De Costa, Anton - Pedagog, tabornik, politik
21. 2. 1942

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju, nižjo gimnazijo v Šoštanju, učiteljišče v Tolminu, študij telesne vzgoje pa...  <<Več>>
De Costa, Barbara - Glasbenica
11. 5. 1976

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, gimnazijo Velenje, Univerzo za glasbo in upodabljajoče umetnosti v avstrijskem Gradcu in Deželni...  <<Več>>
De Costa, David - Športnik, trener, pedagog
15. 6. 1976

V Velenju je obiskoval OŠ Bratov Mravljak in gimnazijo, nato pa diplomiral na FŠ v Ljubljani. Bil je trener alpskega smučanja v SK Velenje in 8 let demonstrator...  <<Več>>
de la Fontagne grof d´Harnoncourt-Unverzagt, Hubert Heinrich - Plemič
05. 12. 1827 — 28. 12. 1897

Mlajši sin grofa Huberta Ludwiga de la Fontaine d'Harnoncourt-Unverzagt in njegove žene Sophie pl. Haugwitz. Bil je poročnik, v obdobju 1851−1858 lastnik Gradu...  <<Več>>
de la Fontaine grof d´Harnoncourt-Unverzagt, Maximilian Viktor - Plemič
23. 4. 1820 — 27. 2. 1867

Starejši brat grofa Huberta Heinricha de la Fontaine d'Harnoncourt-Unverzagta, v obdobju 1851−1858 lastnika Velenjskega gradu. Na njegovem posestvu si je okrog...  <<Več>>
Delčnjak, Franc - Glasbenik
18. 12. 1939 — 15. 11. 1969

Obiskoval je obrtno šolo in se izučil za mizarja. Zaposlen je bil v velenjskem rudniku v mizarski delavnici do invalidske upokojitve leta 1966. Ukvarjal se je s...  <<Več>>
Demšar, Valter - Zbiratelj
06. 9. 1917 — 09. 7. 1993

Obiskoval je OŠ Velenje. Po končani Državni trgovski akademiji v Mariboru je leta 1947 diplomiral na EF v Zagrebu. Kot prvi diplomirani ekonomist na RLV je od...  <<Več>>
Dermol, Peter - Župan, politik, gospodarstvenik
26. 1. 1978

Obiskoval je OŠ Gorica, OŠ Šalek in OŠ Veljka Vlahovića (zdaj Livada). Po končani srednji šoli na ŠCV je diplomiral na FERI v...  <<Več>>
Destovnik, Karel - Kajuh - Literat, narodni heroj
13. 12. 1922 — 22. 2. 1944

Bil je prvi otrok Marije Vasle in Jožeta Destovnika. Vzdevek Kajuh je dobil po imenu rojstne hiše svojega deda v Skornem pri Šoštanju. Po...  <<Več>>
Diacci, Alojz - Rudarski strokovnjak, montanist, direktor
— 18. 1. 2000

Po zaključku šolanja na celjski gimnaziji se je leta 1950 vpisal na ljubljansko montanistiko. V obdobju 1958 −19 64 je bil zaposlen na velenjskem...  <<Več>>
Djordjevič, Marija Ana - Direktorica, kulturna delavka
05. 11. 1930 — 03. 8. 2022

Obiskovala je OŠ v Škalah in meščansko šolo v Šoštanju ter končala dvoletno podjetniško šolo v Labinu v Istri. V...  <<Več>>
Djordjevič, Rajko - Glasbenik, podjetnik
12. 11. 1954

Obiskoval je III. OŠ v Celju, OŠ Gustava Šiliha v Velenju, poklicno kovinarsko šolo v Velenju in srednjo tehnično šolo v Mariboru. V letih...  <<Več>>
Djukić - Šuklar, Ljiljana - Glasbenica
04. 7. 1958

Osnovno in srednjo šolo je končala v Novem Sadu. Diplomirala je leta 1982, magistrirala pet let kasneje. Od leta 1982 - 1986 je delala kot asistentka dirigenta pri...  <<Več>>
Dmitrovič, Todor - Direktor, politik
15. 3. 1938

OŠ je obiskoval v Novi Topoli pri Banja Luki in nižjo gimnazijo - realko v Gradiški (BiH). Nato je končal Srednjo tehniško šolo, smer...  <<Več>>
Dolejši, Nataša - Agronomka
21. 12. 1967

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha in Veljka Vlahovića v Velenju (1974−1982), zaključila dva letnika Gimnazije Velenje (1982−1984) in nato končala...  <<Več>>
Dolejši, Štefan Maks - Obrtnik, direktor, družbenopolitični delavec
03. 3. 1944 — 14. 4. 2014

Osnovno šolo je obiskoval v Mekinjah pri Kamniku in Šoštanju, nižjo gimnazijo pa Šoštanju. Leta 1963 je zaključil učiteljišče v...  <<Več>>
Dolinar , Dušan - Pedagog
09. 7. 1945

Obiskoval je OŠ Puconci in Gimnazijo Murska Sobota. Diplomiral je iz pedagogike in sociologije na FF UL. Leta 1971 se je zaposlil na Pedagoškem inštitutu...  <<Več>>
Dolinšek, Blaž - Doktor znanosti, gradbinec
22. 1. 1967

Obiskoval je osnovno šolo Gustava Šiliha v Velenju, l. 1985 končal Srednjo gradbeno šolo v Celju, smer gradbeni tehnik. Diplomiral l. 1992 na FAGG v...  <<Več>>
Dolinšek, Ivan - Sadjar
06. 8. 1896 — 21. 5. 1974

Osnovno šolo je obiskoval v Šentilju in leta 1914 končal dveletno Vinarsko in sadjarsko šolo v Mariboru. Po končani 1. sv. v., v kateri je...  <<Več>>
Draž, Tomaž - Modni oblikovalec, podjetnik
09. 5. 1966

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani srednji elektrotehniški šoli na ŠC Velenje je študiral elektroniko na EF v...  <<Več>>
Draž, Urška - Modna oblikovalka, podjetnica
31. 3. 1971

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca. Po končani gimnaziji naravoslovne smeri na ŠCV je diplomirala na NTF, oddelku za oblikovanje tekstilij in oblačil. Leta...  <<Več>>
Drev, Ana - Športnica
06. 8. 1985

OŠ je zaključila v Šmartnem ob Paki, končala 1. gimnazijo v Celju (športni oddelek) ter nadaljevala študij na FF UL, smer primerjalna književnost...  <<Več>>
Drev , Anica - Pedagoginja, kulturna delavka, turistična delavka
23. 7. 1950

Po končani OŠ v Vinski Gori in Velenju je šolanje nadaljevala na Pedagoški gimnaziji Celje ter PA Maribor. Zaposlila se je v OŠ Vojnik, POŠ...  <<Več>>
Drev, Marjan - Kipar
16. 12. 1955

Osnovno šolo je končal v Šmartnem ob paki, gimnazijo v Celju. 1982 je zaključil študij kiparstva in 2006 magisterij iz likovne teorije na Akademiji za...  <<Več>>
Drk, Branka - Medicinska sestra, humanitarna delavka, igralka
04. 12. 1955

Končala je Srednjo zdravstveno šolo v Varaždinu in VŠZD v Ljubljani. V letih 1974−1979 je delala v Medicinskem centru v Čakovcu, 1979−1980  v...  <<Več>>
Drobež , Jože - Gasilec
19. 6. 1948 — 13. 12. 2019

Obiskoval je OŠ Staro Velenje, OŠ Mihe Pintarja Toleda in OŠ Gustava Šiliha Velenje. Končal je poklicno šolo na RŠC, srednjo pa ob...  <<Več>>
Drofelnik, Franc - Kmetovalec, gasilec
04. 10. 1927

Po končani osnovni šoli je leta 1951 opravil tečaj gozdarstva v Dolenjskih Toplicah; dve leti je bil zaposlen na Okraju Šoštanj, nato pa 22...  <<Več>>
Duh, Ana Marija - Gasilka
06. 7. 1942

Obiskovala je OŠ Šmartno ob Paki in končala srednjo oblačilno šolo v Žalcu. Od leta 1966 do 1992 je bila zaposlena v Gorenju. V letih 1957–1961...  <<Več>>
Dular, Alojz - Rudarski strokovnjak, politik
09. 3. 1903 — 25. 8. 2002

Diplomiral je leta 1926 na TF v Ljubljani, v letih 1926–1941 je služboval v trboveljskem premogovniku. Med NOB je bil član Znanstvenega inštituta in komisije za...  <<Več>>
Dvornik, Janez - Družbenopolitični delavec
11. 12. 1956

Osnovno šolo v Šmartnem ob Paki je obiskoval v letih 1963−1971, RŠC v Velenju 1971−1974. V obdobju 1974−1982 je bil zaposlen v TGO...  <<Več>>
Dvornik , Maks - Športnik, športni delavec, igralec
17. 9. 1916 — 09. 3. 2008

Po končani meščanski šoli je postal kleparski mojster; učil se je pri priznanem šoštanjskem kleparju Zeliču. Po vojni je bil kratek čas...  <<Več>>
Džumhur, Ibrahim, Ibro - Arhitekt, projektant, slikar
04. 2. 1947 — 31. 12. 2010

Mladost je preživljal v Celju in Konjicu. Osnovno in srednjo gradbeno tehnično šolo je končal v Celju in nadaljeval šolanje na Fakulteti za arhitekturo. Prva...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti