Gaber , Ivan - Družbenopolitični delavec, funkcionar
17. 7. 1938

V Celju je končal OŠ in nižjo gimnazijo ter v Ljubljani Srednjo geodetsko šolo in Višjo upravno šolo. Kot geodet je v letih 1957−1961 delal...  <<Več>>
Gaberšek, Marjan - Gospodarstvenik, družbenopolitični delavec
04. 9. 1938

Obiskoval je OŠ Žalec in nato končal  srednjo ekonomsko šolo v Mariboru. V letih 1962−1974 je bil zaposlen v Modnem salonu. Leta 1974 je ustanovil M...  <<Več>>
Gams, Anton - Elektrotehnik, pedagog
21. 12. 1945

V Slovenj Gradcu je obiskoval OŠ, nadaljeval na srednji Tehniški elektro šoli Maribor in diplomiral na FE UL oz. magistriral na FR UL (univ. dipl. inž....  <<Več>>
Gaspari, Oton - Arhitekt
06. 12. 1911 — 05. 6. 1991

Študiral je na TF v Ljubljani pri Jožetu Plečniku in diplomiral leta 1934. Po 2. sv. v. je delal v Slovenija projektu in naredil več projektov za Trbovlje, Velenje...  <<Več>>
Gavriloski, Dimitrija - Športnik, novinar
02. 3. 1978

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo na ŠC Velenje. Diplomiral je iz komunikologije na FDV UL. V letih 1998−2001 je bil poklicni...  <<Več>>
Gebhardus in Reynherus civis de Weln,


Gebhard in Reynherd sta označena kot velenjska tržana (civis de Weln) v prvi znani "velenjski" srednjeveški listini iz leta 1264. Njuna omemba posredno govori o tem,...  <<Več>>
Glavač, Bojan - Pedagog, ravnatelj, športnik
29. 7. 1930

OŠ je končal v Velenju, gimnazijo v Celju in študij geografije v Ljubljani. V letih 1958−1964 je poučeval na OŠ MPT v Velenju. Leta 1963 je...  <<Več>>
Globačnik, Jože - Družbenopolitični delavec, politik
27. 10. 1923 — 17. 7. 2007

Bil je udeleženec NOB. Leta 1963 je diplomiral na Visoki šole za politične vede v Beogradu. Kot politik je deloval v Mariboru. Bil je dolgoletni sindikalni funkcionar...  <<Več>>
Glušič, Matej - Duhovnik


Sorodnik ljubljanskega škofa Konrada Adama Glušiča. Med 1574 in 1604 je bil župnik v župniji sv. Jurija v Škalah, 1593 pa tudi duhovni pomočnik v...  <<Več>>
Gmajner Korošec, Marjana - Pedagoginja
03. 8. 1956

Po končani gimnaziji v Celju je nadaljevala študij na PA UL, kjer je diplomirala iz slovenskega jezika in likovne vzgoje, na FF v Ljubljani pa iz slovenskega...  <<Več>>
Gojević, Gregor - Arhitekt
09. 11. 1970

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha, Srednjo naravoslovno šolo v Velenju in diplomiral na FA v Ljubljani. V obdobju 1997−2005 je bil samostojni...  <<Več>>
Goličnik, Boris - Gasilec
09. 2. 1975

Končal je OŠ KDK Šoštanj, srednjo poklicno šolo Borisa Kidriča Celje, UPI Žalec ter diplomiral na ŠCV iz komunalnega inženirstva. Od leta...  <<Več>>
Goličnik, Robert - Glasbenik
21. 3. 1976

Končal je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, nižjo in srednjo glasbeno šolo v Šoštanju in Velenju ter Srednjo lesarsko...  <<Več>>
Golja, Marina - Glasbenica
08. 2. 1985

V Velenju je obiskovala OŠ Livada in gimnazijo ter nižjo in srednjo glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega. Na akademiji za glasbo v Zagrebu je diplomirala iz...  <<Več>>
Goll, Herman - Podjetnik
02. 5. 1874 — 26. 11. 1939

Rodil se je kot sin velenjskega poštarja in kasnejšega nadpoštarja Ivana (Johanna) Golla, katerega družina je izhajala iz Slovenj Gradca. Nadaljeval je...  <<Več>>
Goričnik, Ivan - Zgodovinar, športni delavec
07. 2. 1942 — 13. 7. 2013

Obiskoval je OŠ v Šmartnem ob Paki in Žalcu v letih 1949−1958 ter v letih 1958−1963 I. gimnazijo v Celju. Študiral je zgodovino in etnologijo...  <<Več>>
Gorišek, Zdenko - Pedagog, ravnatelj
18. 4. 1964

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje. Po končani Gimnaziji Center v Celju je študiral na PA Maribor, diplomiral iz pedagogike na FF in se izpopolnjeval...  <<Več>>
Gorogranc, Ivan - Družbenopolitični delavec, direktor
08. 3. 1933 — 03. 6. 2016

Po končani osnovni in obrtni šoli, kjer se je izučil za soboslikarja, je opravil še delovodske tečaje in seminarje. V obdobju 1947−1950 je opravil...  <<Več>>
Goršek, Ema - Veronika - Pedagoginja, kulturna delavka
28. 12. 1946

Po končanem Učiteljišču v Mariboru je v letih 1966−1970 učila na podružnični OŠ Jurklošter, 1970−1986 in 1991−2003 pa na...  <<Več>>
Goršek, Milan - Gostilničar
04. 9. 1956

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika - Kajuha v Šoštanju, leta 1974 končal Gostinsko šolo v Celju, 1976 pa dvoletno hotelirsko šolo v Ljubljani....  <<Več>>
Gospodje Ptujski: Friderik I. – Friderik IX., - Plemič


V 13. stoletju so se skupaj z grofi  Vovbrškimi oz. njihovimi nasledniki Žovneškimi gospodi, kasnejšimi grofi Celjskimi, na tleh...  <<Več>>
Gostiša, Jože - Rudarski strokovnjak, montanist, direktor


V rojstni Idriji je obiskoval osnovno in srednjo šolo. Po maturi leta 1924 se je vpisal na ljubljansko montanistiko, kjer je 1930 tudi diplomiral. Že pred...  <<Več>>
Gostiša, Viktor - Rudarski strokovnjak, pedagog, direktor
28. 9. 1883 — 27. 3. 1952

Študij rudarstva v Příbramu na Češkem in Leobnu v Avstriji je zaključil leta 1907. Služboval je v rudnikih v BiH in Velenju. V letih 1929−1930 je...  <<Več>>
Gošnik Vovk, Manja - Zborovodkinja, pedagoginja
26. 3. 1960

Po končani OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju je obiskovala Zavod za glasbeno in baletno izobraževanje v Ljubljani. Diplomirala je na AG v Ljubljani....  <<Več>>
Goter, Robert - Glasbenik
01. 4. 1976

Po končani OŠ Gustava Šiliha Velenje in gimnaziji na ŠC Velenje je študiral na EPF Maribor. Leta 1999 je v Italiji osvojil naslov absolutnega...  <<Več>>
Gradišnik, Oto - Kulturni delavec
09. 6. 1942

Osnovno šolo je obiskoval V Velenju, srednjo rudarsko šolo pa končal v Trbovljah. Od leta 1960 do 1970 je bil zaposlen v Zasavskih premogovnikih, od 1970 ...  <<Več>>
Grebenšek, Andrej - Gospodarstvenik, družbenopolitični delavec
03. 12. 1947

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja - Toleda, končal Tehniško šolo Celje in diplomiral na višještudijskem programu na FS UL. Od...  <<Več>>
Grebenšek, Ciril - Funkcionar, udeleženec NOB, glasbenik
05. 7. 1921 — 07. 1. 2008

Obiskoval je šestrazredno osnovno šolo v Velenju in nato štiriletno meščansko šolo v Šoštanju. Končal je Državno rudarsko...  <<Več>>
Grebenšek, Ciril - Otmar - Družbenopolitični delavec
08. 5. 1945

Po končani Srednji gozdarski šoli v Postojni se je zaposlil na Gozdnem gospodarstvu Brežice, leta 1969 do upokojitve pa na RLV.  V letih 1970−1974 je bil...  <<Več>>
Grebenšek, Jožica - Glasbenica, pedagoginja
13. 3. 1950

Obiskovala je OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Srednješolsko izobraževanje je nadaljevala v Ljubljani na oddelku za klavir Zavoda za glasbeno in baletno...  <<Več>>
Gril, Pavel - Duhovnik
— 30. 11. 1963

V bogoslovca je bil posvečen 15. julija leta 1914. Bil je župnik v Šoštanju in prvi župnik, ki so ga Nemci leta 1941 izselili na Hrvaško.   <<Več>>
Grmovšek, Silvo - Knjižničar, novinar, urednik
18. 6. 1952

Po končani osnovni šoli Gustava Šiliha Velenje in Gimnaziji Velenje je diplomiral na FF v Ljubljani iz filozofije in sociologije kulture. Od 1981 do 1991 je bil...  <<Več>>
Grošl, Jakob - Športnik
03. 6. 1944

OŠ je obiskoval v Šentilju in Velenju, Ekonomsko srednjo šolo v Celju, diplomiral pa je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V letih 1971−1972 je...  <<Več>>
Groznik, Hermina - Pedagoginja, družbenopolitična delavka
03. 3. 1940 — 07. 10. 2022

Po končani OŠ v Velenju (konjušnica v Starem Velenju) je obiskovala učiteljišče v Celju. Zaposlena je bila v OŠ Cirkovce (1960−1963) in v...  <<Več>>
Groznik, Jožef - Direktor, pedagog
03. 3. 1939

Osnovno šolo je končal v Stični, srednjo šolo za usnjarskega tehnika v Domžalah in Višjo šolo za organizacijo dela v Kranju. Zaposlen je bil v...  <<Več>>
Gruber, Katja - Pedagoginja, zborovodkinja
04. 9. 1966

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje. Po končani SGB šoli v Mariboru je diplomirala iz glasbene pedagogike na AG v Ljubljani.  V letih...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti