Slika
Natisni Berdnik, Jožef (tudi Jože, vzdevek Bašte)
družbenopolitični delavec, publicist

Rojen: 20. 1. 1928, Šmartno ob Paki
Umrl: 12. 3. 2015
Življenjepis

Po končani OŠ leta 1941 je obiskoval Podoficirsko šolo IV. operativne cone (avg.–nov. 1944), 1946 zaključil Vojno akademijo v Šibeniku ter 1960 Prometno šolo v Mariboru kot prometno transportni tehnik (komercialist). V letih 1950–1987 je bil zaposlen v ŽTP Ljubljana kot vlakovni odpravnik in operativni pomočnik šefa vozlišča Šoštanj–Pesje Preloge. 

Delo

V letih 1973–1980 je bil predsednik OO ZSS Prometa Velenje in član republiškega odbora Prometa in zvez, 1972–1980 delegat skupščine  občine Velenje, 1972–1982 član plenuma RO ZSSS Prometa in zvez. Bil je predsednik Zveze borcev želežničarjev NOB Celje in od 1977 do 2000 član sekcije republiškega odbora želežničarjev NOB.

V letih 2000–2009 je objavljal domoznanske spise (mdr. Vse o Gori Oljki, Strici so mi povedali, Ustvarjali v preteklosti za sedanjost, Miklavževanje skozi čas, Vlak v plamenih, Štuke nad Gornjim Gradom, Pošta, itd.), ki jih je l. 2012 združil v publikaciji Zakladnica preteklosti. Sodeloval je pri izdaji knjig Proga Dunaj–Trst 1841–1857 in Ustanovitev socialdemokratske stranke Trst 1859.

Dosežki
Nagrade in priznanja
  • 1945: medaja zasluge za narod, NOB
  • 1974: srebrni znak Zveze sindikatov Slovenije
  • 1976: zlati znak "Samoupravljalec" Jugoslavije
  • 1979: orden dela s srebrnim vencem in priznanje MLO Ljubljana
  • 1997: medajla za uspehe Gasilske zveze Velenje, II. stopnje
  • 1999: priznanje za vestno in uspešno delo v Društvu upokojencev Šmartno ob Paki
  • 2003: plaketa Občine Šmartno ob Paki za dejavnost na kulturnem, literarnem in društvenem področju občine in širše
  • 2005: zlata plaketa Zveze borcev republike Slovenije za zasluge ohranjanja spomina na NOV, zapisovanje dogodkov iz NOV in vodenje odkritij iz tega obdobja
  • 2009: priznanje Društva ZZB Šmartno ob Paki za dolgoletno sodelovanje
  • 2012: grb Občine Šmartno ob Paki
Viri in literatura
Spletne povezave

Cobiss – baze podatkov


Dodano 11.03.2013.
Zadnja sprememba 20.01.2016.

Nastavitve zasebnosti