Tajnik, Tanja - Biologinja, doktorica znanosti, plesalka
05. 8. 1982

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomirala in doktorirala iz biologije na Biotehniški fakulteti UL. V letih...  <<Več>>
Tajnik Stupar , Nataša - Slikarka
06. 11. 1974

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje. Po končani Gimnaziji Velenje (naravoslovno-matematična smer) je 1999 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost...  <<Več>>
Talajić, Katja
17. 9. 1988

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca.  Po končani gimnaziji je bila vpisana na študij arheologije na FF v Ljubljani. Med študijem v Ljubljani je...  <<Več>>
Tamše, Branko
11. 4. 1978

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka. Po končani srednji strojni šoli na ŠC Velenje je študiral na FŠ Ljubljana. V letih 2008−2013 je bil...  <<Več>>
Tamše, Dejan - Glasbenik
21. 12. 1972

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka in nato srednjo rudarsko tehnično šolo na RŠC in srednjo glasbeno šolo Velenje. Diplomiral je na AG in napredoval v...  <<Več>>
Tamše, Silvester - Dirigent, glasbenik
21. 11. 1927 — 06. 6. 1993

V Šoštanju je obiskoval osnovno in meščansko šolo, konservatorij pa v Gradcu. 1947 se je honorarno zaposlil v ljubljanski Operi, kjer je igral...  <<Več>>
Tanšek, Avgust - Turistični delavec, pedagog
18. 7. 1931 — 31. 12. 2021

V Škalah je obiskoval osnovno šolo, v Velenju industrijsko rudarsko šolo (do 1948) ter kot eksterni slušatelj učiteljišče v Ljubljani...  <<Več>>
Tanšek, Božena - Literatka
13. 2. 1953

Po končani osnovni šoli na MPT in Gustava Šiliha v Velenju in Pedagoški gimnaziji Celje in diplomirala na Pedagoški akademiji Maribor in...  <<Več>>
Tekauc, Marjan - Fotograf, podjetnik
23. 8. 1950 — 14. 8. 2021

Po končani OŠ v Šoštanju je končal Gimnazijo Velenje. Nato se je posvetil fotografiranju; v fotografiji se je dodatno strokovno izobraževal, opravil...  <<Več>>
Terbovšek, Janez - Humanitarni delavec, radioamater
22. 12. 1945

Po končani višji strokovni šoli in tehničnem izpopolnjevanju pri Siemensu je bil v letih 1968−1971 zaposlen na RŠC Velenje, v obdobju...  <<Več>>
Terglav, Avgust - Rudarski strokovnjak, športnik
06. 10. 1939 — 17. 4. 1997

OŠ je obiskoval v Velenju, leta 1959 končal Rudarsko tehnično šolo v Ljubljani in 1967 diplomiral na Rudarski fakulteti na oddelku za montanistiko v...  <<Več>>
Theureschuh, Marinka - Gledališka ustvarjalka
13. 12. 1935 — 27. 8. 1986

Leta 1953 je končala slovensko učiteljišče v Trstu. Od 1947 je nastopala na radiu Trst A, predvsem v njegovem dramskem programu; zanj je igrala v več kot 100 igrah...  <<Več>>
Tičič, Milica, Ljudmila - Gospodarstvenica
16. 6. 1954

Obiskovala osnovno šolo Mihe Pintarja Toleda v Velenju in Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju. Srednjo ekonomsko šolo je obiskovala v Celju, Visoko...  <<Več>>
Tinauer, Cvetka - Doktorica znanosti, gospodarstvenica, funkcionarka
01. 4. 1957

Obiskovala je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani Kemijski tehniški šoli Ruše in Višji pravni šoli v Mariboru je...  <<Več>>
Topolovec, Miran - Pravnik
28. 11. 1919 — 12. 9. 1987

Po končani Klasični gimnaziji v Ljubljani je diplomiral na PF. Leta 1946 je bil predsednik Okrajnega sodišča v Šoštanju, od januarja 1947 do maja 1947...  <<Več>>
Tot, Simon - Gospodarstvenik, direktor


Končal je srednjo elektrotehnično šolo v Velenju, diplomiral iz elektrotehnike na FE v Mariboru(1984) in magistriral na EF v Ljubljani (2009). Zaposlen je bil v...  <<Več>>
Tovšak, Jože - Duhovnik
27. 2. 1929 — 16. 8. 2008

Osnovno šolo je obiskoval v Šentilju pod Turjakom, gimnazijo v Mariboru in Slovenj Gradcu, Teološko fakulteto pa v Ljubljani. V duhovnika je bil...  <<Več>>
Trampuš, Jure - Novinar, kulturni delavec
30. 3. 1973

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje in gimnazijo na ŠC Velenje (naravoslovno-matematična smer). Na FDV UL je diplomiral  iz novinarstva in...  <<Več>>
Trampuš , Marta - Pedagoginja, kulturna delavka
24. 7. 1912 — 01. 10. 2003

OŠ in obrtno šolo je obiskovala v Velenju in se izučila za šiviljo. Po 2. svet. vojni je opravila izpite za učiteljico. V letih 1969−1986 je...  <<Več>>
Trampuš, Milan - Glasbenik
16. 7. 1940 — 18. 11. 2012

Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval v Velenju, gimnazijo v Celju. Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. V času študija je...  <<Več>>
Trampuš, Miroslav - Pedagog, družbenopolitični delavec
07. 2. 1945

Obiskoval je OŠ Velenje in Gimnazijo Celje. Diplomiral je na FNT UL. V letu 1970/71 je učil na OŠ Gustava Šiliha Velenje, od 1972−1999 na RŠC...  <<Več>>
Trampuš, Neva - Kulturna delavka
05. 5. 1942

Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskovala v Sežani, srednjo glasbeno šolo v Ljubljani in končala študij francoščine in italijanščine...  <<Več>>
Tratnik, Tone - Športnik, rokodelski obrtnik
01. 1. 1954 — 18. 1. 2004

Osnovno šolo je končal v Zavodu za rehabilitacijo invalidov v Kamniku leta 1970, tehnično risarsko šolo pa v Velenju. 18 let je bil zaposlen v...  <<Več>>
Trebičnik, Bruno - Družbenopolitični delavec
14. 1. 1924 — 10. 3. 1988

Po končani OŠ je opravil kvalifikacijo za kopača in nato končal Srednjo ekonomsko šolo Celje in Višjo šolo za organizacijo dela v Kranju. V...  <<Več>>
Trebniški, Jurij - Plemič


Baron Jurij Trebniški je bil v drugi polovici 16. stoletja lastnik gradu Švarcenštajn (Schwarzenstein), v katerem je bil eden od centrov luteranstva v...  <<Več>>
Trenz, Janez - Arhitekt
12. 9. 1914 — 21. 2. 2005

Študij arhitekture je končal leta 1938 pri arhitektu Jožetu Plečniku na Tehniški fakulteti – arhitektskem oddelku v Ljubljani. Pred drugo svetovno vojno...  <<Več>>
Trobej, Alojzij - Šolski upravitelj, sadjar, pedagog, čebelar
20. 6. 1861

Osem let je delal v Rečici ob Savinji, potem se je zaposlil kot upravitelj v Šentilju pri Velenju, kjer je živel osemnajst let. Leta 1906 je po upokojitvi...  <<Več>>
Trobej, Cilka - Družbenopolitična delavka, pedagoginja
09. 3. 1897 — 02. 1. 1988

Cilka Trobej je od leta 1914, ko je opravila zrelostni izpit, do 1918 nadomeščala vpoklicane učitelje, od 1918 pa dobila stalno mesto učiteljice na osnovni...  <<Več>>
Trobej, Marica - Družbenopolitična delavka, pedagoginja
26. 6. 1893

V Šoštanju je bila učiteljica ročnih del od leta 1912. Na osnovni šoli je poučevala vse do okupacije, ko je okupator odpustil slovensko...  <<Več>>
Trobej, Slavko - Gospodarstvenik


Po koncu 1. svetovne vojne in demobilizaciji se je vpisal na študij elektrostrojništva v Pragi, kjer je leta 1925 tudi diplomiral. Prvo zaposlitev je...  <<Več>>
Trofenik Šulek, Verena - Plesalka, športnica, športna delavka, pedagoginja
21. 9. 1945

Po končani OŠ Ormož in gimnaziji Ptuj je diplomirala iz germanistike in romanistike na FF UL. V študijskem letu 1966/67 je francoski jezik izpopolnjevala na...  <<Več>>
Tvrdý, Božidar - Literat, družbenopolitični delavec
08. 8. 1929

Obiskoval je gimnazijo v Kranju in diplomiral iz ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V letih 1956–1957 je bil zaposlen na občinskem mestnem odboru Kranj,...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti