Slika
Natisni Gospodje Ptujski: Friderik I. – Friderik IX.
plemič

Rojen: Gospodje Ptujski so gospodovali Ptuju in mnogim drugim krajem na ozemlju današnje Slovenije 307 let, v obdobju 1131−1438.
Življenjepis

V 13. stoletju so se skupaj z grofi  Vovbrškimi oz. njihovimi nasledniki Žovneškimi gospodi, kasnejšimi grofi Celjskimi, na tleh Šaleške doline uveljavljali tudi gospodje Ptujski. Ti so zlasti v 14. stoletju obvladovali dogajanje v Šaleški dolini, kjer so imeli že med letoma 1173 in 1243 v svoji posesti grad Kacenštajn, na območju Zavodenj pa morda v začetku 14. stoletja tudi posest gradu Žamberk. Leta 1323 so od svojih sorodnikov Kunšperških pridobili še grad Velenje, ki so ga imeli v lasti vse do izumrtja leta 1438, medtem ko so že konec 13. stoletja izgubili grad Turn ter sredi 14. stoletja na zahodu še posest gradu Kacenštajn.

Zadnji gospod Ptujski, Friderik IX., je umrl 6. januarja 1438.

Viri in literatura

Tone Ravnikar, Vzhodna polovica Šaleške doline v srednjem veku, v: Velenje. Razprave o zgodovini mesta in okolice, Velenje: Mestna občina, 1999, str. 181−185.


Dodano 21.01.2015.
Zadnja sprememba 06.05.2015.

Nastavitve zasebnosti