Kac, Štefan - Športnik, trener
02. 11. 1945

Obiskoval je OŠ v Šoštanju in srednjo ekonomsko v Celju. Do upokojitve je delal v Veplasu Velenje. Vrsto let je bil aktiven igralec rokometa,...  <<Več>>
Kačičnik, Franc - Veteran vojne za Slovenijo, tabornik, kulturni delavec
10. 10. 1942

Po OŠ Šmartno ob Paki je končal Kovinarsko šolo na Ravnah na Koroškem ter ob delu Strojno tehnično šolo v Celju. V letih 1977−1998 je...  <<Več>>
Kaiser, Vladka - Podjetnica, družbenopolitična delavka
02. 7. 1948

Po končani OŠ v Šoštanju in Gimnaziji Celje je doštudirala kemijsko tehnologijo na FNT UL. Zaposlena je bila na REK – Sipak in v Veplasu; od...  <<Več>>
Kaljanac , Enver - Slikar
15. 6. 1944

Končal je srednjo šolo za oblikovanje v Sarajevu in študiral slikarstvo na ALU v Ljubljani, kjer je 1970 diplomiral in končal specialko za restavratorstvo in...  <<Več>>
Kandolf, Jožef - Družbenopolitični delavec
22. 12. 1944

OŠ je obiskoval v Lokavcu, končal nižjo gimnazijo v Laškem ter nadaljeval šolanje na IRŠ Velenje. 1967 je po opravljeni enoletni šoli za...  <<Več>>
Kapun, Rupert - Pedagog
— 05. 9. 1856

Bil je prvi učitelj na tedaj še enorazredni šoli (trivialki) v Šmartnem ob Paki, ustanovljeni leta 1834.  Nastavljen je bil na prošnjo...  <<Več>>
Karlovčec, Senka - Pedagoginja, literatka, kulturna delavka
29. 6. 1963

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca v Velenju, Tehniški šolski center v Celju (smer kemija) v okviru SŠ za kemijo in metalurgijo Ljubljana ter...  <<Več>>
Karner, Harald - Gospodarstvenik
25. 9. 1942

Končal je gimnazijo v Ravnah na Koroškem in diplomiral na EF v Ljubljani. Po pripravništvu v mariborski livarni se je zaposlil na RŠC Velenje, kjer je bil...  <<Več>>
Kauzar, Leon - Športnik
22. 4. 1951

OŠ je končal v Mežici, srednjo tehnično strojno šolo v Mariboru, šolo za poslovne kadre na Brdu pri Kranju in se izšolal za strojnega tehnika....  <<Več>>
Kavčnik, Ferdinand - Filozof, literat
05. 7. 1947 — 25. 8. 1986

OŠ je obiskoval v Zavodnjah in pedagoško gimnazijo v Celju. Na FF v Ljubljani je študiral filozofijo; imel je več priložnostnih zaposlitev. Na...  <<Več>>
Keller, Ivan - Duhovnik
05. 1. 1875 — 11. 2. 1959

1898 je doštudiral bogoslovje. V Velenje je prišel kot spovednik Herbersteinov. Med 2. svetovno vojno je bil edini župnik, ki je ostal v Velenju in opravljal vse...  <<Več>>
Kenda, Franc - Montanist, direktor


Po maturi se je odločil za študij rudarstva na oddeleku montanistike tehniške fakultete na novoustanovljeni ljubljanski univerzi. Po diplomi leta 1926...  <<Več>>
Kermelj, Miro - Filmski ustvarjalec
12. 4. 1947

Obiskoval je OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani in se v srednji elektrotehniški šoli v Ljubljani izšolal za informatika. Zaposlen je bil na IJS, odd....  <<Več>>
Kešpret, Ivan - Redovnik, fotograf, pedagog
29. 10. 1920 — 17. 5. 2002

Rodil se je kot najstarejši od devetih otrok  očetu Jožefu in materi Mariji, roj. Stropnik. Obiskoval je osnovno in meščansko šolo v...  <<Več>>
Klančnik , Alojz - Turistični delavec
23. 6. 1949 — 24. 1. 1996

Obiskoval je OŠ Plešivec in se nato izučil za kvalificiranega ključavničarja. V letih 1969−1994 je bil zaposlen na RLV. V mladih letih je bil amaterski...  <<Več>>
Klančnik, Jože - Kulturni delavec, literat, gledališki ustvarjalec, novinar, založnik
03. 11. 1931 — 24. 5. 2013

OŠ je obiskoval v Šoštanju, gimnazijo v Celju in Mariboru, na FF v Ljubljani pa diplomiral iz svetovne književnosti in literarne teorije. V letu 1953/1954...  <<Več>>
Klančnik, Karel - Literat, prevajalec, novinar, publicist
13. 10. 1928 — 16. 8. 1988

OŠ in meščansko šolo je obiskoval v Šoštanju, gimnazijo končal v Celju, dve leti študiral filmsko režijo na akademiji v Beogradu...  <<Več>>
Klančnik, Stanislav - Pedagog, inovator
27. 3. 1951

OŠ je obiskoval v Celju, srednjo elektrotehnično šolo v Krškem in diplomiral na pedagoški akademiji v Mariboru, smer družbeno-moralna vzgoja in...  <<Več>>
Klepec, Jasna - Direktorica
14. 1. 1956

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha in Gimnazijo Velenje. Diplomirala je na EF v Ljubljani. V letih 1987−1994 je bila vodja službe za analize in razvoj ERA,...  <<Več>>
Klinar, Sonja - Literatka
14. 8. 1970

Šolala se je na OŠ Mihe Pinter – Toledo in OŠ Veljka Vlahoviča (Livada) Velenje ter Srednji ekonomski šoli Slovenj Gradec (ekonomska...  <<Več>>
Kliner, Marta - Kulturna delavka, gledališka ustvarjalka
12. 4. 1932

Osnovno šolo je končala v Šmartnemo ob Paki, srednjo kmetijsko pa v Rakičanu. Prva zaposlitev je bila v podjetju Oljka, nato je bila do upokojitve zaposlena v...  <<Več>>
Kljajič, Damijan - Zgodovinar, muzealec
02. 2. 1959

Po OŠ Gustava Šiliha Velenje je končal Pedagoško gimnazijo v Celju. Leta 1986 je diplomiral na PA Univerze v Mariboru, smer zgodovina in geografija, 1992...  <<Več>>
Kljun, Franjo - Politik, pedagog, funkcionar
09. 4. 1935

OŠ in poklicno šolo je končal v Trbovljah, srednjo tehniško in FS pa v Ljubljani (univ. dipl. inž. strojništva – smer energetika)....  <<Več>>
Klobčar, Ivan - Družbenopolitični delavec
04. 4. 1939

Obiskoval je OŠ v Metliki, šolanje nadaljeval na gimnaziji v Črnomlju ter končal študij na EF UL kot univ. dipl. ekonomist. V letih 1965−1970 je...  <<Več>>
Kmecl, Boža - Pedagoginja, kulturna delavka, gledališka ustvarjalka
07. 7. 1907 — 04. 6. 1959

  Kot osnovnošolska učiteljica je službovala na Slivnici, na Dobovcu, v Podkumu (Zagorju ob Savi), v Radečah, po II. svet. vojni pa v Loki pri Zidanem Mostu...  <<Več>>
Kmecl, Edmund - Pedagog
01. 10. 1908 — 12. 9. 1992

V dvajsetih letih 20. stol. je končal učiteljišče v Mariboru in služboval na Slivnici, na Dobovcu, v Podkumu (Šentjur) in v Radečah – v glavnem kot...  <<Več>>
Kmecl, Marko - Publicist
23. 2. 1934

Po končani OŠ v Radečah, nižji gimnaziji v Šoštanju, ter I. gimnaziji v Celju je doštudiral gozdarstvo na FAGV v Ljubljani (1959). Končal je...  <<Več>>
Kmecl, Matjaž - Doktor znanosti, pedagog, literat, publicist, politik
23. 2. 1934

Rojen v učiteljski družini. Številne selitve. Nižja gimnazija v Šoštanju (do 1948), maturiral 1953 na I. gimnaziji v Celju, vpisal študij slov....  <<Več>>
Knez, Marjan - Družbenopolitični delavec, športni delavec
26. 11. 1949

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca v Rimskih Toplicah, v Ljubljani pa končal zobotehniško šolo in višjo zdravstveno šolo. V letih...  <<Več>>
Knez, Rajko - Doktor znanosti, pravnik, pedagog
30. 10. 1969

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani srednji družboslovni šoli Velenje je diplomiral in leta 2000 doktoriral na Pravni fakulteti...  <<Več>>
Knežević, Stojan - Slikar
29. 12. 1979

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, šolanje nadaljeval na gimnaziji Velenje in diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in...  <<Več>>
Kocbek, Fran - Publicist, pedagog, funkcionar
26. 1. 1863 — 07. 8. 1930

Šolal se je v Negovi in Radgoni ter na učiteljišču v Mariboru. Kot podučitelj je služboval najprej v Žalcu, nato kot učitelj na Rečici ob Savinji ter...  <<Več>>
Kocen, Blaž - Geograf, duhovnik, pedagog
24. 1. 1821 — 29. 5. 1871

Šolal se je na Ponikvi, v Celju in Gradcu. 1841 je stopil v bogoslovje v Celovcu in bil 1845 posvečen v duhovnika. Med oktobrom 1847 in septembrom 1849 je bil kaplan...  <<Več>>
Kočevar, Frančišek - Pomorščak, kapitan
20. 2. 1933

Nižjo gimnazijo je končal leta 1948 v Šoštanju, nato pa Srednjo pomorsko šolo v Piranu. Šolanje je nadaljeval na Višji pomorski šoli...  <<Več>>
Kojc, Alojz - Vrtnar, fotograf
03. 2. 1898 — 23. 5. 1945

Kot vrtnarski pomočnik se je prvič zaposlil leta 1919 na gradu Žovnek pri Braslovčah. Kasneje je bil zaposlen na gradu Šenek na Polzeli, v Vrtnariji Gaberje pri...  <<Več>>
Kojc, Viktor - Pedagog, slikar, kipar
13. 3. 1925 — 02. 8. 2000

Kot likovni pedagog je poučeval na osnovni šola Biba Röcka, kjer je leta 1963 ustanovil Napotnikovo galerijo in jo uspešno vodil vrsto let. Bil je upravnik...  <<Več>>
Kolar, Ivan - Slikar
09. 10. 1939

Na BF v Ljubljani je leta 1966 diplomiral in 1989 magistriral iz gozdarstva. V letih 1974−1981 je delal v izvršnem svetu občine Velenje kot načelnik za...  <<Več>>
Kolar, Jožef - Igralec, kulturni delavec
05. 7. 1934

Zaradi nenehnih selitev je obiskoval devet osnovnih šol, končal poklicno kovinarsko šolo v Štorah ter ob delu zaključil strojno delovodsko šolo na...  <<Več>>
Kolar, Marija - Gledališka ustvarjalka
01. 3. 1933

OŠ je obiskovala v Velenju. Leta 1948 se je zaposlila v PV, kjer je ostala do upokojitve 1985. Ob delu se je v Laškem izšolala za kurjačico parnih...  <<Več>>
Komposch, Wilhelm - Direktor


Bil je prvi direktor velenjskega premogovnika in je to dolžnost opravljal v letih 1885 − 1886. Njegova naloga je bila predvsem zagotoviti vse administrativne...  <<Več>>
Kontič, Bojan - Politik, župan
23. 7. 1961 — 02. 8. 2020

OŠ je obiskoval v Pesju in na Antona Aškerca v Velenju, poklicno in elektrotehniško šolo končal na RŠC, opravil enoletno politično...  <<Več>>
Kopač, Ivan - Zdravnik
15. 12. 1916 — 18. 10. 1988

Diplomiral leta1942 na beograjski medicinski fakulteti, postal 1951 specialist in 1958 primarij. Strokovno se je izpopolnjeval v Parizu. Leta 1943 se je pridružil NOB, kjer...  <<Več>>
Koprivnik, Igor - Glasbenik, slikar
21. 2. 1956

V Velenju je obiskoval OŠ Gustava Šiliha in se po končanem srednjem izobraževanju za elektrotehnika posvetil slikanju in glasbi. Imel je številne...  <<Več>>
Kopušar, Janko - Politik, župan
20. 3. 1965

OŠ je obiskoval v Šmartnem ob Paki, srednjo ekonomsko šolo v Celju, zaključil pa študij ekonomije leta 1989 na VEKŠ v Mariboru.   <<Več>>
Kopušar, Nataša - Doktorica znanosti
25. 5. 1971

Obiskovala je OŠ Biba Röck Šoštanj, gimnazijo na ŠC Velenje ter doštudirala agronomijo na BF UL. 2003 je magistrirala ter 2009...  <<Več>>
Kopylov , Aleksej - Rudarski strokovnjak, pedagog
13. 1. 1877 — 24. 1. 1965

Leta 1895 je zaključil klasično gimnazijo v Kijevu in nato obiskoval visoko tehnično šolo v Harkovu. 1899 se je zaposlil v rudarskotehniškem podjetju v...  <<Več>>
Korbar, Franc - Gasilec, družbenopolitični delavec
29. 9. 1926

Po končani OŠ v Šmartnem ob Paki je opravil tečaj za trgovca ter kasneje postal poslovodja. V trgovskem podjetju GOSAD je bil zaposlen v obdobju ...  <<Več>>
Kordeš, Karel - Ravnatelj, pedagog
11. 11. 1927 — 12. 8. 1991

V Mariboru je končal osnovno in nižjo srednjo šolo ter kmetijsko šolo. Diplomiral je na Višji pedagoški šoli v Ljubljani na oddelku za...  <<Več>>
Kordeš, Štefka - Direktorica, družbenopolitična delavka, slikarka
14. 12. 1937

V Rušah je obiskovala OŠ, nižjo glasbeno šolo in nižjo gimnazijo, nato pa šolanje nadaljevala na mariborski II. gimnaziji in ob tem opravila...  <<Več>>
Koren, Anton - Redovnik
04. 1. 1910 — 14. 7. 1985

Leta 1932 je vstopil v jezuitski red, 1942 je bil posvečen v Rimu in doktoriral na tamkajšnjem Vzhodnem inštitutu. 1946 je sprejel bizantinsko-slovanski...  <<Več>>
Koren Božiček, Milena - Magistra znanosti, muzealka, kulturna delavka
01. 4. 1957

Osnovno šolo je končala v Velenju. V otroštvu se je aktivno ukvarjala s kotalkanjem. Gimnazijo je končala v Velenju. 1981 je diplomirala iz umetnostne zgodovine...  <<Več>>
Korenič, Slavko - Veteran vojne za Slovenijo, športnik, družbenopolitični delavec
31. 8. 1950

Vseskozi živi in dela v Velenju. Končal je OŠ MPT in Gimnazijo Velenje ter se po služenju vojaškega roka zaposlil na Občinski konferenci SZDL Velenje, kjer...  <<Več>>
Koritzky, Lucijan - Kulturni delavec, uradnik


V letih od 1924 do 1941 je uspešno vodil šoštanjsko podružnico Celjske posojilnice. Bil je vnet planinec in kulturni delavec. 1928−1934 je...  <<Več>>
Koropec , Ivan - Pedagog, funkcionar
12. 12. 1873 — 04. 7. 1944

Obiskoval je učiteljišče v Mariboru. V obdobju 1899−1918 je poučeval v Šoštanju, v šol. letu 1918/1919 pa je bil imenovan za nadučitelja...  <<Več>>
Korpnik, Nande - Arhitekt
10. 5. 1962

Osnovno šolo in gimnazijo je končal v Velenju. Na FA v Ljubljai je študiral arhitekturo in diplomiral leta 1989. Pripravništvo je opravil v Gorenju in na...  <<Več>>
Kortnik, Nejc - Športnik, gasilec
28. 7. 1984

Po končani OŠ Biba Röcka Šoštanj in PTERŠ Velenje je postal elektrotehnik energetik. Kasneje je končal šolo za poklicne gasilce....  <<Več>>
Korun, Antonij - Pravnik, zborovodja
15. 12. 1914 — 05. 6. 1997

V Velenju je končal OŠ, v Šoštanju meščansko šolo, v Celju I. gimnazijo, diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani in po rigorozu postal...  <<Več>>
Korun, Borut - Kulturni delavec, literat, publicist, svetovni popotnik, politik
02. 7. 1946

Vnuk glasbenika in skladatelja F. K. Koželjskega je osnovno šolo in gimnazijo končal v Celju, v Ljubljani doštudiral stomatologijo. Od 1993 je zaposlen v ZD...  <<Več>>
Korun, Fran - Skladatelj, glasbenik
22. 12. 1868 — 01. 12. 1935

Obiskoval je osnovno šolo v Velenju in končal trgovsko šolo v Trstu. V glasbi je bil najprej samouk, pozneje pa se je je učil na Dunaju (Avstrija), kjer je...  <<Več>>
Korun, Franc - Župan, družbenopolitični delavec, direktor
05. 11. 1933 — 08. 2. 2000

Osnovno šolo je obiskoval v Nomnju, med vojno pa v Avstriji. Šolanje je nadaljeval na nižji gimnaziji v Šoštanju in Strojni tehnični šoli v...  <<Več>>
Korun, Vladimir - Doktor znanosti, pravnik
16. 3. 1940

V Celju je obiskoval II. OŠ in II. gimnazijo, nato diplomiral na PF UL. Je magister in doktor znanosti, znanstveni svetnik in izr. univ. prof. Od leta 1970-1978 je bil...  <<Več>>
Kosmač, Ivan - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Kosmač je bil prvi slovenski direktor velenjskega premogovnika in je to dolžnost opravljal v letih od 1896 do 1905. Največja...  <<Več>>
Košuta Špegel, Janja - Humanitarna delavka
01. 3. 1968

Končala je OŠ Dobrovo, pedagoško srednjo šolo v Tolminu, leta 1989 je diplomirala iz likovne vzgoje in geografije  ter 1992 iz likovne pedagogike na...  <<Več>>
Kotnik, Ivan - Pedagog, metalurg, direktor, alpinist
01. 7. 1951

Obiskoval je OŠ KDK Šoštanj, srednjo Rudarsko tehniško šolo Velenje ter doštudiral metalurgijo na FNT v Ljubljani. Kasneje je končal...  <<Več>>
Kotnik, Jože - Igralec
05. 3. 1944

Po končani OŠ Završe je zaključil Rudarsko šolo Velenje ter se zaposlil v velenjskem rudniku, kjer je ostal do upokojitve. V podjetju je bil dolga leta...  <<Več>>
Kotnik, Zorko - Pedagog, ravnatelj
14. 2. 1904 — 21. 12. 1978

Več let je bil učitelj na OŠ na Rečici v Savinji, v letih 1951–1962 je bil ravnatelj OŠ Šmartno ob Paki. Bil je predsednik sreskega društva...  <<Več>>
Kovač, Kristina - Pedagoginja, kulturna delavka
24. 6. 1953

Obiskovala je OŠ Šmartno ob Paki in OŠ Gustava Šiliha v Velenju, Gimnazijo Velenje in PA Ljubljana. Po enoletnem delu v Vrtcu Prule Ljubljana je 10...  <<Več>>
Kovač, Marija Emilija - Humanitarna delavka, političarka, športnica, direktorica
13. 12. 1936

Obiskovala je OŠ Zreče, maturirala na Ekonomski srednji šoli v Celju ter diplomirala na Višji ekonomsko komercialni šoli v Mariboru. Leta 1954 se...  <<Več>>
Kozar, France - Literat
03. 2. 1904 — 22. 12. 1944

Končal je rudarsko šolo v Celju. Po letu 1931 je bil rudar v Velenju in Srbiji, pozneje je delal pri jamskih meritvah v Premogovniku Trbovlje. Zaradi sodelovanja v...  <<Več>>
Krajnc, Jože - Gledališki ustvarjalec, novinar, športni delavec
03. 4. 1953

OŠ je obiskoval v Šmartnem ob Paki, gimnazijo v Celju, na FSPN v Ljubljani pa zaključil študij novinarstva. V letih 1978−1980 je bil kot novinar...  <<Več>>
Krajnc, Jožef - Doktor znanosti, pedagog
17. 2. 1821 — 22. 2. 1875

Pravnik in univ. prof. dr. Jožef Krajnc je bil (poleg Tomaža Dolinarja) najpomembnejši slovenski jurist evropskega slovesa v 19. stoletju. Rojen je bil na Strževi...  <<Več>>
Kralj, Irina - Literatka
26. 6. 1961

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju in Upravno administrativno šolo v Slovenj Gradcu. Zaposlena na Okrožnem državnem tožilstvu v...  <<Več>>
Kralj, Ivan - Montanist
11. 6. 1890 — 17. 1. 1956

1918 je diplomiral na montanistični visoki šoli v Příbramu na Češkem. Služboval je v rudnikih Velenje in Zabukovica ter v BiH, kjer je položil temelje...  <<Več>>
Kralj, Roman - Slikar
25. 2. 1946

Obiskoval je OŠ Bistrica ob Sotli ter se v Velenju ob delu izšolal za strojnega tehnika. Tri leta je bil zaposlen na Vrhniki, nato 37 let v podjetju Gorenje...  <<Več>>
Kralj, Slava - Udeleženka NOB, pedagoginja


Učiteljica iz Venturinove družine je spomladi 1943 sodelovala pri osvobodilnem gibanju v Šentilju. Slava, z ileg. i. Ivica, je bila aktivistka OF in je delala...  <<Več>>
Krapež , Peter Martin - Župan, gospodarstvenik, družbenopolitični delavec
16. 8. 1935

Obiskoval je osnovno šolo v Mariboru in na Teharjah pri Celju. Po maturi na klasični gimnaziji v Ljubljani se je vpisal na Fakulteto za agronomijo, gozdarstvo in...  <<Več>>
Kretič, Milan - Oskrbnik planinskih koč, družbenopolitični delavec
28. 4. 1954

Končal je osnovno šiolo Mihe Pintarja Toleda v Velenju. V letih 1969−1991 je bil zaposlen v Gorenju, od 1991 je oskrbnik in lastnik Andrejevega doma na Slemenu...  <<Več>>
Kreuh, Alojz - Športnik
22. 6. 1938

OŠ je obiskoval v Mislinji, zaključil obrtno šolo za peke na Ptuju in poklicno šolo za voznike. V obdobjih 1955−1961 je bil zasposlen na Elektru,...  <<Več>>
Kreuh, Valentin - Športnik
23. 1. 1946

OŠ je obiskoval v Mislinji, Trgovsko šolo pa v Mariboru. Končal je tudi Poklicno šolo za voznike. V letih 1968−1971 je bil zaposlen v...  <<Več>>
Krevzel, Andrej - Slikar
31. 1. 1956

Po končanih OŠ v Šmartnem ob Paki in poklicni kovinarski šoli v Velenju je šolanje nadaljeval na PA v Ljubljani ter postal učitelj likovnega in...  <<Več>>
Krevzel , Franc - Podjetnik
01. 4. 1956

Po poklicu je komercialni tehnik. Najprej je bil zaposlen na ESO Velenje, od 1990 je direktor in lastnik podjetja Krevzel instalacije, d. o. o.,...  <<Več>>
Kristan , Zdenka - Sociologinja, prevajalka
03. 8. 1956

Obiskovala je OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Po končani Ekonomski srednji šoli Celje je diplomirala iz sociologije in filozofije na FF UL in magistrirala na ISH -...  <<Več>>
Krofl, Miha - Udeleženec NOB, družbenopolitični delavec
25. 8. 1926 — 10. 4. 2012

Obiskoval je OŠ v Velenju, obrtno šolo v Slovenj Gradcu in Šoštanju ter 1943 opravil izpit za trgovca v Gradcu. Med NOB se je boril v 2. bataljonu...  <<Več>>
Krupić, Fadil
28. 3. 1935

OŠ  in nižjo realno gimnazijo je v letih 1945−1953 obiskoval v Sanskem Mostu (BiH), leta 1962 je končal posebno izobraževanje za finančnega kontrolorja v...  <<Več>>
Kučera, Marija - Zdravnica
09. 4. 1899 — 02. 2. 1939

Sodelavka in življenjska sopotnica zdravnika ftiziologa - kirurga dr. Vase Savića, upravitelja bolnišnice Topolšica. Med letoma 1932 in 1938 je bila zdravnica...  <<Več>>
Kugonič, Anton - Kinolog, družbenopolitični delavec
27. 4. 1938

OŠ je obiskoval v Topolšici, nižjo gimnazijo pa v Šoštanju. Na industrijski kovinarski šoli pri TAM v Mariboru se izšolal za...  <<Več>>
Kugovnik, Otmar - Doktor znanosti, pedagog
16. 6. 1954

Po končani gimnaziji je leta 1976 diplomiral iz tehniške matematike in 1983 magistriral iz funkcionalne analize na FNT v Ljubljani. 1989 je doktoriral na ljubljanski...  <<Več>>
Kuhar , Lovro - Politik, literat
10. 8. 1893 — 18. 2. 1950

Kot sekretar partijskega okrožja Sever iz Šoštanja je bil navzoč pri ustanovitvi prve ilegalne organizacije KPJ spomladi 1920 v Pleteršnikovi gostilni v...  <<Več>>
Kuk, Marijan Mihael - Duhovnik
12. 9. 1927 — 05. 7. 2012

OŠ je končal v Slovenskih Konjicah. Gimnazijska leta na II. gimnaziji v Mariboru je prekinila vojna, vključil se je v NOB ter po vojni maturiral in doštudiral...  <<Več>>
Kukovec, Dušan - Alpinist
03. 12. 1928 — 28. 6. 2023

Po poklicu je dimnikar. Dodatno se je strokovno izpopolnjeval pri GZS (šola vodilnega kadra) in v Münchnu. V letih 1957−1984 je vodil dimnikarsko službo za...  <<Več>>
Kumer, Milojko - Restavrator, kipar
12. 5. 1951

Po končani OŠ Šoštanj je v obrtni šoli pridobil restavratorska in rezbarska znanja. Ustvaril je številne skulpture in kipe; več jih je...  <<Več>>
Kunst, Matija - Projektant
15. 9. 1945

Obiskoval je OŠ Jarše in gimnazijo v Ljubljani, nato pa doštudiral gradbeništvo na FGG UL. Zaposlen je bil v Projektivnem biroju Velenje...  <<Več>>
Kurnik, Majda - Slikarka, kulturna delavka
02. 8. 1920 — 28. 5. 1967

1941 je končala  učiteljišče v Ljubljani in se zaposlila v Pertoči. Še istega leta je bila njena družina izseljena v Srbijo in ona jim je sledila. V...  <<Več>>
Kuzman, Andrej - Ravnatelj, pedagog
10. 10. 1945 — 06. 3. 2018

Obiskoval je OŠ Vitanje, gimnazijo v Celju in leta 1969 diplomiral iz matematike na FNT v Ljubljani. Po študiju se je preselil v Velenje in se 1970 zaposlil kot...  <<Več>>
Kuzman, Uroš - Doktor znanosti, matematik, komik
05. 8. 1984

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje. Po končani Splošni in strokovni gimnaziji Velenje je leta 2008 diplomiral in 2013 doktoriral iz matematike na UL...  <<Več>>
Kužnik , Jože - Duhovnik
02. 7. 1944

Obiskoval je OŠ v Laškem in 1963 maturiral na celjski gimnaziji. Nato je tri leta študiral na TEOF v Ljubljani in tri leta na oddelku v Mariboru, tu je...  <<Več>>
Kvartič, Ambrož - Doktor znanosti, etnolog
11. 7. 1985

Obiskoval je OŠ Livada Velenje.Po končani Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani je diplomiral iz etnologije in kulturne antropologije na FF UL. V letih...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti