Slika
Natisni Malenkovič, Vladimir
doktor znanosti, gospodarstvenik

Rojen: 14. 7. 1966, Ruma, Srbija
Življenjepis

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj OŠ Livada). Po končanem šolanju na CSŠ je diplomiral na NTF v Ljubljani, magistriral in leta 2005 doktoriral na EF v Ljubljani.
V letih 1993–2001 je bil zaposlen na PV; v obdobju 2001–2003 je bil pomočnik direktorja in direktor v podjetju GOST, 2004–2009 direktor HTZ Velenje, I. P., in 2004 državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo. Od 2010 je zaposlen na HSE kot svetovalec poslovodstva, od 1. 12. 2011 je član uprave Premogovnika Velenje.
V letih 2001–2005 je bil svetnik v Občini Šoštanj, je član različnih nadzornih svetov, predstavnik Slovenije v delovnih telesih EURACOAL-a, občasni predavatelj in predsednik usmerjevalne komisije za področje menedžmenta na EF UL.

Delo
  • 2000: Žerdin, Franc, Malenković, Vladimir, Planiranje in optimiranje v rudarstvu, 1. del, učbenik, Naravoslovno-tehniška fakulteta, oddelek za geotehnologijo in rudarstvo
  • 2000: Žerdin, Franc, Malenković, Vladimir, Planiranje in optimiranje v rudarstvu, 2. del, učbenik, Naravoslovno-tehniška fakulteta, oddelek za geotehnologijo in rudarstvo
  • 2005: Strateški dejavniki prestrukturiranja podjetij v premogovništvu v Evropi s posebnim poudarkom na njihovo prestrukturiranje v Sloveniji, doktorska disertacija, Ljubljana
Viri in literatura

Cobiss - osebna bibliografija šifra 19303


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti