Slika
Natisni Tičič, Milica, Ljudmila
gospodarstvenica

Rojena: 16. 6. 1954, Zavodnje nad Šoštanjem
Življenjepis

Obiskovala osnovno šolo Mihe Pintarja Toleda v Velenju in Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju. Srednjo ekonomsko šolo je obiskovala v Celju, Visoko ekonomsko šolo (VEKŠ) v Mariboru. Diplomirala je leta 1982. 1973 se je zaposlila v bolnišnici v Topolšici, v letih 1974 in 1975 je bila zaposlena na NLB, 1976–1980 na Vegradu, 1981–1990 na občini Velenje. Od 1991 do 2001 je bila direktorica na Figaru, d. d.

V obdobju 1991–2001 je opravljala funkcije: članica mestnega sveta MO Velenje, predsednica UO Sklada stavbnih zemljišč pri MOV, predsednica odbora za gospodarsko infrastrukturo pri MOV, predsednica Združenja podjetnikov Savinjsko-šaleške regije pri GZS in članica UO območne gospodarske zbornice Velenje. Aktivna je tudi v ljubiteljski kulturi (članica Društva šaleških likovnikov, citrarka ...).

Nagrade in priznanja
  • 2001: priznanje za uspešno vodenje podjetja (Agencija za poslovne raziskave Ljubljana)
  • priznanje za za podporo in vzpodbujanje razvoja podjetništva v Sloveniji (Gospodarska zbornica Slovenije)  

Dodano 24.11.2012.
Zadnja sprememba 05.07.2013.

Nastavitve zasebnosti