Slika
Natisni Knez, Marjan
družbenopolitični delavec, športni delavec

Rojen: 26. 11. 1949, Rimske Toplice
Življenjepis

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca v Rimskih Toplicah, v Ljubljani pa končal zobotehniško šolo in višjo zdravstveno šolo. V letih 1968–1976 je bil zaposlen v Zdravstvenem domu v Laškem, 1977–1995 v Zdravstvenem domu Velenje, od 1995 do upokojitve pa kot zasebni zdravstveni delavec. 

Bil je med soustanovitelji in predsednik kluba športnih navdušencev Fan kluba Ane Drev. Je član predsedstva plavalnega kluba Velenje, član nadzornega odbora Plavalne zveze Slovenije in plavalni sodnik. Sodeloval je pri ustanavljanju turističnega društva Šmartno ob Paki, je predsednik OO ZLDS – SD Šmartno ob Paki; bil je sekretar OO ZKS v ZC Velenje (1980-1989), sodeloval pri ustanovitvi zbornice inženirjev zobne protetike in zobotehnikov (1991), bil član mestne organizacije ZSMS Ljubljana 1965–1968, v letih 1968–1974 član občinske ZSMS Laško, načelnik mladinskega odreda pri planinskem društvu v Laškem (1970–1976 in 1982–1985), posebne izobraževalne skupnosti za zdravstvo (ustanovitev programa inženir zobne protetike) ter v republiškem odboru sindikata zdravstevnih delavcev in socialnega skrbstva Ljubljana (1986–1994).

Nagrade in priznanja
  • 1975: bronasti častni znak Planinske zveze Slovenije
  • 1995: diploma društva zobozdravstevnih delavcev Slovenije
  • 1997: Schwabovo priznanje Društva zdravstevenih delavcev Slovenije, Selje
  • 2000: srebrni znak ZLSD
  • 2006: priznanje ob 30. obletnici plavalnega kluba Velenje
  • 2008: častni znak Zveze slovenskih častnikov

Dodano 17.12.2012.
Zadnja sprememba 20.11.2013.

Nastavitve zasebnosti