Slika
Natisni Grebenšek, Ciril
funkcionar, udeleženec NOB, glasbenik

Rojen: 05. 7. 1921, Velenje, Stara vas
Umrl: 07. 1. 2008, Velenje, Stara vas
Življenjepis

Obiskoval je šestrazredno osnovno šolo v Velenju in nato štiriletno meščansko šolo v Šoštanju. Končal je Državno rudarsko in fužinarsko šolo v Ljubljani. Od leta 1938 do upokojitve 1979 je bil zaposlen na RLV, kjer je kot začetnik opravljal jamomerska dela, kasneje pa  poslovodska in nadzorniška dela v jami.
V mladosti se je ukvarjal s športom, igral harmoniko in klavir ter bil dolgoletni član raznih pevskih društev.  Od leta 1930 do začetka 2. sv. vojne je bil član Sokolskega društva v Velenju. Med 2. sv. vojno je bil udeleženec NOB.
Po vojni je opravljal številne upravne in politične funkcije na RLV in v občini Velenje.
Med leti 1947 in 1955 je bil tajnik in podpredsednik Krajevnega ljudskega odbora Velenje, 1953-1957  član Okrajnega zbora proizvajalcev, 1957-1961 predsednik Upravnega odbora RLV, 1962-1964 sekretar komiteja ZK RLV, 1969-1973 odbornik Zbora delovnih skupnosti SO Velenje, 1969-1973 član Občinskega komiteja ZKS Velenje, 1974-1982 član IS SO Velenje, 1968-1972 član zvezne konference sindikatov rudarstva in energetike SFRJ. Bil je tudi predsednik Godbe na pihala RLV in več kot trideset let komandant rudarske čete RLV.
Aktiven je bil tudi v organizaciji Zveze borcev NOB Velenje in Združenju rezervnih vojaških starešin Velenje (ZRVS).

 

Delo
  • Medalja zaslug za narod
  • Medalja za hrabrost
  • Red za vojaške zasluge s srebrnimi meči
  • Red dela s srebrnim vencem
  • Plaketa ZROP (Zveze rezervnih oficirjev in podoficirjev Slovenije)
  • Plaketa ZSS (Zveze sindikatov Slovenije)
  • Srebrna Gallusovo značko za dolgoletno glasbeno udejstvovanje

Dodano 08.01.2018.
Zadnja sprememba 01.03.2018.

Nastavitve zasebnosti