Pačnik, Nejc - Glasbenik
28. 10. 1990

Obiskoval je OŠ Livada v Velenju in končal Srednjo lesarsko šolo v Slovenj Gradcu. Od leta 2010 je učitelj diatonične harmonike v Glasbeni šoli Goter.   <<Več>>
Pajk, Volbenk - Fotograf
21. 10. 1915 — 07. 1. 2005

Star komaj petnajst let se je znašel v Zagrebu pri enem od takrat najboljših fotografskih mojstrov. Tako ga je fotografija pritegnila in omrežila za vse...  <<Več>>
Pal, Ladislav - Glasbenik
14. 2. 1936 — 11. 3. 2010

Osnovno šolo je končal v Kikindi. Z desetimi leti je nadaljeval družinsko glasbeno tradicijo. Pri štirinajstih je igral klavir in harmoniko v orkestru...  <<Več>>
Pandža, Tina - Športnica, novinarka
07. 9. 1985

Obiskovala je OŠ Gorica in gimnazijo v Velenju (eno leto). Leta 2003 je končala 1. gimnazijo v Celju ter šolanje nadaljevala v tujini: na Wright State...  <<Več>>
Pandža, Vera - Športnica, trenerka
04. 5. 1952

V Pragi je dokončala Fakulteto za šport kot trenerka plavanja, kasneje je tudi magistrirala. Leta 1978 se je za dve leti zaposlila kot inšpektorica za...  <<Več>>
Pangeršič, Stanislava - Podjetnica, direktorica, kulturna delavka
26. 1. 1951

V Beogradu je diplomirala na Filološki fakulteti. V letih 1977–1981 je predavala književnost in srbohrvaščino v srednjih in osnovnih šolah v...  <<Več>>
Panić, Aleksandra - Literatka
16. 10. 1995

Končala je OŠ Gorica, obiskuje gimnazijo Velenje. Piše poezijo in prozo, radijske igre in pravljice ( Ekskurzija, Čarobna be seda), tudi TV scenarije (...  <<Več>>
Pavlović, Zoran - Športnik
27. 6. 1976

Hodil je v rudarsko šolo v Velenju, se kasneje izšolal za ekonomskega tehnika, sicer pa je poklicni nogometaš. Trenirati je začel v Velenju, kamor se je...  <<Več>>
Pavšek, Bojan - Oblikovalec
26. 5. 1971

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje. Po končani srednji šoli na CSŠ (danes ŠCV) Velenje (naravoslovno matematična smer) je 1999...  <<Več>>
Pečnik, Slavica - Pedagoginja, gledališka ustvarjalka
29. 4. 1947

OŠ je obiskovala v Mozirju, gimnazijo pa v Celju. Na FF v Ljubljani je končala študij slovenskega in nemškega jezika s književnostjo. Od leta 1969 pa vse...  <<Več>>
Pejovnik, Radovan Stanislav - Doktor znanosti, pedagog, družbenopolitični delavec
04. 5. 1946

Prvi dve leti življenja je večinoma preživel pri starih starših v Šoštanju (Vinko Pejovnik Šoštanjčan, Angela Pejovnik roj. Pečovnik iz...  <<Več>>
Pejovnik, Vinko - Planinski vodnik
07. 3. 1937

OŠ je obiskoval v Šoštanju, poklicno (urarsko) pa v Celju. Po poklicu je mehanik za merilne instrumente. Zaposlen je bil najprej v podjetju EMO Celje, v...  <<Več>>
Perdih, Karel - Udeleženec NOB
05. 8. 1920 — 09. 9. 1942

Že kmalu po okupaciji Slovenije se je vključil v narodnoosvobodilni boj in postal član 1. kranjske čete pod Storžičem. Nemci so četo razbili, zato se je večina borcev...  <<Več>>
Perović, Željko - Literat, prevajalec
27. 1. 1961

Končal je srednjo Železniško prometno transportno šolo v Mariboru. Kot prometnik na SŽ je delal v Podvelki, Rogaški Slatini, Rogatcu, Stranju,...  <<Več>>
Petek, Viljem - Športni delavec, funkcionar, družbenopolitični delavec
21. 5. 1933

OŠ je obiskoval v Grižah in Škalah, nižjo gimnazijo v Šoštanju, srednjo šolo v Pomorskem tehnikumu v Piranu ter doštudiral kot...  <<Več>>
Petrovič, Andreja - Podjetnica, novinarka, moderatorka
07. 6. 1973

Po šolanju na OŠ Antona Aškerca je končala Srednjo ekonomsko šolo v Slovenj Gradcu, diplomirala na EF UL (Finančno-računovodska smer in...  <<Več>>
Piano, Brane - Novinar, publicist, literat
01. 7. 1955

  Po gimnaziji v Celju se je vpisal na Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani in nadaljeval z literarnim ustvarjanjem in objavljanjem...  <<Več>>
Piano, Jure Djordje - Športni delavec, funkcionar
13. 10. 1934 — 23. 3. 2012

Med 2. sv. v. je obiskoval OŠ v Beogradu, nadaljeval na Višji gimnaziji Celje (1945−1953), nekaj časa študiral na EF UL. 1959 je zaključil...  <<Več>>
Piano, Saša - Arhitektka
11. 11. 1961

Obiskovala OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo v Velenju. Leta 1986 je končala študij krajinske arhitekture na BTV v Ljubljani. Dodatno se je izpopolnjevala...  <<Več>>
Pintar, Miha - Udeleženec NOB, narodni heroj
02. 4. 1913 — 03. 6. 1942

Leta 1934 je končal učiteljišče v Mariboru in bil učitelj na Preloki v Beli krajini. Avgusta 1937 je odšel v Španijo, kjer se je v mednarodnih brigadah...  <<Več>>
Pipuš, Dušan - Rudarski strokovnjak
28. 2. 1909 — 21. 6. 1975

Diplomiral je na montanistični fakulteti v Prĭbramu na Češkem. V letih 1935−1941 je delal v premogovnikih Trbovlje in Kočevje ter ljubljanskem gradbenem...  <<Več>>
Pirc, Dušan Milan - Literat, prevajalec, ljubiteljski kulturnik, urednik
08. 11. 1946

Obiskoval je osnovno šolo v Kranjski Gori in Idriji, nato opravil maturo na Gimnaziji Jurija Vege Idrija in diplomiral iz slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani....  <<Več>>
Pirečnik, Danica - Zborovodkinja, pedagoginja
27. 3. 1954

Po končani Srednji šoli za glasbeno in baletno izobraževanje v LJ je doštudirala glasbeno pedagogiko z zborovodstvom na AG v Ljubljani. Zaposlena je bila na...  <<Več>>
Pirečnik , Ivan - Udeleženec NOB
01. 1. 1941 — 14. 1. 1995

27. 12. 1941 so Nemci kot talca ustrelili Ivana Pirečnika st., avgusta leta 1942 pa so njegovo ženo Pavlo, sina Ivana in hčerko Marijo odpeljali v zbirni center v...  <<Več>>
Pirečnik, Martin - Obrtnik
29. 1. 1929

Obiskoval je OŠ na Rečici ob Savinji in obrtno šolo na Ptuju ter opravil mojstrski izpit. Štirideset let je bil zlatar in urar v svoji obrtni delavnici v...  <<Več>>
Pirnat, Jakob - Pravnik
20. 7. 1847 — 08. 6. 1924

Po končanih pravnih študijah v Gradcu je bil od leta 1871 odvetniški pripravnik v Celju, kjer je sodeloval pri ustanovitvi Narodne čitalnice, nato je služboval...  <<Več>>
Pirtošek, Adi - Slikar
01. 7. 1941 — 23. 6. 2020

Po osnovni šoli je končal obrtno keramičarsko šolo v Libojah. Od leta 1959 do upokojitve 1996 je bil zaposlen kot tehnični risar na jamomerstvu na RLV Velenje....  <<Več>>
Pistotnik, Borut - Doktor znanosti, športnik
28. 7. 1954

V Velenju je obiskoval OŠ MPT in Gustava Šiliha ter gimnazijo, nato pa doštudiral na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani ter...  <<Več>>
Planinc, Ivan - Pedagog, ravnatelj
22. 2. 1955

Obiskoval je OŠ Vitanje. Po končani Pedagoški gimnaziji Celje je študiral na PA Maribor in diplomiral na PA v Ljubljani. V letih 1978−1982 je...  <<Več>>
Planko, Lado - Glasbenik, prevajalec, publicist, urednik, kulturni menedžer
01. 11. 1949

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda, maturiral na gimnaziji v Celju in študiral angleščino in francoščino na FF UL. Med letoma 1979 in 1985 je...  <<Več>>
Planko, Leopold - Glasbenik
26. 10. 1909 — 05. 12. 1980

Po osnovni šoli v Škalah se je izučil za trgovca. Kot samouk na violini je nastopal najprej skupaj z očetom Jurijem, ljudskim godcem na harmoniki. Po letu 1930...  <<Več>>
Plaskan, Borut - Športnik, športni delavec
08. 8. 1966

V Velenju je obiskoval je OŠ Gustava Šiliha in Veljka Vlahoviča (danes Livada) ter srednjo strojno šolo na CSŠ. Na FS je nato doštudiral...  <<Več>>
Plazl, Igor - Doktor znanosti, kemik
06. 2. 1959

OŠ in gimnazijo je obiskoval v Velenju, nato pa na FNT UL diplomiral 1985, magistriral 1989 ter doktoriral 1993; od 1997 je na fakulteti zaposlen kot redni profesor na...  <<Več>>
Plazl, Milica - Pedagoginja
23. 8. 1929 — 11. 4. 2004

Rodila se je v Škalah pri Velenju. Po osnovni šoli je končala učiteljišče v Ljubljani in ob delu končala študij na Pedagoški akademiji...  <<Več>>
Plesnik, Janez - Novinar
03. 4. 1951 — 16. 9. 2008

Po zaključenem študiju novinarstva na FDV v Ljubljani je najprej delal kot sekretar OK ZSMS v Mozirju. Novinarsko pot je začel pri Delu , 1977 se je zaposlil v...  <<Več>>
Plešnik , Ivana - Družinska negovalka
18. 6. 1940

Obiskovala je OŠ Razbor. Po poklicu je gospodinja. Zaradi požrtvovalne nege bolnega moža, ki je v komi v domači oskrbi preživel več kot 12 let, jo je Občina...  <<Več>>
Podgoršek, Alojz - Župan, športni delavec, funkcionar
09. 7. 1952 — 29. 7. 2012

Končal je OŠ Šmartno ob Paki in srednjo prometno šolo v Celju. Zaposlen je bil v Vegradu (dve leti), Gorenju (sedem let) in na Zavodu RS za blagovne...  <<Več>>
Podlesnik, Maks - Udeleženec NOB, družbenopolitični delavec, kulturni delavec
10. 5. 1925 — 04. 7. 1996

Diplomiral je na višji upravni šoli v Ljubljani. Bil je načelnik za socialno politiko na Okrajnem ljudskem odboru v Šoštanju in Mozirju, načelnik...  <<Več>>
Podstenšek , Valentin - Literat


Zaradi prve svetovne vojne ni mogel študirati za duhovnika, zato se je zaposlil kot logar in bil povišan v lovskega čuvaja na Plešivčnikovem posestvu v...  <<Več>>
Podvratnik, Franc - Poslanec, župan, udeleženec NOB
19. 9. 1922 — 11. 1. 1972

Končal je srednjo ekonomsko šolo v Celju. Po vojni je bil zaposlen na OK LMS, v letih 1947−1949 na gozdarski šoli, 1949−1950 je bil personalni...  <<Več>>
Pogorelc, Peter - Športnik
09. 5. 1948

Obiskoval je OŠ Topolšica in Šoštanj in končal Srednjo in strokovno poklicno šolo Celje. Od leta 1970 do upokojitve 2007 je bil zaposlen...  <<Več>>
Pokorny, Boštjan - Doktor znanosti
31. 3. 1970

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahović (Gorica, 1977−1985), končal naravoslovno-matematično šolo (CSŠ Velenje), doštudiral na BTF UL, Oddelek za...  <<Več>>
Polak, Alojz - Obrtnik, športni delavec
27. 4. 1945

Osnovno šolo je končal v Šmartnem ob Paki.  V letih 1971−2002 je bil samostojni obrtnik (Kemična čistilnica Polak).  V letih 1962−1973...  <<Več>>
Polak, Jože - Obrtnik
02. 3. 1928 — 03. 3. 2011

Je eden prvih in najuspešnejših obrtnikov na območju občine Šmartno ob Paki. Star komaj sedemnajst let se je leta leta 1945 zaposlil v Tovarni usnja...  <<Več>>
Poles, Janez - Zdravnik, publicist, direktor
06. 10. 1951

OŠ MPT in gimnazijo je obiskoval v Velenju ter doštudiral na MF UL. Na "Vazduhoplovnom" inštitutu v Zemunu je zaključil izpopolnjevanje iz letalske...  <<Več>>
Poles, Peter - Moderator
06. 2. 1978

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj Livada) in gimnazijo ŠC Velenje, študiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Do leta 2010 je bil zaposlen na RTV...  <<Več>>
Polh, Franc - Zdravnik, udeleženec NOB
17. 9. 1915 — 30. 3. 1989

Že pred vojno je bil član KP. Kot član šaleške partizanske skupine je septembra 1941 pri domačiji svojega polbrata v Škalskih Cirkovcah postavil prvi...  <<Več>>
Polh, Martin
06. 11. 1900

Na njegovi domačiji v Škalskih Cirkovcah je njegov polbrat Franc Polh – Izak zgradil zemljanko, prvo skromno partizansko bolnišnico na slovenskem...  <<Več>>
Poličnik, Helena - Doktorica znanosti, biologinja
16. 6. 1976

Bila je učenka OŠ Gorica, dijakinja Gimnazije Velenje, nato je na BF UL doštudirala biologijo in doktorirala iz bioloških znanosti. V okviru...  <<Več>>
Polovšak, Franc - Obrtnik
30. 3. 1903 — 01. 2. 1966

Cenjeni obrtni mojster, ki je izobrazil najmanj 20 mojstrov, se je po končani OŠ izučil za mizarja in opravil mojstrski izpit. Do leta 1937 je bil mizarski pomočnik,...  <<Več>>
Povh, Dragica - Družbenopolitična delavka
14. 5. 1953

Obiskovala je 1. osnovno šolo in OŠ Gustava Šiliha v Velenju ter gimnazijo v Velenju. 1977 je končala študij ekonomije na VEKŠ Maribor, kjer...  <<Več>>
Povh, Ivan Josip - Politik, funkcionar
19. 6. 1930 — 12. 8. 2010

Po končani trgovsko poslovodski šoli se je zaposlil kot poslovodja prve trgovine s tehničnim blagom v Velenju (VELMA, zdajšnja ERA). 15 let je bil predsednik...  <<Več>>
Povše Tasić, Biserka - Novinarka
27. 1. 1966

Obiskovala je OŠ Miha Pintarja Toleda Velenje, gimnazijo v Velenju in diplomirala iz novinarstva na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. V letih 1989–1998 je...  <<Več>>
Poznič, Slavica - Športnica
07. 5. 1960

V Gornji Radgoni je obiskovala OŠ, končala poklicno šolo v Radencih in postala kuharica. Zaposlila se je na OŠ Gornja Radgona, nato delala v Gorenju...  <<Več>>
Prah, Emil - Pedagog, direktor
01. 12. 1941

Obiskoval je OŠ v Ločah in Zbelovem, nižjo gimnazijo v Poljčanah, I. gimnazijo v Mariboru, na PA v Mariboru pa končal študij matematike in fizike. Na...  <<Več>>
Praprotnik, Franc - Sadjar, pedagog
28. 1. 1849 — 20. 7. 1933

Služboval je v mariborski okolici in bil nadučitelj v Mozirju. Kjerkoli je živel, je ustanavljal drevesnice. Njegove mozirske drevesnice so pospeševale sadjarstvo v...  <<Več>>
Prašnikar, Bojan - Trener, športnik
03. 2. 1953

Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnem ob Paki, gimnazijo v Celju, diplomiral pa na FTK v Ljubljani. Leta 1974 je bil učitelj na OŠ Bratov Letonje v...  <<Več>>
Prašnikar, Janez - Doktor znanosti, pedagog
17. 6. 1950

Osnovno šolo je obiskoval v Šmartntem ob Paki in leta 1968 zaključi gimnazijo Celje. 1973 je diplomiral na EF v Ljubljani, 1978 magistriral na Ekonomski...  <<Več>>
Praznik, Katarina - Športnica, pedagoginja, družbenopolitična delavka
07. 11. 1964

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha in Gimnazijo Velenje. Diplomirala je na FŠ UL. Od 1990 je profesorica športne vzgoje na Srednji zdravstveni...  <<Več>>
Prezelj, Franc - Udeleženec NOB


V Cerknem je obiskoval italijansko osnovno šolo. Do leta 1943 je delal doma na kmetiji, nato je odšel v partizane. Bil je borec 9. korpusa 31. divizije in kurir...  <<Več>>
Pribožič, Jože - Duhovnik
02. 3. 1947

Osnovno šolo je obiskoval v Brestanici, zaključil gimnazijo v Mariboru ter doštudiral na TEOF Ljubljana – Maribor. Od leta 1972 je v duhovniškem...  <<Več>>
Prislan, Jože - Poklicni vojak, veteran vojne za Slovenijo
14. 2. 1952 — 11. 5. 2002

Obiskoval je OŠ v Velenju in končal srednjo vojno medicinsko šolo v Novem Sadu. Bil je visoki pripadnik SV, pomemben je njegov prispevek v osamosvojitveni vojni...  <<Več>>
Puc, Iztok - Športnik
14. 9. 1966 — 19. 10. 2011

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje in končal strojno tehniško šolo na RŠC Velenje. Rokometno pot je začel v RK Šoštanj...  <<Več>>
Pukl, Jure - Glasbenik
07. 10. 1977

Obiskoval je OŠ Livada. Po končani SGBŠ v Mariboru je študiral na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju (Avstrija), smer klasični...  <<Več>>
Pukmeister Vijanski, Janko - Literat
20. 6. 1837 — 25. 5. 1862

V Celju je v letih 1851−1857 obiskoval gimnazijo. Čeprav je bil odličen dijak, je zaradi jetike v 7. razredu izstopil iz gimnazije in šolanje nadaljeval kot...  <<Več>>
Purkert, Wilhelm - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Kot inženir rudarstva je dolžnost direktorja premogovnika opravljal v letih 1906 −190 7. Na čelu premogovnika je bil...  <<Več>>
Pustatičnik, Martin - Pedagog
08. 3. 1940

Po končani osnovni šoli v Plešivcu je šolanje nadaljeval na nižji gimnaziji v Šoštanju in učiteljišču v Celju ter diplomiral na...  <<Več>>
Pušnik, Terezija - Ravnateljica, pedagoginja
25. 6. 1940

Obiskovala je OŠ Vransko, učiteljišče Celje in nato PA v Ljubljani. Študij je nadaljevala na FF UL, kjer je tudi diplomirala. V letih 1960−1963 je...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti