Slika
Natisni Lesničar, Marija (roj. Petrič, vzdevek Majda)
ravnateljica, pedagoginja, družbenopolitična delavka

Rojena: 24. 9. 1937, Verd (Vrhnika)
Življenjepis

Končala je Učiteljišče in PA Ljubljana kot učiteljica razrednega pouka. V letih med 1963 in 1977 je poučevala na OŠ KDK Šoštanj, nato na OŠ Livada, na kateri je bila 1989−1992 ravnateljica. Dva mandata je bila delegatka zbora združenega dela v občinski skupščini, nato delegatka zdravstvene skupnosti. 1982 je postala predsednica konference sindikata OOZS DO VIZ Velenje. Več let je bila predsednica občinskega odbora za delo s pionirji. V DPM prostovoljno dela več kot 40 let (dva mandata kot predsednica MZPM Velenje). Je članica republiške Komisije za humanitarno pomoč otrokom in družinam ter večletna sodelavka v odboru Pikinega festivala.

Delo
  • Postavila je prvih deset razstav Likovni svet otrok (OŠ KDK Šoštanj).
  • Sodeluje pri Malih Napotnikovih kiparskih kolonijah.
  • Od upokojitve 1992 je aktivna pri Univerzi za TŽO (v izvršnem odboru, razstavah, uredniškem odboru Biltena).
Nagrade in priznanja
  • 1979: red zasluge za narod s srebrno zvezdo
  • 1882: zlata značka ZPM Slovenije
  • 1986: srebrni znak zveze sindikatov Slovenije
  • 1983: Šilihova značka za uspešno vzgojno-izobraževalno delo
  • 1978: priznanje Zavoda RS za šolstvo – za desetletno delo na likovnovzgojnem področju v Sloveniji
Spletne povezave

http://www.uni-tri-velenje-drustvo.si/UpravniOdbor.htm (članica upravnega odbora Univerze za TŽO, zadolžena za prireditve)

http://www.ossostanj.si/w6_likovni/skozi_cas.html (Idejni vodja razstave Likovni svet otrok)

Datoteke

Naš čas.jpg

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti