Valcl, Ajda - Športnica, gledališka ustvarjalka
20. 4. 1981

V Velenju je obiskovala OŠ Antona Aškerca in nižjo glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega ter gimnazijo na ŠC Velenje. Leta 2006 je diplomirala...  <<Več>>
Valenci, Miha - Gasilec
18. 8. 1923 — 16. 12. 2007

OŠ je obiskoval v Škalah, v obrtni šoli v Šoštanju se je izučil za kovača. Najprej je bil zaposlen v očetovi delavnici, potem na kmetijski...  <<Več>>
Valenčak, Vlado - Udeleženec NOB, slikar, publicist, politik
27. 4. 1920

OŠ je končal v Velenju, maturiral na trgovski akademiji v Mariboru in obiskoval ekonomsko visoko šolo v Beogradu, ki jo je zaradi vojne prekinil. V NOB je...  <<Več>>
Valenčak, Zdravko - Doktor znanosti, veterinar
08. 4. 1952

Obiskoval je OŠ MPT. Po končani gimnaziji v Velenju je diplomiral in 1991 doktoriral iz veterinarskih znanosti na VF v Ljubljani. Nato se je izpopolnjeval na...  <<Več>>
Valenzi, Mihael pl. - Zdravnik, plemič
22. 9. 1728 — 01. 1. 1813

Rodil se je v Šoštanju materi Regini in očetu Bartolomeju. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani in nato študiral medicino na Dunaju. Služil je kot...  <<Več>>
Vardjan, France - Botanik
10. 5. 1900 — 02. 7. 1994

Leta 1923 je končal višjo kmetijsko šolo v Žilini na Slovaškem. Na kmetijski šoli v Šentjurju je do 1938 poučeval sadjarstvo, vrtnarstvo...  <<Več>>
Vasle, Vinko - Novinar, literat, direktor
04. 6. 1949

Obiskoval je OŠ v Šoštanju in Velenju in gimnazijo v Celju, nato je diplomiral iz novinarstva na FSPN v Ljubljani. V letih 1974−1988 je bil zaposlen...  <<Več>>
Veber, Jože - Funkcionar
31. 10. 1942 — 05. 4. 2020

Obiskoval je OŠ v Grižah, nižjo gimnazijo v Žalcu in učiteljišče v Celju. Na FSPN v Ljubljani je diplomiral iz politologije na prvi stopnji, na...  <<Več>>
Vegund, Rafael - Duhovnik


Rafael Vegund je bil doma iz Škal, v letih od 1850 do 1857 je sezidal cerkev sv. Križa nad Belimi Vodami, saj je bil v tem času tamkajšnji kurat. Cerkev je leta...  <<Več>>
Vehovec, Matjaž - Zborovodja, čebelar
05. 8. 1957

Osnovno šolo je obiskoval v Slovenj Gradcu, gimnazijo v Ravnah na Koroškem in obiskoval PA v Ljubljani. Med letoma 1983–1992 je bil zaposlen na OŠ...  <<Več>>
Velagić, Ramiz - Literat


Obiskoval je OŠ Velenje in nato končal kovinarsko šolo v Velenju in živilsko šolo v Mariboru. V letih 1981−1984 je bil varilec v Gorenju, od 1984...  <<Več>>
Verbuč, David - Doktor znanosti, etnomuzikolog, pedagog, urednik
29. 6. 1975

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca v Velenju. Po končanem študiju harmonike na SGBŠ v Ljubljani je leta 2007 diplomiral iz glasbene pedagogike na AG...  <<Več>>
Verdelj Prislan, Štefka - Literatka
14. 10. 1914 — 07. 9. 2002

Obiskovala je OŠ v Velenju, končala meščansko šolo v Slovenj Gradcu in gospodinjsko šolo v Kranju. Zaposlena je bila v gledališki menzi v...  <<Več>>
Verdnik, Vladimir - Literat, pedagog, družbenopolitični delavec
20. 5. 1953

Obiskoval je OŠ Radlje ob Dravi, končal Pedagoško gimnazijo Maribor in diplomiral na prvi stopnji slavistike na PA Maribor. V šolskem letu 1978/79 je...  <<Več>>
Verstovšek, Karel - Doktor znanosti, jezikoslovec, pedagog, politik
26. 7. 1871 — 27. 3. 1923

OŠ je končal v Velenju, gimnazijo pa leta 1893 v Celju. Od 1893 do 1897 je študiral klasično filologijo v Gradcu, kjer je 1903 doktoriral. Do 1911 je poučeval...  <<Več>>
Veršec, Erika - Družbenopolitična delavka, direktorica
06. 4. 1942 — 08. 5. 2023

Po končani gimnaziji v Celju je diplomirala na EF UL. Zaposlena je bila v Lesni Šoštanj, TEŠU, NLB Velenje, Gorenju in na Zavodu za urbanizem. Leta 1995...  <<Več>>
Veršec, Jurij - Gospodarstvenik, športnik
26. 5. 1938

Osnovno šolo je obiskoval v Šoštanju, Šentjurju, Murski Soboti in Gorici pri Slivnici. Po končani 1. gimnaziji v Celju je diplomiral iz gozdarstva...  <<Več>>
Vertačnik, Ciril Jožef - Zborovodja
03. 5. 1935 — 28. 2. 2021

Maturiral je na celjski gimnaziji in študiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Od leta 1965 do 1973 je bil profesor na celjski gimnaziji, nato do 1976 ravnatelj...  <<Več>>
Verzolak, Ivan - Politik
13. 8. 1944 — 06. 3. 2020

Obiskoval je OŠ v Pesju, Škalah in Velenju. Po končani Srednji tehniški šoli v Mariboru je dve leti študiral na FS UL. V letih...  <<Več>>
Videčnik, Mira - Pedagoginja, ravnateljica, družbenopolitična delavka
04. 7. 1945 — 16. 8. 2005

Obiskovala je OŠ v Žičah, učiteljišče v Celju in Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Kot predmetna učiteljica matematike in fizike je v letih...  <<Več>>
Videmšek, Vladimir, Vlado
03. 6. 1948 — 07. 8. 2003

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda in končal poklicno šolo za rudarje na RŠC Velenje, šolo za poklicne voznike motornih vozil in Srednjo...  <<Več>>
Vidmar, Slavko - Funkcionar
24. 6. 1923 — 26. 10. 1993

Po končani srednji Indrustrijski šoli Trbovlje je bil od leta 1950 do upokojitve 1987 zaposlen na RLV Velenje. Bil je soustanovitelj in predsednik kotalkarskega kluba...  <<Več>>
Vidmar, Tatjana - Kulturna delavka
12. 2. 1970

Obiskovala osnovno šolo Antona Aškerca Velenje in leta 1989 zaključila gimnazijo v Velenju. Študij je nadaljevala in na FF v Ljubljani, smer umetnostna...  <<Več>>
Vidmar Čeru, David - Zgodovinar, jezikoslovec, knjižničar
27. 3. 1997

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj. Po maturi na Gimnaziji Velenje je diplomiral in magistriral iz študija zgodovine ter nemcistike...  <<Več>>
Vihar, Petra - Športnica


Leta 1992 je začela trenirati skvoš v Squash klubu Velenje. Skupno beleži 13 zaporednih zmag na državnih prvenstvih Slovenije in nekdanje Jugoslavije (13-kratna...  <<Več>>
Virtič, Marko - Arhitekt, glasbenik
20. 11. 1958

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral iz arhitekture na FAGG Ljubljana. Bil je gradbeni in urbanistični inšpektor,...  <<Več>>
Vogrinc, Jože ml. - Doktor znanosti, pedagog, publicist, urednik
29. 11. 1953

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha v Velenju. Po končani velenjski gimnaziji je diplomiral na FF v Ljubljani iz filozofije in sociologije ter leta 1990 magistriral...  <<Več>>
Vogrinc, Jože st. - Pedagog
13. 7. 1925 — 16. 3. 1987

Po končani OŠ v Dobovi je v Mariboru od 1936 do 1941 obiskoval klasično gimnazijo, nato so ga Nemci s starši izgnali v taborišče v Šlezijo, kjer...  <<Več>>
Voh, Frančiška - Šolska upraviteljica, redovnica
03. 10. 1859 — 30. 9. 1928

Obiskovala je učiteljišče na Dunaju, pozneje pa opravila še izpit za nemški jezik in dopolnilni izpit za slovenski jezik v Ljubljani. V letih...  <<Več>>
Voh, Jernej - Literat, duhovnik
24. 8. 1844 — 20. 1. 1916

Gimnazijo v Celju končal leta 1864, nato nadaljeval študij na bogoslovju v Mariboru, kjer je bil 1867 posvečen v mašnika. Kot kaplan je delal na Vranskem...  <<Več>>
Volk, Jakob - Obrtnik, kulturni delavec, gasilec


Na prehodu v 20. stoletje je bil krojaški mojster in lastnik večjega obrata kemične pralnice in barvarne ter predsednik obrtne zadruge okraja Šoštanj....  <<Več>>
Volk, Miloš - Župan, gasilec, družbenopolitični delavec
28. 9. 1902 — 08. 6. 1992

Rojen je bil leta 1902 v številni in narodno zavedni šoštanjski družini Heleni in Jakobu Volk. Doma se je izučil za krojača, a tega poklica ni dolgo...  <<Več>>
Vošnjak, Franc - Gostilničar


Franc Vošnjak se je rodil v Šoštanju v družini Vincenca Vošnjaka in Marije (Mimice), rojene Woschnagg. V družini je bilo pet otrok. Franc je bil...  <<Več>>
Vošnjak , Ivan - Tovarnar, poslanec, politik


Rodil se je v Šoštanju v družini usnjarja Vincenca Vošnjaka. Dve leti je hodil v ljudsko šolo v Šoštanju in dve leti v Gradcu....  <<Več>>
Vošnjak, Janez - Pedagog, duhovnik
24. 6. 1819 — 17. 11. 1877

Šolal se je v Celju in Gradcu in bil leta 1842 v Št. Andražu na Koroškem posvečen v duhovnika. Višje študije je zaključil na Dunaju in...  <<Več>>
Vošnjak, Josip - Zdravnik, publicist, poslanec, politik
04. 1. 1834 — 21. 10. 1911

Josip Vošnjak se je rodil v trgu Šoštanj na št. 27 »Pri Mihelnu«, v hiši usnjarja in uglednega meščana Mihaela Woschnagga...  <<Več>>
Vošnjak, Lavrencij - Duhovnik
08. 1. 1830 — 01. 7. 1896

Lavrencij Vošnjak je bil rojen na Konovem pri Velenju v družini Lukasa Woschnagga (vulgo Brglez), v kateri so se rodili še Agnes (1825), Ida (1835–1870)....  <<Več>>
Vošnjak, Mihael - Poslanec, politik, gospodarstvenik
18. 9. 1837 — 02. 7. 1920

Rodil se je v trgu Šoštanj na št. 27 »Pri Mihelnu« v hiši usnjarja in meščana Mihaela Woschnagga in Jožefe, rojene Križan....  <<Več>>
Vošnjak, Vendelin - Redovnik
13. 9. 1861 — 18. 3. 1933

V drugi polovici 19. stoletja so se na Konovem pri Velenju na Vošnjakovi kmetiji (vulgo Brglez – Pavel Vošnjak in Ida, rojena Woshnak) rodili dvojčka...  <<Več>>
Vovk, Stanislav - Novinar, fotograf
16. 4. 1945

Obiskoval je I. osn. šolo v Velenju (v t. i. Konjušnici in baraki na kotalkališču), OŠ v Škalah in OŠ Miha Pintarja Toleda v Velenju....  <<Več>>
Vrabič, Albin - Pedagog, ravnatelj
26. 1. 1955

V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha, v Celju tehniško strojno šolo, na UL diplomiral iz strojništva, nato magistriral iz menedžmenta...  <<Več>>
Vrabič, Olga - Družbenopolitična delavka
26. 3. 1916 — 27. 7. 2001

Rodila se je v družini šoštanjskega lekarnarja Ferda Vrabiča, ki je imel leta 1918 lekarno v Grudnikovi hiši v Šoštanju,...  <<Več>>
Vrbančič Kopač , Nataša - Doktorica znanosti, literatka
16. 4. 1968

Obiskovala je OŠ Slavka Šlandra Celje in Veljka Vlahoviča (zdaj Livada) Velenje. Po srednji naravoslovno-matematični šoli v Celju je diplomirala,...  <<Več>>
Vrbič, Vlado - Kulturni delavec, direktor, publicist
11. 9. 1955

Obiskoval OŠ MPT in Gustava Šiliha v Velenju, Pedagoško gimnazijo v Celju (1970−1972) in Gimnazijo Velenje (1972−1974), diplomiral je iz...  <<Več>>
Vrbič Kugonič, Nives - Doktorica znanosti, biologinja
23. 10. 1961

Obiskovala osn. šolo Bibe Roecka v Šoštanju, gimnazijo v Velenju. Na BF, oddelku za biologijo, je diplomirala leta 1987, leta 1994 je na isti fakulteti...  <<Več>>
Vrčkovnik, Irena - Glasbenica
08. 8. 1968

Obiskovala je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju, končala Srednjo pedagoško šolo v Celju in študirala na PF v Mariboru, smer glasbena...  <<Več>>
Vrenčur, Alojz - Geolog, družbenopolitični delavec, kulturni delavec, športnik
27. 4. 1957

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4...  <<Več>>
Vrtačnik, Jaroslav - Družbenopolitični delavec, direktor
19. 10. 1950

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani gimnaziji v Velenju je diplomiral na FS v Ljubljani in magistiral na Univerzi v Sarajevu. Leta 1975...  <<Več>>
Vučina, Edvard - Arhitekt
25. 2. 1962

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika - Kajuha Šoštanj. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral na FAGG na oddelku za arhitekturo. V letih 1987–1994...  <<Več>>
Vutkovič, Angela - Družbenopolitična delavka, pedagoginja, udeleženka NOB
04. 6. 1911 — 24. 12. 1992

Pred vojno je končala učiteljišče, na osnovnih šolah je poučevala matematiko in fiziko. Med vojno je na Dolenjskem in Kozjanskem aktivno sodelovala v...  <<Več>>
Vutkovič, Srečko - Pedagog, udeleženec NOB
24. 3. 1907 — 27. 4. 1993

Končal je učiteljišče v Mariboru in nato poučeval v Mokronogu. Od leta 1925 je bil  član in vaditelj v sevniškem društvu Sokol, med vojno...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti