Saje, Julij - Zdravnik, udeleženec NOB
26. 2. 1906 — 25. 3. 1984

Medicino študiral v Ljubljani, Zagrebu in Gradcu, kjer je leta 1934 diplomiral. Kot zdravnik je delal v ljubljanski in mariborski bolnišnici ter v Velenju. V...  <<Več>>
Salobir, Boris - Doktor znanosti, pedagog, rudarski strokovnjak, literat, filmski ustvarjalec
20. 9. 1960

Po maturi na velenjski gimnaziji je diplomiral iz rudarstva na FNT, kjer je leta 1989 magistriral in 1996 doktoriral. Izobraževal se je tudi na   Montanuniversitat...  <<Več>>
Salobir, Marijan - Psiholog, trener, športnik, športni delavec
08. 8. 1937

OŠ je obiskoval v Dobju pri Planini, nižjo gimnazijo in učiteljišče v Celju, na FF v Ljubljani pa leta 1963 zaključil študij psihologije. Kot učitelj...  <<Več>>
Samonigg, Ivan - Poklicni vojak
20. 12. 1839 — 12. 1. 1915

Končal je vojno akademijo, se leta 1859 udeležil vojne v Italiji, 1866 vojne s Prusijo, postal stotnik in se 1869 v vojni šoli na Dunaju izšolal za učitelja...  <<Več>>
Savić, Vasa - Zdravnik
01. 2. 1885 — 02. 2. 1939

Zdravnik ftiziolog, rojen v Perlezu v Srbiji. Študij medicine je končal na Medicinski fakulteti v Budimpešti in opravil specializacijo iz ftiziologije v...  <<Več>>
Schuster, Julius - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Schuster je bil drugi direktor velenjskega premogovnika in je to dolžnost opravljal v letih 1886 −18 92. Njegova...  <<Več>>
Sebriaški, Ahacij - Teolog


Izhaja iz družine Sebriaških, od leta 1428 lastnikov gradu Šalek, ki so razen krajšega premora okrog leta 1437 grad posedovali vse do 16. stoletja. Leta...  <<Več>>
Seher, Anton - Rudarski strokovnjak
17. 1. 1918 — 10. 3. 2015

OŠ je obiskoval v Senovem, zaključil klasično gimnazijo v Ljubljani ter doštudiral montanistiko na Tehniški fakulteti v Ljubljani. Zaposlil se je kot...  <<Več>>
Seme, Franc - Doktor znanosti, direktor
01. 1. 1948

Po končani OŠ v Mežici in Gimnaziji Ravne na Koroškem je diplomiral, magistriral in 1977 doktoriral na FNT v Ljubljani. Zadnja usposabljanja za opravljanje...  <<Več>>
Seme, Karl - Gledališki ustvarjalec, pedagog, družbenopolitični delavec, veteran vojne za Slovenijo
24. 3. 1947

OŠ je končal v Dolu pri Hrastniku, srednjo trgovsko šolo v Laškem. 1963 je prišel v Velenje, 1967 končal poklicno šolo za rudarskega...  <<Več>>
Semečnik, Goran - Arhitekt
16. 6. 1962

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje in maturiral na Gimnaziji Velenje. Diplomiral je iz arhitekture na FGG UL. V letih 1990−1999 je bil samostojni...  <<Več>>
Semečnik, Pankracij - Župan, šolski upravitelj, ravnatelj, pedagog, družbenopolitični delavec
08. 5. 1938

Po OŠ v Ponikvi pri Žalcu je obiskoval nižjo gimnazijo v Žalcu in učiteljišče v Celju, nato pa končal višješolski študij pedagogike in...  <<Več>>
Senegačnik, Denis - Slikar


Diplomiral je na ALUO, smer slikarstvo pri Nadji Zgonik in Gustavu Gnamušu ter končal magistrski študij na temo Iluzionizem v slikarskem prostoru. Ima status...  <<Več>>
Senica , Ivan - Trgovec, posestnik, politik
23. 10. 1879

Ivan Senica se je že pred prvo svetovno vojno ukvarjal s trgovino z lesom in imel v Škalah v najemu trgovino z mešanim blagom. Leta 1919 je...  <<Več>>
Sernec, Janko - Pravnik
23. 2. 1881

Po prevratu leta 1918 je bil imenovan za starešino okrajnega sodišča v Šoštanju. Kot sin narodno zavednega celjskega odvetnika dr. Josipa Serneca...  <<Več>>
Sešel , Bernard - Kipar, slikar
14. 1. 1946

Osnovno šolanje je zaključil v Velenju, srednjo strojno šolo v Celju kot klepar in strojni tehnik. Zaposlen je bil v kleparstvu Šoštanj, pri...  <<Več>>
Sevčnikar, Ivan - Oskrbnik planinskih koč


V letih 1933–1937 je bil oskrbnik planinskih koč: prvi oskrbnik koče Korytzkega na Smrekovcu, last Šaleške podružnice SPD v Šoštanju, ki jo...  <<Več>>
Sever, Franc - Politik, podjetnik
12. 9. 1955

Obiskoval je OŠ v Miklavžu pri Ormožu in OŠ Mihe Pintarja - Toleda, nato se je izučil za ključavničarja. Leta 1981 je postal samostojni podjetnik. Najprej se...  <<Več>>
Sever, Luka - Glasbenik
30. 4. 1982

Po končani OŠ Gustava Šiliha in gimnaziji v Velenju je diplomiral iz filozofije na FF UL. Leta 1995 je začel pisati besedila in glasbo. Osnoval je reperski duo...  <<Več>>
Sevšek, Ivan - Kulturni delavec
26. 10. 1949

Osnovno šolo je obiskoval v Vojniku, srednjo tehnično v Trbovljah, diplomiral pa na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, smer industrijska elektrotehnika. V...  <<Več>>
Seydlein, - Sodnik


Je prvi z imenom znani sodnik v Šoštanju. Kot priča se leta 1377 omenja v kacenštajnski listini, na kateri je ohranjen njegov grb, ki pa je precej...  <<Več>>
Silovšek, Saša - Športnica, trenerka
20. 1. 1968

Obiskovala je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj Livada).  Po končani gimnaziji v Velenju je diplomirala iz angleškega in nemškega jezika na Filozofski...  <<Več>>
Simonović, Dušanka - Glasbenica
21. 3. 1949

Po končani gimnaziji in srednji glasbeni šoli v Dubrovniku je končala diplomski in magistrski študij na glasbeni akademiji v Zagrebu. V letih 1975−1992 je...  <<Več>>
Skarlovnik, Bernard - Družbenopolitični delavec
10. 7. 1929 — 25. 7. 2019

Obiskoval je OŠ Plešivec in se nato izučil za kvalificiranega kopača premoga. V letih 1946−1949 je bil zaposleni v TUŠ, od 1952 do 1980 pa na RLV....  <<Več>>
Skasa, Franz - Posestnik
27. 3. 1847 — 28. 4. 1920

Leta 1877 se je poročil z Josipo Jaklin, vdovelo Pribožič. Družina je živela v Selah pri Paki, kjer je stal tudi njihov »penzion«. Bili so lastniki več...  <<Več>>
Skaza, Josip - Župan, posestnik, gostilničar
12. 1. 1866 — 06. 1. 1947

Rodil se je kot tretji otrok posestnika, trgovca in gostilničarja Kasparja Skaze in njegove prve žene Anne Virbnik. Družina je živela v hiši v trgu,  po...  <<Več>>
Skok, Anton - Ravnatelj, pedagog
26. 12. 1949

Obiskoval je OŠ Videm pri Ptuju. Po končani gimnaziji Ptuj in PA Maribor je diplomiral na PF v Ljubljani. Najprej se je za zaposlil (polovično) v Juršincih in...  <<Več>>
Skornšek , Franc - Turistični delavec
25. 11. 1955

Po končani OŠ je postal poklicni šofer. V letih 1972−1983 je bil zaposlen v Gorenju, od 1983 pa na Izletniku Celje. Bil je ustanovitelj Turističnega...  <<Več>>
Skornšek, Ljuba - Literatka, glasbenica
25. 9. 1913 — 19. 12. 1976

Prvih pet razredov gimnazije je končala v Celju, šestega pa na ptujski realni gimnaziji. Že kot gimnazijka se je v glasbeni šoli Glasbene matice učila klavir,...  <<Več>>
Slatinšek, Uroš - Športnik
04. 8. 1979

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje in poklicno in tehniško rudarsko šolo Velenje. Diplomiral je na FŠ UL. V šolskem letu...  <<Več>>
Smodiš, Fran - Obrtnik
29. 12. 1864

Rodil se je v Rečici ob Savinji kot sin tržana Martina Smodiša, po domače Hlačuna, in njegove žene Marije, rojene Žuntar. 9. februarja 1890 se je v Velenju...  <<Več>>
Smolnikar, Ivan - Pedagog
19. 4. 1862 — 11. 2. 1936

Učiteljišče je zaključil v Mariboru. Najprej je deloval v Sv. Janžu pri Vinski Gori, nato v Razborju, od leta 1882 pa v Zavodnjah pri Šoštanju.   <<Več>>
Smonkar, Frančiška - Ravnateljica
03. 6. 1933 — 08. 4. 2021

Po končani Srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani se je leta 1954 zaposlila v Vrtcu Velenje. V letih 1956−1961 je bila ravnateljica vrtca, od 1961−1973 pa...  <<Več>>
Smrečnik , Renata - Športnica
21. 10. 1974

Končala je Srednjo trgovsko šolo v Celju. Danes se posveča svoji pekarni Rednak v Mežici. Bila je večkratna državna prvakinja Jugoslavije in Slovenije v plavanju z...  <<Več>>
Sorè , Anton - Doktor znanosti, geograf, pedagog
28. 12. 1925 — 28. 1. 2015

Obiskoval je OŠ Velenje, Realno gimnazijo Celje, Staatliche Wirtschaftsschule Cilli, Anastasius – Grün – Schule (Oberschule für Jungen in Rann...  <<Več>>
Sovič, Sebastjan - Športnik
26. 2. 1976

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani srednji ERŠ na ŠCV je absolviral na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, smer...  <<Več>>
Sovinc, Ivan - Doktor znanosti, geolog, pedagog
23. 10. 1924 — 24. 5. 2001

OŠ je obiskoval v Sevnici, gimnazijo v Celju, 1953 pa diplomiral na gradbenem oddelku TVŠ. Izpopolnjeval se je na geotehniškem inštitutu v...  <<Več>>
Sovinc, Oskar - Slikar, turistični delavec
01. 6. 1944

Obiskoval je OŠ Velenje. Po končani srednji aranžerski šoli se je zaposlil na Vegradu, nato je bil kot aranžer zaposlen še v Merxu, ERI in v Gorenju....  <<Več>>
Sovinek, Maja - Športnica
26. 5. 1985

Obiskovala je OŠ Livada v Velenju in gimnazijo na ŠC Velenje ter diplomirala na FŠ v Ljubljani. Enajst let je trenirala plavanje v PK Velenje in...  <<Več>>
Sovinek, Nina - Športnica
26. 5. 1985

Obiskovala je OŠ Livada v Velenju in gimnazijo ŠC Velenje ter diplomirala na FŠ v Ljubljani. Enajst let je trenirala plavanje v PK Velenje in šest...  <<Več>>
Srebotnik, Jože - Udeleženec NOB
27. 3. 1924 — 27. 8. 1941

V Celju se je izučil za peka in nato delal pri Mlakarju v Celju. Bil je član SKOJ-a. Ob začetku vojne se je pridružil partizanom kot član Celjske čete. Po izdajah se je...  <<Več>>
Srebotnik, Katarina - Športnica
12. 3. 1981

Obiskovala je OŠ MPT v Velenju in I. gimnazijo v Celju. S tenisom se je začela ukvarjati leta 1995 v Teniškem klubu Velenje in že na mladinskih EP in SP...  <<Več>>
Srebre, Jurij - Zdravnik
— 10. 4. 1869

Strokovno se je izobraževal v Padovi in na Dunaju. V Šoštanj se je priselil pred letom 1839 in imel tu zdravniško prakso. Kasneje ga kot kirurga srečamo...  <<Več>>
Stanič, Jože - Gospodarstvenik, direktor
09. 7. 1941

Obiskoval je OŠ Kapele in Dobova (Brežice), dokončal srednjo kmetijsko šolo v Mariboru ter doštudiral živilsko tehnologijo na BTF UL. Zaposlitve:...  <<Več>>
Stastny, Julius Augustin - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Inženir rudarstva, po rodu Čeh, je dolžnost direktorja premogovnika opravljal v letih 1907 in 1908. Zaradi številnih...  <<Več>>
Steblovnik , Klemen - Zdravnik
13. 3. 1984

Po končani OŠ v Šmartnem ob Paki in gimnaziji Velenje je doštudiral na MF UL. Dodatno izobraževanje: LKH Graz in RHP Recife (Brazilija). Zaposlen je v...  <<Več>>
Steblovnik, Konrad - Doktor znanosti, inovator
22. 12. 1951

Končal je OŠ Šmartno ob Paki (1966), gimnazijo v Celju (1970), FE UL – Industrijska elektronika (diploma 1975, magisterij 1985) in FERI UM (doktorati...  <<Več>>
Steblovnik, Martin - Kulturni delavec
01. 11. 1918 — 03. 8. 1990

Obiskoval je OŠ Šmartno ob Paki, gimnazijo v Celju ter končal učiteljišče v Mariboru. Zaposlen je bil kot računovodja v podjetju Vino Šmartno ob...  <<Več>>
Stegnar, Andrej - Gospodarstvenik
17. 12. 1906 — 28. 10. 1981

Rojen je bil v Tržiču. Med 2. sv. vojno je bil v partizanih. Po vojni je bil zaposlen v Tovarni usnja Šoštanj, v kateri je opravljal delo direktorja. Leta...  <<Več>>
Steiner, Martin - Športnik, trener, funkcionar
19. 10. 1943

Po končani OŠ in gimnaziji v Celju je končal študij na PA Maribor, smer telesna vzgoja in geografija. Trenirati in tekmovati je začel kot gimnazijec. Po...  <<Več>>
Stridsberg-Jirku, Gusti - Literatka, prevajalka
27. 8. 1892

Mladost je preživela v Avstriji in ob propadu Avstro-ogrske monarhije prišla v Jugoslavijo. Spoznala je Koroško in Štajersko, nekaj časa je živela tudi...  <<Več>>
Strmčnik, Rudolf - Rokodelski obrtnik, rudar
01. 5. 1944 — 28. 5. 2010

Otroštvo je preživel v Plešivcu pri Velenju, se s šestnajstimi leti zaposlil na RLV, kjer je sprva opravljal različna dela, in se nato zaposlil v...  <<Več>>
Stroinigg, Anton - Tovarnar
13. 1. 1860

Anton Stroinigg je prišel iz Avstrije in se poročil z Josipino, rojeno 1873, iz Slovenj Gradca. Stroinigg je bil solastnik parne žage in tovarne sodov v...  <<Več>>
Stropnik, Alojz, Slavko - Udeleženec NOB, kmetovalec
04. 6. 1918 — 07. 1. 2008

Slavko Stropnik je bil šesti od osmih otrok, ki je bil določen, da bo prevzel delo na domači kmetiji in gostilno (znana Basistova gostilna, kjer je bil doma tudi...  <<Več>>
Stropnik, Ivo - Literat, kulturni delavec
03. 8. 1966

Otroštvo in mladost v Ravnah pri Šoštanju, OŠ obiskoval v Šoštanju, srednjo rudarsko tehnično šolo končal v Velenju in na FF...  <<Več>>
Stropnik, Jože - Zdravnik
24. 3. 1923 — 11. 6. 1982

Na ljubljanski medicinski fakulteti je diplomiral leta 1952, od 1953 je bil zaposlen na Inštitutu za rentgenologijo KC v Lj. Od 1979 je bil izredni profesor na...  <<Več>>
Stropnik, Karl - Družbenopolitični delavec, funkcionar
06. 9. 1942

Obiskoval je OŠ Škale, Pesje in Šoštanj in Obrtno šolo v Velenju. Opravil je tudi več izobraževanj iz vojaških znanj v Zagrebu, v...  <<Več>>
Stropnik, Maša - Kulturna delavka, pedagoginja, družbenopolitična delavka
10. 11. 1978

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika Kajuha in Srednjo zdravstveno šolo Celje ter nato diplomirala na PF UM. Od leta 2003 je učiteljica razrednega pouka na...  <<Več>>
Stropnik, Mladen - Slikar
09. 7. 1977

Diplomiral je na ALU v Ljubljani, kjer je leta 2004 še magistriral. Študiral je tudi na Akademiji likovnih umetnosti v Münchnu (2003), podiplomski...  <<Več>>
Stropnik Šonc, Urška - Ilustratorka, kulturna delavka
13. 1. 1973

Končala je gimnazijo (naravoslovno-matematična smer) v Velenju in diplomirala iz likovnih umetnosti (knjižna ilustracija) na PF v Mariboru. Od leta 1998 dela kot samostojna...  <<Več>>
Strozak, Benjamin - Podjetnik, direktor
31. 3. 1931 — 20. 7. 2003

Po končani OŠ v Novem mestu je obiskoval Srednjo tehniško in elektro šolo v Ljubljani ter diplomiral na Visoki šoli za organizacijo dela v Kranju...  <<Več>>
Stupar, Jovan - Zdravnik
20. 2. 1947 — 19. 9. 2020

V Subotici je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Študij medicine je končal leta 1973 na univerzi na Reki. Diplomo specialista splošne medicine je prejel...  <<Več>>
Sušin, Boris - Podjetnik
15. 5. 1963

Obiskoval je OŠ Heroja Rajka Hrastnika in OŠ Gustava Šiliha Velenje, nato na RŠC končal srednjo elektro šolo, smer šibki tok, in...  <<Več>>
Svetina, Jože - Slikar, pedagog
20. 7. 1934

Leta 1956 je končal Učiteljišče v Ljubljani in nato v Bileči še oficirsko šolo. V letih 1957–1963 je bil učitelj razrednega pouka v Vitanju, od...  <<Več>>
Svetina, Veronika - Pedagoginja, slikarka
28. 11. 1935

Obiskovala je OŠ Petrovče. Po končani nižji gimnaziji v Žalcu in učiteljišču v Celju je leta 1967 diplomirala na PA Ljubljana. Poučevala je na nižji...  <<Več>>
Svetina Veder, Marta - Doktorica znanosti, geologinja, direktorica
21. 8. 1963

Obiskovala je OŠ Zavodnje in OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj. Po končani gimnaziji v Velenju je diplomirala, magistrirala in 1999 doktorirala iz...  <<Več>>
Svoljšak , Mojca - Glasbenica, literatka, pedagoginja
17. 5. 1964

V Velenju je obiskovala je OŠ in gimnazijo. V Ljubljani je zaključila srednjo glasbeno šolo solopetja in diplomirala iz glasbene pedagogike. Od leta 1987 je...  <<Več>>
Szabo, Štefan - Politik, športnik
22. 2. 1939 — 10. 1. 2022

Po končani OŠ Šoštanj se je v Celju in Mariboru izučil za elektromehanika, pozneje napravil vse izpite za merilnega tehnika in v termoelektrarni prevzel...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti