Jakac, Božidar - Udeleženec NOB, slikar
16. 7. 1899 — 20. 11. 1989

V Novem mestu je obiskoval OŠ in gimnazijo, nadaljeval na realki v Idriji in 1918 maturiral. V letih 1919−1923 je študiral na akademiji v Pragi, kjer se...  <<Več>>
Jaklič, Alojz - Vrtnar
15. 1. 1915 — 24. 9. 1972

Po zaključenem osnovnem šolanju v Kočevju se je izšolal za vrtnarskega mojstra in botanika na Cvetličarski šoli v Zagrebu. Še pred 2. svet. vojno...  <<Več>>
Jakob, Marjan - Direktor, politik
29. 7. 1954

Po diplomi iz zootehnike se je leta 1980 zaposlil v kmetijski zadrugi Šaleške dolina, kjer je bil 12 let (do 1998) direktor. Od 1999 je direktor Mlekarne CELEIA v...  <<Več>>
Jakopanec, Irena - Doktorica znanosti, zdravnica, literatka
10. 8. 1974

Po splošni gimnaziji v Velenju je doštudirala medicino na medicinski fakulteti v Ljubljani. Na Evropskem centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni v...  <<Več>>
Jakše Jeršič, Barbara - Fotografinja
16. 12. 1967

Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani in študiju Oblikovanja oblačil je uspešno opravila sprejemne izpite na Akademiji za...  <<Več>>
Jamnik, Tatjana - Literatka, knjižničarka, fotografinja
21. 2. 1962 — 16. 3. 2022

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje, maturirala na Gimnaziji Velenje, nato diplomirala na Visoki ekonomsko komercialni šoli Maribor ter magistrirala...  <<Več>>
Jamnikar, Ivan - Družbenopolitični delavec, direktor
07. 11. 1925 — 14. 4. 1996

Obiskoval je OŠ Šentilj. Po končani srednji rudarski šoli na Delavskem Tehnikumu v Trbovljah je diplomiral na Visoki šoli za politične vede v...  <<Več>>
Jamnikar, Stane - Planinski vodnik, udeleženec NOB
26. 4. 1927 — 23. 2. 2005

Obiskoval je OŠ Šentilj, Rudarsko šolo v Velenju in Vojaško oficirsko šolo v Beogradu. Bil je borec XIV. divizije. V letih 1948−1951 je...  <<Več>>
Janežič, Diana - Novinarka
21. 7. 1961

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha, nato EŠC - turistična smer, v Celju in leta 1985 diplomirala iz novinarstva na FSPN v Ljubljani. V letih 1985−1992...  <<Več>>
Janežič, Slavko - Rudarski strokovnjak, montanist, direktor


Po zaključku šolanja na srednji tehniški šoli v Ljubljani se je vpisal na študij montanistike v Ljubljani, ki ga je leta 1958 uspešno...  <<Več>>
Jarnovič, Milogoj - Pedagog, športni delavec
29. 8. 1903 — 01. 9. 1981

Končal je šolanje na državnem učiteljišču v Mariboru in gimnastični tečaj Ministrstva za prosveto v Beogradu. V letih 1924/25 je poučeval telesno vzgojo na...  <<Več>>
Jazbec, Anka - Zborovodkinja
04. 8. 1963

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, gimnazijo v Velenju in na PF v Mariboru leta 1985 diplomirala iz glasbe. 2006 je diplomirala tudi na...  <<Več>>
Jedovnicky, Barbara - Glasbenica
14. 2. 1981

V Velenju je obiskovala OŠ MPT in gimnazijo na ŠC Velenje, osnovno in srednjo glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega ter diplomirala in magistrirala na...  <<Več>>
Jelen, Anton - Sadjar
04. 1. 1907 — 17. 10. 1992

V Šentilju je obiskoval OŠ, v Šentjurju pri Celju kmetijsko šolo in v Mariboru vinarsko-sadjarsko šolo. Doma na kmetiji je bil zaposlen kot...  <<Več>>
Jelen, Florjan - Sadjar
29. 4. 1948

Obiskoval je OŠ Šentilj in OŠ Gustava Šiliha v Velenju, Vrtnarsko-sadjarsko šolo v Svečini in Srednjo kmetijsko šolo v Mariboru ter...  <<Več>>
Jelen, Ivanka - sestra Vesna - Redovnica, prevajalka
10. 1. 1958

Obiskovala je OŠ v Šentilju in Velenju, Gimnazijo Velenje in končala VII. gimnazijo na Viču. Po maturi 1977 je vstopila v noviciat v Kongregaciji šolskih...  <<Več>>
Jelen, Janez - SDB - Redovnik, publicist
25. 7. 1944

V Šentilju in Velenju je obiskoval osnovno šolo, po zaključeni klasični gimnaziji v Križevcih (pri Zagrebu) in na Reki je 1962 opravil selezijanski noviciat....  <<Več>>
Jelen, Marija - Agronomka, kulturna delavka
01. 6. 1946

Obiskovala je OŠ v Šentilju in OŠ v Velenju. Po končani gimnaziji v Celju je diplomirala na 1. stopnji agronomije na FNT. Po absolventskem stažu je...  <<Več>>
Jelen, Teodor - Pravnik, družbenopolitični delavec
13. 4. 1936 — 09. 5. 1996

Po končani OŠ v Velenju je maturiral na II. gimnaziji Celje (1957) in diplomiral na PF v Ljubljani (1963). V letih 1953−1959 je redno volontiral na RLV. Na RLV je...  <<Več>>
Jelen , Viljem - Direktor, funkcionar, družbenopolitični delavec
05. 7. 1943

Osnovno šolo je obiskoval v Velenju, gimnazijo v Celju in diplomiral na FS v Ljubljani. V letih 1966−1972 je bil zaposlen v RLV, 1972−92 v ESO, d. o. o.,...  <<Več>>
Jelen-Brenčič, Marija - Literatka
28. 1. 1919 — 21. 3. 2000

OŠ je obiskovala v domači vasi, kmetijsko in gospodinjsko šolo pa na Mali Loki, kjer je bila članica društva Mlada kmečka gospodinja, ki je izdajalo...  <<Več>>
Jenko, Borut - Pedagog, podjetnik, politik
21. 1. 1941

Obiskoval je sedemletko, nižjo gimnazijo v Velenju  in višjo gimnazijo v Celju. Diplomiral je na FE UL. V letih 1965−1969 je učil elektrotehniko na...  <<Več>>
Jerčič, Anja - Slikarka
20. 10. 1975

Osnovno šolo in gimnazijo je končala v Velenju. Leta 2000 je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, 2004 opravila še magistrski...  <<Več>>
Jerčič, Hinko - Novinar, literat
16. 4. 1944 — 15. 12. 2023

OŠ je obiskoval na Muti in v Vuzenici (1951−1960), nato končal Srednjo ekonomsko šolo v Slovenj Gradcu (1964). V letih 1964−1972 je bil zaposlen v...  <<Več>>
Jeriha , Avgust - Gospodarstvenik, družbenopolitični delavec
10. 9. 1930 — 24. 10. 1978

OŠ je obiskoval v Litiji, srednjo ekonomsko šolo v Ljubljani, končal pa študij na Višji šoli za zunanjo trgovino v Beogradu. Po prvih...  <<Več>>
Jeriha, Dušan - Politik
19. 1. 1955

Obiskoval prvo osnovno šolo in OŠ Gustava Šiliha v Velenju ter končal poklicno elektro šolo, smer šibki tok, na RŠC Velenje. V...  <<Več>>
Jeršič , Stane - Fotograf
08. 4. 1957

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha v Velenju, Gimnazijo Velenje in na PA v Ljubljani leta 1984 končal študij biologije in kemije. V letih 1984−1991 je...  <<Več>>
Jevšenak, Alojz - Športni delavec
23. 3. 1925 — 02. 9. 2002

Obiskoval je OŠ v Šoštanju, gimnazijo v Celju  in  diplomiral na FS v Ljubljani v prvi povojni generaciji študentov strojništva....  <<Več>>
Ježovnik, Vincenc - Poslanec
11. 10. 1856 — 20. 4. 1910

V državnem zboru je od leta 1907 kot kandidat Narodno napredne stranke zastopal sodne okraje Radlje, Šoštanj, Slovenj Gradec in Gornji Grad brez mest. Sredi...  <<Več>>
Jug, Jurij - Doktor znanosti, zgodovinar, pedagog
14. 7. 1933 — 17. 2. 2022

Mladost je preživel v Celju, kjer je 1953 opravil gimnazijsko maturo, nato je na filozofski fakulteti univerze v Zagrebu študiral zgodovino in 1960 diplomiral. Po...  <<Več>>
Jukič, Robert - Glasbenik
09. 1. 1978

Obiskoval je OŠ Livada Velenje. Po končani gimnaziji v Velenju je diplomiral in magistriral na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu, (Avstrija)....  <<Več>>
Jurčič, Milan - Športnik
06. 12. 1952

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral na EF v Mariboru. V letih 1980−1985 je bil zaposlen na HPH Velenje,...  <<Več>>
Jurij Sigfrid Trebniški, - Plemič


Graščak z gradu Švarcenštajn v Lazah pri Velenju. V letih 1576–1591 je bil svetovalec in namestnik štajerskega nadvojvode Karla na...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti