Slika
Natisni Mazej, Stanislav
projektant, družbenopolitični delavec

Rojen: 21. 6. 1932, Zavodnje
Življenjepis

OŠ je obiskoval v Zavodnjah, IRŠ v Velenju, srednjo tehnično v Trbovljah. Kratek čas je delal v PV, se 1953 zaposlil v Rudniku Mežica in ostal tam do upokojitve 1981. Najprej je opravljal dela nadzornika raziskovalnih del na Uršlji gori, nato nadzornika jamskega transporta. Zaradi številnih predlogov izboljšav je bil premeščen v projektivni oddelek jamskih obratov in postal vodja. Ob delu je končal študij strojništva na VTŠ v Mariboru.

Delo

Aktivno je sodeloval v delavsko-športnih igrah, 12 let poučeval predvojaško vzgojo, bil predsednik komisije za medsebojne odnose, 8 let predsednik ZVRS Mežica ter nazadnje načelnik štaba CZ pri KS Mežica. Več kot 20 let je opravljal delo knjižničarja v ZRGMIT Rudnika Mežica. Po upokojitvi in selitvi v Šoštanj aktivno deluje v DU (že 15. leto kot tajnik, aktiven tudi v šahovski in strelski sekciji ter Aero klubu). Je tudi član območne ZSČ Velenje.

Nagrade in priznanja
  • 1973: bronasta plaketa ZRVS Slovenije
  • 1977: bronasta plaketa ZRVS Jugoslavije
  • 2004: zlata plaketa ZDUS 
  • 2005: plaketa Občine Šoštanj

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 26.02.2013.

Nastavitve zasebnosti