Bačić, Josip - Literat, prevajalec, projektant
23. 10. 1932 — 20. 1. 2021

Nižjo gimnazijo je končal v Županji, tehnično šolo v Zagrebu in specializacijo v Švici, kjer je preživel deset let. Od leta 1975 živi v Velenju.   <<Več>>
Bačovnik Komprej, Milojka - Kulturna delavka, literatka
11. 6. 1963

V Slovenj Gradcu je končala srednjo ekonomsko šolo, na VŠ v Portorožu doštudirala tehnologijo prometa in na VŠ v Novem mestu ekonomijo, 2014 je...  <<Več>>
Bah, Natalija - Športnica, športna delavka
22. 7. 1972

Obiskovala je OŠ Gorica v Velenju, Srednjo ekonomsko šolo v Celju in diplomirala na FŠ v Ljubljani. Športno vzgojo je sedem let poučevala na...  <<Več>>
Bahor, Igor - Umetnostni obrtnik, rokodelski obrtnik
05. 6. 1963

Obiskoval je OŠ Miha Pintarja Toleda in Gustava Šiliha ter končal srednjo elektro šolo v Velenju. Vpisan je bil na Fakulteto za elektrotehniko v...  <<Več>>
Bajec, Rudi - Pravnik, udeleženec NOB, funkcionar
28. 8. 1922 — 15. 6. 1995

Šolanje (OŠ in poklicna šola v Slovenskih Konjicah) mu je po srednji šoli (v Velenju) prekinila 2. sv. v.; vključil se je v NOB na Koroškem....  <<Več>>
Balek, Milan - Športnik
17. 10. 1950 — 11. 2. 2019

Končal je ekonomsko šolo v Murski Soboti, delal v pomurski založbi, ABC Pomurki ter Mesni industriji Primorske. Bil je rekorder Jugoslavije v hitri hoji na 5 km v...  <<Več>>
Basle, Janez - Gospodarstvenik, župan
09. 3. 1940 — 30. 5. 2015

OŠ je končal v Preboldu, nižjo gimnazijo v Žalcu ter srednjo gradbeno šolo v Ljubljani. Dve leti je obiskoval FOV v Kranju in gradbeno fakulteto v Novem Sadu....  <<Več>>
Baškovič, Matjaž - Glasbenik
16. 1. 1966

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca v Velenju, Srednjo glasbeno in baletno šolo v Ljubljani in študiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Je samostojni...  <<Več>>
Batagelj, Jolanda - Športnica
12. 9. 1976

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha in Šalek ter končala Šolo za storitvene dejavnosti na ŠC v Velenju. Od leta 1995 do 2000 je bila zaposlena v...  <<Več>>
Batič, Rafael - Novinar, pedagog
20. 5. 1940 — 29. 3. 2017

Po končani OŠ Mislinja in nižji gimnaziji v Slovenj Gradcu je absolviral na Višji pedagoški šoli v Ljubljani. V letih 1962−1964 in 1966/67...  <<Več>>
Bayer, Carl Josef - Doktor znanosti, kemik, inovator
04. 3. 1847 — 22. 10. 1904

V Bielsko-Białi je dokončal realko. Študiral je arhitekturo, naravoslovne znanosti in kemijo, iz katere je leta 1871 na Univerzi v Heidelbergu tudi doktoriral. Do...  <<Več>>
Bencik, Darko - Svetovni popotnik
28. 7. 1961

OŠ in strojno tehnično šolo je končal v Velenju, obiskoval Fakulteto za montanistiko v Ljubljani in Višjo komercialno šolo v Mariboru. V...  <<Več>>
Benčič, Zoran - Glasbenik, literat
08. 2. 1972

Je pisatelj, avtor besedil in vokalist rokenrol skupine Res Nullius.   <<Več>>
Bercko, Sonja - Direktorica, humanitarna delavka
18. 8. 1960

Obiskovala je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju in CSŠ v Slovenj Gradcu. Diplomirala je na Fakulteti za socialno delo, kjer nadaljuje podiplomski...  <<Več>>
Berdnik, Jožef - Družbenopolitični delavec, publicist
20. 1. 1928 — 12. 3. 2015

Po končani OŠ leta 1941 je obiskoval Podoficirsko šolo IV. operativne cone (avg.–nov. 1944), 1946 zaključil Vojno akademijo v Šibeniku ter 1960...  <<Več>>
Berločnik, Rafko - Direktor, gospodarstvenik
25. 9. 1941

OŠ je končal v Šoštanju, Srednjo ekonomsko v Celju, Višjo ekonomsko komercialno šolo v Mariboru in diplomiral na Ekonomski fakulteti v...  <<Več>>
Bertoncelj, Aci - Pianist, pedagog
27. 8. 1939 — 22. 9. 2002

Leta 1956 je maturiral na klasični gimnaziji v Ljubljani, 1957 pa končal tudi klavirski in teoretski študij na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani in 1960...  <<Več>>
Beuermann, Rihard - Glasbenik, dirigent, pedagog, zborovodja
23. 3. 1927 — 23. 9. 1987

Po poreklu iz plemiške družine, po materi Annemarie Czerny je bil v sorodstvu z družino slikarja Riharda Jakopiča, ki je bil poročen z njegovo teto Anno. V...  <<Več>>
Bizjak, Ivan - Udeleženec NOB, kmetovalec
15. 5. 1890 — 06. 1. 1982

Po končani OŠ v Šoštanju je bil nekaj časa zaposlen na RLV, po poroki pa je ostal doma in prevzel kmetijo. V 1. sv. v. se je 38 mesecev boril na frontah,...  <<Več>>
Bizjak, Karl, Drago - Družbenopolitični delavec, športnik, športni delavec
04. 11. 1944 — 31. 5. 2001

Obiskoval je OŠ v Pesju in OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Po končani Tehnični rudarski šoli je leta 1975 ob delu končal Višjo šolo za...  <<Več>>
Bizjak, Miroslav - Udeleženec NOB, montanist, direktor
— 14. 4. 1999

Po maturi leta 1938 se je vpisal na študij montanistike v Ljubljani, a ga je moral prekiniti zaradi začetka 2. svetovne vojne. V narodnoosvobilni boj se je...  <<Več>>
Blagotinšek, Friderik - Gospodarstvenik
06. 2. 1914 — 21. 10. 2008

Rojen je bil v Št. Vidu nad Zavodnjami. Državno meščansko šolo je zaključil v Šoštanju. Leta 1939 je na državnem rudniku Velenje opravil...  <<Več>>
Blagotinšek, Vesna - Slikarka, gledališka ustvarjalka
28. 2. 1977

Osnovno šolo in gimnazijo je končala v Velenju. Od leta 2000 do 2004 je bila študentka slikarstva pri prof. mag. Metki Krašovec na Akademiji za likovno...  <<Več>>
Blagus, Drago - Direktor, družbenopolitični delavec
21. 11. 1937

OŠ je obiskoval v Hodošanu, nižjo gimnazijo v Prelogu, učiteljišče v Čakovcu, Višjo pedagoško šolo v Zagrebu, v Sloveniji pa...  <<Več>>
Blagus, Matija - Direktor, gradbinec, športnik, kulturni delavec
25. 2. 1950

Po končani srednji gradbeni šoli v Čakovcu je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru. Leta 1970 se je zaposlil v Vegradu in bil v letih...  <<Več>>
Blatnik , Franc - Direktor, veterinar, športnik
01. 4. 1951

Obiskoval je o.š. Miha Pintarja Toleda, Gimnazijo Velenje in končal študij veterinarstva na VF v Ljubljani. Od leta 1976 je zaposlen na v Veterini...  <<Več>>
Blatnik, Oki - Doktor znanosti, strojnik
13. 1. 1980 — 17. 4. 2012

OŠ Karla Destovnika Kajuha je obiskoval v Topolšici in Šoštanju, gimnazijo v Velenju. Na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, smer...  <<Več>>
Blatnik, Simon - Udeleženec NOB, politik
15. 10. 1888 — 08. 6. 1942

Izučil se je za trgovca (po OŠ je bil najprej trgovski vajenec v Radljah ob Dravi, kot trgovski pomočnik pa je delal v Poljčanah) in se leta 1919 iz Sladkega vrha,...  <<Več>>
Bobinac, Franjo - Direktor, gospodarstvenik
16. 10. 1958

Po končani gimnaziji v Celju je diplomiral na EF v Ljubljani iz mednarodnih odnosov, leta 1997 pa končal MBA na Ecole Superieure de Commerce v Parizu. V letih 1983−1986...  <<Več>>
Bole, Anton - Politik, gospodarstvenik
19. 9. 1916 — 09. 4. 1990

1947 je dokončal višjo ekonomsko šolo v Beogradu. Med 2. svetovno vojno je sodeloval v NOB in bil zaprt v več italijanskih fašističnih...  <<Več>>
Bole, Marija - Pedagoginja
27. 3. 1944 — 20. 2. 2014

Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem ob Paki, nižjo gimnazijo v Žalcu in učiteljišče v Celju. Diplomirala je leta 1973 na PA v Ljubljani.  V...  <<Več>>
Bolić, Muharem - Direktor, gradbinec
03. 4. 1936

Po končani srednji tehniški šoli je diplomiral na zagrebški Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo in kasneje magistriral iz...  <<Več>>
Borovnik, Bruno - Športnik
11. 3. 1954 — 15. 11. 1989

Obiskoval je OŠ Prežihovega Voranca na Ravnah na Koroškem in srednjo Tehniško elektro šolo v Velenju. Kot obratovni električar je najprej delal v...  <<Več>>
Brence , Berta - Zborovodkinja, pedagoginja


Rodila se je v Velenju kot hči šolskega upravitelja Valentina Brenceta. Bila je najmlajša od šestih otrok. Študirala je v Celovcu in Mariboru. Po...  <<Več>>
Brence, Ljudevit - Doktor znanosti, pravnik, funkcionar
04. 3. 1875 — 16. 12. 1971

V Velenju, kjer je poučeval njegov oče Valentin Brence, je obiskoval ljudsko šolo, v Celju gimnazijo, pravo pa študiral v Gradcu in tam leta 1901 iz prava...  <<Več>>
Brešar, Miroslav - Športnik, filmski ustvarjalec, fotograf
13. 1. 1958

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha, maturiral na RŠC in diplomiral na prvostopenjskem študiju na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in...  <<Več>>
Brešar Mlakar, Dušan - Literat
06. 3. 1959

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje, srednjo kemijsko šolo v Rušah in diplomiral na Višji šoli za socialno delo v Ljubljani. V...  <<Več>>
Brišnik, Danijela - Muzealka, kulturna delavka
08. 6. 1968

Po končani OŠ Gustava Šiliha Velenje in Srednji družboslovni šoli Velenje je diplomirala iz arheologije na FF Univerze v Ljubljani. V letih 1996−98...  <<Več>>
Brložnik, Irena - Družbenopolitična delavka, ekologinja
17. 2. 1947 — 17. 3. 2014

Bila je učenka OŠ MPT Velenje (1954−1961), šolanje je nadaljevala na TŠ za KMRL v Ljubljani (1961−1965) ter zaključila 2 letnika kemije na...  <<Več>>
Broz , Josip - Politik
07. 5. 1892 — 04. 5. 1980

Od leta 1953 je bil predsednik Jugoslavije, od 1963 dosmrtni predsednik; tudi voditelj jsl. komunistov in vrh. poveljnik vojske. Leta 1948 se je razšel s Stalinom,...  <<Več>>
Brunšek, Stanislav - Športni delavec, gasilec
07. 2. 1942 — 25. 6. 2005

Po končani OŠ v Šmartnem ob Paki je obiskoval srednjo trgovsko šolo v Celju. Kot trgovec je bil najprej zaposlen v Reproduktu Rečica ob Paki, nato v...  <<Več>>
Budna, Martin - Pedagog, družbenopolitični delavec, ekolog, funkcionar
07. 10. 1941

OŠ je obiskoval v Paki pri Velenju, nižjo gimnazijo v Slovenj Gradcu, učiteljišče v Celju ter študij matematike in fizike na ljubljanski FNT. Strokovno...  <<Več>>
Bukvič Dežman, Milena - Sodnica
01. 3. 1948

OŠ je obiskovala v Beogradu in v Ljubljani, gimnazijo v Ljubljani in Kranju, leta 1971 pa diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. V letih 1973−1974 je bila...  <<Več>>
Bulajić, Jožica - Direktorica, farmacevtka
22. 2. 1946

Obiskovala je OŠ Cankova, Gimnazijo Murska Sobota, diplomirala na Farmacevtsko–biotehnični fakulteti v Zagrebu in magistrirala na Gea Collegu - Visoki šoli...  <<Več>>
Bulajić, Spasoje - Športnik
24. 11. 1975

V Velenju je obiskoval OŠ Bratov Mravljak in gimnazijo ter diplomiral na Fakulteti za poslovne vede Doba v Mariboru. Leta 2010 je zaključil kariero poklicnega...  <<Več>>
Burja Kocuvan, Franja - Glasbenica
01. 7. 1901

Na konservatoriju v Ljubljani je študirala solopetje, zasebno pa klavir. Od leta 1926 je nastopala v mariborskem gledališču, tudi v operetah, od 1928 v Operi v...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti