Rabič, Marjan - Gospodarstvenik
26. 12. 1939

V Rogaški Slatini je obiskoval osnovno šolo, v Celju gimnazijo in diplomiral na EF v Ljubljani. V letih 1968−1979 je bil kot vodja komerciale zaposlen na...  <<Več>>
Rabič, Miha - Športnik, podjetnik
08. 5. 1975

Obiskoval je OŠ Gorica v Velenju in OŠ Ledina v Ljubljani (7. in 8. razred), Gimnazijo Ledina v Ljubljani (1. in 2. letnik) in gimnazijo na ŠC Velenje (3....  <<Več>>
Radig, Carl - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Naloge direktorja premogovnika je opravljal med letoma 1892 in 1894, torej v času, ko se je premogovnik spopadal z mnogimi...  <<Več>>
Rahten, Ivan - Udeleženec NOB, družbenopolitični delavec
31. 8. 1920 — 22. 9. 2010

V Škalah je obiskoval OŠ, v Šoštanju meščansko šolo in v Ljubljani Rudarsko nadzorniško šolo. Leta 1936 se je zaposlil...  <<Več>>
Rajh, Leopold - Udeleženec NOB, inovator, direktor
26. 10. 1930 — 19. 6. 2011

Med 1937−1946 je obiskoval OŠ Šentilj pri Velenju. Od poletja 1944 do konca NOB je bil partizanski kurir. 1949 je končal Tekstilno strojniško...  <<Več>>
Rajšter, Fran - Gostilničar, župan
28. 7. 1852 — 31. 12. 1922

Franc Rajšter se je rodil v Mozirju. Že kot kmečki mladenič je kazal izredno zanimanje za vse, kar je bilo slovensko in slovansko. Ker zaradi pomanjkanja denarja ni...  <<Več>>
Rak, Jožef - Župan, poslanec, politik
18. 8. 1821 — 05. 12. 1884

Bil je velenjski župan in načelnik okrajnega zastopa. Leta 1867 je kot slovenski kandidat za slovenjgraško okrožje sodeloval na volitvah v deželni zbor. Uvrstil se...  <<Več>>
Rakun, Ivan - Župan, družbenopolitični delavec, gasilec, kmetovalec
01. 4. 1939 — 11. 1. 2013

Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnem ob Paki in na Polzeli. Obiskoval je hmeljarsko šolo v Žalcu. Od leta 1962 pa vse do upokojitve je bil zaposlen v...  <<Več>>
Ramšak, Adolf - Zdravnik, Maistrov borec
24. 1. 1897 — 22. 1. 1968

V enotah generala Maistra se je udeležil bojev za severno mejo. Po demobilizaciji je študiral medicino in leta 1924 diplomiral na graški medicinski fakulteti...  <<Več>>
Rant, Melita - Doktorica znanosti, športnica
09. 1. 1974

Obiskovala je OŠ Bratov Mravljakov (danes OŠ Gorica). Diplomirala, magistrirala in doktorirala (leta 2006) je na EF UL. Izpopolnjevala se je na Harvard Business...  <<Več>>
Rapoc, Franc - Pravnik, notar
28. 3. 1842 — 28. 5. 1882

Franc Rapoc (1842−1882) je bil rojen pri Sv. Petru pri Mariboru. Starši so živeli na Vetrinjski cesti v Mariboru. Po osnovni šoli je šolanje...  <<Več>>
Raspolič, Anton - Direktor


Po končani gimnaziji se je vpisal na ljubljansko tehnično fakulteto, kjer je leta 1930 diplomiral za inženirja elektrotehnike. Prvo zaposlitev je dobil pri Kranjskih...  <<Več>>
Rauter, Miran - Športnik, trener
14. 2. 1972

V Velenju je obiskoval OŠ Antona Aškerca in gimnazijo na ŠC Velenje (naravoslovno-matematični oddelek), diplomiral na FŠ v Ljubljani in Visoki...  <<Več>>
Ravljen, Davorin - Literat
07. 11. 1898 — 26. 6. 1965

Po OŠ v Šoštanju je obiskoval gimnazijo v Celju in na njej leta 1916 maturiral. V Zagrebu je od 1918 do 1922 študiral pravo. Kot novinar je med 1922...  <<Več>>
Ravljen, Stane - Politik, udeleženec NOB
23. 7. 1928 — 09. 12. 1977

Po končani osnovni šoli se je izučil frizerskega poklica in si nato pridobil višješolsko izobrazbo. Ko je leta 1945 dobil poziv za nemško vojsko,...  <<Več>>
Ravnikar, Tone - Doktor znanosti, muzealec, pedagog
14. 10. 1958

Obiskoval je OŠ Slovenj Gradec. Po končani Gimnaziji Ravne na Koroškem je diplomiral iz zgodovine na FF v Ljubljani in doktoriral na Pedagoški, zdaj...  <<Več>>
Ravnjak, David - Družbenopolitični delavec, veteran vojne za Slovenijo
22. 4. 1964

V Šoštanju obiskoval OŠ Bibe Roecka, leta 1984 končal Srednjo gradbeno tehnično šolo v Celju, v Mariboru pa v letih 1984−1987 obiskoval...  <<Več>>
Rebernik, Peter - Založnik
03. 6. 1950 — 07. 7. 2014

Po končani OŠ v Slovenskih Konicah in Gimnaziji Velenje je diplomiral na FE UL. V letih 1977−1978 je bil zaposlen v Gorenju, 1987−1990 v BITINGu...  <<Več>>
Rednak, Avgust - Čebelar
28. 8. 1883 — 04. 2. 1985

Po končani vrtnarski šoli v Celju je šel k vojakom (dragonci) v dunajsko Novo mesto in moral po treh letih služenja na fronto v Galicijo, kjer je bil pri...  <<Več>>
Rehar, Toni - Pedagog, trener, novinar
30. 4. 1939

Obiskoval je OŠ Žalec in Srednjo trgovsko šolo Celje, nato je končal študij na VŠTK UL. V letih 1960−65 je bil zaposlen kot višji...  <<Več>>
Repnik Gotvan, Vlado - Umetnik
21. 6. 1961

Vlado G. Repnik je akademski slikar, gledališki in radijski režiser ter magister umetnosti. Ustvarja na področju performansa, novih medijev, uprizoritvenih in...  <<Več>>
Resman, Ivan - Literat, prevajalec
23. 4. 1848 — 05. 1. 1905

V letih 1861−1968 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani, šest let je bil gojenec Alojzijevišča. Kot gimnazijec je ustanovil skrivno dijaško literarno...  <<Več>>
Ribnikar, Ivan - Doktor znanosti, pedagog, politik
— 20. 8. 2022

Leta 1945 se je z mamo in sestro naselil na maminem domu v Podkraju pri Velenju in v Velenju obiskoval zadnji razred OŠ; nižjo gimnazijo je obiskoval v...  <<Več>>
Rigelnik, Herman - Poslanec, politik, diplomat, direktor
29. 3. 1942

Diplomiral je iz metalurgije na FNT v Ljubljani, nato še na VEKŠ Maribor. Magistriral je iz trženja na EF v Zagrebu. V letih 1972−1978 je bil direktor...  <<Več>>
Robida, Jože - Zdravnik, gledališki ustvarjalec
13. 1. 1958

Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnem ob Paki, Pedagoško gimnazijo v Celju. Leta 1984 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani in opravil...  <<Več>>
Robida, Juana - Pedagoginja
07. 9. 1961

Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem ob Paki, maturirala na gimnaziji v Celju. Leta 1985 je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer ...  <<Več>>
Robida, Peter - Pedagog, direktor
02. 9. 1933

Obiskoval je OŠ Laško, nato končal poklicno rudarsko šolo v Zagorju in TSŠ v Ljubljani. Diplomiral je iz rudarstva na FNT v Ljubljani. Zaposlen je...  <<Več>>
Röck, Ivan Blaž - Udeleženec NOB
11. 11. 1914 — 06. 3. 1942

Po končani osnovni šoli v Šoštanju in opravljeni gimnaziji v Celju je leta 1932 začel študirati medicino v Ljubljani in nato od 1939 v Zagrebu....  <<Več>>
Rogel, Jože - Zdravnik, udeleženec NOB, direktor


Otroška leta je preživel v Savinjski dolini. Med drugo svetovno vojno je sodeloval v NOB. Leta 1945 se je vpisal na MF v Ljubljani in jo leta 1954 uspešno...  <<Več>>
Rogić, Dragan - Gospodarstvenik
15. 3. 1933

Izučil se je za strojnega ključavničarja in nadaljeval šolanje na srednji strojni tehnični šoli. Diplomiral je na SF UL. V letih 1962−1964 je bil...  <<Več>>
Rojc, Emil - Doktor znanosti, pedagog, direktor, družbenopolitični delavec
23. 5. 1940

Po končani nižji gimnaziji v Radečah se je vpisal na učiteljišče v Celju. Na FF UL je diplomiral iz psihologije in sociologije, magistriral iz političnih znanosti...  <<Več>>
Rolle, Friedrich - Doktor znanosti, montanist, filozof
16. 5. 1827 — 11. 2. 1887

OŠ je obiskoval v Homburgu von der Höhe, nadaljeval šolanje na inštitutu College royal v Štrasburgu in na gimnaziji v Darmstadtu. V letih...  <<Več>>
Ropotar, Franc - Župan, kulturni delavec, družbenopolitični delavec
23. 5. 1817 — 10. 8. 1895

Poleti leta 1848 je bil izvoljen v prvi štajerski provizorni deželni zbor v Gradcu. Izvoljen je bil kot eden izmed dveh namestnikov poslancev celjske kmečke občine....  <<Več>>
Roser, Janez - Pedagog


  <<Več>>
Rotner, Ivan - Duhovnik
15. 6. 1862 — 22. 9. 1935

Gimnazijo in bogoslovje je študiral v Mariboru, ker je diplomiral 11. julija 1889. Bil je kaplan v Šmarju pri Jelšah (od 1889), Rogatcu (od 1891), pri Sv....  <<Več>>
Rotnik, Uroš - Doktor znanosti, direktor
16. 2. 1968

OŠ je obiskoval v Šoštanju, srednjo strojno šolo v Velenju, nato je leta 1992 končal študij energetike na FS UL. 1994 se je specializiral za...  <<Več>>
Rotovnik, Bojan
07. 2. 1976

Obiskoval je OŠ Biba Röck v Šoštanju, nato končal Srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Celju in FOV Kranj. Med letoma 2004-2010 samostojni...  <<Več>>
Rotovnik, Jurij - Rudar
25. 4. 1937 — 08. 1. 1996

V Slovenj Gradcu je končal pet razredov OŠ in se izšolal za kvalificiranega kopača. Kasneje je opravil še izpit za jamskega reševalca in leta 1974...  <<Več>>
Rovan, Pavla - Literatka
21. 1. 1908 — 12. 6. 1999

Osnovno šolo je končala v Innsbrucku in nadaljevala šolanjena meščanski in trgovski šoli v Innsbrucku in Ljubljani. Od leta 1941 je sodelovala v...  <<Več>>
Rozman, Andrej - Doktor znanosti, prevajalec, pedagog
11. 10. 1947

Obiskoval je gimnazijo na Ravnah na Koroškem, študiral na FF v Ljubljani in nato na FF Univerze Komenskega v Bratislavi, kjer je diplomiral (1974) in doktoriral...  <<Več>>
Rozman, Janka Ivetta - Prevajalka, pedagoginja
14. 2. 1947

Po gimnaziji v Banski Bystrici je diplomirala iz slovaškega in nemškega jezika na FF Univerze Komenskega v Bratislavi, kjer je tudi magistrirala. V letih...  <<Več>>
Rudnik, Vida - Ravnateljica, pedagoginja
19. 5. 1947

Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem ob Paki in učiteljišče v Celju. Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je ob delu študirala matematiko in...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti