Hace, Matevž - Udeleženec NOB, literat, družbenopolitični delavec
04. 7. 1910 — 01. 3. 1979

Do začetka 2. sv. v. je bil žagarski in gozdni delavec v domačih krajih in v Franciji. Član KP je postal 1940. V NOB je bil politični aktivist, politični komisar 4....  <<Več>>
Haebler , Karl Emil, baron - Plemič
19. 9. 1855 — 12. 12. 1934

Ustanovitelj in predsednik največjih steklarn in bombažne predilnice na Poljskem  je bil med letoma 1906 in 1921 lastnik dvorca Gutenbüchel (Marof, Ravne pri...  <<Več>>
Haebler , Maria Louise baronica - Plemkinja, literatka, prevajalka
22. 11. 1873 — 21. 2. 1948

Maria Louise baronica roj. Suttner je bila hči Carla Gundaccarja barona Suttnerja, ministrskega sekretarja na cesarskem in kraljevem ministrstvu za kmetijstvo na Dunaju, in...  <<Več>>
Hafner, Neda - Ilustratorka, plesalka
23. 10. 1976

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha v Velenju in končala Srednjo aranžersko šolo v Mariboru. Imela je status svobodne umetnice, kasneje status samozaposlene...  <<Več>>
Hafner, Peter Stanislav - Oblikovalec, filmski ustvarjalec
08. 9. 1947

OŠ je obiskoval v Celju, Elektrotehniško šolo – šibki tok je končal v Ljubljani leta 1968. V letih 1969−1990 je bil zaposlen v...  <<Več>>
Hans Wagen Wagensberški, - Plemič
— 15. 4. 1553

Bil je lastnik Velenjskega gradu. V njegovo posest je prišel po smrti zadnjega moškega pripadnika družine Lichtenberških leta 1541, po poroki z Veroniko...  <<Več>>
Happach, Bruno - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Naloge direktorja premogovnika je opravljal v letih 1894 −189 5, ko se je velenjski premogovnik srečeval s celo vrsto...  <<Več>>
Hauke, Hubert - Župan, trgovec, podjetnik, gostilničar
24. 10. 1905 — 16. 10. 1995

Hubert Hauke izhaja iz ugledne šoštanjske družine Haukejevih, ki je pred drugo svetovno vojno imela v lasti gostilno, mesnico in lesno industrijo Hauke &...  <<Več>>
Herberstein-Proskau grofica, Maria Anna - Plemkinja
11. 5. 1876 — 06. 6. 1944

V Velenje se je preselila po 1. sv. v. in do svoje smrti živela v današnji vili Herberstein. Imela je kokošjo farmo, ukvarjala pa se je tudi z vzrejo angora...  <<Več>>
Herman, Anton - Kipar
17. 1. 1943

Šolanje je začel v Žalcu, nadaljeval v Celju in študiral kiparstvo na Alkademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1975. Študijsko...  <<Več>>
Herman, Jernej - Pedagog, potapljač
17. 7. 1951

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, končal srednjo tehnično šolo na RŠC Velenje in diplomiral na PA v Mariboru. V letih...  <<Več>>
Herman grof Vovbrški, - Plemič


Izhaja iz ene najstarejših in najvplivnejših koroških grofovskih rodbin s sedežem na gradu Vovbre (Heunburg pri Velikovcu). Njeni člani so v 13....  <<Več>>
Hicke, Wendelin - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Naloge direktorja premogovnika je opravljal v letih 1895 − 1896. Podobno kot njegovi predhodniki se je tudi Hicke...  <<Več>>
Hieser, Otto - Arhitekt
24. 5. 1850

Obiskoval je akademijo likovnih umetnosti v Parizu (Académie des Beaux Arts) in akademijo upodabljajočih umetnosti na Dunaju (Akademie der bildenden Künste). Po...  <<Več>>
Hladin, Anton - Družbenopolitični delavec
27. 6. 1946

Obiskoval je OŠ Pesje, 6. do 8. razred pa v Prvi osnovni šoli v konjušnici.  Maturiral je v prvi generaciji maturantov Srednje rudarske šole na...  <<Več>>
Hladin, Viktor - Kulturni delavec, glasbenik
01. 7. 1914 — 13. 9. 1987

Obiskoval je OŠ v Velenju (v konjušnici) in leta 1932 vajensko obrtno šolo v Velenju (izučen za ključavničarja). Od 1932 bil zaposlen v Toplotni...  <<Več>>
Hliš, Danijela - Literatka, prevajalka
23. 8. 1949

V Šoštanju je obiskovala OŠ, v Svečini pri Mariboru pa končala sadjarsko-vinogradniško šolo. Nato je veliko potovala po Evropi (London,...  <<Več>>
Hofer, Adolf - Zobozdravnik
11. 3. 1943 — 12. 5. 2006

Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnem ob Paki, učiteljišče v Celju in diplomiral na MF v Ljubljani. Od leta 1973 do upokojitve 2006 je bil zaposlen v...  <<Več>>
Hofer, Andrej - Moderator, urednik
07. 11. 1972

Obiskoval je OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki in gimnazijo Celje Center ter diplomiral iz angleškega in nemškega jezika s književnostjo na...  <<Več>>
Hohnjec, Josip - Doktor znanosti, pedagog, politik
01. 1. 1873 — 15. 2. 1964

Ljudsko šolo je obiskoval v domačem kraju, gimnazijo in bogoslovje je končal v Mariboru, kjer je bil leta 1896 posvečen v duhovnika. Na Dunaju je opravil doktorat iz...  <<Več>>
Hojan, Edvard - Športnik
16. 3. 1955

V Velenju je obiskoval OŠ Gustava Šiliha in Srednjo poklicno-elektrotehniško šolo na RŠC ter diplomiral na Visoki tehniški...  <<Več>>
Horvat, Goran - Slikar, kulturni delavec
24. 1. 1955

Po končani OŠ v Mozirju in Srednji strojni šoli v Celju je diplomiral na Strojni fakulteti v Ljubljani. V letih 1980−1982 je bil zaposlen v Smeltu v...  <<Več>>
Horvat, Jožef - Slikar
04. 3. 1930 — 12. 12. 2009

Slikati je začel v gimnazijskih letih, resno pa se je začel ukvarjati s slikarstvom leta 1953. Pred tem se je preživljal z raznim delom, npr. kot rudar v Bosni in...  <<Več>>
Horvat, Rosana - Plesalka
22. 10. 1978

Obiskovala je OŠ v Velenju in končala srednjo ekonomsko šolo v Mariboru, smer aranžerstvo. Diplomirala je na Alvin Ailey American Dance center (Ameriški...  <<Več>>
Hrapić, Izudin - Športnik
23. 5. 1970

V Tuzli (BiH) je končal OŠ in poklicno izobraževanje za avtoličarja na kemijskotehnološkem inštitutu. Leta 1997 se je kot strojevodja zaposlil v...  <<Več>>
Hrastel, Kristian - Direktor, družbenopolitični delavec
26. 9. 1936

OŠ in nižjo gimnazijo je obiskoval v Velenju, srednjo tehniško elektro šolo - jaki tok pa v Ljubljani. Diplomiral je leta 1967 na Visoki šoli za...  <<Več>>
Hribernik, Franc - Zgodovinar, ravnatelj, pedagog, kronist
— 21. 4. 1965

Franc Hribernik je bil rojen v Braslovčah, preživel mladost v Žalcu, končal učiteljišče v Mariboru in bil v času pred prvo svetovno vojno zaposlen po različnih...  <<Več>>
Hrovat, Rudi - Direktor, kulturni delavec
09. 12. 1919 — 26. 1. 1981

Po OŠ v Žalcu je končal realko v Celju. Od leta 1963 do upokojitve 1976 je bil zaposlen v Kulturnem domu Velenje. Bil je direktor Kulturnega doma, igralec in režiser...  <<Več>>
Hudales, Jože - Doktor znanosti, etnolog, zgodovinar, pedagog
07. 6. 1955

Osnovno šolo in gimnazijo je končal v Velenju in diplomiral leta 1979 na FF v Ljubljani, smer zgodovina in sociologija. Na oddelku za etnologijo FF je do leta 1979...  <<Več>>
Hudales, Oskar - Literat
18. 8. 1905 — 16. 12. 1968

Osnovno šolo je obiskoval v Gorici, gimnazijo pa v Celju. 1919 se je vpisal na učiteljišče v Mariboru in ga leta zaključil leta 1924. Učil je na...  <<Več>>
Hudarin, Alojz Slavko - Športnik, trener
19. 11. 1925 — 26. 11. 2011

Končal je Srednjo tehnično šolo − rudarski oddelek v Ljubljani. Od leta 1954 do upokojitve 1978 je bil zaposlen na RLV.  V OŠ je bil član...  <<Več>>
Hudej, Janez - Športnik
22. 2. 1963

Ekonomist poslovne informatike je od leta 1980 zaposlen v velenjskem Gorenju. Od  leta 2000 je predsednik društva paraplegikov jugozahodne Štajerske, ki...  <<Več>>
Hudej, Marjan - Doktor znanosti, gospodarstvenik, funkcionar, športnik
28. 5. 1957

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka Šoštanj in Gimnazijo Velenje, nato diplomiral iz rudarstva na FNT UL in se izpopolnjeval na menedžerski šoli v...  <<Več>>
Hudej, Sonja - Doktorica znanosti, pedagoginja
13. 10. 1957

Po končani OŠ v Domžalah in Pedagoški gimnaziji v Ljubljani je diplomirala iz slovenskega jezika in književnosti na FF UL, kjer je tudi magistrirala in 1998...  <<Več>>
Hudoletnjak, Tomaž - Humanitarni delavec
10. 11. 1921 — 03. 5. 1992

Leta 1945 se je preselil v Šoštanj, 1946−1948 je na Golniku opravil tečaj za bolničarja, 1945−1960 je bil zaposlen kot bolničar v...  <<Več>>
Hudomal, Franc - Kulturni delavec, literat, pedagog
19. 1. 1927

Osnovno šolo je obiskoval v Blagovici, po osvoboditvi pa nižjo gimnazijo v Domžalah. Nato se je izobraževal na TSŠ - rudarskem oddelku v Ljubljani, v letu...  <<Več>>
Hudomal, Marija - Pedagoginja, literatka
24. 3. 1927 — 21. 5. 2010

Do 5. razreda je obiskovala šolo v Oplotnici, nadaljevala na gimnaziji v Slovenskih Konjicah ter končala učiteljišče v Ljubljani. Poučevala je v Planini,...  <<Več>>
Hudomalj, Iztok
29. 9. 1956

Obiskoval je OŠ Miha Pintarja Toleda in Gimnazijo Velenje ter diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. V letih 1981–87 je bil zaposlen v RLV,...  <<Več>>
Hudournik, Miran - Športnik
20. 7. 1964

Obiskoval je OŠ Biba Röcka v Šoštanju, gimnazijo v Velenju in diplomiral na FNT v Ljubljani. Kot inženir rudarstva je bil v letih 1998−2004...  <<Več>>
Hvale, Franc - Direktor


Osnovno šolo je končal v Trbovljah, kamor se je njegova družina priselila zaradi fašističnega nasilja na Primorskem. Leta 1924 se je zaposlil pri...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti