Slika
Natisni Skarlovnik, Bernard
družbenopolitični delavec

Rojen: 10. 7. 1929, Plešivec
Umrl: 25. 7. 2019, Gaberke
Življenjepis

Obiskoval je OŠ Plešivec in se nato izučil za kvalificiranega kopača premoga. V letih 1946−1949 je bil zaposleni v TUŠ, od 1952 do 1980 pa na RLV. V letih 1969−1973 je bil član DPZ SO Velenje, 1974−1978 delegat in predsednik delegacije za zbor KS SO Velenje, 1975−1978 predsednik KO SZDL Gaberke, 1969−1978 predsednik delegacije KS Gaberke za zbor KS SO Velenje, član ObO ZB NOB Velenje, 1978−1982 predsednik skupščine KS Gaberke, 1970−1976 tajnik KS Družmirje - Gaberke, več mandatov član sveta KS Družmirje - Gaberke in Gaberk, 1973−2010 sekretar krajevnega združenja ZB NOB Družmirje - Gaberke, 1974-78 član odbora za izgradnjo doma krajanov Gaberk in 1980−1990 gradbenega odbora za izgradnjo gasilskega doma, 1976−1981 in 1983−1985 član UO PGD in tajnik PGD Gaberke, 1988−1992 blagajnik PGD Gaberke, 1993−1997 predsednik nadzornega odbora PGD Gaberke, 1998−2003 predsednik častnega razsodišča PGD Gaberke, nekaj let sodnik porotnik na Okrajnem sodišču Velenje ter udeleženec številnih udarniških akcij.

Nagrade in priznanja
 • 1971, 1981: priznanje za požrtvovalno delo na RLV
 • 1972: srebrno priznanje OF slovenskega naroda
 • 1981: priznanje Izvršnega sveta občine Velenje
 • 1983: red dela s srebrnim vencem
 • 2005: plaketa Občine Šoštanj
 • 1996: priznanje za uspešno in prizadevno delo ter sodelovanje pri ohranjanju tradicij NOB in spominov na 2. sv. v.
 • 1996: priznanje za večletno nesebično požrtvovalno delo na ZDUS Šoštanj
 • 2001: priznanje za uspešno in prizadevno delo sekretarja Krajevnega združenja ZB NOB Gaberke
 • 2010: srebrna plaketa Združenja borcev za vrednote NOB Slovenije 

GASILSKA PRIZNANJA:

 • 1980: republiško gasilsko odlikovanje III. stopnje
 • 1983: občinsko gasilsko odlikovanje I. stopnje
 • 1990: republiško gasilsko odlikovanje II. stopnje
 • 2000: republiško gasilsko odlikovanje I. stopnje
 • 1985: pisno priznanje za sodelovanje in krepitev požarnega varstva
 • 1989: diploma Gasilske zveze Velenje za vestno in požrtvovalno delo ter krepitev razvoja požarnega varstva
 • 2004: listina o imenovanju za častnega člana PGD Gaberke
 • 2001: plaketa gasilskega veterana
 • 2000: zlata plaketa PGD Zibika
 • priznanje za 40 let prizadevnega delovanja v gasilstvu
Viri in literatura
 • arhiv Krajevne skupnosti Gaberke
 • arhiv Prostovoljnega gasilskega društva Gaberke - bilteni PGD Gaberke
 • arhiv ZB NOB Gaberke

 

GalerijaDodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 07.08.2019.

Nastavitve zasebnosti