Slika
Natisni Laznik, Edvard
kulturni delavec, družbenopolitični delavec, udeleženec NOB

Rojen: Kasaze, Žalec
Umrl: 16. 9. 1968, Velenje
Življenjepis

Takoj po končani OŠ se je zaposlil v rudniku Zabukovica. Od julija 1944 je bil udeleženec NOB, po osvoboditvi pa se je zaposlil kot rudar v Libojah, Kočevju in Zabukovici. Leta 1963 je absolviral na Višji ekonomski komercialni šoli v Mariboru. Od leta 1955 do smrti 1968 je bil zaposlen na RLV kot vodja službe za obračun in izplačilo plač.
Leta 1952 je bil izvoljen za delegata ustanovnega kongresa Svobode in prosvetnih društev Slovenije v Trbovljah. V letih 1945−1955 je deloval kot ljubiteljski igralec, režiser, član upravnega in nadzornega odbora občinske zveze Svobode in prosvetnih društev in kot tajnik občinske zveze Svobod in prosvetnih društev Velenje. 1961 je bil imenovan za predsednika sveta za prosveto in kulturo in 1964 za člana sveta za društveno dejavnost pri občinski skupščini Velenje.

Nagrade in priznanja

•    med  vojno odlikovan z medaljo za hrabrost
•    medalja za delo
•    medalja zasluge za narod
•    1966: Kajuhova nagrada

Datoteke

Laznik Edvard 1.jpg
Laznik Edvard2.jpg

Dodano 24.05.2013.
Zadnja sprememba 03.06.2013.

Nastavitve zasebnosti