Slika
Natisni Krofl, Miha
udeleženec NOB, družbenopolitični delavec

Rojen: 25. 8. 1926, Žalec
Umrl: 10. 4. 2012
Življenjepis

Obiskoval je OŠ v Velenju, obrtno šolo v Slovenj Gradcu in Šoštanju ter 1943 opravil izpit za trgovca v Gradcu. Med NOB se je boril v 2. bataljonu Tomšičeve brigade, kasneje v Lackovem odredu na mariborskem Pohorju, bil 1945 ujet in poslan v mariborske zapore, od koder je ušel ob bombardiranju Maribora. 1947 se je zaposlil v velenjskem rudniku ter 1948 postal poslovodja Konzuma z več poslovalnicami (ta se je preimenoval v Bazen, reorganiziral in razširil v Ero Velenje). 1951 je prevzel vodenje trgovske organizacije Era Velenje, ki jo je vodil 31 let. Sodeloval je v vseh delovnih akcijah v povojni izgradnji Velenja. Več mandatov je bil aktiven član OK ZK in član krajevnega in OO ZB.

Nagrade in priznanja
  • medalja hrabrosti
  • orden Republike z bronastim vencem
  • red dela s srebrnim vencem
  • orden zaslug za narod s srebrnimi žarki
  • 1981: nagrada 8. oktober Občine Velenje
  • 2010: grb Mestne občine Velenje
Viri in literatura
  • Vrbič, Vlado: Zaleščanski portreti 2, Naš čas 9. 5. 2009, št. 9, str. 9.

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 10.10.2023.

Nastavitve zasebnosti