Slika
Natisni Seme, Franc
doktor znanosti, direktor

Rojen: 01. 1. 1948, Velenje
Življenjepis

Po končani OŠ v Mežici in Gimnaziji Ravne na Koroškem je diplomiral, magistriral in 1977 doktoriral na FNT v Ljubljani. Zadnja usposabljanja za opravljanje laboratorijske dejavnosti, ki so bila potrebna za dokazovanje usposobljenosti za pridobitev statusa priglašenega organa TCL v EU leta 2004, je opravil s pismenimi preskusi znanja v okviru programa PHARE oz. PRAQIII. V letih 1972−1978 je bil vodja proizvodnje orodjarne in strojegradnje ter namestnik direktorja TOZD orodjarne in strojegradnje DO EKO, RŠC Velenje in predavatelj na RŠC. V letih 1978-2010 je bil zaposlen v organizacijah Gorenja. Bil je vodja raziskovalnega oddelka Gorenje Raziskave in razvoj, vodja sektorja tehnologije, Gorenja GA, direktor podjetja Gorenje Raziskave in razvoj in direktor TCL, Laboratoriji za preskušanje in certificiranje. Bil je tudi predsednik društva za kakovost in ravnanje z okoljem Velenje in predavatelj na Biro Q, d. o. o., Invel, d. o. o., Inova, d. o. o., Silab, DKRO, GZS, ZITS.

Leta 1978 je bil izvoljen za docenta za predmete tehnologija gradiv I, II in varilna tehnika I, II na UM. Sodeloval je pri največjih tehnoloških projektih, raziskovalno-razvojnih programih in projektih v Gorenju, številne je tudi vodil; prav tako je vodil  tudi največje razvojne projekte v TCL s področja standardov serije ISO 9000, EN 45000 in standarda ISO/IEC 17025. Bil je vodja evidentirane RR skupine za preskušanje, certificiranje in sisteme kakovosti pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, ustanovitelj zavoda TCL kot pravnega naslednika Gorenja raziskave in razvoj, d. o. o. Leta 1978 je pridobil prvo mednarodno priznano akreditacijo za laboratorije v Sloveniji in leta 2004 prvo notifikacijo za laboratorije v Sloveniji za Priglašen organ EU.

Delo
  • 1977: Postavitev modela strukture staljenih žlinder in računanje termdinamičnih aktivnosti psevdoternega sistema
  • 1997: Tehnična zakonodaja in nizkonapetostna direktiva Evropske unije
Nagrade in priznanja
  • 1987: red dela s srebrnim vencem za uspehe pri strokovnem delu
Viri in literatura

Cobiss - osebna bibliografija, šifra raziskovalca 02800


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti