Slika
Natisni Mraz, Jože
gospodarstvenik, družbenopolitični delavec, direktor

Rojen: 22. 3. 1950, Okrogljice (Loka)
Življenjepis

OŠ je obiskoval v Loki pri Zidanem Mostu in Sevnici ob Savi, končal srednjo šolo v Velenju, višješolski študij na FS UL ter se 1973 zaposlil na REK (kot tehnolog v pripravi dela). V letih 1977–1982 je bil v Toplovodu Velenje vodja komerciale (pri mestnem plinovodu), med 1982 in 1985 v Vekosu soorganizator združitve komunalnega in stanovanjskega gospodarstva, kasneje direktor mestnega komunalnega podjetja. Od 1985 do 1991 je bil zaposlen na Občini Velenje kot predsednik komiteja za planiranje, gospodarstvo in varstvo okolja, nato eno leto vodja komerciale zasebnega podjetja TTT. Sledila je vrnitev v Komunalno podjetje Velenje za vodja programsko-razvojnega sektorja; 1994 je postal vodja lastninskega preoblikovanja podjetja v delniško družbo. Od 1999 do upokojitve 2009 je bil direktor PUP-a Velenje. 

Delo

1978 je bil izvoljen v predsedstvo OSS Velenje (2 mandata). Bil je dolgoletni član IO SZ KSG pri GZ Slovenije, v letih 1984–1986 član družbenopolitičnega zbora Skupščine občine Velenje in predsednik IO NK Rudar Velenje, 1984–1990 član IO Skupščine občine Velenje in nazadnje od 1998 do 2006 član sveta KS Gorica.


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti