Slika
Natisni Korun, Vladimir (vzdevek Simeon)
doktor znanosti, pravnik

Rojen: 16. 3. 1940, Celje
Življenjepis

V Celju je obiskoval II. OŠ in II. gimnazijo, nato diplomiral na PF UL. Je magister in doktor znanosti, znanstveni svetnik in izr. univ. prof. Od leta 1970-1978 je bil zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, v letih 1978−1982 je bil zaposlen na Institutu za delo pri PF, nato štiri leta na PF Sveučilišta u Rijeci (Reka), Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (1982−1996) in nazadnje od 1996 do upokojitve 1998 na Ustavnem sodišču RS. Med 1997 in 2002 je bil član Državnega sveta RS in dva mandata član sveta MO Velenje.

 

Delo

Predvsem znanstveno raziskovalno delo s področja delovnega in socialnega prava, varstva pri delu in požarne varnosti ter pedagoško delo na fakulteti. Objavil je več strokovnih del, samostojno in/ali v soavtorstvu, ter večje število člankov in razprav v različnih pravnih strokovnih revijah, kot so Pravnik, Delo in pravo, Pravna praksa ipd. Pomembnejši prispevki:

  • doktorska disertacija: Samoupravni sporazumi o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu: nekatera pravna vprašanja samoupravnega sporazumevanja o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in kolektivnega sporazumevanja v stari Jugoslaviji, ZR Nemčiji in DR Nemčiji (1974)
  • soavtorstvo pri: Zakon o delovnih razmerjih: s komentarjem in sodno prakso, Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) s komentarjem in Podzakonski akti ipd.
Viri in literatura
  • Cobiss – Osebna bibliografija raziskovalca št. 01039

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 31.05.2017.

Nastavitve zasebnosti