Slika
Natisni Batič, Rafael (vzdevek R.B., rb, (rb) - označbe avtorstva prispevkov v izvodih glasil RLV in kolektiva REK)
novinar, pedagog

Rojen: 20. 5. 1940, Zgornji Dolič, Mislinja
Umrl: 29. 3. 2017, Velenje
Življenjepis

Po končani OŠ Mislinja in nižji gimnaziji v Slovenj Gradcu je absolviral na Višji pedagoški šoli v Ljubljani. V letih 1962−1964 in 1966/67 je bil predmetni učitelj matematike in fizike na OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu,  lod 1967−1969 pa na OŠ Mihe Pintarja - Toleda v Velenju. 1969 se je zaposlil na RLV, kjer je bil v letih 1969−1975 novinar in urednik glasil Informator, Samoupravljanje in Rudar, 1974/75 Rudar kolektiva REK Velenje in od  1992 do upokojitve 1997 arhivar v arhivu RLV. Eno mandatno obdobje je bil predsednik osnovne organizacije sindikata Skupnih služb RLV in nato vrsto let sekretar osnovne organizacije ZKS Skupnih služb REK. Dejaven je bil tudi v sekciji DNS celjske regije za novinarje v združenem delu.

Delo

Je avtor številnih novinarskih člankov.

Nagrade in priznanja
  • 1957: certifikat LMS − štaba MDB
  • udarnik v enomesečni delovni akciji IV. Koroške MDB Prežihovega Voranca pri izgradnji športnega parka Tivoli v Ljubljani
Viri in literatura
  • arhiv Uredništva glasila RLV − pri Diani Janežič
  • arhivski fascikel s pripravami za oddajo po prvotni razglasni postaji RLV - pri Dragici Marinšek
  • zbirka izdaj glasil RLV in kolektiva REK iz obdobja 1974−92 (pri Rafaelu Batiču)
  • v arhivih študijski knjižnic po vsej državi, največ v Mariboru

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 15.05.2017.

Nastavitve zasebnosti