Macher, Mathias
08. 1. 1793 — 27. 6. 1876

Macher, Matthias, zdravnik, pisatelj, kartograf in zgodovinar. Rojen v vasi južno od Gradca, 8. 1. 1793; obiskoval je medicinsko fakulteto na Dunaju ter študiral...  <<Več>>
Macur, Mihael - Pedagog
12. 9. 1941

Obiskoval je OŠ Polje ob Sotli, nižjo gimnazijo Kozje in Učiteljišče v Celju, nato pa zaključil še PA Maribor kot predmetni učitelj zgodovine in...  <<Več>>
Macur, Mirna - Doktorica znanosti, pedagoginja
17. 10. 1969

Osnovno in Srednjo naravoslovno-matematično šolo je obiskovala v Velenju, diplomski in podiplomski študij pa je opravljala na Fakulteti za družbene vede...  <<Več>>
Mader, Oton - Udeleženec NOB
15. 3. 1918 — 15. 5. 1942

Oto Mader je leta 1940 postal član KP Slovenije in se takoj vključil v odpor proti okupatorju. Bil je eden od organizatorjev vstaje v Šaleški dolini. 15....  <<Več>>
Mages, Franz - Posestnik


Osnovni biografski podatki niso znani. Po rodu naj bi bil Tirolec, kot iskalec, raziskovalec in izkoriščevalec rudnih in premogovnih nahajališč pa je...  <<Več>>
Mahne, Metka - Pedagoginja, športna delavka
31. 8. 1933 — 22. 2. 2022

Po končani Srednji kmetijski šoli in Učiteljišču v Mariboru je diplomirala na Fakulteti za šport Ljubljana. Med letoma 1963-1977 je bila učiteljica...  <<Več>>
Majer, Srečko - Maistrov borec, pedagog, sadjar


Rojen je bil v Mariboru leta 1899. Ob koncu prve svetovne vojne je bil Maistrov borec s spomenico. Bil je ustanovitelj prve obrtne in trgovske šole v...  <<Več>>
Makovšek, Bogdan - Športnik, montanist
28. 7. 1962

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja - Toleda v Velenju. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral iz rudarstva na UL FNT, kjer si je leta 2002 pridobil še naziv...  <<Več>>
Malenkovič, Vladimir - Doktor znanosti, gospodarstvenik
14. 7. 1966

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj OŠ Livada). Po končanem šolanju na CSŠ je diplomiral na NTF v Ljubljani, magistriral in leta 2005...  <<Več>>
Mali, Ludvik - Župan, ravnatelj, direktor
05. 8. 1919 — 21. 7. 2012

Po maturi v Ljubljani se je leta 1938 vpisal na študij montanistike, ki ga je moral prekiniti zaradi začetka 2. svetovne vojne. Narodnoosvobodilnemu gibanju...  <<Več>>
Malovrh, Marko - Športnik, podjetnik
24. 6. 1965 — 16. 7. 1998

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda in Veljka Vlahoviča (zdaj Livada) Velenje. Po končani srednji elektrotehnični šoli na CSŠ je študiral na FE...  <<Več>>
Mandić, Marko - Gledališki ustvarjalec
08. 6. 1974

V Velenju je obiskoval OŠ Veljka Vlahovića (Livada) in gimnazijo, na AGRFT v Ljubljani pa doštudiral dramsko igro in umetniško besedo. Leta 1997...  <<Več>>
Marič, Milan - Rudar, filmski ustvarjalec
23. 12. 1952

Obiskoval je OŠ MPT in poklicno Rudarsko šolo v Velenju in se zaposlil v PV (1972−2001). Ukvarja se s filmsko kulturo. Dodatno se je izobraževal na...  <<Več>>
Marin, Ivan ml. - Glasbenik, ravnatelj, pedagog
15. 6. 1938 — 28. 2. 2021

V letih 1961−1963 je delal v TE Šoštanj, 1963 se je zaposlil na Glasbeni šoli Velenje in ob delu končal prvo stopnjo študija klarineta na AG....  <<Več>>
Marin, Janez - Glasbenik, dirigent
20. 5. 1977

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani Umetniški gimnaziji - glasbena smer je diplomiral na FF v Ljubljani na oddelku za muzikologijo in AG v...  <<Več>>
Marinšek, Marjan - Direktor, literat, zbiratelj, glasbenik
31. 1. 1941 — 14. 11. 2011

Obiskoval je OŠ v Kozjem, gimnazijo v Celju in končal študij prava na PF v Ljubljani. V letih 1965−1968 je bil zaposlen v Železarni Štore, od...  <<Več>>
Marolt, Jože - Pedagog, politik, udeleženec NOB
31. 3. 1924 — 16. 2. 2009

Rojen je bil pri Naveršniku v Plešivcu. Med NOB je bil komandant jurišnega bataljona Šercerjeve brigade. Leta 1953 je bil učitelj v...  <<Več>>
Martinšek, Edvard - Udeleženec NOB
15. 8. 1909 — 03. 6. 1942

Po končani osnovni šoli je delal na posestvu svojega očeta v Prelogah. Bil je član KPS in se je takoj, ko se je pričela vojna, vključil v narodnoosvobodilni boj....  <<Več>>
Mastnak, Herman - Zeliščar, modelar
05. 10. 1938 — 27. 12. 2013

Po končani izobrazbi za strojnega delovodjo se je zaposlil na RŠC – EKO v Velenju. Dejaven je bil v letalstvu in padalstvu, modelarstvu in...  <<Več>>
Mathy, Thomas - Direktor
— 26. 6. 1945

Po končani gimnaziji se je leta 1918 vpisal na montanistično visoko šolo v Leobnu, kjer je pr edvsem zaradi slabih gmotnih razmer diplomiral šele 1927....  <<Več>>
Matić, Tomislav - Športnik, kulturni delavec, kulturni menedžer, filmski ustvarjalec
28. 12. 1966

Po končani OŠ Antona Aškerca Velenje je končal srednjo gradbeno šolo v Celju. Med 1986−1988 je bil zaposlen na RLV Velenje, 1992−1996 v...  <<Več>>
Matijevič, Jožef - Muzealec
14. 3. 1948

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda, maturiral na Gimnaziji Celje in diplomiral iz umetnostne zgodovine in zgodovine na FF v Ljubljani. Od leta 1978 je zaposlen kot...  <<Več>>
Matko, Milan - Veterinar
04. 10. 1958

Obiskoval je POŠ Topolšica, OŠ KDK Šoštanj, Srednjo veterinarsko šolo Ljubljana in leta 1983 diplomiral na Veterinarski fakulteti v...  <<Več>>
Matko, Peter - Slikar, pedagog
24. 8. 1955

Maturiral je na Rudarski šoli v Velenju, opravil tečaj slikanja pri akad. slikarju Alojziju Zavolovšku in likovno teorijo pri akad. slikarju Avguštu...  <<Več>>
Mavec, Dragica – Karolina - Pedagoginja, plesalka
26. 4. 1942

OŠ je končala v Zagorju ob Savi in Toplicah, v Ljubljani pa vzgojiteljsko šolo. Obiskovala je ure izraznega plesa pri Marti Pavlin Brini in bila učenka Žive...  <<Več>>
Mavec, Marko - Direktor
20. 3. 1963

OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo je obiskoval v Velenju, diplomiral in magistriral na NTF UL (magister rudarskih in geotehnoloških znanosti) ter se 1997...  <<Več>>
Mavec Krenker, Nina - Plesalka, kulturna delavka
06. 3. 1968

Obiskovala je OŠ Gustava Šililha in na CSŠ končala Srednjo elektro, kovinarsko in računalniško šolo - smer računalništvo....  <<Več>>
Mayer, Dušan - Kapitan, športnik
17. 7. 1900 — 11. 5. 1971

Rojen je bil v Šoštanju v družini znanega šoštanjskega odvetnika in kasnejšega župana dr. Frana Mayerja. Bil je navdušen...  <<Več>>
Mayer, Fran - Župan, pravnik
19. 5. 1866 — 06. 1. 1940

Družina Frana Mayerja se je leta 1870 iz Sevnice preselila v Celje, kjer je njegov oče naslednje leto umrl. Mati Henrietta, rojena Deutschmann, se je kmalu poročila...  <<Več>>
Mazej, Stanislav - Projektant, družbenopolitični delavec
21. 6. 1932

OŠ je obiskoval v Zavodnjah, IRŠ v Velenju, srednjo tehnično v Trbovljah. Kratek čas je delal v PV, se 1953 zaposlil v Rudniku Mežica in ostal tam do...  <<Več>>
Mecej, Martin - Pedagog, publicist


Na šoli v Šoštanju je deloval štiri leta, nato pa bil leta 1939 premeščen v Kozje. V času svojega delovanja je bil predsednik Učiteljskega...  <<Več>>
Medič, Stane - Zdravnik
20. 1. 1898

Rojen je bil v Framu pri Mariboru. Med 1. sv. vojno je služil kot vojak, po vojni pa dosegel univerzitetno izobrazbo in postal zdravnik. V Kraljevini SHS je leta 1926 služil...  <<Več>>
Medved, Anton - Teolog, pedagog, publicist
06. 12. 1862 — 26. 2. 1925

V Mariboru je kot gojenec tamkajšnjega semenišča obiskoval gimnazijo. Po maturi je stopil v mariborsko bogoslovje, in bil posvečen v duhovnika 1888. Med...  <<Več>>
Medved, Jože - Humanitarni delavec
18. 3. 1938 — 25. 4. 2007

Že v mladosti je postal član organizacije RK, v kateri je pričel delovati že v Bovcu in Novi Gorici. Po prihodu v Velenje je tu leta 1955 prevzel funkcijo predsednika...  <<Več>>
Medved, Milan - Doktor znanosti, rudarski strokovnjak, direktor
30. 3. 1960

OŠ in gimnazijo je obiskoval v Velenju, 1983 diplomiral iz rudarstva na FNT UL, 1989 magistriral in 1994 doktoriral. V letih 1985−2001 je bil zaposlen v PV, kjer...  <<Več>>
Meh, Igor - Direktor
24. 9. 1961

Šolanje na OŠ Antona Aškerca je zaključil 1976, srednjo gradbeno v Celju 1980 ter končal EPF Maribor kot univ. dipl. ekonomist. Zaposlil se je na Eri kot...  <<Več>>
Meh, Jakob - Obrtnik, gasilec
08. 7. 1910 — 13. 11. 2004

OŠ je obiskoval v Škalah, obrtno šolo v Velenju in leta 1934 opravil mojstrski izpit za stavbnega in pohištvenega mizarja. Od leta 1937 pa vse...  <<Več>>
Melanšek, Bogomir - Gasilec
10. 11. 1934

Po končani OŠ Velenje in triletni strokovni šoli v Celju je zaključil delovodsko šolo na Delavski univerzi Velenje. V letih 1954–1988 je bil...  <<Več>>
Melanšek, Franc
12. 2. 1896 — 03. 1. 1978

Rojen na Ljubnem ob Savinji je končal osem razredov osnovne šole, nato nadaljeval tri razrede obrtne šole v Velenju in dosegel končno izobrazbo s končanim...  <<Več>>
Melanšek, Jože - Pedagog, družbenopolitični delavec, direktor
24. 4. 1932

Obiskoval je OŠ v Velenju, nižjo gimnazijo v Šoštanju in višjo gimnazijo v Celju. Nato je končal učiteljišče v Ljubljani, GZS na Brdu pri...  <<Več>>
Menhart, Alojz - Maistrov borec, pedagog, družbenopolitični delavec
21. 3. 1895 — 23. 12. 1985

OŠ je obiskoval v Gornji Radgoni, učiteljišče pa v Mariboru. Kot učitelj se je najprej zaposlil v Gornji Radgoni, nato v Križevcih. V Topolšico se je...  <<Več>>
Menhart, Jože - Maistrov borec, udeleženec NOB
31. 1. 1899 — 22. 6. 1978

OŠ je obiskoval v Gornji Radgoni, trgovsko šolo pa v Mariboru in Gornji Radgoni. Kot trgovski pomočnik je služboval v Gornji Radgoni, Mariboru in Ljubljani....  <<Več>>
Menih, Bogdan - Zdravnik, družbenopolitični delavec
07. 10. 1938 — 18. 8. 1999

OŠ obiskoval v Topolšici, nižjo gimnazijo v Šoštanju, gimnazijo v Trbovljah. Na MF v Ljubljani je diplomiral leta 1964, specializacijo iz...  <<Več>>
Menih, Darko - Župan, športnik
21. 2. 1948

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, I. gimnazijo v Celju in FŠ v LJ. Kot profesor telesne vzgoje je bil zaposlen na OŠ Karla...  <<Več>>
Menih, Majda, Magdalena - Turistična delavka, družbenopolitična delavka, humanitarna delavka
01. 9. 1939

Gimnazijo je obiskovala v Kopru in leta 1963 diplomirala na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. V ZD Velenje je delala na različnih delovnih mestih,...  <<Več>>
Mensdorff-Pouilly, Arthur August, grof - Plemič
19. 8. 1817 — 23. 4. 1904

Najmlajši od šestih sinov grofa Emmanuela Mensdorff-Pouillyja in njegove žene princese Sophie Sachsen-Coburg-Saafeld, sestre belgijskega kralja Leopolda I. ter...  <<Več>>
Merc , Uroš - Doktor znanosti, elektrotehnik, direktor
22. 6. 1976

Obiskoval je OŠ KDK Šoštanj in Gimnazijo Velenje. Leta 1992 je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko UL, nato nadaljeval raziskovalno delo na...  <<Več>>
Mezgec, Boris - Magister znanosti, elektrotehnik
09. 7. 1949

OŠ je končal v Pivki, gimnazijo v Celju, študij elektrotehnike na FE v Mariboru in magistriral na FS v Ljubljani (univ. dipl. inž. elektrotehnike). Vključen je...  <<Več>>
Meža, Milan - Ravnatelj, magister znanosti, pedagog
25. 1. 1950

Po končanem osnovnem šolanju se je vpisal na Tehniško elektro šolo v Mariboru, diplomiral 1974 na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko...  <<Več>>
Mijoč, Nena - Doktorica znanosti, pedagoginja
07. 10. 1955

Končala je OŠ MPT, gimnazijo v Velenju, Clay High School Toledo v Ohiu (ZDA), FF UL, IEDC na Brdu. V letih 1978–1990 je bila zaposlena v Gorenju v Velenju, med...  <<Več>>
Miklavc, Adi - Arhitekt, projektant
06. 11. 1937 — 06. 6. 2002

Obiskoval je OŠ na Polzeli, maturiral na Gimnaziji Celje in 1963 diplomiral pri prof. Mihevcu na oddelku za arhitekturo na FAGG. Zaposlil se je v Projektivnem biroju...  <<Več>>
Miklavc, Jožef - Novinar, fotograf
16. 1. 1950

Mladost je preživel v Zgornji Savinjski dolini. Živi in ustvarja v Velenju. V Ljubljani je opravil Višjo tehniško varnostno šolo. Obiskoval je seminarje...  <<Več>>
Miklavžina, Stanislav - Športnik
03. 4. 1960

Obiskoval je OŠ MPT, srednjo elektro šolo in Višjo strokovno šolo (smer komunala) v Velenju. Kot mojster za energetiko je od leta 1980 zaposlen v...  <<Več>>
Mislej, Ciril - Direktor


Po povratku družine iz Črne gore je mladostna leta preživel v Trbovljah. Po končani srednji elektro tehniški šoli v Ljubljani se je vpisal na visoko...  <<Več>>
Mlakar, Nežka - Literatka, udeleženka NOB


Obiskovala je OŠ in meščansko šolo v Tržiču. Bila je aktiviskta NOV, po vojni pa je končala učiteljišče. Kot učiteljica je poučevala...  <<Več>>
Mlinšek, Alenka - Pedagoginja, zborovodkinja
26. 10. 1943 — 17. 5. 2020

Po končani OŠ Velenje in učiteljišču Celje je diplomirala na oddelku za glasbo na PA v Ljubljani. Od leta 1963 do upokojitve 2003 je učila v glasbeni...  <<Več>>
Mlinšek, Borut - Doktor znanosti, veterinar
01. 11. 1927

Obiskoval je OŠ Velenje, gimnazijo Celje in nato diplomiral na VF v Zagrebu. Izpopolnjeval se je na na Tehniški visoki šoli (ETH) v Zürichu, kjer je...  <<Več>>
Mlinšek, Dušan - Doktor znanosti, pedagog
30. 9. 1925 — 15. 12. 2020

Diplomiral je na fakulteti za gozdarstvo in agronomijo v Zagrebu in doktoriral na zvezni TVŠ v Zürichu. V letih 1950−1960 je delal pri gozdnih gospodarstvih v...  <<Več>>
Mlinšek, Frančišek - Pedagog, čebelar
17. 9. 1890 — 29. 9. 1973

Leta 1896 je začel obiskovati velenjsko ljudsko šolo, 1904 se je vpisal na gimnazijo v Celje in jo 1908 uspešno končal. Istega leta se je vpisal na...  <<Več>>
Močilnik, Anton - Župan
05. 6. 1927 — 18. 11. 2012

Obiskoval je OŠ in meščansko šolo v Mežici in diplomiral na VEKŠ Maribor. V letih 1951−1961 je bil zaposlen na RLV, 1961−1965 in...  <<Več>>
Močilnik, Boris - Direktor, glasbenik, športni delavec
08. 8. 1952

Obiskoval je OŠ MPT in Gustava Šiliha, Gimnazijo Velenje ter doštudiral na EPF Univerze v Mariboru. Poleg gospodarstva (podjetništvo in inoviranje)...  <<Več>>
Močnik, Josip - Direktor


Po gimnazijski maturi v Ljubljani je študiral na visoki rudarski šoli v češkem Přibramu, kjer je leta 1912 tudi diplomiral. Prvo zaposlitev je...  <<Več>>
Modrijan, Julijana - Pedagoginja, družbenopolitična delavka, igralka
05. 3. 1943

OŠ je obiskovala v Šoštanju, dokončala Učiteljišče v Celju in PA v Ljubljani (učiteljica razrednega pouka in zgodovine). Leta 1963 se je...  <<Več>>
Movh, Ivan - Obrtnik
18. 8. 1929 — 09. 5. 2019

Šolanje je zaključil na poklicni šoli in šoli za vodilne kadre v obrti ter postal slaščičarski mojster. Nadarjenost je podedoval po očetu (ta je...  <<Več>>
Mravlagg, Adolf - Ravnatelj
26. 5. 1885 — 03. 11. 1932

Sin usnjarja je vstopil Voschnagovo usnjarno v Šoštanju leta 1909 kot kemik laborant, kmalu nato zavzel mesto obratovodje in 1922 postal ravnatelj usnjarne....  <<Več>>
Mravljak, Božo - Udeleženec NOB
02. 8. 1917 — 03. 4. 1942

Božo Mravljak se je izučil za trgovskega pomočnika in z devetnajstimi leti postal član komunistične partije. Po začetku španske državljanske vojne se je...  <<Več>>
Mravljak, Dušan - Udeleženec NOB, narodni heroj
21. 2. 1914 — 08. 1. 1943

Po končani osnovni šoli v Šoštanju in gimnaziji v Celju je študiral medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani in v Zagrebu, kjer je diplomiral...  <<Več>>
Mraz, Jože - Gospodarstvenik, družbenopolitični delavec, direktor
22. 3. 1950

OŠ je obiskoval v Loki pri Zidanem Mostu in Sevnici ob Savi, končal srednjo šolo v Velenju, višješolski študij na FS UL ter se 1973 zaposlil...  <<Več>>
Musi, Peter - Šolski upravitelj, publicist, pedagog
26. 6. 1799 — 06. 3. 1875

Rodil se je 26. junija 1799 (krščen 28. junija 1799) v trgu Vransko kot sin kmeta posestnika Josipa Musija (Josepf Mussy) in Ane, rojene Terbovc (Anna Terbouzin)....  <<Več>>
Mušič, Zoran - Slikar
12. 2. 1909 — 25. 5. 2005

Izhaja iz učiteljske družine. V letih 1915 do 1918 je z materjo in bratom bival v Arnačah pri Velenju, kamor so jih evakuirali zaradi soške fronte. Po realki in...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti