Slika
Natisni Sebriaški, Ahacij (tudi Acacio de Sobriach)
teolog

Življenjepis

Izhaja iz družine Sebriaških, od leta 1428 lastnikov gradu Šalek, ki so razen krajšega premora okrog leta 1437 grad posedovali vse do 16. stoletja. Leta 1466 se je kot A. Sebriacher de Sachlleck vpisal na dunajski univerzi, kjer ga najdemo zapisanega v univerzitetni matriki tudi kot Achacius de Sebriach oz. Achacius Sebriacher de Sebriach. Leta 1468 je dosegel artistični bakalavreat (najnižja stopnja akademske izobrazbe), spomladi 1470 pa licenciat in postal magister artium, torej filozofije. Župnik v Laškem, prejšnji dunajski magister (Achacius Sebriacher de Sebriach artium doctor) in poznejši tržaški škof je v letih 1475−1479 študij nadaljeval na univerzi v Padovi. Za to je, kot še nekateri drugi, ki so bili tudi že župniki ali pa so opravljali druge »častne službe«, dobil posebno dovoljenje. Kot župnika ga leta 1486 še srečamo v Laškem, leta 1487 pa je bil izvoljen za tržaškega škofa.

Delo

V obdobju 1487−1501 tržaški škof ter ugleden humanist svojega časa in tako pomemben tudi v širšem evropskem prostoru.


Dodano 05.11.2012.
Zadnja sprememba 27.02.2013.

Nastavitve zasebnosti