Slika
Natisni Lomšek, Maksimilijan (tudi Maks, psevd. LoM)
publicist

Rojen: 19. 1. 1925, Gaberke
Umrl: 04. 11. 2013, Celje
Življenjepis

Po končani meščanski šoli v Šoštanju je šolanje nadaljeval na srednji tehniški šoli v Ljubljani. Med 2. sv. v. je bil mobiliziran v nemško vojsko. Po vojni je dokončal šolo in se izpopolnil kot dipl. elektrotehnik (tudi na BULME v Gradcu) ter bil v obdobju 1948−55 zaposlen v Hidromontaži Maribor, nato do upokojitve 1987 v Termoelektrarni Šoštanj. V Mariboru je vodil Instrumentalni kvartet. Kot publicist je s članki sodeloval pri glasilih Naš čas, Rudar, Energetik, Elektrogospodarstvo, List, Emergetik ... Bil je prvi predsednik Delavskega sveta TEŠ (1957−1959), dolgoletni tajnik Društva Energetikov, pobudnik izhajanja glasila Informator ter scenarist filma o TEŠ. Ukvarjal se je tudi s klasično enigmatiko.

Delo
Dosežki
Nagrade in priznanja
  • 1969: priznanje s plaketo za dolgoletno prizadevno delo v sindikalni organizaciji (Občinski sindikalni svet Velenje)
  • 1987: priznanje za 20 let požrtvovalnega dela (REK Velenje)
  • plaketa ob 25-letnici TEŠ
  • plaketa Društva energetikov TEŠ za dolgoletno opravljanje tajniških poslov
  • plaketa ELES ob 25-letnici časopisa ELGO za aktivno sodelovanje

 

Viri in literatura
Spletne povezave

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 06.10.2015.

Nastavitve zasebnosti