Slika
Natisni Rapoc, Franc
pravnik, notar

Rojen: 28. 3. 1842, Sv. Peter pri Mriboru
Umrl: 28. 5. 1882, Maribor
Življenjepis

Franc Rapoc (1842−1882) je bil rojen pri Sv. Petru pri Mariboru. Starši so živeli na Vetrinjski cesti v Mariboru. Po osnovni šoli je šolanje nadaljeval na gimnaziji v Mariboru in kasneje na pravni fakulteti na Dunaju. Leta 1868 je postal mlad odvetniški koncipient v pisarni dr. Dominkuša v Mariboru. Kasneje si je premislil in prevzel službo notarja. Kot notarski koncipient je bil v Mariboru stalno v slovenskih narodnih krogih in se leta 1869 trudil za izvolitev dr. Dominkuša za deželnega poslanca. Od 1869 je bil med odborniki Slovenskega političnega društva. Zanimalo ga je gospodarsko delo, zato je bil 1870 med ustanovitelji prve slovenske tiskarne v Mariboru, ki je tiskala časopis Slovenski narod. Z njegovo podporo je bilo 1872 ustanovljeno delniško društvo Narodna tiskarna v Ljubljani. Notar v Šoštanju je bil od 14. avgusta 1873 do smrti 1882, ko je umrl v Mariboru. Precejšen del premoženja (30.00 fl.) je zapustil za ustanovitev Rapočeve dijaške ustanove.  

Dosežki

Franc Rapoc je bil ustanovitelj štipendijskega sklada za revne študente.


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti