Slika
Natisni Grebenšek, Andrej
gospodarstvenik, družbenopolitični delavec

Rojen: 03. 12. 1947, Velenje, Stara vas
Življenjepis

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja - Toleda, končal Tehniško šolo Celje in diplomiral na višještudijskem programu na FS UL. Od leta 1968 do upokojitve 2010 je bil zaposlen v Gorenju, kjer je kot začetnik opravljal referentska, pozneje pa zahtevnejša vodstvena dela, vse do članstva v Upravi TGO. Bil je član Upravnega odbora Savinjsko Šaleške GZ.
V mladosti se je aktivno ukvarjal s športom. Mdr. je bil tudi član Košarkarskega kluba Velenje in Kotalkarskega kluba Velenje. Igral je klarinet pri Rudarski godbi na pihala. Več kot 40 let se ukvarja z lovstvom.
V letih 1968-1969 je bil predsednik Tovarniške konference ZSMS v Gorenju TGO, 1968-1969 član predsedstva OK ZSMS Velenje, v letih 1974-1978 predsednik konference delegacij KS Stara vas za SIS v občini Velenje, 1978-82 član OK ZKS Velenje, 1983-1987 član predsedstva OK SZDL Velenje, 1986-1990 pa podpredsednik Skupščine občine Velenje.
Med leti 1984-1996 in 2000-2004 je bil predsednik Sožitja, medobčinskega društva za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju Velenje, 2002-2006 koordinator društev Sožitja za Celjsko, Savinjsko, Šaleško in Koroško območje, 1998-2006 član IO Sožitja Zveze društev za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju Slovenije, 1994-2002 član Sveta Zdravstvenega doma Velenje in od 2002-2015 predsednik Sveta Varstveno delovnega centra SAŠA.

 

 

 

 

 

  

Delo

Kot politik in aktiven podpornik ekološkega gibanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je pri delovanju v SZDL ter SO Velenje zavzemal in pripomogel k sanaciji okoljskih posledic izkopavanja premoga ter proizvodnje električne energije v Šaleški dolini.
Na socialno varstvenem področju je bistveno pripomogel k razvoju sistema družbenega varstva oseb z motnjo v duševnem razvoju v Šaleški dolini in širše. 

 

Nagrade in priznanja
  • 1986: medalja Zaslug za narod
  • 1980: bronasti znak OF
  • 2015: zlati znak za lovske zasluge  

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 08.01.2018.

Nastavitve zasebnosti