Slika
Natisni Brložnik, Irena
družbenopolitična delavka, ekologinja

Rojena: 17. 2. 1947, Celje
Umrla: 17. 3. 2014, Velenje
Življenjepis

Bila je učenka OŠ MPT Velenje (1954−1961), šolanje je nadaljevala na TŠ za KMRL v Ljubljani (1961−1965) ter zaključila 2 letnika kemije na FNT Univerze Ljubljana (1965−1969). Izobraževala se je doma in v tujini na strokovnih seminarjih, sejmih in posvetovanjih za področje tehnoloških in odpadnih voda ter odpadkov. V letih 1969−2005 je bila zaposlena v Gorenju, d. d., Velenje, nato dve leti pogodbeno v ZEOS, d. o. o. Med 1998 in 2002 je bila članica nadzornega sveta Gorenja, d. d., med 1997 in 2005 članica sveta delavcev ter od 1998 do 2002 predsednica Odbora za pravno varnost zaposlenih. Od leta 2000 je zunanja sodelavka za presoje sistemov ravnanja z okoljem po ISO 14001 pri SIQ. Od 1986 do 1990 je bila predsednica OK ZK Velenje ter članica družbenopolitičnega zbora skupščine občine Velenje, med 1975 in 1985 pripadnica TO SR Slovenije, opravljala je različne naloge v okviru ZSMS in ZKS, v samoupravnih organih Poslovnega sistema Gorenje (od 1980 do 1990) ter vodstvih KS Šalek in Gorica. Od 1970 je aktivna članica PD Velenje (od 1980 članica upravnega odbora, v letih 1990−96 predsednica, od 2009 podpredsednica). Je vodnica PZS, gorski stražar ter varuhinja gorske narave (načelnica odseka za varstvo gorske narave pri PD Velenje, vodja odbora za varstvo gorske narave pri Savinjskem meddruštvenem odboru PD in predsednica Naravovarstvene zveze Smrekovec).

Delo

Avtorica oz. soavtorica več člankov, v glavnem iz varstva okolja

Nagrade in priznanja
  • 1962: priznanje Udarnik (na udeležbi na mladinski delovni akciji)
  • 1982: odličje Občinskega štaba Teritorialne obrambe Velenje
  • 1984: bronasti častni znak PZS
  • 1986: red dela s srebrnim vencem, predsedstvo SFRJ
  • 1989: srebrni častni znak PZS
  • 1997: zlati častni znak PZS
  • 2007: spominska plaketa PZS
  • vrsta priznanj Savinjskega meddruštvenega odbora planinskih društev in PD Velenje

 


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 06.10.2015.

Nastavitve zasebnosti