Slika
Natisni Stropnik, Karl
družbenopolitični delavec, funkcionar

Rojen: 06. 9. 1942, Škale, Velenje
Življenjepis

Obiskoval je OŠ Škale, Pesje in Šoštanj in Obrtno šolo v Velenju. Opravil je tudi več izobraževanj iz vojaških znanj v Zagrebu, v Pulju in Poljčah. Najprej je bil osemnajst let zaposlen na ESO. V letih 1982−1988 je opravljal funkcijo člana IS občine Velenje, od 1986 do 1990 pa funkcijo člana Sveta za ljudsko obrambo, varnost in družbeno samozaščito. V letih 1982−1994 je na Premogovniku Velenje opravljal delo upravitelja varnostnih in obrambnih načrtov. Štiri leta je bil predsednik odbora uporabnikov pri Samoupravni komunalni interesni skupnosti, opravljal  je tudi funkcijo člana občinskega gradbenega odbora za izgradnjo telefonije SV predela občine. Šestnajst let je bil pripadnik TO Velenje, med drugim pet let v OŠ TO Velenje kot pomočnik komandanta za zaledje. Od 1994 do 2010 je bil član sveta MOV. Od 1998−2002 je opravljal funkcijo predsednika odbora za gospodarske javne službe MOV.

 

Nagrade in priznanja
  • red dela s srebrnim vencem
  • več priznanj za inovacije
  • srebrni znak OF
  • zlati znak OF
  • več priznanj OŠ TO Velenje
  • grb MOV 2006
  • bronasto priznanje za požrtvovalnost 1990/91
  • več gasilskih priznanj
  • častni krajan KS Konovo
  • zlati grb MOV

 

 

Spletne povezave

http://www.velenje.com

 


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 25.07.2017.

Nastavitve zasebnosti