Slika
Natisni Melanšek, Jože
pedagog, družbenopolitični delavec, direktor

Rojen: 24. 4. 1932, Šalek, Velenje
Življenjepis

Obiskoval je OŠ v Velenju, nižjo gimnazijo v Šoštanju in višjo gimnazijo v Celju. Nato je končal učiteljišče v Ljubljani, GZS na Brdu pri Kranju in program za vodstvene delavce na Šoli za podjetniški management, EPF Univerze v Mariboru.
V letih 1957–1972 je bil učitelj in ravnatelj na OŠ Bele Vode, 1972–1975 tajnik in vodja skupne službe SIS-ov na Temeljni izobraževalni skupnosti Velenje, 1975–1983 komandant na občinskem štabu TO Velenje, 1983–1991 direktor RTC Golte, 1991–1997 direktor Komunalnega podjetja Velenje.
Leta 1956 je bil ustanovni član Mladinske komisije PZS, 1961 ustanovni član alpinističnega odseka PD Šoštanj in 1966 pobudnik za ustanovitev Šaleškega alpinističnega odseka. V letih 1956–1976 je ibl član Mladinske komisije PZS in predsednik odbora za vzgojo in izobraževanje (3 mandate), predsednik Odbora za priznanja PZS (4. mandat teče), član predsedstva Savinjskega MDO PD (3 mandate), član IO in GO PZS (3 mandate) in član UO PZS (3 mandate). V Smučarskem klubu Velenje je bil predsednik (2 mandata) in član IO Smučarske zveze Slovenije (2 mandata), v Občinski zvezi telesnokulturnih organizacij Velenje predsednik (2 mandata). 1969–1974 je bil poslanec prosvetno-kulturnega zbora SRS, član UO Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Velenje (2 mandata), član in predsednik Združenja za varstvo okolja pri GZS Ljubljana (2 mandata); bil je član IO OZ ZB Velenje (2 mandata), Naravovarstvene zveze Smrekovec (član UO 2 mandata), še vedno je porotnik Delovnega sodišča Celje (zdaj 4. mandat).

 

Nagrade in priznanja

Nagrada:

 • 1967: Kajuhova nagrada občine Velenje

Odlikovanja:

 • 1965: red dela s srebrnim vencem, predsednik SFRJ
 • 1974: red za vojaške zasluge s srebrnimi meči, predsednik SFRJ
 • 1981: red ljudske armade s srebrno zvezdo, predsednik SFRJ
 • 2002: častni znak svobode RS, predsednik RS Slovenije

Priznanja:

 • 1962: srebrni znak PSJ, Planinska zveza Jugoslavije
 • 1967: srebrni častni znak PZS
 • 1971: zlati častni znak PZS
 • 1971: posebno priznanje za zasluge na telesnovzgojnem področju, Zveza za telesno kulturo Slovenije
 • 1976: zlati častni znak Mladinskega vodnika, PZS
 • 1978: zlati znak PSJ, PZJ
 • 1979: pohvala za izredne uspehe pri izvrševanju nalog v urjenju in vzgoji, krepitvi MPV ter bojne pripravljenosti štabov in enot TO, TO Slovenije
 • 1982: spominska plaketa PZS
 • 1983: Bloudkova plaketa, Olimpijski komite Slovenije
 • 1984: priznanje za dolgoletno in prizadevno delo v telesni kulturi, Zveza za telesno kulturo Velenje
 • 1988: zlata značka ZVRS, Republiška konferenca ZVRS Slovenije
 • 1988: priznanje za 25-letno delo, prizadevno sodelovanje, pomoč in zasluge pri razvoju naše organizacije, Smučarska zveza Slovenije
 • srebrni znak OF, Republiška konferenca SZDL Slovenije
 • 2002: svečana listina PZS
 • 2008: grb MO Velenje za dolgoletno in požrtvovalno delo na športnem in družbenem področju
 • priznanje ObZTKO-ŠZ ob 40-letnici delovanja
 • 2008: Priznanje za življenjsko delo v športu
 • 2009: bronasti znak, Veteransko društvo »SEVER« za celjsko območje
 • 2009: priznanje prostovoljec leta 2009, Državni zbor  RS
 • 2010: KVGN, bronasto priznanje dr. Angele Piskernik, PZS

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti