Slika
Natisni Leskošek, Franc (part. i. Luka)
udeleženec NOB, politik, gospodarstvenik

Rojen: 09. 12. 1897, Celje
Umrl: 05. 6. 1983, Ljubljana
Življenjepis

Franc Leskošek Luka se je v Celju  izučil za kovinostrugarja. Med 1. svetovno vojno, ki jo je preživel večinoma na soški fronti, je bil vojak, nato udeleženec bojev za slovensko severno mejo. Po demobilizaciji je delal v številnih tovarnah po Jugoslaviji in na Poljskem. Zaradi socialdemokratskega prepričanja, sodelovanja v sindikalnem gibanju in stavkah je bil večkrat odpuščen z dela.

V Komunistično stranko je vstopil leta 1926. Na ustanovnem kongresu KPS na Čebinah 1937 je bil izvoljen za sekretarja KPS (funkcijo je opravljal do konca 1945). Junija 1941 je postal prvi komandant slovenske partizanske vojske; 1942 je bil kooptiran v IO OF, izvoljen v SNOO oz. SNOS in Avnoj, 1943 v Jajcu v predsedstvo Avnoja. 1945−1948 je bil minister za industrijo v slovenski vladi ter minister za težko industrijo jugoslovanske vlade, do 1964 je bil član politbiroja CK KPJ oz. IK CK ZKJ.

Dosežki
  • rezervni generalpodpolkovnik
Nagrade in priznanja
  • narodni heroj
  • nosilec partizanske spomenice 1941
  • red junaka socialističnega dela in red narodne osvoboditve
  • 21. novembra leta 1977 je postal častni občan občine Velenje

Dodano 07.12.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti