Slika
Natisni Medved, Milan
doktor znanosti, rudarski strokovnjak, direktor

Rojen: 30. 3. 1960, Celje
Življenjepis

OŠ in gimnazijo je obiskoval v Velenju, 1983 diplomiral iz rudarstva na FNT UL, 1989 magistriral in 1994 doktoriral. V letih 1985−2001 je bil zaposlen v PV, kjer je opravljal različna strokovna tehnična dela, kasneje bil vodja hidrogeološke službe, direktor razvojnega sektorja in član Poslovodnega odbora Premogovnika. Od 2002 do 2007 je bil zaposlen na Holdingu Slovenske elektrarne kot direktor za poslovno področje oz. namestnik generalnega direktorja (2005−2007). 2004 je postal član sveta za energetiko pri SAZU. 2007 je bil izvoljen za prvega predsednika samostojne Energetske zbornice. Je član GZS, Nacionalnega razvojnega sveta za energetiko, Inženirske akademije Slovenije ter Strateškega sveta predsednika Vlade RS za energetiko. Od 2007 je direktor PV, od 2010 do 2011 je bil tudi predsednik NS DARS in od 2010 do 2012 član NS Cinkarna Celje. Od 1998 je sodeloval kot soavtor pri pripravi izobraževalnih programov in učnega načrta za pridobitev višje strokovne izobrazbe v ŠCV, kjer poučuje kot predavatelj. 2008 je postal višji predavatelj za področje geotehnologije in rudarstva ter 2009 v okviru FE UM pridobil naziv docenta.

Delo
  • Rudarsko-tehnični informacijski sistem (magistrsko delo, 1989)
  • Prispevek k poznavanju degradacije okolja pri jamskem pridobivanju debelih slojev premoga (doktorska disertacija, 1994)
  • V soavtorstvu ali samostojno je objavil tudi več znanstvenih člankov, objavljenih referatov, strokovnih poročil ipd.
Nagrade in priznanja
  • 2006: posebno priznanje Slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega energetskega kongresa WEC za leto 2005 za uresničevanje ciljev na znanstveno-raziskovalnem, podjetniškem in razvojnem področju 
  • 2010: častni občan Občine Šoštanj
Viri in literatura

Cobiss - osebna bibliografija raziskovalca št. 10097


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 26.02.2013.





Nastavitve zasebnosti