Slika
Natisni Kuk, Marijan Mihael
duhovnik

Rojen: 12. 9. 1927, Gabrovlje (Slovenske Konjice)
Umrl: 05. 7. 2012, Topolšica
Življenjepis

OŠ je končal v Slovenskih Konjicah. Gimnazijska leta na II. gimnaziji v Mariboru je prekinila vojna, vključil se je v NOB ter po vojni maturiral in doštudiral na TF v Ljubljani. Eno leto je bil semeniški duhovnik v Ljubljani, kaplan v Vojniku in Celju v obdobju 1954−59, pri sv. Danielu od 1959−1965, nato je bil 45 let župnik v Velenju pri sv. Martinu. Nekaj let je soupravljal tudi župniji Št. Ilj in Št. Janž. Med 1966 in 1968 je bil prodekan dekanije Šaleška dolina in nato dekan do leta 1986.

Delo

Zaslužen je za gradnje, obnove in druge gradbene izboljšave več sakralnih objektov v Šaleški dolini (župnijska cerkev sv. Martina 1968, nova cerkev v Škalah 1975 ...).

Nagrade in priznanja
  • 1968: naziv: duhovni svetovalec
  • 1986: naziv: častni dekan
  • 1988: naziv: monsignor
  • 2007: grb Mestne občine Velenje

 

Viri in literatura
  • Vlado Vrbič, Zaleščanski portreti 2, Naš čas, 24. 12. 2008.

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti