Slika
Natisni Terglav, Avgust
rudarski strokovnjak, športnik

Rojen: 06. 10. 1939, Celje
Umrl: 17. 4. 1997, Celje
Življenjepis

OŠ je obiskoval v Velenju, leta 1959 končal Rudarsko tehnično šolo v Ljubljani in 1967 diplomiral na Rudarski fakulteti na oddelku za montanistiko v Ljubljani. Prvo prakso v RLV je opravil pri šestnajstih letih in v rudniku se je 1968 tudi zaposlil. Sprva je bil asistent v jami Zapad, nato tehnični vodja jame Vzhod. 1976 je postal vodja študijskega oddelka in pomočnik direktorja premogovnika, nato pa 1979 začel voditi proizvodnjo premoga kot glavni inženir. Istega leta je prevzel tudi mesto vodje rudniške reševalne čete. Od 1988 do invalidske upokojitve 1991 je bil tudi vodja centralne jamske reševalne službe za Slovenijo in Hrvaško.

Delo

Njegovo delo je bilo povezano z razvojem odkopne metode, uvajanjem mehaniziranega odkopavanja, krajšanjem odkopne fronte in težnjo po čim večji proizvodnji v RLV. V nesrečah, ob jamskih požarih z vdori vode in plinov, je kot vodja reševanja posredoval v 37 akcijah. Letno je sodeloval pri organizaciji in izvedbi reševalnih vaj v vseh slovenskih rudnikih. Bil je mentor mnogim mladim inženirjem. V letih 1974−1989 je bil član Rudarske godbe. Aktivno je prispeval tudi k razvoju in popularizaciji moškega rokometa v občini Velenje, saj je pri TVD Partizan igral kar 15 let (v letih 1955−1970).

Nagrade in priznanja
 • 1970: priznanje za 15 let aktivnega igranja rokometa in vestno ter požrtvovalno delo v rokometu v Velenju
 • 1981: red zaslug za narod s srebrno zvezdo od predsedstva SFRJ
 • 1982: priznanje OF, Titovo Velenje, SZDL
 • 1984: priznanje za uspešno vodenje in velik prispevek k razvoju jamske reševalne službe RLV
 • 1985: priznanje Georg Agricola za častnega člana, Zveza rudarskih geoloških in metalurških inženirjev in tehnikov SRS, Ljubljana
 • 1987: priznanje Inovator občine Velenje, Zveza sindikatov Slovenije, Velenje
 • 1992: priznanje za sodelovanje, aktivni prispevek k razvoju in k popularizaciji moškega rokometa v občini Velenje (ob 40-letnici moškega rokometa v Šaleški dolini)
 • priznanje za 15 let sodelovanja v Rudarski godbi
 • Gallusovo priznanje
 • Musijeva značka kot posebno priznanje za vloženi trud in prizadevno delo v PH / MH
 • priznanje Vodja jamske reševalne čete – priznanje slovenskih rudnikov za pripravo vsakoletnih reševalnih vaj v vseh slovenskih rudnikih (Velenje, Trbovlje, Hrastnik, Laško, Zagorje, Črna na Koroškem, Idrija, Žirovski Vrh)
Spletne povezave
 • www.dlib.si: Rudnik potrebujemo in drago plačujemo, Novi tednik, glasilo občinskih organizacij SZDL Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Žalec., 10. 12. 1987, št. 49, str. 1.
 • http://www.rlv.si/si/files/default/Rudar/2009/rudar04_09.pdf, Rudar, časopis premogovnika Velenje in povezanih družb, april 2009, št. 4, str. 13.
 • www.dlib.si: Priznanja godbenikom, Naš čas, 10. 12. 1987, letnik 23, št. 49, str. 1.
 • www.dlib.si: RLV prekinitev dela in izsiljeni sestanki »Neutemeljene zahteve rudarjev«, Naš čas, 16. 1. 1986, letnik 22, št. 2, str. 1.
 • www.dlib.si: Športni dogodki – rokomet, Rudar (glasilo delovnega kolektiva RLV), 18. 8. 1962, leto III, št. 14, str. 10.
GalerijaDodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti