Slika
Natisni Tinauer, Cvetka (roj. Šoštanj)
doktorica znanosti, gospodarstvenica, funkcionarka

Rojena: 01. 4. 1957, Šoštanj
Življenjepis

Obiskovala je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani Kemijski tehniški šoli Ruše in Višji pravni šoli v Mariboru je diplomirala na PF fakulteti Ljubljana, smer gospodarsko pravo. Na FDV je magistrirala in 2005 doktorirala iz  socialnega menedžmenta.
V letih 1979−1981 je bila zaposlena v pravni službi Gorenja - Promet Servis, 1982−1989 članica KPO (uprave) DO FRAMIN Velenje - Inženiring pri izgradnji objektov, 1990−1994 vodja družbe Perspektiva, d. o. o.., Šoštanj, 1994−1997 direktorica Sklada za razvoj malega gospodarstva Republike Slovenije, 2000−2004 visokošolska predavateljica na VŠUP v Novem mestu, od 1998 vodja družbe Perspektiva, d. o. o., Šoštanj: svetovalni inženiring pri gradnji objektov, od 2004 vodja družbe EBA, agencija za elektronsko poslovanje, d. o. o., Ljubljana.  V letih 1994−1997 je bila direktorica Sklada RS za razvoj malega gospodarstva, 1998−2006 predsednica KS Šoštanj–mesto, 1998−2006 članica sveta Občine Šoštanj, predsednica Pihalnega orkestra Zarja Šoštanj, predsednica UO SŠGZ, članica programskega sveta Združenja nadzornikov, članica nadzornega sveta Podjetniškega sklada RS; kot predstavnica GZS članica in namestnica vodje Delovne skupine za ustanovitev Univerze Savinjske statistične regije.

Delo
  • 2002: Osnove obligacijskega prava, univerzitetni učbenik z recenzijo
  • 2002: Visokošolsko središče Novo mesto, Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
  • 2005: Vpliv notranjega lastništva in samoupravljanja na strateški management, doktorska disertacija; Osnove obligacijskega prava, univerzitetni učbenik z recenzijo
  • 2006: Tinauer Cvetka, Ivanjko Šime, Zorin Florjan, Kostrevc Denis, Bertoncelj Andrej, Roš Samo, Aktualna znanja za učinkovitejšo delo nadzornega sveta : program usposabljanja za člane nadzornih svetov : delovno gradivo, knjiga
  • avtorica številnih strokovnih člankov
Nagrade in priznanja
  • 2008: častna občanka občine Šoštanj
Spletne povezave

https://ssgz.gzs.si/vsebina/Predstavitev/Predsednica

http://www.podjetnik.si/default.asp?KatID=311&ClanekID=3542

GalerijaDodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 25.07.2017.

Nastavitve zasebnosti