Slika
Natisni Pokorny, Boštjan (vzdevek Nančo)
doktor znanosti

Rojen: 31. 3. 1970, Slovenj Gradec
Življenjepis

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahović (Gorica, 1977−1985), končal naravoslovno-matematično šolo (CSŠ Velenje), doštudiral na BTF UL, Oddelek za gozdarstvo, ter tam zagovarjal še magisterij in doktorat. 1997 se je kot raziskovalec zaposlil na ERICu Velenje, Inštitutu za ekološke raziskave, d. o. o. Od 2005 je na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Raziskovalno dejavnost usmerja predvsem v ekologijo prostoživečih živali (zlasti srnjadi) in bioindikacije. Je član več strokovnih in znanstvenih združenj: SETAC, DOPPS ter LZS.

Delo
  • Notranji organi in rogovje srnjadi (Capreolus capreolus L.) kot bioindikatorji onesnaženosti okolja (2003), doktorska disertacija

Vsa objavljena dela obsegajo več kot 300 bibliografskih enot, mdr. izvirni in pregledni znanstveni članki, strokovni članki, objavljeni prispevki na konferencah ter samostojna poglavja v znanstvenih monografijah. Pomembnejše znanstvene razprave so s področja splošne ekologije, varstva okolja, onesnaženosti ekosistemov, upravljanja s populacijami divjadi in reševanja problematike trkov vozil z divjadjo. Kot predsednik znanstvenega odbora je v Velenju izvedel več mednarodnih znanstvenih srečanj s področja upravljanja s populacijami divjadi (8th European Roe Deer Meeting, 2007; 1. slovenski posvet z mednarodno udeležbo o upravljanju z divjadjo: srnjad, 2008; 2. slovensko-hrvaški posvet z mednarodno udeležbo o upravljanju z divjadjo: divji prašič, 2010).

Nagrade in priznanja
  • 1997: Jesenkova nagrada Biotehniške fakultete UL
  • red za zasluge Lovske zveze Slovenije
Viri in literatura
  • Cobiss – osebna bibliografija raziskovalca št. 18112

 

Spletne povezave

http://sl.gozdis.si/o-institutu/zaposleni/?id=95


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 12.07.2017.

Nastavitve zasebnosti