Slika
Natisni Mlinšek, Dušan
doktor znanosti, pedagog

Rojen: 30. 9. 1925, Velenje
Umrl: 15. 12. 2020, Ljubljana
Življenjepis

Diplomiral je na fakulteti za gozdarstvo in agronomijo v Zagrebu in doktoriral na zvezni TVŠ v Zürichu. V letih 1950−1960 je delal pri gozdnih gospodarstvih v Murski Soboti, Novem mestu in Slovenj Gradcu. Leta 1960 je bil izvoljen za docenta, 1961 za izrednega in 1971 za rednega profesorja za gojenje gozdov in krajinsko ekologijo na BTF v Ljubljani.

Na pedagoškem področju je uvajal nove učne metode, bil je dejaven zlasti kot mentor in organizator strokovnih seminarjev, visokošolskih dnevov in posvetovanj. Kot  raziskovalec je razvil nove načine proučevanja gospodarskih, gorskih in sonaravnih gozdov ter pragozdov, temelječe na celostnem vrednotenju dogajanj v naravi. Od 1963 je bil dejaven v Mednarodni zvezi gospodarskih raziskovalnih organizacij (IUFRO), v kateri je 10 let vodil oddelek za gojenje gozdov in okolje in bil v obdobju 1982−1986 njen predsednik. 1986 je bil organizator 18., najodmevnejšega svetovnega kongresa te organizacije v Ljubljani. Osnoval je mednarodno sekcijo evropskih visokošolskih profesorjev za gojenje gozdov in evropsko zvezo gozdarjev za sonaravno gojenje gozdov Pro silva. Je dopisni član Akademije gozdarskih znanosti v Firencah. V slovenščini je objavil več kot 200, v tujem jeziku pa okrog 75 znanstvenih in strokovnih člankov.

Delo
 • 1959: Untersuchungen über den Zustand und die Pflege der Bauernwälder in Pohorsko Podravje
 • 1965: Rdeči bor v vzhodni Sloveniji
 • 1968: Sproščena tehnika gojenja gozdov na osnovi nege
 • 1992: Pragozd v naši krajini
Nagrade in priznanja
 • 1989: Jesenkovo priznanje
 • 1991: ambasador znanosti RS
 • 1992: zaslužni prof. ljubljanske univerze
 • 1997: častni doktor Univerze v Oslu
 • 2007: častni občan Mestne občine Velenje
Viri in literatura
 • Enciklopedija Slovenije, 7. zvezek, MK 1993, str. 192
 • Osebnosti, MK 2008, str. 722
Spletne povezave

http://www.gea-on.net/clanek.asp?ID=242

http://www.gea-on.net/isci.asp?besede=sonaravnega

http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/7197

 


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 23.03.2021.

Nastavitve zasebnosti