Slika
Natisni Lukič, Leopoldina (tudi Lea)
pedagoginja, ravnateljica

Rojena: 29. 8. 1934, Loke pri Zagorju
Umrla: 10. 7. 2013, Topolšica
Življenjepis

Obiskovala je OŠ in nižjo gimnazijo v Zagorju ob Savi, nadaljevala šolanje na učiteljišču v Ljubljani in končala Višjo pedagoško šolo v Ljubljani, smer defektologija.Najprej je poučevala na OŠ Lepa njiva in OŠ Pesje, v letih 1958-79 je bila ravnateljica na Posebni OŠ Velenje. Leta 1979 se je zaposlila kot strokovna sodelavka SIS za socialno varstvo in socialno skrbstvo. Upokojila se je leta 1992.Zaslužna je za uvajanje in razvoj posebnega šolstva v Šaleški dolini. V šolskem letu 1958-59 je ustanovila prvo Pomožno OŠ, ki je delovala v prostorih takratne 2. OŠ (MPT), v šolskem letu 1966-67 so se preselili v staro rudniško vilo na Stanetovi ulici št. 38, kjer so zaživeli samostojno, leta 1975 pa v novozgrajeno POŠ, preimenovano v OŠ XV. divizije (danes CVIU). Poleg funkcije ravnateljice POŠ je tudi poučevala in skrbela za razvoj otrok. Vsa leta službovanja je delovala v DPM na lokalni in republiški ravni.

Nagrade in priznanja
  • 1987: odlikovanje predsedstva SFRJ - Red zaslug za narod s srebrnimi žarki
Viri in literatura
  • Šolska kronika POŠ Velenje
GalerijaDodano 24.03.2014.
Zadnja sprememba 19.05.2021.

Nastavitve zasebnosti