Slika
Natisni Hribernik, Franc
zgodovinar, ravnatelj, pedagog, kronist

Rojen: 1887, Braslovče
Umrl: 21. 4. 1965, 21. april 1965, Mozirje
Življenjepis

Franc Hribernik je bil rojen v Braslovčah, preživel mladost v Žalcu, končal učiteljišče v Mariboru in bil v času pred prvo svetovno vojno zaposlen po različnih osnovnih šolah. Leta 1920 je prišel v Šoštanj in bil nastavljen za ravnatelja novoustanovljene meščanske šole do leta 1941, ko mu nemške okupacijske oblasti niso več dovolile poučevanja. V zgodovino Šoštanja je zapisan kot predan ravnatelj in vodja meščanske šole ter eden od ustanoviteljev srednjega šolstva v naši dolini. Leta 1926 je bila na njegovo pobudo v Šoštanju ustanovljena Kmetijska nadaljevalna šola. Preselil se je v Mozirje, 1945 postal ravnatelj novoustanovljene nižje gimnazije in se leta 1946 upokojil. Umrl je 1965 v Mozirju, kjer je tudi pokopan.

Delo

Ob pedagoškem delu je poznan kot zapisovalec narodnega blaga, publicist, zgodovinar in kronist. Leta 1930 in 1932 je v samozaložbi objavil prva dva dela zgodovine Šoštanja - Mesto Šoštanj. Tretji del je ostal neobjavljen. Njegovo delo predstavlja prvi poskus napisati popolno zgodovino zahodnega dela Šaleške doline od najstarejših časov do 20. stoletja.

Dosežki

Zgodovinski opis v treh zvezkih: "Mesto Šoštanj, zgodovinski opis", izšel 1930, drugi zvezek 1932, tretji zvezek je ostal v rokopisu. Ponatis njegovih del je izšel leta 1998.

Viri in literatura
  • Hribernik, Franc, Mesto Šoštanj, 1998

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti