Slika
Natisni Sorè , Anton
doktor znanosti, geograf, pedagog

Rojen: 28. 12. 1925, Velenje
Umrl: 28. 1. 2015, Celje
Življenjepis

Obiskoval je OŠ Velenje, Realno gimnazijo Celje, Staatliche Wirtschaftsschule Cilli, Anastasius – Grün – Schule (Oberschule für Jungen in Rann (Brežice) in maturiral na Državni realni gimnaziji Celje. Diplomiral je na Prirodoslovno matematični fakulteti UL (1951) ter opravil strokovni izpit za naziv prof. srednje šole (1954). Leta 1965 je na FF UL doktoriral iz geografskih znanosti. Poučeval je na Učiteljišču – Pedagoška gimnazija - Gimnazija Center Celje (1951−1991), vmes na Srednji medicinski šoli Celje (1954−1980) in PA UM (1974−1982).  Leta 1979 je bil na PA UM habilitiran za naziv izredni profesor. Preučeval je učinke industrializacije v Velenjski kotlini, Celje in njegovo gravitacijsko območje, demografske razmere na Voglanjskem ter posledice naravnih nesreč na geografsko okolje; ukvarjal se je tudi s prometno in turistično fotografijo.

Delo

Pomembnejša dela: Agrarna geografija Zgornjega Soteljskega (doktorska disertacija, 1964), Velenjska kotlina včeraj in danes (1963), Geografija nekaterih delov celjske makroregije (1969). Železniška proga Celje-Velenje-Dravograd in velenjski železničarji (1995). Objavil je več strokovnih člankov, tudi s področja Šaleške doline, kot so: Povodenj v Šaleški dolini (1954), Šaleška dolina (1957), Nova velika dela v Šaleški dolini (1960), Največja populacijska in ekonomska gibanja v Velenjski kotlini (1973-74), Novejša populacijska in ekonomska gibanja v Velenjski kotlini (1974), Montanogena ugrezninska jezera v Velenjski kotlini (1974), Nekaj primerjalnih podatkov o prebivalstvu Celja in Titovega Velenja (1982−1983), Mostovi v porečju Savinje (1996) ipd.

Nagrade in priznanja
 • 1950: študentska Prešernova nagrada, Ljubljana
 • 1970: nagrada Slavka Šlandra, Celje
 • 1972: priznanje Geografskega društva Slovenije, Ljubljana
 • 1978: priznanje Pedagoškega šolskega centra, Celje
 • 1980, 1981: republiško priznanje za mentorsko delo pri raziskovalnih nalogah, Ljubljana
 • 1980, 1981: diploma Mladi za napredek Celja, Celje
 • 1985: Prešernovo priznanje Kulturne skupnosti občine Celje
 • 1985: Roševo priznanje Zavoda republike Slovenije za šolstvo Celje
 • 1986: priznanje Sveta Pedagoške fakultete v Mariboru
 • 1989: odlikovanje z redom dela s srebrnim vencem, Beograd
 • 1997: Ilešičevo priznanje, Zveza Geografskih društev Slovenije, Ljubljana
 • 2002: Melikovo priznanje – najvišje strokovno priznanje Zveze Geografskih društev Slovenije, Ljubljana
Viri in literatura
 • Cobiss - osebna bibliografija raziskovalca št. 09446
 • Geografski vestnik 1985
 • Delo, 4. 1. 1996
 • Novi tednik, 14. 11. 2002
 • Geografski obzornik 2002
 • Enciklopedija Slovenije, 12 knjiga, Ljubljana 1998
 • Osebnosti. Veliki slovenski biografski leksikon, Ljubljana 2008, str. 1054

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 06.10.2015.

Nastavitve zasebnosti