Slika
Natisni Melanšek, Franc
Rojen: 12. 2. 1896, Ljubno ob Savinji
Umrl: 03. 1. 1978, Velenje
Življenjepis

Rojen na Ljubnem ob Savinji je končal osem razredov osnovne šole, nato nadaljeval tri razrede obrtne šole v Velenju in dosegel končno izobrazbo s končanim strokovnim izpitom in nazivom usnjarski mojster. Usnjar je bil od 1928 do 1950, nato do upokojitve vodja zbiralnice kož Koteks - Tobus Ljubljana, PE Velenje.

Delo

Pred drugo svetovno vojno je bil član društva Sokol, po vojni občinski odbornik OLO Šoštanj in Mozirje, član obrtne zbornice, sodni cenilec, od 1921 do 1948 poveljnik GD Velenje, od 1949 do 1971 predsednik GD Velenje, nato častni predsednik, blagajnik odbora Maistrov borec, deloval v odboru Šoštanj-Velenje.

Nagrade in priznanja

- najvišja gasilska priznanja Gasilske zveze Slovenije,

- odlikovanje 2. stopnje Vatrogasnog saveza Jugoslavije Beograd leta 1955,

- odlikovanje SFRJ Beograd za zasluge in dosežene uspehe z  redom dela s srebrnim vencem leta 1969.


Dodano 11.12.2014.
Zadnja sprememba 24.02.2016.

Nastavitve zasebnosti