Slika
Natisni Seme, Karl (tudi Drago)
gledališki ustvarjalec, pedagog, družbenopolitični delavec, veteran vojne za Slovenijo

Rojen: 24. 3. 1947, Trbovlje
Življenjepis

OŠ je končal v Dolu pri Hrastniku, srednjo trgovsko šolo v Laškem. 1963 je prišel v Velenje, 1967 končal poklicno šolo za rudarskega strojnika in se zaposlil na RŠC Velenje, kjer je delal do 1986 kot kopač in inštruktor na odkopu, nato ključavničar, vodja montažnih del, vodja pravne in kadrovske službe, vodja delovne skupnosti EKO (1983).

V letih 1986−1990 je bil izvršni sekretar OK ZKS Velenje. Od 1990 do upokojitve leta 2000 je bil zaposlen v Premogovniku Velenje kot poslovodja in vodja izobraževanja strojnih mehanikov. V letih 1999−2003 je bil vodja vodičev v Muzeju premogovništva. Bil je tudi jamski reševalec (1970−1976) in član predavateljskega aktiva Delavske univerze Velenje (1978−1990). Dodatno se je izobraževal predvsem pedagoško, končal je tudi politično šolo Josipa Broza Tita v Kumrovcu (1977).
Bil je član delegacije SO Velenje za Zbor občin SRS (1974−1978), izvajalec številnih funkcij v DO RŠC (1972−1976), član komiteja za Družbene dejavnosti SO Velenje (1978−1982), član sveta MO velenje (2000−2006), predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOV (2002−2006) in njegov podpredsednik še danes.
V letih 1986−2000 je bil predsednik Mešanega pevskega zbora Svoboda Šoštanj. Od 2010 je predsednik Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Velenje.
V JLA je pridobil čin vodnika, v Šaleško-koroški brigadi TO je do konca desetdnevne vojne 1991 mdr. opravljal delo politkomisarja. Je vojni veteran in član Veteranske in častniške organizacije.

Delo

Od 1964 je član Gledališke skupine Velenje in gledališki igralec, recitator, scenarist, režiser ter povezovalec. Bil je predsednik komisije za kulturo pri Občinski organizaciji ZSMS Velenje (1964−1967), predsednik ZKO Velenje (1973−1976), predsednik Kulturne skupnosti Velenje (1974−1978), predsednik IO Kulturne skupnosti Velenje (1978−1982), član IO ZKO Šaleške doline (od 1974 do danes), delegat v skupščini kulturne skupnosti Slovenije in član izvršnega odbora (1978−1982).

V amaterskem gledališču Velenje je igral v gledaliških delih: Celjski grofje (1964), Rokovnjači (1965), Krčmarica Mirandolina (1966), Hodl de Bodl (1967), Nebeški odred (1970), Večer Ciganske poezije (1974), Klobčič (1974), Gospod Evstahij (1975), Zrušek (1974), Vaja zbora (2006), Iz zadrege v zadrego (2007), V paradižu ni svetnika (2008), Zakon je zakon (2009).
Od leta 1965 upodablja osrednji lik Dedka Mraza v Šaleški dolini.

Nagrade in priznanja
  • 1976: odličje OŠTO TO Velenje
  • 1977: priznanje Zveze rezervnih vojaških starešin
  • 1982: medalja dela in Kajuhova nagrada
  • 1984: Napotnikovo priznanje
  • 1988: medalja zaslug za narod s srebrnim vencem
  • 1996: plaketa MO Velenje in priznanje ZKO Slovenije za dolgoletno in uspešno delo v kulturi
  • 2007: grb MO Velenje
Viri in literatura
  • U. Hrast (Vlado Vrbič), Zaleščanski portreti, Naš čas, Velenje 1998, str. 152−157.
Spletne povezave

www.knjiznica-velenje.si/3311


Dodano 04.02.2013.
Zadnja sprememba 10.10.2023.

Nastavitve zasebnosti