Slika
Natisni Kopušar, Nataša (roj. Kočivnik, vzdevek Nati)
doktorica znanosti

Rojena: 25. 5. 1971, Slovenj Gradec
Življenjepis

Obiskovala je OŠ Biba Röck Šoštanj, gimnazijo na ŠC Velenje ter doštudirala agronomijo na BF UL. 2003 je magistrirala ter 2009 doktorirala na isti fakulteti. Od 1996 je zaposlena na Inštitutu za ekološke raziskave, ERICo Velenje, d. o. o., oddelek za okoljske raziskave in razvoj. Je mentorica Zoisovim štipendistom na ERICovih raziskovanih taborih in učencem pri izdelavi raziskovalnih nalog v okviru gibanja mladih za razvoj Šaleške doline.

Delo
  • Kvantitativno določanje taninov v semenih ajde (Fagopyrum Mill.) (diplomska naloga, 1995)
  • Vpliv zračnih onesnažil na rast in produkcijo izbranih vrst kmetijskih rastlin (magistrska naloga, 2003)
  • Spremljanje kazalnikov oksidativnega stresa pri rastlinah kot tretja raven ekološko informacijskega sistema onesnaženosti zraka(doktorska disertacija, 2009)
  • več samostojnih strokovnih in poljudno znanstvenih del, zlasti člankov, prispevkov s konferenc, elaboratov ipd. ter več objav v soavtorstvu
Viri in literatura
  • Cobiss – Osebna bibliografija raziskovalca št. 16046

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 27.06.2013.

Nastavitve zasebnosti