7. 1941

Obiskoval je OŠ Kapele in Dobova (Brežice), dokončal srednjo kmetijsko šolo v Mariboru ter doštudiral živilsko tehnologijo na BTF UL. Zaposlitve:...  <<Več>>
Stastny, Julius Augustin - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Inženir rudarstva, po rodu Čeh, je dolžnost direktorja premogovnika opravljal v letih 1907 in 1908. Zaradi številnih...  <<Več>>
Steblovnik , Klemen - Zdravnik
13. 3. 1984

Po končani OŠ v Šmartnem ob Paki in gimnaziji Velenje je doštudiral na MF UL. Dodatno izobraževanje: LKH Graz in RHP Recife (Brazilija). Zaposlen je v...  <<Več>>
Steblovnik, Konrad - Doktor znanosti, inovator
22. 12. 1951

Končal je OŠ Šmartno ob Paki (1966), gimnazijo v Celju (1970), FE UL – Industrijska elektronika (diploma 1975, magisterij 1985) in FERI UM (doktorati...  <<Več>>
Steblovnik, Martin - Kulturni delavec
01. 11. 1918 — 03. 8. 1990

Obiskoval je OŠ Šmartno ob Paki, gimnazijo v Celju ter končal učiteljišče v Mariboru. Zaposlen je bil kot računovodja v podjetju Vino Šmartno ob...  <<Več>>
Stegnar, Andrej - Gospodarstvenik
17. 12. 1906 — 28. 10. 1981

Rojen je bil v Tržiču. Med 2. sv. vojno je bil v partizanih. Po vojni je bil zaposlen v Tovarni usnja Šoštanj, v kateri je opravljal delo direktorja. Leta...  <<Več>>
Steiner, Martin - Športnik, trener, funkcionar
19. 10. 1943

Po končani OŠ in gimnaziji v Celju je končal študij na PA Maribor, smer telesna vzgoja in geografija. Trenirati in tekmovati je začel kot gimnazijec. Po...  <<Več>>
Stridsberg-Jirku, Gusti - Literatka, prevajalka
27. 8. 1892

Mladost je preživela v Avstriji in ob propadu Avstro-ogrske monarhije prišla v Jugoslavijo. Spoznala je Koroško in Štajersko, nekaj časa je živela tudi...  <<Več>>
Strmčnik, Rudolf - Rokodelski obrtnik, rudar
01. 5. 1944 — 28. 5. 2010

Otroštvo je preživel v Plešivcu pri Velenju, se s šestnajstimi leti zaposlil na RLV, kjer je sprva opravljal različna dela, in se nato zaposlil v...  <<Več>>
Stroinigg, Anton - Tovarnar
13. 1. 1860

Anton Stroinigg je prišel iz Avstrije in se poročil z Josipino, rojeno 1873, iz Slovenj Gradca. Stroinigg je bil solastnik parne žage in tovarne sodov v...  <<Več>>
Stropnik, Alojz, Slavko - Udeleženec NOB, kmetovalec
04. 6. 1918 — 07. 1. 2008

Slavko Stropnik je bil šesti od osmih otrok, ki je bil določen, da bo prevzel delo na domači kmetiji in gostilno (znana Basistova gostilna, kjer je bil doma tudi...  <<Več>>
Stropnik, Ivo - Literat, kulturni delavec
03. 8. 1966

Otroštvo in mladost v Ravnah pri Šoštanju, OŠ obiskoval v Šoštanju, srednjo rudarsko tehnično šolo končal v Velenju in na FF...  <<Več>>
Stropnik, Jože - Zdravnik
24. 3. 1923 — 11. 6. 1982

Na ljubljanski medicinski fakulteti je diplomiral leta 1952, od 1953 je bil zaposlen na Inštitutu za rentgenologijo KC v Lj. Od 1979 je bil izredni profesor na...  <<Več>>
Stropnik, Karl - Družbenopolitični delavec, funkcionar
06. 9. 1942

Obiskoval je OŠ Škale, Pesje in Šoštanj in Obrtno šolo v Velenju. Opravil je tudi več izobraževanj iz vojaških znanj v Zagrebu, v...  <<Več>>
Stropnik, Maša - Kulturna delavka, pedagoginja, družbenopolitična delavka
10. 11. 1978

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika Kajuha in Srednjo zdravstveno šolo Celje ter nato diplomirala na PF UM. Od leta 2003 je učiteljica razrednega pouka na...  <<Več>>
Stropnik, Mladen - Slikar
09. 7. 1977

Diplomiral je na ALU v Ljubljani, kjer je leta 2004 še magistriral. Študiral je tudi na Akademiji likovnih umetnosti v Münchnu (2003), podiplomski...  <<Več>>
Stropnik Šonc, Urška - Ilustratorka, kulturna delavka
13. 1. 1973

Končala je gimnazijo (naravoslovno-matematična smer) v Velenju in diplomirala iz likovnih umetnosti (knjižna ilustracija) na PF v Mariboru. Od leta 1998 dela kot samostojna...  <<Več>>
Strozak, Benjamin - Podjetnik, direktor
31. 3. 1931 — 20. 7. 2003

Po končani OŠ v Novem mestu je obiskoval Srednjo tehniško in elektro šolo v Ljubljani ter diplomiral na Visoki šoli za organizacijo dela v Kranju...  <<Več>>
Stupar, Jovan - Zdravnik
20. 2. 1947 — 19. 9. 2020

V Subotici je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Študij medicine je končal leta 1973 na univerzi na Reki. Diplomo specialista splošne medicine je prejel...  <<Več>>
Sušin, Boris - Podjetnik
15. 5. 1963

Obiskoval je OŠ Heroja Rajka Hrastnika in OŠ Gustava Šiliha Velenje, nato na RŠC končal srednjo elektro šolo, smer šibki tok, in...  <<Več>>
Svetina, Jože - Slikar, pedagog
20. 7. 1934

Leta 1956 je končal Učiteljišče v Ljubljani in nato v Bileči še oficirsko šolo. V letih 1957–1963 je bil učitelj razrednega pouka v Vitanju, od...  <<Več>>
Svetina, Veronika - Pedagoginja, slikarka
28. 11. 1935

Obiskovala je OŠ Petrovče. Po končani nižji gimnaziji v Žalcu in učiteljišču v Celju je leta 1967 diplomirala na PA Ljubljana. Poučevala je na nižji...  <<Več>>
Svetina Veder, Marta - Doktorica znanosti, geologinja, direktorica
21. 8. 1963

Obiskovala je OŠ Zavodnje in OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj. Po končani gimnaziji v Velenju je diplomirala, magistrirala in 1999 doktorirala iz...  <<Več>>
Svoljšak , Mojca - Glasbenica, literatka, pedagoginja
17. 5. 1964

V Velenju je obiskovala je OŠ in gimnazijo. V Ljubljani je zaključila srednjo glasbeno šolo solopetja in diplomirala iz glasbene pedagogike. Od leta 1987 je...  <<Več>>
Szabo, Štefan - Politik, športnik
22. 2. 1939 — 10. 1. 2022

Po končani OŠ Šoštanj se je v Celju in Mariboru izučil za elektromehanika, pozneje napravil vse izpite za merilnega tehnika in v termoelektrarni prevzel...  <<Več>>
Šalamon, Arpad - Pedagog, umetnik, modelar
07. 9. 1930 — 25. 12. 2020

Po končani OŠ, gimnaziji in učiteljišču v Subotici je 1954 diplomiral na višji PA pri profesorjih Dragu Vidmarju, Antonu Gojmirju Kosu in Zoranu Didku...  <<Več>>
Šalamon, Sergej - Športnik
07. 3. 1975

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj Livada). Po končani gimnaziji v Velenju je študiral na FŠ UL, na Srednji zdravstveni šoli je opravil...  <<Več>>
Šalej, Jože - Glasbenik
04. 12. 1972

Končal je OŠ Mihe Pintarja - Toleda in Gimnazijo Velenje ter absolviral na AG v Ljubljani. Je pianist v različnih jazzovskih zasedbah, tenorist, baritonist,...  <<Več>>
Šalej, Jožef - Glasbenik
20. 6. 1942

Štiri leta je obiskoval osnovno šolo, tri leta nižjo gimnazijo v Konjušnici in eno leto osemletke na OŠ MPT v Velenju. Nato je končal...  <<Več>>
Šalej, Matjaž - Kulturni delavec, literat
08. 9. 1965

Obiskoval je OŠ MPT in Gimnazijo Velenje. Diplomiral iz geografije in sociologije kulture na FF UL. V letih 1995−2007 je bil zaposlen na ERICu Velenje. Leta 2007...  <<Več>>
Šeliga, Anton - Gospodarstvenik, direktor, družbenopolitični delavec
17. 2. 1946

Po končanem strokovnem šolanju na RŠC Velenje je absolviral iz sociologije na FSPN v Ljubljani. V letih 1966−1967 je bil zaposlen kot rudar kopač −...  <<Več>>
Šepič, Rudi - Gospodarstvenik, direktor
15. 12. 1939

Leta 1976 je diplomiral na EF na Reki. V letih 1971−1979 je bil glavni direktor podjetja Iplas (Plama). 1979−1982 je bil podpredsednik GZS in nato republiški...  <<Več>>
Šibanc, Nataša - Doktorica znanosti, biologinja
18. 2. 1984

Obiskovala je OŠ Livada. Po končani Splošni in strokovni gimnaziji v Velenju je leta 2009 diplomirala na Biotehniški fakulteti UL, se nato kot mlada...  <<Več>>
Šilih, Gustav - Pedagog, psiholog, literat, Maistrov borec
31. 7. 1893 — 24. 11. 1961

Rodil se je graščinskemu oskrbniku Lovru in Poloni, r. Silovšek. OŠ je obiskoval v Velenju, nato zasebno nižjo gimnazijo; leta 1912 je maturiral na...  <<Več>>
Šircelj, Mojca - Direktorica
21. 2. 1966

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca v Velenju. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomirala na EF v Ljubljani. Leta 1992 se je zaposlila kot inšpektorica...  <<Več>>
Šišić, Mirnes - Športnik
08. 8. 1981

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje in končal srednjo poklicno šolo na ŠCV. Leta 2001 je začel kariero profesionalnega nogometaša v NK...  <<Več>>
Škalski, Friderik - Duhovnik


Prvi poimensko znani župnik župnije sv. Jurija v Škalah. Prvič se omenja med pričami v menjalni listini iz leta 1173, s katero je prišlo do menjave posesti...  <<Več>>
Škalski, Ulrik - Duhovnik, redovnik


Med 1353 in 1365 je bil opat benediktinskega samostana v Gornjem Gradu. 1365 je bil domnevno zaradi slabega upravljanja samostana odstavljen z mesta opata, s čimer pa se ni...  <<Več>>
Škoflek, Carmen-Karmen - Literatka
29. 11. 1964

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje in Poslovno-komercialno šolo Celje, nato je na DU Velenje končala šolanje za poslovodjo in komercialnega...  <<Več>>
Škruba, Branko - Glasbenik, pedagog
28. 7. 1946 — 26. 4. 2021

Diplomiral je na AG na oddelku za pihala, trobila in tolkala. V letih 1971–1973, 1973–1981, 1981–1988 in 1994–1999 je poučeval na Glasbeni šoli...  <<Več>>
Šmajs, Iztok - Slikar, kulturni delavec, literat, fotograf, pedagog
22. 7. 1953

V Velenju je obiskoval OŠ MPT in gimnazijo in v letih 1973-1977 Pedagoško akademijo v Ljubljani. Šolal se je tudi v tujini, med drugim na mednarodni...  <<Več>>
Šmajs, Vincenc (tudi Vinko) - Literat, publicist, pedagog
11. 7. 1924 — 12. 11. 2016

Obiskoval je OŠ v Braslovčah in nižjo gimnazijo v Žalcu. Leta 1946 je opravil izpite za peti in šesti razred gimnazije, 1948 pa učiteljsko maturo na državnem...  <<Več>>
Šmon, Franc, Jaka - Duhovnik, udeleženec NOB
19. 8. 1907 — 06. 5. 1985

Po bogoslovju v Mariboru in posvetitvi 6. 7. 1930 je bil kaplan in župnijski upravitelj v podeželskih župnijah. Že med študijem je deloval v marksističnem krožku....  <<Več>>
Šnajder, Milica - Pianistka, pedagoginja
22. 12. 1938 — 02. 7. 2023

Rodila se je v ugledni družini sarajevskih akademikov. Mati Vera Šnajder je bila matematičarka, oče Marcel Šnajder pa doktor filozofije in matematik....  <<Več>>
Šoštanjski, Herman - Plemič


Herman Šoštanjski je skupaj z bratom Eberhardom lastnik šoštanjskega gradu konec 12. in v začetku 13. stoletja. Zaradi sorodstvene vezi med...  <<Več>>
Špegel, Franc - Družbenopolitični delavec
26. 10. 1954

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje, nato je končal poklicno šolo v Sevnici in Srednjo šolo za lesarstvo v Škofji Loki. V letih...  <<Več>>
Špegel, Stanislav - Kulturni delavec, glasbenik, novinar, gledališki ustvarjalec, dirigent, umetnik
16. 12. 1964

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca, končal srednjo šolo za elektrotehniko na RŠC Velenje in nato diplomiral na prvi stopnji FE UL. V letih...  <<Več>>
Špegel, Stojan - Slikar, literat
14. 11. 1963

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja – Toleda in Antona Aškerca Velenje. Po končani srednji rudarski šoli na RŠC Velenje je študiral na...  <<Več>>
Špeh, Natalija - Doktorica znanosti
15. 1. 1972

Obiskovala je OŠ Bibe Röcka Šoštanj in gimnazijo na ŠC Velenje. Nato je diplomirala, magistrirala in leta 2003 doktorirala iz geografije na FF...  <<Več>>
Šramel Vučina, Urška - Doktorica znanosti, pedagoginja
12. 7. 1977

Obiskovala je OŠ Veljka Vlahovića (zdaj Livada). Po končani gimnaziji ŠC Velenje je diplomirala in doktorirala na oddelku za muzikologijo na FF v Ljubljani. V...  <<Več>>
Šterbenk, Emil - Doktor znanosti, ekolog, igralec, politik
22. 6. 1962

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka Šoštanj, Gimnazijo Velenje, 1988 končal študij na FF UL, smer geografija, varstvo okolja; 1998 je na FF magistriral in...  <<Več>>
Štern, Edo - Udeleženec NOB, direktor


Po končani osnovni šoli se je zaradi mladoletnosti najprej zaposlil v bližnjem gradbenem podjetju: Od leta 1934 je delal v rudniku Zagorje, kjer je dosegel poklic...  <<Več>>
Štih, Zmago - Glasbenik
09. 5. 1974

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje, nato končal SGBŠ Ljubljana in diplomiral na Visoki šoli za glasbo Franza Lizsta v Weimarju v Nemčiji. Od...  <<Več>>
Štimac, Milorad - Zobozdravnik, družbenopolitični delavec
20. 2. 1932 — 04. 4. 1998

Na Vojnomedicinski šoli se je leta 1949 izšolal za sanitetnega poročnika. 1960 je v Beogradu opravil strokovni izpit za sanitetne oficirje in vojne uslužbence...  <<Več>>
Štorman, Adolf - Politik
12. 8. 1955

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda in poklicno elektro šolo na RŠC Velenje. Zaposlen je bil v Gorenju in na RLV Velenje. Med slovensko osamosvojitveno...  <<Več>>
Šulek, Drago - Fizik, pedagog, župan, plesalec, trener, direktor, gospodarstvenik, politik, športni delavec
01. 11. 1945

Po končani OŠ in gimnaziji na Ptuju je leta 1969 diplomiral in 1972 magistriral iz tehnične fizike na FNT UL. Izobraževal se je pri dveh strokovnih...  <<Več>>
Šuligoj, Anica - Pedagoginja, kulturna delavka, družbenopolitična delavka
19. 7. 1927 — 01. 7. 2024

Po končanem učiteljišču v Ljubljani je bila leta 1948 tri mesece učiteljica na OŠ Velika Nedelja, 1948−1949 na OŠ Primskovo - Kranj,...  <<Več>>
Šuligoj, Janez - Glasbenik, pedagog
07. 1. 1964

Obiskoval je OŠ Topolšica in OŠ Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj. Po končani tehniški šoli strojne smeri je končal...  <<Več>>
Šumnik, Apolonija - Literatka, slikarka
10. 2. 1920 — 21. 7. 2000

Obiskovala je OŠ v Belih Vodah, izučila se je za šiviljo. Od leta 1962 do 1975 je bila zaposlena v Topru v Šoštanju. Ukvarjala se je s...  <<Več>>
Šumnik, Drago - Slikar
19. 6. 1957

Obiskoval OŠ Karla Destovnika Kajuha in končal poklicno šolo za orodjarja na RŠC Velenje. V letih 1979–1985 je bil zaposlen kot trgovski potnik pri...  <<Več>>
Šumnik, Matej - Športnik, plesalec, glasbenik
15. 10. 1974

V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha in srednjo računalniško šolo. Leta 1993 se je preselil v Amsterdam in študiral ples na Visoki...  <<Več>>
Šumnik, Miroslav - Slikar
04. 6. 1951

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika – Kajuha v Šoštanju. V letih 1974−1984 je bil zaposlen v Mladinski knjigi, TOZD-u Založba Ljubljana. Od 1986...  <<Več>>
Tajnik, Tanja - Biologinja, doktorica znanosti, plesalka
05. 8. 1982

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomirala in doktorirala iz biologije na Biotehniški fakulteti UL. V letih...  <<Več>>
Tajnik Stupar , Nataša - Slikarka
06. 11. 1974

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje. Po končani Gimnaziji Velenje (naravoslovno-matematična smer) je 1999 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost...  <<Več>>
Talajić, Katja
17. 9. 1988

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca.  Po končani gimnaziji je bila vpisana na študij arheologije na FF v Ljubljani. Med študijem v Ljubljani je...  <<Več>>
Tamše, Branko
11. 4. 1978

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka. Po končani srednji strojni šoli na ŠC Velenje je študiral na FŠ Ljubljana. V letih 2008−2013 je bil...  <<Več>>
Tamše, Dejan - Glasbenik
21. 12. 1972

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka in nato srednjo rudarsko tehnično šolo na RŠC in srednjo glasbeno šolo Velenje. Diplomiral je na AG in napredoval v...  <<Več>>
Tamše, Silvester - Dirigent, glasbenik
21. 11. 1927 — 06. 6. 1993

V Šoštanju je obiskoval osnovno in meščansko šolo, konservatorij pa v Gradcu. 1947 se je honorarno zaposlil v ljubljanski Operi, kjer je igral...  <<Več>>
Tanšek, Avgust - Turistični delavec, pedagog
18. 7. 1931 — 31. 12. 2021

V Škalah je obiskoval osnovno šolo, v Velenju industrijsko rudarsko šolo (do 1948) ter kot eksterni slušatelj učiteljišče v Ljubljani...  <<Več>>
Tanšek, Božena - Literatka
13. 2. 1953

Po končani osnovni šoli na MPT in Gustava Šiliha v Velenju in Pedagoški gimnaziji Celje in diplomirala na Pedagoški akademiji Maribor in...  <<Več>>
Tekauc, Marjan - Fotograf, podjetnik
23. 8. 1950 — 14. 8. 2021

Po končani OŠ v Šoštanju je končal Gimnazijo Velenje. Nato se je posvetil fotografiranju; v fotografiji se je dodatno strokovno izobraževal, opravil...  <<Več>>
Terbovšek, Janez - Humanitarni delavec, radioamater
22. 12. 1945

Po končani višji strokovni šoli in tehničnem izpopolnjevanju pri Siemensu je bil v letih 1968−1971 zaposlen na RŠC Velenje, v obdobju...  <<Več>>
Terglav, Avgust - Rudarski strokovnjak, športnik
06. 10. 1939 — 17. 4. 1997

OŠ je obiskoval v Velenju, leta 1959 končal Rudarsko tehnično šolo v Ljubljani in 1967 diplomiral na Rudarski fakulteti na oddelku za montanistiko v...  <<Več>>
Theureschuh, Marinka - Gledališka ustvarjalka
13. 12. 1935 — 27. 8. 1986

Leta 1953 je končala slovensko učiteljišče v Trstu. Od 1947 je nastopala na radiu Trst A, predvsem v njegovem dramskem programu; zanj je igrala v več kot 100 igrah...  <<Več>>
Tičič, Milica, Ljudmila - Gospodarstvenica
16. 6. 1954

Obiskovala osnovno šolo Mihe Pintarja Toleda v Velenju in Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju. Srednjo ekonomsko šolo je obiskovala v Celju, Visoko...  <<Več>>
Tinauer, Cvetka - Doktorica znanosti, gospodarstvenica, funkcionarka
01. 4. 1957

Obiskovala je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani Kemijski tehniški šoli Ruše in Višji pravni šoli v Mariboru je...  <<Več>>
Topolovec, Miran - Pravnik
28. 11. 1919 — 12. 9. 1987

Po končani Klasični gimnaziji v Ljubljani je diplomiral na PF. Leta 1946 je bil predsednik Okrajnega sodišča v Šoštanju, od januarja 1947 do maja 1947...  <<Več>>
Tot, Simon - Gospodarstvenik, direktor


Končal je srednjo elektrotehnično šolo v Velenju, diplomiral iz elektrotehnike na FE v Mariboru(1984) in magistriral na EF v Ljubljani (2009). Zaposlen je bil v...  <<Več>>
Tovšak, Jože - Duhovnik
27. 2. 1929 — 16. 8. 2008

Osnovno šolo je obiskoval v Šentilju pod Turjakom, gimnazijo v Mariboru in Slovenj Gradcu, Teološko fakulteto pa v Ljubljani. V duhovnika je bil...  <<Več>>
Trampuš, Jure - Novinar, kulturni delavec
30. 3. 1973

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje in gimnazijo na ŠC Velenje (naravoslovno-matematična smer). Na FDV UL je diplomiral  iz novinarstva in...  <<Več>>
Trampuš , Marta - Pedagoginja, kulturna delavka
24. 7. 1912 — 01. 10. 2003

OŠ in obrtno šolo je obiskovala v Velenju in se izučila za šiviljo. Po 2. svet. vojni je opravila izpite za učiteljico. V letih 1969−1986 je...  <<Več>>
Trampuš, Milan - Glasbenik
16. 7. 1940 — 18. 11. 2012

Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval v Velenju, gimnazijo v Celju. Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. V času študija je...  <<Več>>
Trampuš, Miroslav - Pedagog, družbenopolitični delavec
07. 2. 1945

Obiskoval je OŠ Velenje in Gimnazijo Celje. Diplomiral je na FNT UL. V letu 1970/71 je učil na OŠ Gustava Šiliha Velenje, od 1972−1999 na RŠC...  <<Več>>
Trampuš, Neva - Kulturna delavka
05. 5. 1942

Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskovala v Sežani, srednjo glasbeno šolo v Ljubljani in končala študij francoščine in italijanščine...  <<Več>>
Tratnik, Tone - Športnik, rokodelski obrtnik
01. 1. 1954 — 18. 1. 2004

Osnovno šolo je končal v Zavodu za rehabilitacijo invalidov v Kamniku leta 1970, tehnično risarsko šolo pa v Velenju. 18 let je bil zaposlen v...  <<Več>>
Trebičnik, Bruno - Družbenopolitični delavec
14. 1. 1924 — 10. 3. 1988

Po končani OŠ je opravil kvalifikacijo za kopača in nato končal Srednjo ekonomsko šolo Celje in Višjo šolo za organizacijo dela v Kranju. V...  <<Več>>
Trebniški, Jurij - Plemič


Baron Jurij Trebniški je bil v drugi polovici 16. stoletja lastnik gradu Švarcenštajn (Schwarzenstein), v katerem je bil eden od centrov luteranstva v...  <<Več>>
Trenz, Janez - Arhitekt
12. 9. 1914 — 21. 2. 2005

Študij arhitekture je končal leta 1938 pri arhitektu Jožetu Plečniku na Tehniški fakulteti – arhitektskem oddelku v Ljubljani. Pred drugo svetovno vojno...  <<Več>>
Trobej, Alojzij - Šolski upravitelj, sadjar, pedagog, čebelar
20. 6. 1861

Osem let je delal v Rečici ob Savinji, potem se je zaposlil kot upravitelj v Šentilju pri Velenju, kjer je živel osemnajst let. Leta 1906 je po upokojitvi...  <<Več>>
Trobej, Cilka - Družbenopolitična delavka, pedagoginja
09. 3. 1897 — 02. 1. 1988

Cilka Trobej je od leta 1914, ko je opravila zrelostni izpit, do 1918 nadomeščala vpoklicane učitelje, od 1918 pa dobila stalno mesto učiteljice na osnovni...  <<Več>>
Trobej, Marica - Družbenopolitična delavka, pedagoginja
26. 6. 1893

V Šoštanju je bila učiteljica ročnih del od leta 1912. Na osnovni šoli je poučevala vse do okupacije, ko je okupator odpustil slovensko...  <<Več>>
Trobej, Slavko - Gospodarstvenik


Po koncu 1. svetovne vojne in demobilizaciji se je vpisal na študij elektrostrojništva v Pragi, kjer je leta 1925 tudi diplomiral. Prvo zaposlitev je...  <<Več>>
Trofenik Šulek, Verena - Plesalka, športnica, športna delavka, pedagoginja
21. 9. 1945

Po končani OŠ Ormož in gimnaziji Ptuj je diplomirala iz germanistike in romanistike na FF UL. V študijskem letu 1966/67 je francoski jezik izpopolnjevala na...  <<Več>>
Tvrdý, Božidar - Literat, družbenopolitični delavec
08. 8. 1929

Obiskoval je gimnazijo v Kranju in diplomiral iz ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V letih 1956–1957 je bil zaposlen na občinskem mestnem odboru Kranj,...  <<Več>>
Ugovšek, Aleš - Doktor znanosti, moderator
06. 10. 1985

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4...  <<Več>>
Ulrih Letonja, Ela - Udeleženka NOB, političarka
10. 7. 1925 — 22. 7. 2009

Med 2. sv. vojno je bila partizanka in aktivistka OF na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju. Leta 1965 je diplomirala na VŠPV v Ljubljani. V letih...  <<Več>>
Urbančič, Dominika - Medicinska sestra
29. 7. 1914 — 06. 8. 1999

Leta 1938 je končala "Šolo za dječje zaščitne sestre" v Ljubljani, 1949 pa diplomirala na Visoki šoli za zdravstveno nego na univerzi v Torontu...  <<Več>>
Urek , Andrej - Duhovnik, pedagog
28. 3. 1794 — 06. 12. 1855

Gimnazijo je obiskoval v Celju (1810–1814), nato v Celovcu študiral filozofijo (1814–1816) in bogoslovje (1816–1820) ter bil 1820 posvečen v...  <<Več>>
Valcl, Ajda - Športnica, gledališka ustvarjalka
20. 4. 1981

V Velenju je obiskovala OŠ Antona Aškerca in nižjo glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega ter gimnazijo na ŠC Velenje. Leta 2006 je diplomirala...  <<Več>>
Valenci, Miha - Gasilec
18. 8. 1923 — 16. 12. 2007

OŠ je obiskoval v Škalah, v obrtni šoli v Šoštanju se je izučil za kovača. Najprej je bil zaposlen v očetovi delavnici, potem na kmetijski...  <<Več>>
Valenčak, Vlado - Udeleženec NOB, slikar, publicist, politik
27. 4. 1920

OŠ je končal v Velenju, maturiral na trgovski akademiji v Mariboru in obiskoval ekonomsko visoko šolo v Beogradu, ki jo je zaradi vojne prekinil. V NOB je...  <<Več>>
Valenčak, Zdravko - Doktor znanosti, veterinar
08. 4. 1952

Obiskoval je OŠ MPT. Po končani gimnaziji v Velenju je diplomiral in 1991 doktoriral iz veterinarskih znanosti na VF v Ljubljani. Nato se je izpopolnjeval na...  <<Več>>
Valenzi, Mihael pl. - Zdravnik, plemič
22. 9. 1728 — 01. 1. 1813

Rodil se je v Šoštanju materi Regini in očetu Bartolomeju. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani in nato študiral medicino na Dunaju. Služil je kot...  <<Več>>
Vardjan, France - Botanik
10. 5. 1900 — 02. 7. 1994

Leta 1923 je končal višjo kmetijsko šolo v Žilini na Slovaškem. Na kmetijski šoli v Šentjurju je do 1938 poučeval sadjarstvo, vrtnarstvo...  <<Več>>
Vasle, Vinko - Novinar, literat, direktor
04. 6. 1949

Obiskoval je OŠ v Šoštanju in Velenju in gimnazijo v Celju, nato je diplomiral iz novinarstva na FSPN v Ljubljani. V letih 1974−1988 je bil zaposlen...  <<Več>>
Veber, Jože - Funkcionar
31. 10. 1942 — 05. 4. 2020

Obiskoval je OŠ v Grižah, nižjo gimnazijo v Žalcu in učiteljišče v Celju. Na FSPN v Ljubljani je diplomiral iz politologije na prvi stopnji, na...  <<Več>>
Vegund, Rafael - Duhovnik


Rafael Vegund je bil doma iz Škal, v letih od 1850 do 1857 je sezidal cerkev sv. Križa nad Belimi Vodami, saj je bil v tem času tamkajšnji kurat. Cerkev je leta...  <<Več>>
Vehovec, Matjaž - Zborovodja, čebelar
05. 8. 1957

Osnovno šolo je obiskoval v Slovenj Gradcu, gimnazijo v Ravnah na Koroškem in obiskoval PA v Ljubljani. Med letoma 1983–1992 je bil zaposlen na OŠ...  <<Več>>
Velagić, Ramiz - Literat


Obiskoval je OŠ Velenje in nato končal kovinarsko šolo v Velenju in živilsko šolo v Mariboru. V letih 1981−1984 je bil varilec v Gorenju, od 1984...  <<Več>>
Verbuč, David - Doktor znanosti, etnomuzikolog, pedagog, urednik
29. 6. 1975

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca v Velenju. Po končanem študiju harmonike na SGBŠ v Ljubljani je leta 2007 diplomiral iz glasbene pedagogike na AG...  <<Več>>
Verdelj Prislan, Štefka - Literatka
14. 10. 1914 — 07. 9. 2002

Obiskovala je OŠ v Velenju, končala meščansko šolo v Slovenj Gradcu in gospodinjsko šolo v Kranju. Zaposlena je bila v gledališki menzi v...  <<Več>>
Verdnik, Vladimir - Literat, pedagog, družbenopolitični delavec
20. 5. 1953

Obiskoval je OŠ Radlje ob Dravi, končal Pedagoško gimnazijo Maribor in diplomiral na prvi stopnji slavistike na PA Maribor. V šolskem letu 1978/79 je...  <<Več>>
Verstovšek, Karel - Doktor znanosti, jezikoslovec, pedagog, politik
26. 7. 1871 — 27. 3. 1923

OŠ je končal v Velenju, gimnazijo pa leta 1893 v Celju. Od 1893 do 1897 je študiral klasično filologijo v Gradcu, kjer je 1903 doktoriral. Do 1911 je poučeval...  <<Več>>
Veršec, Erika - Družbenopolitična delavka, direktorica
06. 4. 1942 — 08. 5. 2023

Po končani gimnaziji v Celju je diplomirala na EF UL. Zaposlena je bila v Lesni Šoštanj, TEŠU, NLB Velenje, Gorenju in na Zavodu za urbanizem. Leta 1995...  <<Več>>
Veršec, Jurij - Gospodarstvenik, športnik
26. 5. 1938

Osnovno šolo je obiskoval v Šoštanju, Šentjurju, Murski Soboti in Gorici pri Slivnici. Po končani 1. gimnaziji v Celju je diplomiral iz gozdarstva...  <<Več>>
Vertačnik, Ciril Jožef - Zborovodja
03. 5. 1935 — 28. 2. 2021

Maturiral je na celjski gimnaziji in študiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Od leta 1965 do 1973 je bil profesor na celjski gimnaziji, nato do 1976 ravnatelj...  <<Več>>
Verzolak, Ivan - Politik
13. 8. 1944 — 06. 3. 2020

Obiskoval je OŠ v Pesju, Škalah in Velenju. Po končani Srednji tehniški šoli v Mariboru je dve leti študiral na FS UL. V letih...  <<Več>>
Videčnik, Mira - Pedagoginja, ravnateljica, družbenopolitična delavka
04. 7. 1945 — 16. 8. 2005

Obiskovala je OŠ v Žičah, učiteljišče v Celju in Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Kot predmetna učiteljica matematike in fizike je v letih...  <<Več>>
Videmšek, Vladimir, Vlado
03. 6. 1948 — 07. 8. 2003

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda in končal poklicno šolo za rudarje na RŠC Velenje, šolo za poklicne voznike motornih vozil in Srednjo...  <<Več>>
Vidmar, Slavko - Funkcionar
24. 6. 1923 — 26. 10. 1993

Po končani srednji Indrustrijski šoli Trbovlje je bil od leta 1950 do upokojitve 1987 zaposlen na RLV Velenje. Bil je soustanovitelj in predsednik kotalkarskega kluba...  <<Več>>
Vidmar, Tatjana - Kulturna delavka
12. 2. 1970

Obiskovala osnovno šolo Antona Aškerca Velenje in leta 1989 zaključila gimnazijo v Velenju. Študij je nadaljevala in na FF v Ljubljani, smer umetnostna...  <<Več>>
Vidmar Čeru, David - Zgodovinar, jezikoslovec, knjižničar
27. 3. 1997

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj. Po maturi na Gimnaziji Velenje je diplomiral in magistriral iz študija zgodovine ter nemcistike...  <<Več>>
Vihar, Petra - Športnica


Leta 1992 je začela trenirati skvoš v Squash klubu Velenje. Skupno beleži 13 zaporednih zmag na državnih prvenstvih Slovenije in nekdanje Jugoslavije (13-kratna...  <<Več>>
Virtič, Marko - Arhitekt, glasbenik
20. 11. 1958

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral iz arhitekture na FAGG Ljubljana. Bil je gradbeni in urbanistični inšpektor,...  <<Več>>
Vogrinc, Jože ml. - Doktor znanosti, pedagog, publicist, urednik
29. 11. 1953

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha v Velenju. Po končani velenjski gimnaziji je diplomiral na FF v Ljubljani iz filozofije in sociologije ter leta 1990 magistriral...  <<Več>>
Vogrinc, Jože st. - Pedagog
13. 7. 1925 — 16. 3. 1987

Po končani OŠ v Dobovi je v Mariboru od 1936 do 1941 obiskoval klasično gimnazijo, nato so ga Nemci s starši izgnali v taborišče v Šlezijo, kjer...  <<Več>>
Voh, Frančiška - Šolska upraviteljica, redovnica
03. 10. 1859 — 30. 9. 1928

Obiskovala je učiteljišče na Dunaju, pozneje pa opravila še izpit za nemški jezik in dopolnilni izpit za slovenski jezik v Ljubljani. V letih...  <<Več>>
Voh, Jernej - Literat, duhovnik
24. 8. 1844 — 20. 1. 1916

Gimnazijo v Celju končal leta 1864, nato nadaljeval študij na bogoslovju v Mariboru, kjer je bil 1867 posvečen v mašnika. Kot kaplan je delal na Vranskem...  <<Več>>
Volk, Jakob - Obrtnik, kulturni delavec, gasilec


Na prehodu v 20. stoletje je bil krojaški mojster in lastnik večjega obrata kemične pralnice in barvarne ter predsednik obrtne zadruge okraja Šoštanj....  <<Več>>
Volk, Miloš - Župan, gasilec, družbenopolitični delavec
28. 9. 1902 — 08. 6. 1992

Rojen je bil leta 1902 v številni in narodno zavedni šoštanjski družini Heleni in Jakobu Volk. Doma se je izučil za krojača, a tega poklica ni dolgo...  <<Več>>
Vošnjak, Franc - Gostilničar


Franc Vošnjak se je rodil v Šoštanju v družini Vincenca Vošnjaka in Marije (Mimice), rojene Woschnagg. V družini je bilo pet otrok. Franc je bil...  <<Več>>
Vošnjak , Ivan - Tovarnar, poslanec, politik


Rodil se je v Šoštanju v družini usnjarja Vincenca Vošnjaka. Dve leti je hodil v ljudsko šolo v Šoštanju in dve leti v Gradcu....  <<Več>>
Vošnjak, Janez - Pedagog, duhovnik
24. 6. 1819 — 17. 11. 1877

Šolal se je v Celju in Gradcu in bil leta 1842 v Št. Andražu na Koroškem posvečen v duhovnika. Višje študije je zaključil na Dunaju in...  <<Več>>
Vošnjak, Josip - Zdravnik, publicist, poslanec, politik
04. 1. 1834 — 21. 10. 1911

Josip Vošnjak se je rodil v trgu Šoštanj na št. 27 »Pri Mihelnu«, v hiši usnjarja in uglednega meščana Mihaela Woschnagga...  <<Več>>
Vošnjak, Lavrencij - Duhovnik
08. 1. 1830 — 01. 7. 1896

Lavrencij Vošnjak je bil rojen na Konovem pri Velenju v družini Lukasa Woschnagga (vulgo Brglez), v kateri so se rodili še Agnes (1825), Ida (1835–1870)....  <<Več>>
Vošnjak, Mihael - Poslanec, politik, gospodarstvenik
18. 9. 1837 — 02. 7. 1920

Rodil se je v trgu Šoštanj na št. 27 »Pri Mihelnu« v hiši usnjarja in meščana Mihaela Woschnagga in Jožefe, rojene Križan....  <<Več>>
Vošnjak, Vendelin - Redovnik
13. 9. 1861 — 18. 3. 1933

V drugi polovici 19. stoletja so se na Konovem pri Velenju na Vošnjakovi kmetiji (vulgo Brglez – Pavel Vošnjak in Ida, rojena Woshnak) rodili dvojčka...  <<Več>>
Vovk, Stanislav - Novinar, fotograf
16. 4. 1945

Obiskoval je I. osn. šolo v Velenju (v t. i. Konjušnici in baraki na kotalkališču), OŠ v Škalah in OŠ Miha Pintarja Toleda v Velenju....  <<Več>>
Vrabič, Albin - Pedagog, ravnatelj
26. 1. 1955

V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha, v Celju tehniško strojno šolo, na UL diplomiral iz strojništva, nato magistriral iz menedžmenta...  <<Več>>
Vrabič, Olga - Družbenopolitična delavka
26. 3. 1916 — 27. 7. 2001

Rodila se je v družini šoštanjskega lekarnarja Ferda Vrabiča, ki je imel leta 1918 lekarno v Grudnikovi hiši v Šoštanju,...  <<Več>>
Vrbančič Kopač , Nataša - Doktorica znanosti, literatka
16. 4. 1968

Obiskovala je OŠ Slavka Šlandra Celje in Veljka Vlahoviča (zdaj Livada) Velenje. Po srednji naravoslovno-matematični šoli v Celju je diplomirala,...  <<Več>>
Vrbič, Vlado - Kulturni delavec, direktor, publicist
11. 9. 1955

Obiskoval OŠ MPT in Gustava Šiliha v Velenju, Pedagoško gimnazijo v Celju (1970−1972) in Gimnazijo Velenje (1972−1974), diplomiral je iz...  <<Več>>
Vrbič Kugonič, Nives - Doktorica znanosti, biologinja
23. 10. 1961

Obiskovala osn. šolo Bibe Roecka v Šoštanju, gimnazijo v Velenju. Na BF, oddelku za biologijo, je diplomirala leta 1987, leta 1994 je na isti fakulteti...  <<Več>>
Vrčkovnik, Irena - Glasbenica
08. 8. 1968

Obiskovala je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju, končala Srednjo pedagoško šolo v Celju in študirala na PF v Mariboru, smer glasbena...  <<Več>>
Vrenčur, Alojz - Geolog, družbenopolitični delavec, kulturni delavec, športnik
27. 4. 1957

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4...  <<Več>>
Vrtačnik, Jaroslav - Družbenopolitični delavec, direktor
19. 10. 1950

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani gimnaziji v Velenju je diplomiral na FS v Ljubljani in magistiral na Univerzi v Sarajevu. Leta 1975...  <<Več>>
Vučina, Edvard - Arhitekt
25. 2. 1962

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika - Kajuha Šoštanj. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral na FAGG na oddelku za arhitekturo. V letih 1987–1994...  <<Več>>
Vutkovič, Angela - Družbenopolitična delavka, pedagoginja, udeleženka NOB
04. 6. 1911 — 24. 12. 1992

Pred vojno je končala učiteljišče, na osnovnih šolah je poučevala matematiko in fiziko. Med vojno je na Dolenjskem in Kozjanskem aktivno sodelovala v...  <<Več>>
Vutkovič, Srečko - Pedagog, udeleženec NOB
24. 3. 1907 — 27. 4. 1993

Končal je učiteljišče v Mariboru in nato poučeval v Mokronogu. Od leta 1925 je bil  član in vaditelj v sevniškem društvu Sokol, med vojno...  <<Več>>
Waldhauser, Friederich - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Naloge direktorja premogovnika je opravljal v letih 1911 −191 4. Bil je prvi direktor premogovnika po smrti...  <<Več>>
Wegund, Rafael - Duhovnik
10. 10. 1803 — 03. 3. 1858

V duhovnika je bil posvečen 8. 9. 1829. Bil je kaplan pri sv. Janžu v Vinski Gori (1830–1832), kjer je ustanovil nedeljsko šolo, v kateri je poučeval mladino...  <<Več>>
Wiesthal, Franz - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Postal je prvi direktor premogovnika po prehodu le-tega v državno last leta 1914. Velenjski premogovnik se je ob tem...  <<Več>>
Wolf, Rudolf - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Naloge direktorja premogovnika je opravljal v letih 1909 −19 11. Bil je zadnji vodja premogovnika, ki ga je na to mesto...  <<Več>>
Woschnagg, Franz - Tovarnar, podjetnik
18. 9. 1865 — 17. 8. 1931

Rojen je bil v družini šoštanjskega usnjarja in kasneje industrialca Franza Xaverja Woschnagga in Marije Woschnagg, rojene Kramer. V družini se je rodilo devet...  <<Več>>
Woschnagg, Hans - Župan, tovarnar, poslanec, podjetnik
13. 5. 1862 — 21. 3. 1911

Hans Woschnagg  je bil rojen v družini šoštanjskega usnjarja in kasneje industrialca Franza Xaverja Woschnagga in Marije Woschnagg, rojene Kramer. V...  <<Več>>
Wucherer, Egon - Slikar, pedagog


Kmalu po rojstvu leta 1917 se je z družino preselil v Celovec, kjer je v letih 1922−1927 obiskoval osnovno šolo (Bismarckschule) in 1927−1935 realko...  <<Več>>
Wutti, Josef - Trgovec, založnik, gasilec
23. 2. 1877 — 23. 10. 1918

V Velenje se je priselil leta 1899. Tukaj se je 1901 poročil z Alojzijo Wirth, hčerjo velenjskega usnjarja Josipa Wirtha. V lasti je imel trgovino z mešanim blagom,...  <<Več>>
Zacirkovnik, Janez Vinko
10. 3. 1946

Obiskoval je OŠ v Šoštanju, zaključil poklicno šolo v Celju (1. letnik v Šoštanju, 2. letnik v Žalcu, 3. letnik v Celju) ter...  <<Več>>
Zagožen, Ivan - Veterinar
03. 5. 1942

Diplomiral je na VF v Ljubljani. V letih 1970−1981 je bil zaposlen na Veterinarski postaji Velenje, 1981−1988 na Savinjsko-šaleški veterinarski...  <<Več>>
Zakošek, Jože - Pedagog
10. 3. 1935 — 22. 4. 2011

Izučil se je za strojnega ključavničarja. V letih 1964−1988 je bil zaposlen na RŠC Velenje EKO kot učitelj praktičnega pouka strojne in elektro smeri in v...  <<Več>>
Zakošek, Ladislav
09. 6. 1928 — 25. 1. 2011

Po končani OŠ je obiskoval gimnazijo v Celju in Brežicah. 23. avgusta 1944 se je pridružil drugemu bataljonu Kozjanskega odreda, s katerim je preživel kar nekaj...  <<Več>>
Založnik , Jože - Športni delavec
07. 10. 1931 — 18. 12. 1997

Po končani Srednji veterinarski šoli in Višji pedagoški šoli se je kot veterinar zaposlil na Veterinarski postaji Šoštanj. V...  <<Več>>
Zaluberšek, Jožef - Športnik
28. 2. 1947

Obiskoval je OŠ v Šentjanžu pri Velenju, OŠ na Dobrni in tehniško šolo v Celju. Diplomiral je iz strojništva na visokošolskem...  <<Več>>
Zapušek, Ema
11. 6. 1962

Obiskovala je OŠ Bibe Röcka Šoštanj in nato Srednjo glasbeno šolo v Ljubljani. Na AG v Ljubljani je diplomirala in magistrirala na...  <<Več>>
Zavadlav, Zdenko - Udeleženec NOB
29. 5. 1924 — 15. 9. 2006

Starši so bili Primorci, oče je leta 1923 emigriral v Jugoslavijo in se kot uslužbenec zaposlil v Šoštanju. OŠ je obiskoval v...  <<Več>>
Zavolovšek, Alojz - Slikar, pedagog
27. 4. 1928 — 29. 6. 2017

Leta 1942 je v Radmirju končal ljudsko šolo in začel obiskovati Kmetijsko šolo. 1947 je končal tečaj za poslovodjo in bil z dekretom postavljen za poslovodjo...  <<Več>>
Zazula, Damjan - Doktor znanosti, inovator
11. 11. 1950

Obiskoval je OŠ Ruše in I. gimnazijo Maribor, nato je na FE v Ljubljani diplomiral, magistriral in 1990 doktoriral iz elektrotehniških znanosti. Leta 1975...  <<Več>>
Zbičajnik, Roman - Športnik
29. 3. 1960

Obiskoval OŠ Gustava Šiliha in srednjo tehnično šolo v Velenju. Od leta 1978 je zaposlen na Pošti Slovenije. Tekmoval je v cestnohitrostnih dirkah...  <<Več>>
Zdovc, Ciril - Ravnatelj, pedagog
20. 6. 1943

Obiskoval je OŠ Tepanje. Po končani nižji gimnaziji Slovenske Konjice in učiteljišču v Celju je diplomiral na FE Ljubljana. V letih 1968−1971 je...  <<Več>>
Zgonec, Agata - Glasbenica, slikarka, literatka
06. 4. 1955

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika – Kajuha v Šoštanju, končala srednjo komercialno šolo v Mariboru in diplomirala na višji strokovni...  <<Več>>
Zorič, Leopold - Montanist, direktor


Po maturi je bil vpoklican v vojsko, tako da je šolanje nadaljeval šele po 1. svetovni vojni, in sicer se je med prvimi v pisal na oddelek montanistike na...  <<Več>>
Zornik , Aristid - Slikar, pedagog
24. 2. 1913 — 09. 7. 1985

V Pobrežju je obiskoval osnovno in meščansko šolo. Po končanem učiteljišču leta 1935 je najprej poučeval na Rakovcu nad Vitanjem, nato do 2. sv....  <<Več>>
Zrnič, Tanja - Pedagoginja, novinarka
05. 7. 1948

Obiskovala je OŠ Šoštanj in po končani gimnaziji v Celju diplomirala iz slovenskega jezika in primerjalne književnosti na FF UL. V letih 1973−1989...  <<Več>>
Zupanc, Marija - Pedagoginja, prevajalka
03. 10. 1914 — 04. 6. 2002

Obiskovala je OŠ v Žalcu in Ljubljani. Po končani mestni ženski realni gimnaziji je leta 1938 diplomirala iz romanistike na FF, pozneje pa še iz...  <<Več>>
Zupančič, Vera - Udeleženka NOB, športna delavka, funkcionarka
05. 1. 1927 — 04. 5. 2016

V Kamnici je obiskovala osnovno šolo, v Ljubljani dekliško meščansko šolo in se izšolala za računovodkinjo. Leta 1943 je odšla v...  <<Več>>
Zupančič, Zdravko - Glasbenik, dirigent
06. 2. 1937 — 17. 3. 2010

Obiskoval je OŠ Šoštanj in nižjo glasbeno šolo Šoštanj, končal poklicno šolo za strojnega ključavničarja, srednjo...  <<Več>>
Žagar, Jože - Gospodarstvenik
06. 3. 1931

Leta 1958 je diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Pred študijem je delal na Rudniku lignita Velenje kot nadzornik za elektro opremo. Bil je...  <<Več>>
Žerdin, Franc - Rudarski strokovnjak, doktor znanosti, pedagog, funkcionar, politik
29. 5. 1949

Po končani OŠ v Črenšovcih se je vpisal na Gradbeno tehnično šolo v Mariboru in se nato prepisal v drugi letnik RŠC Velenje, kjer je 1970...  <<Več>>
Žerdin, Martina - Pedagoginja, glasbenica
31. 3. 1980

Obiskovala je OŠ Livada in gimnazijo na ŠC Velenje. Na GŠ Frana Koruna Koželjskega je na nižji stopnji obiskovala ure klavirja, solopetja in harfe, na...  <<Več>>
Žerdoner, Franc - Glasbenik
26. 4. 1949

Po končani srednji poklicni šoli za telefonista v CSS v Škofji Loki je bil v letih 1965–1969 zaposlen v Zdravstvenem domu Žalec in 1969–1999 v...  <<Več>>
Žerjav, Marija - Kulturna delavka
25. 10. 1949

Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem ob Paki, srednjo ekonomsko šolo v Celju in diplomirala na Višji ekonomsko komercialni šolo na Univerzi...  <<Več>>
Ževart, Danica - Pedagoginja
17. 11. 1935 — 30. 6. 2014

Po končani zasebni osnovni dekliški šoli šolskih sester de Notre Dame v Šmihelu pri Novem mestu je maturirala na gimnaziji v Novem mestu in nato...  <<Več>>
Ževart, Milan - Doktor znanosti, zgodovinar, udeleženec NOB
16. 4. 1927 — 24. 9. 2006

Rodil se je leta 1927 v Podkraju pri Velenju v rudarsko-kmečki družini. Osnovno šolo je obiskoval v Velenju, nato pa do začetka vojne končal še tri razrede...  <<Več>>
Ževart, Rudolf - Pedagog, trener, športni delavec, novinar, veteran vojne za Slovenijo
16. 6. 1935

Obiskoval je OŠ Velenje. Po končani nižji gimnaziji v Šoštanju in Srednji šoli za telesno vzgojo v Ljubljani je diplomiral na Visoki šoli...  <<Več>>
Žgank, Nestl - Župan, direktor
30. 12. 1909 — 06. 12. 2004

Pred 2. svetovno vojno se je izučil za mizarja, a ga je življenjska pot kasneje vodila v druge vode. V letih  pred vojno je delal v Tekstilni tovarni v Preboldu, kjer...  <<Več>>
Žigon, Marko - Dirigent, skladatelj, pedagog
11. 2. 1929 — 30. 12. 1987

Leta 1956 je diplomiral na AG v Ljubljani iz kompozicije in dirigiranja. V letih 1956–1978 je bil dirigent in korepetitor v Operi SNG v Mariboru, dirigiral je tudi...  <<Več>>
Žižek Branko, - Zdravnik
— 17. 11. 1930

Rojen je bil v Ormožu kot sin znanega narodnjaka in okrožnega zdravnika dr. Antona Žižka. Po končani gimnaziji se je vpisal na medicinsko fakulteto v Gradcu. Sekundarij...  <<Več>>
Žličar, Nikolaj - Glasbenik, dirigent
16. 1. 1949 — 26. 4. 2023

Po končani gimnaziji in srednji glasbeni šoli v Dubrovniku je diplomiral iz klavirja in dirigiranja in končal magistrski študij dirigiranja na AG Ljubljana. V...  <<Več>>
Žmauc, Ivan - Tovarnar, obrtnik


Leta 1935 je v Šoštanju osnoval obrat za proizvodnjo lesne volne. Njegov brat Rudolf je vodil tovarno, ki je leta 1939 zaposlovala 13 delavcev in delavk.   <<Več>>
Žmavc, Janez - Gledališki ustvarjalec, literat
06. 10. 1924 — 17. 3. 2019

Po maturi na gimnaziji Celje je končal študij dramaturgije na AIU v Ljubljani. V letih 1952−54 je bil dramaturg v Prešernovem gledališču Kranj,...  <<Več>>
Žnidaršič, Joco - Fotograf
20. 3. 1938 — 28. 11. 2022

V Šoštanju je obiskoval OŠ in nižjo gimnazijo, v Celju višjo gimnazijo in absolviral 10 semestrov študija medicine v Ljubljani. Od 1958 je...  <<Več>>
Žohar, Jože - Družbenopolitični delavec
12. 12. 1927 — 04. 9. 2005

Po končani meščanski šoli v Celju in Srednji tehnični šoli v Ljubljani je diplomiral iz strojništva na FS v Ljubljani. Zaposlen je bil v...  <<Več>>
Žohar , Valburga - Direktorica
02. 2. 1932 — 12. 12. 2018

Po končani OŠ v Celju je končala Tehnično srednjo šolo v Ljubljani, strojni oddelek. V letih 1950–1958 je bila zaposlena v EMO, Cinkarni Celje, od 1958...  <<Več>>
Žorž, Marija - Pedagoginja
01. 2. 1924 — 03. 10. 2003

Še zelo mlada se je morala z družino pred fašističnim nasiljem iz Podnanosa umakniti v Spodnjo Savinjsko dolino. Leta 2. svetovne vojne je preživela v Celjskem...  <<Več>>
Žula, Stane - Ravnatelj, pedagog, direktor, kulturni delavec
05. 8. 1927

Po izobrazbi je bil učitelj. Leta 1959 je bil prvi upravnik ljudske univerze Črnomelj. Vodil je priprave in gradnjo OŠ Dragatuš in bil leta 1963 imenovan za...  <<Več>>
Žumer, Matija - Doktor znanosti
04. 1. 1901 — 28. 7. 1957

Diplomiral je iz kemije na TF v Ljubljani, študiral metalurgijo na politehniki v Grenoblu (Francija) in na visoki šoli v Leobnu (Avstrija) in bil 1935 promoviran...  <<Več>>
Žužek, Marija - Ravnateljica, pedagoginja
27. 7. 1935 — 05. 8. 2019

Obiskovala je OŠ Šmartno ob Paki in nižjo gimnazijo Žalec. Po maturi na Učiteljišču v Celju je končala PA v Ljubljani in nato diplomirala iz...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti