Lah, Duška - Novinarka
09. 6. 1960

Končala je OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo v Velenju, diplomirala na PA (smer razredni pouk) v Mariboru. Poučevala je na OŠ Bratov Mravljak, OŠ...  <<Več>>
Lah, Jaka - Gledališki ustvarjalec
05. 9. 1978

Obiskoval je OŠ Livada, gimnazijo na ŠC Velenje ter doštudiral igro na AGRFT Ljubljana. Od leta 2003 je zaposlen v MGL. 2010 je magistriral iz umetnosti....  <<Več>>
Lah, Rastko - Športnik
24. 5. 1950

V Velenju je obiskoval OŠ (OŠ MPT, konjušnico v Starem Velenju in OŠ Gustava Šiliha), obiskoval Gimnazijo Velenje in študiral pravo v...  <<Več>>
Lahovnik, Matej - Doktor znanosti, politik, pedagog
23. 12. 1971

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani Srednji naravoslovno-matematični šoli na velenjskem šolskem centru je diplomiral, magistriral...  <<Več>>
Lambizar, Franc - Literat
28. 11. 1903 — 12. 7. 1975

Dvajset let je preživel doma na kmetiji na Graški gori. Ko je oče zapil polovico kmetije, drugo polovico pa dal zapisati hčerki, je odšel od doma. Delal je kot...  <<Več>>
Lampret, Jože - Udeleženec NOB, duhovnik
19. 1. 1903 — 23. 5. 1969

Gimnazijo je obiskoval v Celju, nato v letih 1927−1931 Teološko fakulteto v Mariboru. Zaradi političnega delovanja, v katerega je preraslo njegovo socialno...  <<Več>>
Lanc, Aladin - Slikar, kipar, literat
21. 1. 1917 — 02. 11. 1990

V Šoštanju je končal ljudsko in meščansko šolo. Leta 1947 je diplomiral na Umetniški akademiji v Beogradu. Od l. 1945 je poučeval likovno...  <<Več>>
Lap, Dimitrij - Direktor, turistični delavec
14. 9. 1931 — 24. 3. 2010

Po nižji gimnaziji je končal Gostinsko strokovno šolo v Ljubljani. V letih 1957−1961 je bil upravnik kavarne Zvezda v Kočevju, od 1961 do upokojitve 1981 pa...  <<Več>>
Lapp, Daniel, pl. - Plemič
11. 5. 1836 — 14. 10. 1910

E den najbolj znanih avstrijskih graditeljev železnic in ugleden veleindustrialec. Po velikih uspehih pri gradnji železnic in predorov, zaradi česar je bil tudi...  <<Več>>
Laštro, Kata - Zeliščarka
12. 4. 1959

Po končani kemijski tehnični šoli v Zenici je študirala na Univerzi v Sarajevu in diplomirala na oddelku za črno metalurgijo metalurško-...  <<Več>>
Laznik, Edvard - Kulturni delavec, družbenopolitični delavec, udeleženec NOB
— 16. 9. 1968

Takoj po končani OŠ se je zaposlil v rudniku Zabukovica. Od julija 1944 je bil udeleženec NOB, po osvoboditvi pa se je zaposlil kot rudar v Libojah, Kočevju in...  <<Več>>
Lednik, Božidar - Pedagog, fizik, družbenopolitični delavec, direktor
21. 11. 1937

Med 1945 in 1949 je obiskoval OŠ v Celju, od 1949 do 1957 I. gimnazijo Celje, 1963 doštudiral fiziko na FNT v Ljubljani in 1982 magistriral iz poslovnih...  <<Več>>
Lekše, Jožef - Družbenopolitični delavec, gobar, ljubiteljski kulturnik, inovator, literat
10. 3. 1939

Obiskoval je OŠ v Šoštanju, nato poklicno MIŠ v Ravnah na Koroškem, kjer je ob delu končal še Tehnično srednjo šolo. V letih...  <<Več>>
Lempaurer, Janez - Zdravnik


Bil je kirurg in ranocelnik. Leta 1788 je deloval v trgu Šoštanj in okolici.    <<Več>>
Lempl, Tomaž - Publicist, pedagog, duhovnik
17. 12. 1836 — 20. 3. 1908

Po končanem mariborskem bogoslovnem učiteljišču je bil 1860 eno leto kaplan v pri sv. Magdaleni v Mariboru, nato je bil do 1863 profesor verouka na mariborski...  <<Več>>
Leskošek, Franc - Udeleženec NOB, politik, gospodarstvenik
09. 12. 1897 — 05. 6. 1983

Franc Leskošek Luka se je v Celju  izučil za kovinostrugarja. Med 1. svetovno vojno, ki jo je preživel večinoma na soški fronti, je bil vojak, nato...  <<Več>>
Lesničar, Marija - Ravnateljica, pedagoginja, družbenopolitična delavka
24. 9. 1937

Končala je Učiteljišče in PA Ljubljana kot učiteljica razrednega pouka. V letih med 1963 in 1977 je poučevala na OŠ KDK Šoštanj, nato na...  <<Več>>
Letonja, Jože - Udeleženec NOB
07. 2. 1914 — 06. 9. 1942

Bil je najstarejši od petih otrok. V velenjskem rudniku se je izučil za električarja, leta 1937 je dobil delo v rudniku Zabukovica. 1938 je postal član KPS; bil...  <<Več>>
Letonja, Miško - Dirigent
22. 8. 1890 — 22. 12. 1963

Na začetku leta 1922 je za Franom Korunom Koželjskim prevzel vodstvo velenjske rudarske godbe, zapustil pa jo je l. 1942 iz protesta, ker so nacisti v Celju kot talca...  <<Več>>
Letonja, Vladislav - Udeleženec NOB
09. 5. 1915

Takoj po začetku okupacije je začel delati za Osvobodilno fronto in se vključil v Savinjsko četo. Udeležil se je vseh njenih bojev in sabotažnih akcij. Pomladi 1942 je...  <<Več>>
Letonje, Mihael - Športni delavec, politik, podjetnik
20. 2. 1964 — 05. 3. 2020

V Velenju je končal osnovno in srednjo tehnično strojno šolo. Od leta 1986 je samostojni podjetnik, od 2002 direktor svojega podjetja L COM, d. o. o. Od 2002 je...  <<Več>>
Letonje, Pavla - Gledališka ustvarjalka
06. 3. 1940 — 16. 12. 2015

Osnovno šolo je obiskovala v Orešju na Bizeljskem in v Šmartnem ob Paki, nižjo gimnazijo pa v Celju. V Ljubljani je obiskovala srednjo administrativno...  <<Več>>
Lichtenegger, Hans - Zdravnik
— 20. 12. 1929

Zdravnik dr. Hans Lichtenegger je prišel v Šoštanj leta 1875 in opravljal to delo polnih 54 let, do smrti leta 1929. Bil je Nemec in je znal slabo...  <<Več>>
Lihteneker, Marko - Podjetnik, alpinist
21. 9. 1959 — 21. 5. 2005

Obiskoval je OŠ v Šoštanju in CSŠ v Velenju ter diplomiral na FŠ v Ljubljani. Pripravništvo je opravljal v Premogovniku Velenje,...  <<Več>>
Lipnik, Adolf - Družbenopolitični delavec, literat
26. 3. 1925 — 16. 2. 2020

Obiskoval je OŠ Škale, nato štiri leta klasično gimnazijo v Ljubljani in po vojni končal višjo komercialno šolo na VEKŠ-u v...  <<Več>>
Lipnik , Marija - Glasbenica
10. 4. 1952

Po poklicu je gospodinja, zdaj upokojenka. Dolga leta je skupaj z možem razveseljevala ljudi na sindikalnih izletih in drugih srečanjih. Mož Peter Lipnik je igral...  <<Več>>
Lipold, Ivan - Duhovnik, politik
15. 1. 1842 — 06. 10. 1897

Obiskoval je ljudsko šolo v Mozirju, končal gimnazijo v Celju in nato študiral bogoslovje v Mariboru. Leta 1863 je bil posvečen v mašnika. Študij...  <<Več>>
Lomšek, Maksimilijan - Publicist
19. 1. 1925 — 04. 11. 2013

Po končani meščanski šoli v Šoštanju je šolanje nadaljeval na srednji tehniški šoli v Ljubljani. Med 2. sv. v. je bil...  <<Več>>
Lovrec, Anton - Družbenopolitični delavec
06. 7. 1956

Po OŠ Vitomarci je končal I. gimnazijo in Višjo upravno šolo v Mariboru. Med 1980 in 1989 je bil zaposlen na MF, Inštitutu za mikrobiologijo, od...  <<Več>>
Lukanc, Maja - Zgodovinarka, doktorica znanosti
23. 10. 1988

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca, maturirala na Splošni gimnaziji Velenje. Na Oddelku za zgodovino FF UL je 2015 diplomirala in 2020 zagovarjala doktorsko...  <<Več>>
Lukič, Leopoldina - Pedagoginja, ravnateljica
29. 8. 1934 — 10. 7. 2013

Obiskovala je OŠ in nižjo gimnazijo v Zagorju ob Savi, nadaljevala šolanje na učiteljišču v Ljubljani in končala Višjo pedagoško...  <<Več>>
Lukman, Benjamin - Doktor znanosti, fizik, diplomat, funkcionar
07. 6. 1942

Obiskoval je OŠ Šoštanj in gimnazijo v Celju, 1966 diplomiral iz tehnične fizike na FNT UL, 1968 magistriral iz teoretske fizike ter 1970 doktoriral iz...  <<Več>>
Lukman, Ivan - Pedagog, kulturni delavec
25. 12. 1876 — 15. 9. 1937

Gimnazijo je obiskoval v Celju, nato učiteljišče v Mariboru, kjer je leta 1899 maturiral. Učiteljsko službo je začel v Šoštanju, kjer je služboval do...  <<Več>>
Lukner, Janko - Športni delavec, direktor
12. 5. 1953

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral iz sociologije na FSPN v Ljubljani. V letih 1978−2005 je bil...  <<Več>>
Lukner, Martin


Leta 1635 je bil eden od vodij v kmečkem uporu, ki je potekal tudi na tleh Šaleške doline. Bil je podložnik velenjskega zemljiškega gospostva in doma...  <<Več>>
Lušin, Anica - Pedagoginja
31. 5. 1881

Po končani meščanski šoli pri uršulinkah je leta 1903 maturirala na ljubljanskem učiteljišču. Najprej je poučevala pri Benediktu v Slovenskih...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti