Slika
Natisni Gorogranc, Ivan
družbenopolitični delavec, direktor

Rojen: 08. 3. 1933, Slovenj Gradec
Umrl: 03. 6. 2016, Celje
Življenjepis

Po končani osnovni in obrtni šoli, kjer se je izučil za soboslikarja, je opravil še delovodske tečaje in seminarje. V obdobju 1947−1950 je opravil vajeniško dobo, 1950−1960 je bil zaposlen na RLV. 
V letih 1960−1978 je bil direktor Stanovanjskega podjetja Velenje, 1978−1988 sekretar OZ Šaleške doline. Od leta 1947 je član GOZ Velenje, član ObO in okraja Celje, član OŠ TO Velenje,  funkcionar raznih gasilskih forumov, predsednik skupščine SIS za požarno varnost, SIS za preskrbo in prehrano občine Velenje in okraja Celje, sodnik porotnik sodišča v Celju, predsednik DS delovne skupnosti OZS.

Nagrade in priznanja
  • orden za vojaške zasluge s srebrnimi meči
  • red zaslug za narod s srebrno zvezdo
  • srebrni znak OF
  • zlata plaketa jugoslovanske ZRVS
  • častni znak Zveze slovenskih častnikov
  • najvišje odlikovanje Gasilske zveze slovenije za posebne zasluge
  • 1970: Kajuhova nagrada občine Velenje
Viri in literatura
  • Vlado Vrbič, Zaleščanski portreti, Naš Čas
Spletne povezave

http://www.knjiznica-velenje.si/filelib/2010-knjiznica/domoznanstvo/zalescanski_portreti/nc35_02_09_2010_ivan_gorogranc.pdf

 


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 10.07.2017.

Nastavitve zasebnosti